Kroužky nám. Republiky

Příprava na přijímací zkoušky Čj st 14:00 - 15:00 S. Pokorná
Čeština pro cizince út 13:00 - 13:30 S. Pokorná, Z. Hutárková
Příprava na přijímací zkoušky M út 14:00 - 15:00 Mosbauerová

Kroužky probíhají v období: říjen – leden a únor – květen

Budou otevřeny při minimálním počtu 10 přihlášených žáků.

Pokyny k platbě ( var.symbol a číslo účtu ) obdrží přihlášení žáci 25.9.2016