Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

- vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
- vydávání žádostí bude probíhat od 01.03.2024
- sběr žádostí 27. – 28.3.2024
- s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
- rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
- poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
- v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
- ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Žádost v pdf

Školka - prázdniny