Žákovský parlament

Školní parlament, složený ze dvou volených zástupců z pátého až devátého ročníku, se schází jednou měsíčně s ředitelkou školy.