Školní vzdělávací program

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme ve všech třídách podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Představujeme kapitoly Charakteristika školy a Charakteristika školního vzdělávacího programu. Celý Školní vzdělávací program ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno je možno po domluvě shlédnout v ředitelně školy, nebo je k nahlédnutí ve vestibulu školy.

ŠVP.pdf