Školní jídelna

Ceny za obědy od 1.9.2021

1.skupina - strávníci 7 - 10 let = 30,- Kč
2.skupina - strávníci 11 - 14 let = 32,- Kč
3.skupina - strávníci 15 a více let = 34,- Kč

Platba stravného ve školní jídelně

Platbu nutno provést do 20. dne stávajícího měsíce na následující měsíc.

  • SPOROŽIREM : ve spořitelně podepsat INKASNÍ PŘÍKAZ, uvést číslo sběrného účtu : 100115171
  • Z ÚČTU JINÝCH BANK: platbu možno provádět jednorázovým, nebo trvalým převodním příkazem nejpozději do 20. dne na následující měsíc. Při platbě v hotovosti na pokladně KB banky si banka účtuje poplatek.
  • SLOŽENKOU: pokud nemají rodiče založený žádný účet, vyzvednou si v kanceláři ŠJ složenku s variabilním symbolem dítěte

Stravné v hotovosti nelze z provozních důvodů vybírat.

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1170910247/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který vám sdělí paní Navrátilová na tel. čísle : 548 422 946 od 8 - 14 hod.

Odhlášky obědů

  • Na druhý den: osobně, nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny do 12.30 hod. tel. 548 422 946
  • Strávník má nárok na zvýhodněnou stravu tj. za cenu potravin pouze v době pobytu ve škole, nebo první den nemoci (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování §4 odst.9).
  • Pokud nebude strava řádně odhlášena, strávník si ji neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré provozní náklady na přípravu stravy (+24,- Kč k ceně oběda).
  • Výdej obědů do jídlonosičů je od 11 – 11.30 hod
  • Peníze za odhlášené obědy si rodiče odečtou od platby za následující měsíc, nebo jsou automaticky převedeny do dalších měsíců a vedeny jako přeplatky.
  • Přeplatky k 30.6. se převádějí do nového školního roku a zohlední se při zálohách za měsíc září. Vrací se pouze žákům, kteří ze školy odchází, nebo na vyžádání rodičů.