Časový harmonogram školního roku

Prázdniny ve školním roce 2022/2023

Podzimní 26.10. 2022 - 27.10. 2022
Vánoční 23.12. 2022 - 02.01. 2023
Pololetní 03.02. 2023
Jarní 13.03. 2023 - 19.03. 2023
Velikonoční 06.04. 2023 - 10.04. 2023
Hlavní 01.07. 2023 - 31.08. 2023

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 14:00 - ve školním roce

Zápis do 1. ročníku

bude upřesněno

Termíny třídních schůzek

čtvrtek 01.09. 2022 09:30 stručné informace o zahájení výuky
úterý 27.09. 2022 16:30 2. – 9. ročník
úterý 08.11. 2022 16:30 hovorové hodiny
úterý 17.01. 2023 16:30 třídní schůzky
úterý 18.04. 2023 16:30 hovorové hodiny
úterý 06.06. 2023 16:30 třídní schůzky

Termíny pedagogických rad

Zahajovací čvrtek 25. 08. 2022
1. pedagogická rada středa 31. 08. 2022
2. pedagogická rada úterý 08. 11. 2023
3. pedagogická rada úterý 24. 01. 2023
4. pedagogická rada úterý 18. 04. 2023
5. pedagogická rada úterý 20. 06. 2023

Vydání vysvědčení

Za první pololetí 31.1. 2023
Za druhé pololetí 30.6. 2023