Časový harmonogram školního roku

2018 27.8. - 31.8. Přípravný týden: stěhování, porady, BOZ, konzultace, opravné zkoušky.
3.9. Slavnostní zahájení výuky. Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku.
18.9. Provozní porada. Třídní schůzky.
26.9. Evropský den jazyků – projektový den.
5.10. Ředitelské volno – volby do zastupitelstev obcí ČR.
12.10. Sběrový den.
16.10. Provozní porada.
24.10. 100 let ČR - projektový den.
29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny.
6.11. Den otevřených dveří od 8:00 do 10:45 hod.
13.11. Klasifikační porada. Hovorové hodiny. Hodnocení prospěchu a chování.
4.12. Provozní porada.
8.12. Vánoční dílničky.
21.12. Vánoce ve škole. Rozloučení s rokem 2018.
22.12. - 2.1. Vánoční prázdniny.
2019 3.1. Zahájení vyučování.
15.1. Klasifikační porada. Třídní schůzky. Volba povolání.
31.1. Ukončení prvního pololetí a rozdání vysvědčení
1.2. Pololetní prázdniny
11. - 17.2. Jarní prázdniny
19.2. Provozní porada.
28.2. Školní ples od 16:00
12.3. Provozní porada
28.3. Den otevřených dveří 8:00 - 10:45 hod.
4.4. - 5.4 Zápis do 1. tříd od 13:00 do 18:00 hodin
11.4. English Jungle (MŠ a 1. st. ZŠ – pro školy Brno-město a Brno-venkov).
12.4. a 15.4. Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia.
16.4. Klasifikační porada. Hovorové hodiny. Hodnocení prospěchu a chování.
18.4. Velikonoční prázdniny.
14.5. Provozní porada.
22.5. Projektový den – Zdraví a životní styl
24.5. Ředitelské volno
31.5. Sběr papíru.
11.6. Provozní porada. Třídní schůzky.
18.6. Klasifikační porada. Schůzka rodičů prvních tříd.
21.6. Projekt ABSOLVENT
od 24.6. Práce ve třídách, exkurze, výlety.
27.6. Rozloučení se školním rokem a se žáky, kteří končí školní docházku.
28.6. Závěr školního roku a rozdání vysvědčení
29.6. - 1.9. Hlavní prázdniny.