Základní údaje

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno
náměstí Republiky 10
614 00 Brno

Součástí školy je mateřská škola se sídlem na Cacovické 6.

Vzdělávací program:
ŠVP ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 pro základní vzdělávání, platný od 1.9.2007.
Mateřská škola: Pracuje podle ŠVP Ruku mi dej a půjdeme poznávat svět. IZO : 048512184