Časový harmonogram školního roku

2020 24.8. - 31.8. Přípravný týden: stěhování, porady, BOZ, konzultace, opravné zkoušky.
1.9. Slavnostní zahájení výuky. Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku.
10:00 provozní porada
4.9. Školení – formativní hodnocení
8.9. Třídní schůzky
2.10. Ředitelské volno – volby
6.10. Provozní porada.
29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny.
10.11. Klasifikační porada. Hovorové hodiny. Hodnocení prospěchu a chování.
13.11. Projektový den – J. A. Komenský
8.12. Provozní porada
12.12. Vánoční dílny. Vánoční zpívání (dle aktuální situace).
22.12. Vánoce ve škole. Rozloučení s rokem 2020.
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny.
2021 4.1. Zahájení vyučování.
12.1. Třídní schůzky. 9. a 5. třída přijímací zkoušky. Volba povolání.
19.1. Klasifikační porada
28.1. Ukončení prvního pololetí a rozdání vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny
2.2. Provozní porada.
22. - 28.2. Jarní prázdniny
2.3. Provozní porada
4.3. Žákovský ples.
1.4. Velikonoční prázdniny.
6.4. Klasifikační porada. Hovorové hodiny. Hodnocení prospěchu a chování.
20.4. English Jungle (MŠ a 1. st. ZŠ – pro školy Brno-město a Brno-venkov) – dle aktuální situace
bude upřesněno Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia.
4.5. Provozní porada.
8.6. Provozní porada. Třídní schůzky.
15.6. Klasifikační porada. Schůzka rodičů prvních tříd.
od 24.6. Třídnické práce
30.6. Závěr školního roku a rozdání vysvědčení
1.7. - 31.8. Hlavní prázdniny.