ZŠ J. A. Komenského srdečně zve děti z MŠ a prvních až čtvrtých tříd ZŠ na

22. ročník tradiční soutěže v angličtině

ENGLISH JUNGLE

Soutěž se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.

Písemná část: poslech (vybarvování, kroužkování, spojování) od III. kategorie i čtení a psaní

Ústní část: přednes připravené říkanky či písně, ověření základní slovní zásoby a porozumění frázím

Kategorie :

I. - 1. třídy

II. - 2. třídy

III. - 3. třídy

IV. - 4. třídy

S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky, svačinu

Upozornění: soutěž není určena pro děti z „anglických“ MŠ a pro děti, které pobývaly s rodiči v zahraničí a děti z bilingvních rodin, kde jedním z jazyků je AJ.

Soutěž se uskuteční 4.4.2023 od 8:30 do 12:00 hodin v ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky 10, Brno-Husovice.

Přihlášky (do každé kategorie 1 žák na školu) zasílejte prosím do 24.3.2022 na adresu m.hopjanova@seznam.cz nebo písemně na adresu ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, 614 00 Brno. Příp. telefon: 545576794.