Časový harmonogram školního roku

2017 29.8. - 1.9. Přípravný týden: stěhování, porady, BOZ, konzultace, opravné zkoušky,...
4.9. Slavnostní zahájení školního roku, třídní schůzky 1. tříd. Provozní porada.
5.9. Třídní schůzky 1. a 2. stupně: provoz školy, ŠVP, adapt. kurz - nám. Republiky
19.9. Provozní porada.
27.9. Evropský den jazyků – projektový den.
29.9. ŘV, ukončení sanace – předání staveniště.
13.10. Sběrový den. Ekologie.
17.10. Provozní porada.
20.10. Ředitelské volno.
20. - 21.10. Volby do Parlamentu ČR.
25.10. Ochrana člověka za mř. okolností. První pomoc.
26.10. - 27.10. Podzimní prázdniny.
2.11. Den otevřených dveří od 8:00 do 10:45 hod.
7.11. Klasifikační porada. Hovorové hodiny. Hodnocení prospěchu a chování.
16.11. Projektový den.
5.12. Provozní porada.
12. - 13.12. Vánoční dílny. Vánoční jarmark. Vánoční zpívání.
21.12. Vánoce ve škole. Rozloučení s rokem 2017.
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny.
2018 3.1. Zahájení vyučování.
9.1. Klasifikační porada. Třídní schůzky rodičů ( + 9. a 5. tř. přijímačky, volba povolání)
31.1. Ukončení prvního pololetí a rozdání vysvědčení
2.2. Pololetní prázdniny
5. - 9.2. Jarní prázdniny
13.2. Provozní porada
1.3. Žákovský ples. Hudba a tanec napříč kontinenty.
13.3. Provozní porada.
29.3. Velikonoční prázdniny.
10.4. Klasifikační porada. Hovorové hodiny. Hodnocení prospěchu a chování.
18.4. English Jungle ( MŠ a 1. st. ZŠ - pro školy B-m a B-v)
od 18.4. Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia.
15.5. Provozní porada.
22.5. Projektový den – zdraví a životní styl
31.5. Sběr papíru.
5.6. Provozní porada pedagogických pracovníků. Třídní schůzky
19.6. Klasifikační porada. Schůzka rodičů prvních tříd.
21.6. Projekt ABSOLVENT
od 25.6. Práce ve třídách, exkurze, výlety,...
28.6. Rozloučení se školním rokem a se žáky, kteří končí školní docházku.
29.6. Závěr školního roku a rozdání vysvědčení