Zápis na školní rok 2017/2018 v Mateřské škole Cacovická - 6, Brno

Přihlášku do MŠ si můžete vytisknout od 3.4 - 1.5 2018 na http://zapisdoms.brno.cz/ nebo přímo v mateřské škole po telefonické domluvě na tel. čísle 545 212 408 nebo na www.ms@zsnamrep.cz

5.4 2018 - 13.00 - 15.00 hod.
6.4 2018 - 9.00 - 11.00 hod.

Sběr přihlášek - zápis - proběhne v mateřské škole

2.5 2018 - 8.00. - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
3.5 2018 - 8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.

K zápisu s sebou doneste:
- vyplněnou přihlášku podepsanou zákonnými zástupci a potvrzenou lékařem
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- doklad trvalého bydliště
- k zápisu přijďte s dítětem