Učivo v době karantény - 4.A

Zadáno dne 22.11.2020:

Přírodověda
- v příloze najdete zápis z dnešní online hodiny
Zápis nemusíte posílat ke kontrole. V pracovním sešitě jsme dnes ještě dělali cvičení 2 a 3 na straně 6. Na příští týden si děti připraví cvičení 1 na straně 6.

PLOD SE SEMENY.docx

Vlastivěda
Pravěk

pravěk 4, 5 pdf.pdf

Aj: zopakovat slovní zásobu z kapitoly 3, naučit se slovíčka z kapitoly 4( my Town), vypravovat cviceni z pracovního sešitu viz příloha .

Foto Foto Foto

Cj: zopakovat vyjmenováná slova , vypracovat cviceni str.24v učebnici .
Přečíst každý den úryvek ze své knihy.

Foto

Přírodověda
- v příloze najdete zápis a úkoly

Foto

Zadáno dne 16.11.2020:

Matematika
Dobrý den, do konce tohoto týdne si prosím udělějte str. 21 - 23. Budeme to dělat také na on line výuce. Snad se uvidíme v pondělí 23.11. ve škole. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Vlastivěda
slusne chovani 4, pdf.pdf

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk

Foto

Český jazyk - Literatura

Foto Foto

Anglický jazyk

Foto Foto Foto

Přírodověda
V příloze najdete zápis. Zápis si děti opíší do sešitu - nadpis - STAVBA TĚLA ROSTLIN - obrázky si můžou nalepit, nemusí je překreslovat.

Stavba těla rostlin.docx

Zadáno dne 9.11.2020:

Vlastivěda
vlastivěda 4 mapy pdf.pdf

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

Foto Foto

Zadáno dne 1.11.2020:

Přírodověda
- do sešitu si napište nadpis Rostliny a opište si zápis:

Rostliny
- živé organismy, obsahují chlorofyl (zeleň listová)
překreslete si obrázek FOTOSYNTÉZA – i s popisky do sešitu
Společné znaky rostlin
- vyživují se, dýchají a vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se, rostou, vyvíjejí se, rozmnožují se

Vlastivěda
státní svátky 4. A pdf.pdf

Matematika
Ps str. 14 - 17, stále opakovat dělení se zbytkem a násobilku

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici strany 10 a 11
- do sešitu si napište:
ROSTLINY
- rostliny dělíme podle způsobu rozmnožování na výtrusné a semenné
Výtrusné rostliny
- rozmnožují se pomocí výtrusů
- mechy, plavuně, přesličky, kapradiny
Semenné rostliny
- rozmnožují se semeny
- stavba těla rostlin: kořen, stonek, list, květ a plod se semeny (výjimka u jehličnanů – šišky)
DO SEŠITU SI POD ZÁPIS SI Z UČEBNICE NA STRANĚ 10 PŘEKRESLETE OBRÁZEK STAVBA TĚLA KVETOUCÍ ROSTLINY

Zadáno dne 30.10.2020:

Český jazyk

Foto Foto

Anglický jazyk

Foto Foto

Zadáno dne 19.10.2020:

Český a Anglický jazyk

Foto Foto Foto Foto

Zadáno dne 16.10.2020:

Vlastivěda

Foto

Matematika
Dobrý den, posílám úkoly na příští týden. Kdo se bude připojovat on line, každý den si ráno vysvětlíme, čemu děti nerozumí a probereme si zadání v pracovním sešitě.
Do sešitu vypočítat z učebnice: str. 19/14,17,19 a str.20/32 23/6,7
PS pondělí str.11, úterý str.12/4,5,6, středa str. 12/7,8,9 čtvrtek str 13/1,2,3 pátek str.134,5
Děkuji a přeji hlavně zdraví. M. Hopjanová

PŘÍRODOVĚDA
- vypracovat pracovní list Houby
- zopakovat si ekosystém a houby

Foto