Mateřská škola

Adresa:
Cacovická 6, Brno - Husovice, 614 00

Telefon:
545 212 408

Provoz:
6:30 - 16:30 hod.

Platby:
Školné: 500 Kč/měs. na dítě
Veškeré informace o stravování zde.

Mateřská škola Cacovická 6 přijímá děti do dvou oddělení:
1. odd. s kapacitou 24 dětí (děti 4-6 let) - Rybky
2. odd. s kapacitou 24 dětí (děti 3-5 let) - Sluníčka

Rybky

v době od 8.00 – 12.00 hod. probíhá povinné předškolní vzdělávání

06:30 - 08:50 - scházení dětí, spontánní hry a činnosti
- individuální a skupinové činnosti
- pohybové nebo hudební činnosti
08:50 - 09:05 - hygiena, příprava na svačinu
- svačina
Dopolední blok
09:05 - 09:50
- pokračování činností z ranního bloku
- společná nebo individuální činnosti
- činnosti podle nabídky programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti ve všech jeho oblastech
- komunikativní nebo diskusní kruh
- příprava na pobyt venku
09:50 - 11:50 - pobyt venku – dětem zajistíme dostatek spontánního pohybu (školní zahrada, okolí MŠ),
- pobyt venku se neuskuteční pouze v případě extrémně špatného počasí
11:50 - 12:20 - příprava na oběd
- oběd
Klidový blok
12:20 - 14:20
- hygiena, vydávání dětí po obědě
- relaxace, klidové činnosti, odpolední spánek dle potřeby dětí
- relaxace a klidové činnosti dětí s menší potřebou spánku
Odpolední blok
14:20 - 16:30
- postupné vstávání, hygiena
- svačina
- spontánní hry
- dokončení činností z ranního bloku, individuální procvičování, opakování
- rozchod dětí domů

Sluníčka

06:30 - 08:45 scházení dětí, spontánní hry a činnosti
individuální a skupinové činnosti
pohybové nebo hudební činnosti
08:45 - 09:00 - hygiena, příprava na svačinu
- svačina
Dopolední blok
09:00 - 09:45
- pokračování činností z ranního bloku
- společná nebo individuální činnosti
- činnosti podle nabídky programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti ve všech jeho oblastech
- komunikativní nebo diskusní kruh
- příprava na pobyt venku
09:45 - 11:45 - pobyt venku – dětem zajistíme dostatek spontánního pohybu (školní zahrada, okolí MŠ),
- pobyt venku se neuskuteční pouze v případě extrémně špatného počasí
11:45 - 12:15 - příprava na oběd
- oběd
Klidový blok
12:15 - 14:15
- hygiena, vydávání dětí po obědě
- relaxace, klidové činnosti, odpolední spánek dle potřeby dětí
- relaxace a klidové činnosti dětí s menší potřebou spánku
Odpolední blok
14:15 - 16:30
- postupné vstávání, hygiena
- svačina
- spontánní hry
- dokončení činností z ranního bloku, individuální procvičování, opakování
- rozchod dětí domů
16:15 - přesun dětí do třídy Rybek ( podle směny učitelky)

Režim dne je orientační a organizaci dne je možno přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci, s přihlédnutím k intervalu mezi jídlem .Uváděné činnosti jsou v obou třídách stejné. Z hlediska psychohigienického jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly,pobyt venku, dodržení individuální potřeby spánku.

Školka se nachází ve dvoře v klidném prostředí má k dispozici malou zahradu přímo za budovou MŠ se zastřešenou terasou, která se dá využít při méně příznivém počasí. Jsou zde dřevěné průlezky, skluzavka, kryté pískoviště, houpačky a hračky, které jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Zahrada poskytuje dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití.

Děti jsou rozděleny dle věku do dvou tříd - Sluníčka děti 3-5 roků a Rybky děti 4-6. O děti se starají čtyři paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

Zdravou plnohodnotnou stravu dovážíme ze ZŠ Merhautova. Jídelníček je pestrý s dostatkem ovoce a zeleniny. Nenutíme děti do jídla,ale snažíme se,aby alespoň ochutnaly a naučily se zdravému způsobu stravování. Dodržujeme pitný režim,děti mají po celou dobu pobytu v mat. škole k dispozici čaj /ochucenou vodu/. Děti si mohou nalévat sami, nebo požádat učitelku.

Ve školce mají děti :

  • herní pohodu a přátelské vztahy s rodinnou atmosférou
  • pedag. kolektiv se snaží uspokojovat potřeby a přání dětí
  • děti jsou vedeny k samostatnosti
  • uplatňujeme individ. potřebu spánku pro nespavé děti nabízíme odpol. činnosti
  • po obědě si star. děti čistí zuby
  • umožňujeme adaptační režim dle přání rodičů
  • společné kulturní akce
  • vycházky do přírody, výlety

Snažíme se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet a efektivně učit.

Nejdůležitější je, aby radost vždy zůstala jejich základním životním prostředkem.

Školní vzdělávací program MŠ ke stažení zde.