Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Do tohoto projektu je naše škola zapojena od 1.2.2019.