Školní družina

Dělení a umístění družiny:
1.oddělení (1.A + 2.A) vych. Bc. Michaela Zbořilová
2.oddělení (3.A + 4.A) vych. Dita Svítilová

Provoz:
Ranní od 6:30 (Děti, které navštěvují ranní ŠD, jsou v 7:30 odváděny vychovatelkou do školy).
Odpolední provoz ŠD je do 16:30 hod.

Platby za ŠD:
Měsíční platba (školné) je 220,- Kč
Platba se provádí hotovostně v kanceláři školy (p. Bendová) a to pololetně 1100,- Kč (září – leden) + 1100,- Kč (únor – červen)
Platbu lze uhradit i převodem na účet školy (00-1340186379/0800)

O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy písemným rozhodnutím na základě podané přihlášky na konci šk. roku.

V tomto šk. roce navštěvuje ŠD 70 dětí. Snažíme se vytvářet příjemné podmínky pro všechny, aby svůj volný čas po odpolední výuce strávili příjemně a odpočinkově.

Zájmové činnosti:

 • malování různými technikami
 • zpívání (pro radost i soutěže)
 • tancování (malé družinové diskotéky)
 • vyrábíme dárečky pro radost
 • hrajeme počítačové hry
 • chodíme na exkurze (knihovna,hasiči,výstavy)
 • hrajeme míčové a pohybové hry

Soutěže:

 • vybíjená
 • pěvecké
 • literárně-dramatické
 • vánoční besídky, velikonoční jarmark

Účastníme se:

 • soutěží v lehké atletice
 • tanečního festivalu
 • chodíme na výlety do přírody

NEJVĚTŠÍ RADOST MÁME, KDYŽ SE NAŠE DĚTI PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZA NÁMI VRACEJÍ A ČASTO NÁS NAVŠTĚVUJÍ!!!!!!!