Mateřská škola

Adresa:
Cacovická 6, Brno - Husovice, 614 00

Telefon:
545 212 408

Provoz:
6:30 - 16:30 hod.

Platby:
Školné: 500 Kč/měs. na dítě
Veškeré informace o stravování zde.

Mateřská škola Cacovická 6 přijímá děti do dvou oddělení:
1. odd. s kapacitou 25 dětí (děti 4-6 let) - Motýlci
2. odd. s kapacitou 25 dětí (děti 3-5 let) - Sluníčka

Motýlci

v době od 8.00 – 12.00 hod. probíhá povinné předškolní vzdělávání

06:30 - 08:50 scházení dětí, spontánní hry a činnosti
individuální a skupinové činnosti
pohybové nebo hudební činnosti
08:50 - 09:05 hygiena, příprava na svačinu, svačina
09:05 - 09:55 pokračování činností z ranního bloku
komunikativní nebo diskusní kruh
společná nebo individuální činnosti
činnosti podle nabídky programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti
09:55 - 11:55 pobyt venku
11:55 - 12:30 příprava na oběd
oběd
12:30 - 14:15 hygiena, odpolední spánek dle potřeby dětí
relaxace a klidové činnosti starších dětí s menší potřebou spánku
14:15 - 16:30 postupné vstávání, hygiena
svačina
dokončení činností z ranního bloku, individuální procvičování
spontánní hry a činnosti
rozchod dětí domů

Sluníčka

06:30 - 07:30 scházení dětí ve třídě Motýlků
07:30 - 09:00 spontánní hry a činnosti ve třídě Sluníček
pohybové nebo hudební činnosti
09:00 - 09:15 hygiena,příprava na svačinu
svačina
09:15 - 09:45 pokračování činností z ranního bloku
společné nebo individuální činnosti
komunikativní (diskusní) kruh
09:45 - 11:45 příprava na pobyt venku
pobyt venku
11:45 - 12:20 příprava na oběd
oběd
12:20 - 14:15 odpolední spánek dle potřeby dětí, relaxace
14:15 - 15:30 postupné vstávání, hygiena příprava na svačinu
svačina
spontánní činnosti
individuální procvičování
15:30 - 16:30 spontánní činnosti
rozchod dětí domů ve třídě Motýlků

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Školka se nachází ve dvoře v klidném prostředí má k dispozici malou zahradu přímo za budovou MŠ se zastřešenou terasou, která se dá využít při méně příznivém počasí. Jsou zde dřevěné průlezky, skluzavka, kryté pískoviště, houpačky a hračky, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Zahrada poskytuje dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití.

Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd - Sluníčka děti 3-5 roků a Motýlci děti 4-6. O děti se starají čtyři paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

Zdravou plnohodnotnou stravu dovážíme ze ZŠ Merhautova. Jídelníček je pestrý s dostatkem ovoce a zeleniny. Nenutíme děti do jídla,ale snažíme se,aby alespoň ochutnaly a naučily se zdravému způsobu stravování. Dodržujeme pitný režim,děti mají po celou dobu pobytu v mat. škole k dispozici čaj /ochucenou vodu/. Děti si mohou nalévat sami, nebo požádat učitelku.

Ve školce mají děti :

  • herní pohodu a přátelské vztahy s rodinnou atmosférou
  • pedag. kolektiv se snaží uspokojovat potřeby a přání dětí
  • děti jsou vedeny k samostatnosti
  • uplatňujeme individ. potřebu spánku pro nespavé děti nabízíme odpol. činnosti
  • po obědě si star. děti čistí zuby
  • umožňujeme adaptační režim dle přání rodičů
  • společné kulturní akce
  • vycházky do přírody, výlety

Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně učit.

Nejdůležitější je, aby radost vždy zůstala jejich základním životním prostředkem.

Školní řád MŠ ke stažení zde.

Školní vzdělávací program MŠ ke stažení zde.

Omluvenky ke stažení:PDF ODT