Učivo v době karantény - 4.A

Zadáno dne 22.6.2020:

Zadání úkolů

Zadáno dne 15.6.2020:

Výuka v týdnu 15. – 19.6. 2020
Přehled online výuky:
úterý 16.6. 9h ČJ, 11h M
středa 17.6. 9h ČJ, 10h M, 11h AJ
čtvrtek 18.6. 10:30h AJ

Úkoly 15.6.-19.6.:

Po ČJ U str. 91
ČJ PS str.69/30
M U str. 138 Opakování 11.lekce AJ PS str. 60
AJ U str. 59 konec příběhu (poslech+čtení+překlad)
Út ČJ U str. 92
ČJ PS str.69/31,32
M U str. 139 AJ PS str. 55 (kontrola)
AJ PS str. 58-59 (kontrola)
St ČJ U str.93
ČJ PS str.70/33
M U str. 147 AJ U a PS str. 56-57 (příběh)
Čt ČJ U str.94
ČJ PS str.70/34
M U str. 148 AJ U a PS str. 56-57 (příběh)
ČJ PS str.70/35,36 M PS str. 34,35,36 AJ U str. 58 (píseň)
AJ U str. 60-61 (hra)

Online procvičování:
ČJ:
https://www.youtube.com/watch?v=cdYmCCdXp3A
https://www.youtube.com/watch?v=7KZHO4UPf7M
http://www.brumlik.estranky.cz/file/875/primarec.htm
https://brumlik.estranky.cz/file/876/primareca.htm
AJ:

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level04/picturedictionary/unit4/picturedictionary01_05_02?cc=cz&selLanguage=cs

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-definition/zoo-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-2

Úkoly z přírodovědy pro 4.A na 15. - 19. 6.2020
Pro shrnutí a opakování učiva z přírodovědy si vyber jakýkoliv test na konci učebnice či pracovního sešitu ( např. U 72 - 74 nebo PS 30 - 37).

Zadáno dne 8.6.2020:

Výuka v týdnu 8. – 12.6. 2020
Přehled online výuky:
úterý 2.6. 9h ČJ, 11h M
středa 3.6. 9h ČJ, 10h M, 11h AJ
čtvrtek 4.6. 10:30h AJ

Úkoly 8.6.-12.6.:

Po ČJ U str. 90/1,2 pís., 90/ 3,4 ústně M U str. 136 AJ U str. 54
Út ČJ PS str. 66/21,22 M U str. 137 AJ U str. 54
AJ PS str. 54/5,6
St ČJ PS str.67/23,24 M PS str. 31 AJ PS str. 55/7,8
Čt ČJ PS str.67/25
ČJ PS str.68/26
M PS str. 32 AJ PS str. 58-59 křížovka
ČJ PS str.68/27,28,29 M PS str. 33 AJ U str. 55

Online procvičování:

ČJ:
https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem
https://brumlik.estranky.cz/file/856/shodaa.htm
http://www.brumlik.estranky.cz/file/855/shoda.htm
http://www.brumlik.estranky.cz/file/849/podmetprisudek.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm
https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/135

M:
http://www.brumlik.estranky.cz/file/844/aritmetprumer.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer2.htm

AJ:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFNCpMwRiPY
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-simple2/cv2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VsZH0pxjq50
https://www.youtube.com/watch?v=W0FOZ0-VpcU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/dinosaur-flashcards

Zadáno dne 7.6.2020:

Přírodověda
Ekosystém potok a řeka : U 67, 68 + PS 29/1,2

Zadáno dne 1.6.2020:

Výuka v týdnu 1. – 5.6. 2020

Moc vás všechny zdravím a dětem přeji vesele prožitý jejich sváteční den!
Vaše paní učitelka Michaela Malíková

Přehled online výuky:
úterý 2.6. 9h ČJ, 11h M
středa 3.6. 9h ČJ, 10h M, 11h AJ
čtvrtek 4.6. 10:30h AJ

Úkoly 1.6.-5.6.:

Po Přeji všem dětem krásný svátek, hodně zdraví, spokojenosti, kamarádů - prostě ať jste rádi a šťastní na světě ! Dnes máš volno - nemusíš do školy nic dělat.
Út ČJ PS str. 66/20
ČJ U str. 87/1 pís., 87/ tabulky a cvič. 2 ústně
ČJ PS str. 66/21
M PS str. 27,28 AJ U str. 52
St ČJ U str. 88/podmět rodu stř. cvič. 1 a 2 pís. M PS str. 29 AJ PS str. 52/1,2
Čt ČJ U str. 88/podmět rodu žens. cvič. 1, 2, 3 pís. M PS str. 30 AJ U str. 53
ČJ U str. 89/1,2,3,5,6 pís. M PS str. 31/1 AJ PS str. 53/3,4

Online procvičování:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba10.htm
https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/2394

Zadáno dne 31.5.2020:

Úkoly z přírodovědy pro 4.A na 1. - 5. 6.2020
Dokončení "Ekosystém rybník" : U 65 - 66, PS 28/3,4

Zadáno dne 24.5.2020:

Výuka v týdnu 25. – 29.5.
V tomto týdnu se opět vracíme do školních lavic.
Dětem, které zůstávají doma s rodiči, pomáháme i nadále přes MS Teams a zasíláme úkoly do Edookitu a práci mají děti také zde na stránkách školy. Děkuji za dosavadní spolupráci a přeji všem hodně zdraví.
Vaše paní učitelka Michaela Malíková

Přehled online výuky:
úterý 26.5. 9h ČJ, 11h M
středa 27.5. 9h ČJ, 10h M, 11h AJ
čtvrtek 28.5. 10:30h AJ

ČJ – Český jazyk
Zapisujeme větné vzorce, vysvětlíme pojmy podmět a přísudek.
PS po str. 65
Online procvičování:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/vetny_celek.htm
http://www.brumlik.estranky.cz/file/858/vzorcevet.htm
http://www.brumlik.estranky.cz/file/857/vzorcevetaa.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba5.htm
Přísudek s Vendou a Fráňou: https://www.youtube.com/watch?v=uMNvSelVHl8

M – Matematika
Počítáme v PS po str. 26.
Bavíme se se zlomky.
https://www.youtube.com/watch?v=sdkIZYuB-tY
https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/poznavani
Za odměnu si procvič zlomky venku https://ucimesevenku.cz/cisla-venku/?fbclid=IwAR1tWoaRCVEDPBWgTdfi1PiabHVKDuJAgLAPYFEF8uYQpTq14rRngLAFHV8#zapisovani

AJ – Anglický jazyk
Trénujeme gramatiku 10.lekce Amazing animals.
U a PS str. 48-51
Procvičujeme online:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv10.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv6.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/PresentSimple/cv9.htm

Přírodověda pro 4.A na 25. - 29.5.2020
Ekosystém RYBNÍK : U 62 - 64 + PS 28/1,2

Zadáno dne 18.5.2020:

Přírodověda pro 4.A na 18. - 22.5. 2020
Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí : U 60, 61 + PS 27/4

Zadáno dne 17.5.2020:

Výuka v týdnu 18. – 22.5.
Dobrý den,
v tomto týdnu budeme hodně opakovat a dodělávat práci. Připravujeme se na příchod do školy. Dětem, které zůstanou doma s rodiči, budeme i nadále pomáhat přes MS Teams a zasílat úkoly do Edookitu a práci také budou mít děti zde na stránkách školy.
Hezký týden, buďte zdraví! Michaela Malíková

ČJ – Český jazyk
Píšeme diktát „Toulavý pes“, video je nahrané v MS Teams, ofocený mi pošli ke kontrole. Společná online výuka v pondělí od 9 hodin. Napíšeme si i opakovací testík.
Kdo se neúčastní online výuky, pracuje v pracovním sešitě po str.63.
Domácí úkol: Vymysli 3 souvětí o sobě a své rodině. Využij v nich různé spojovací výrazy. Pošli mi. Zatím za splnění chválím Elišku, Františka, Melissku, Tomáše, Šarlotku a Simču. A co ostatní?

M – Matematika
Společná online výuka ve středu od 11hodin.
Dokončíme PS str. 23 cv. 3 a 4 – online provedeme společnou kontrolu.
Počítáme pohádku pošťáckou.
Učíme se zlomky. Str. 116, 117 v učebnici společně probereme online.
Na společnou hodinu si připrav papíry tvaru čtverce a kruhu.
Kdo se neúčastní online výuky, pracuje v pracovním sešitě po str.24. Všem doporučuji tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=F7rRJDg-SFc
https://www.youtube.com/watch?v=0YG6PZ0EA88
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xka_vxB11Zw

AJ – Anglický jazyk
Společná online výuka ve čtvrtek od 11hodin.
Opakujeme slovní zásobu 10.lekce Amazing animals.
Napíšeme i opakovací testík.
Kdo se neúčastní online výuky, pracuje v pracovním sešitě po str.51.

Zadáno dne 10.5.2020:

Výuka v týdnu 11. – 15.5.

Přírodověda
Živočichové v okolí lidských obydlí - tentokrát hospodářská zvířata : U - 56,57 + PS 27/6

ČJ – Český jazyk
Napíšeme si další diktát.
Opakujeme větu jednoduchou a souvětí, krátké shrnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM
Pokud potřebuješ docvičit, vyzkoušej tyto hry i s kontrolou: https://brumlik.estranky.cz/file/862/vetasouveti.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba1.htm
Úkoly v učebnici a zápis větných vzorců budeme probírat online ve středu od 11:30h.
Domácí úkol: Vymysli 3 souvětí o sobě a své rodině. Využij v nich různé spojovací výrazy. Pošli mi.
Čtení: Čti svou knihu a nezapomeň na zápis do čtenářského deníku. Termín odevzdání druhé karty je do konce měsíce května.
Sloh: Pohrajeme si trochu se slovy. Zkus vymyslet co nejdelší příběh, pohádku, báseň…. (nebo alespoň pár vět) tak, aby všechna slova začínala na P (případně na jiné písmenko) – prosím, jen slušné výrazy….:-). Pošli mi.

M – Matematika
Dokončíme PS str. 22, 23 – online provedeme společnou kontrolu.
Začneme se učit zlomky. Str. 116, 117 v učebnici společně probereme online v pátek od 11:30h.
Doma se podívej na video: Seznámení se zlomky: https://www.youtube.com/watch?v=rgnGoUtTxLs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000030/video/764677
Na společnou hodinu si připrav papíry tvaru čtverce a kruhu.

AJ – Anglický jazyk
Opakujeme slovní zásobu 10.lekce Amazing animals. V online hodině ve čtvrtek od 11:30h procvičíme výslovnost, zkontrolujeme poslech z minulé hodiny U str. 49 a pustíme si zvířecí kvíz U str. 50.
Doma můžeš správnou výslovnost a slovíčka trénovat zde:
https://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-vocabulary-esl-interactive-board-game
https://www.eslgamesplus.com/zoo-animals-esl-vocabulary-memory-game/
https://www.youtube.com/watch?v=WfAzME6J3kM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NEegwcNT3mk&feature=emb_title
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/Animals/cv1.htm
Do 15.5. máš stále možnost soutěžit s Frausem.

Zadáno dne 4.5.2020:

Výuka v týdnu 4. – 7.5. (a zase je v pátek svátek, jupí!)

ČJ – Český jazyk
Připravíme se na psaní diktátu z učebnice str. 80/6.
Procvičujeme větu jednoduchou a souvětí.
U str. 82, 83 přečíst tabulky
Úkoly 1, 2, 3, 4, 6, 7 budeme probírat online. Potřebuješ učebnici a sešit.
Čtení: Zdeněk Svěrák: Brouci na jaře http://ict.unas.cz/sppce/4_72_jaro.htm
Sloh: pracovní postup – dárek ke Dni matek
Sledujte pořad UčíTelka, kde máme možnost pracovat se slovesy. Zkuste si je napsat na papírek a potom můžete samostatně pracovat na pracovním postupu a vyrobit dárek pro maminku – v neděli 10.května má svátek.
Popis pracovního postupu:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/220553114000027/obsah/763817-cesky-jazyk-pro-3-rocnik-zs

M – Matematika
Procvičujeme početní výkony.
PS str. 21, 22 online provedeme společnou kontrolu.

AJ – Anglický jazyk
U a PS str. 48, 49 (budeme probírat online). Zaměříme se na výslovnost a poslechy.
Pokud neznáš slovíčko anglicky, použij překladač i s výslovností (např. https://translate.google.cz/?hl=cs)

Přeji hezký májový týden a prodloužený víkend,
vaše paní učitelka Michaela Malíková.

Přírodověda pro 4.A na 4. - 7. 5. 2020
"Ekosystém okolí lidských obydlí" - tentokrát domácí mazlíčci : U 58 - 59 + PS 26

Zadáno dne 28.4.2020:

Dobrý den,
všem děkuji za účast na první videokonferenci na MS Teams. Bylo to moc milé vás všechny vidět.
Budu se těšit i na ostatní, kteří se k nám připojí vždy v úterý a ve čtvrtek od 11 hodin. Děkuji také za zasílání domácích úkolů.
Všechny vás moc zdravím
vaše paní učitelka Michaela Malíková.

Zadáno dne 26.4.2020:

Výuka v týdnu 27. – 30.4. (v pátek je svátek :-))
Opakujeme a dokončujeme již dříve zadanou práci.

ČJ – Český jazyk
U po str. 84
PS po str. 63

M – Matematika
U po str. 114
PS po str. 20

AJ – Anglický jazyk
U po str. 53
PS po str. 53

Všimla jsem si, že někteří žáci mají své pomůcky uložené ve školní skříňce. Pokud nemáte doma učebnice a pracovní sešity, kontaktujte mě, domluvíme se na předání.
Děkuji šikovným pisatelům (Ája, Simča, Monča, Ondra, Dan, Eliška, Franta, Arpád) za odevzdané úkoly. Příště se jistě přidají i další.
Přeji krásný slunečný týden,
vaše paní učitelka Michaela Malíková.

Přírodověda 4.A
Ekosystém "Okolí lidských obydlí" - U str. 53 - 55 + podle toho PS 25/1,2,3

Zadáno dne 20.4.2020:

AJ - Anglický jazyk
Učebnice a PS str. 53. Do malého sešitu namaluj svého dinosaura a popiš části jeho těla.

ČJ - Český jazyk
PS str. 62,cv.9, str.63 celá a opravené cv.12 přepište do malého sešitu. Sloh - představte si, že byla objevena nová planeta, na kterou se můžete odstěhovat. Jak by podle vás vypadala? Přidejte i obrázek.

M - Matematika
PS str. 19 a str. 20.

Přírodověda
PS 24/2 podle "Ekosystém park" v U 50 - 52. Na str. 50 zkus názvy živočichů nejprve hádat, než použiješ nápovědu dole.

Zadáno dne 14.4.2020:

AJ - Anglický jazyk
Učebnice str. 52, nová slovíčka do slovníčku, zakroužkovat správné odpovědi. PS str.52.

ČJ - Český jazyk
PS str. 62, cv. 6, 7, 8. Určitě teď více čtete, tak si založte čtenářský deník a o každé přečtené knize udělejte krátký zápis.

M - Matematika
PS str. 18, vynechejte cv. 13. Do sešitu geometrie namaluj obrázek souměrný podle osy ( pomůže ti učebnice str. 99).

Zadáno dne 7.4.2020:

Anglický jazyk
PS str. 64 - nová slovíčka zapiš do slovníčku. Napište a namalujte přání Happy Easter.

Český jazyk
PS str.60 - 61. Sloh - velikonoční zvyky a obyčeje.

Matematika
PS str.16 - opakování geometrie, str. 17.

Přírodověda 4.A na 6. - 8.4.2020.
Prohlédni si pozorně kapitolu Živočichové na loukách - U 48 - 49. Přijdeš na to - zástupci kterých tříd obratlovců na louce chybí? Jinak přeji pěkné velikonoční svátky! Bart.

Zadáno dne 1.4.2020:

AJ:
Učebnice str. 51 - přečíst a přeložit další díl The Dragon Crow. PS str. 51. Zkuste si zahrát hru, která je v učebnici na str.47.

ČJ:
Učebnice str. 78-79 - přečíst tabulky. Cvičení 3 přepište do sešitu a barevně zakroužkujte spojky. Určitě doma mamince pomáháte s vařením nebo pečením. Proto další sloh bude pracovní postup - popište, jak jste při vaření nebo pečení postupovali a jaké suroviny jste použili. A přidejte obrázek.

M:
M PS str. 15. Do malého sešitu geometrie narýsuj čtverec ABCD, a = 4 cm. V učebnici pročíst str. 114.

Zadáno dne 31.3.2020:

Milí rodiče,
posílám odkaz na hudební pořady, u kterého se děti můžou něco dozvědět a taky si trošku zacvičit a zazpívat.
https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky
https://decko.ceskatelevize.cz/hodina-zpevu

Úkoly: Pusťte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o – zazpívejte si ji (text je nahrané v příloze - Malé kotě) a nakreslete k ní obrázek. Odvážlivci mi mohou poslat krátké video se svým zpěvem.
Pracovní list – Hudební nástroje – spojit obrázek se správným názvem. Pokud nemáte tiskárnu a nemůžete si list vytisknout, tak mi děti pošlou obrázky pěti hudebních nástrojů (vlastní kresba, obrázek z internetu) a pod nimi napsané názvy.

Úkoly mi prosím posílejte do Edookitu nebo na mail gorecka.m@seznam.cz.

Zadáno dne 30.3.2020:

Přírodověda 4.A na 30.3. - 3.4.2020
Milé děti, dalším ekosystémem je LOUKA. Nejprve si prohlédněte obrázek v učebnici na str. 44-45 a zkuste pojmenovat zpaměti alespoň některé rostliny a živočichy. Na ostatní si vezměte nápovědu na kraji obrázku. Ke splnění úkolu v PS 22/1, 2 použijte učebnici 46 - 47. Moc na vás myslím a děkuji všem, co mi poslali splněné úkoly na Edookit. Bart.

Zadáno dne 26.3.2020:

VLASTIVĚDA
ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str. 16
V pracovním sešitě str.9 cvičení 1 a 2
Napsat si do sešitu, kdo to byl svatý Václav a nakreslit ho
Co to znamená pojem Patron země a kdo to u nás je

Zadáno dne 23.3.2020:

Přírodověda 4.A 23. - 27.3.
U - 39 - dokončení rostlin našich polí + PS 21/3
Nové : živočichové našich polí
- nejdříve zkus vyplnit PS 21/1,2
- potom zkontroluj podle U 40 - 42

Zadáno dne 16.3.2020:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Děti vypracují úkoly na pracovních listech – týden od 16.3.2020
2) Všichni si připraví referát o svém oblíbeném zpěvákovi/oblíbené zpěvačce/oblíbené hudební skupině – týden od 23.3.2020
3) Posílám odkazy na hudební pořady pro děti, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10212440340-opera-nas-bavi

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

Přiložené texty:
Foto Foto Foto
Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Přírodověda

Učebnice str.35 + PS 18, 19 ...dokončení kapitoly "Neživá příroda"

Nové : Rostliny našich polí : U 38 + PS 20

Angličtina

učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole do 20.3. PS str. 48 – 49 Amazing animals

Čeština

učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole PS do str.59, učebnice str. 65 cv. 1,3 zapsat do sešitu

Matematika

učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole učebnice str. 111 cv. 3,6 do sešitu, přečíst str. 110

VLASTIVĚDA

ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str.10 a 11 a udělat si zápis
Vybrat si jednu českou pověst a napsat si ji zkráceně do sešitu
Pracovní sešit str. 7
Přečíst si v učebnici o Velkomoravské říši (str. 13 - 14) a udělat si zápis
Pracovní sešit str. 8