Učivo v době karantény - 4.A

Zadáno dne 10.5.2021:

Vlastivěda

Ahoj všem!:)
ÚKOL
V učebnici na str. 35 se podívej na mapku ČR a napiš, co se pěstuje v: JIHOMORAVSKÉM KRAJI, JIHOČESKÉM KRAJI A NA VYSOČINĚ.

Zadáno dne 26.4.2021:

Vlastivěda

Ahoj všem! Příští týden, jak budete zase ve škole, budeme psát test na POČASÍ A PODNEBÍ:) Úkoly tento týden nemáte, ale na příští týden se naučte:)

Zadáno dne 12.4.2021:

Vlastivěda

POČASÍ A PODNEBÍ
1. Co je to počasí?
2. Čím je počasí ovlivněno?
3. Co je to podnebí?
4. V jakém podnebném pásu leží Česká republika?
5. Podívej se na v TV na počasí:)

Zadáno dne 5.4.2021:

Vlastivěda

POVODÍ A ÚMOŘÍ

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 9.4. 2021

1. Co je to POVODÍ?
2. Do jakého povodí patří většina Čech?
3. Do jakého povodí patří moravské území?
4. Co je to úmoří?
5. Do jakých úmoří patří naše území?

Zadáno dne 29.3.2021:

Český jazyk

Prosím vypracujte pracovní sešit Čj po stranu 56.
Učebnice Český jazyk po stranu 72.
Literatura: připomínám odevzdat čtenářský list do konce března.

Anglický jazyk

Aj - pracovní sešit po stranu 50.
Opakovat slovní zásobu po kapitolu 10 včetně, doplnit zápis slovíček do sešitu na slovíčka - kdo ještě nemá .

Vlastivěda

Ahoj všem!
Protože tento týden začínají Velikonoce, rozhodla jsem se, že Vám nedám žádný úkol. Užijte si zasloužené prázdniny:) Prosím jenom ty, kteří něco neodevzdali, aby si to přes prázdniny doplnili a poslali mi to:) Jsou to ty úkoly, u kterých máte v hodnocení 5ku, která se ale po odevzdání hned smaže.:)
Budu se těšit až se konečně uvidíme:)

Zadáno dne 22.3.2021:

Matematika

Dobrý den, v matematice si v pracovním sešitě tento týden uděláme str.15, 17 a 18.

Vlastivěda

1. Vysvětli, co znamená: pramen řeky, přítok a soutok.
2. Jaká je naše naše nejdelší řeka?
3. Jaká řeka je hlavní na Moravě?
4. Najdi si tyto řeky na mapě!
5. Kde pramení Vltava?
6. Kde pramení Labe?

Český jazyk

V učebnici český jazyk prosím budeme pracovat po stranu 70 včetně, v pracovním sešitu po stranu 55 včetně.
Prosím do konce března budu chtít odevzdat čtenářský list alespoň z jedné přečtené knihy.

Anglický jazyk

Aj: opakovat slovní zásobu kapitola 7- 10, budu zkoušet ve středu na známky.
V učebnici budeme pracovat po stranu 50 včetně.
Kdo neposlal úkoly z minulého týdne, pošlete do pondělí, měly být nejpozději do pátku.

Zadáno dne 15.3.2021:

Matematika

Dobrý den, v pracovním sešitě nás tento týden čekají str. 13 a 14, v učebnici si projdeme str.106 a 107.

Vlastivěda

domácí test vlastivěda word.docx

Zadáno dne 8.3.2021:

Matematika

Dobrý den, tento týden si uděláme v PS str. 10,11 a 12.

Zadáno dne 1.3.2021:

Matematika

Dobrý den, v pracovním sešitě si udělejte strany7,8 a 9, v učebnici str.96 a 97/2,3,4,5. Abych mohla zapsat hodnocení do Edookitu, pošlete mi, prosím, ofocené str. 1-6 ( kdo jste ještě neudělali...) Děkuji. M. Hopjanová

Zadáno dne 15.2.2021:

Český jazyk

Čj pracovní sešit - vypracovat stranu 49 - opakování.
ČJ učebnice- strana 62- 63 vypracovat cvičení do sešitu dle zadání.
Opakovat vzory všech rodů podstatných jmen.
Denně 15 minut číst.

Anglický jazyk

Aj- pracovní sešit - vypracovat cvičení do strany 45 včetně( mimo poslechu samozřejmě).
Opakovat slovní zásobu.

Matematika

V pracovním sešitě si, prosím, udělejte str. 5 a 6, v učebnici 94/6 a str.95/4,5,6. Vše budeme dělat tento týden také společně.

Zadáno dne 8.2.2021:

Český jazyk

Opakovat vzory rodu středního, ženského, průběžně učit rod mužský .
Dokončit do sešitu cvičení do strany 59 v učebnici, v pracovním sešitu cvičení do str. 48 včetně.

Anglický jazyk

Stále opakovat stávající slovní zásobu. Pracovní sešit doplnit , kdo nemá do strany 41 včetně a vypsat nová slovíčka do slovníčku z kapitoly č. 9.
Kdykoliv bude potřeba, jsem k dispozici, ráda se domluvím na individuální konzultaci či doučování dětí.

Vlastivěda

ÚKOLY
1. Co se stalo po smrit Jana Husa?
2. Kdo to byl Jan Žižka z Trocnova? Nakresli si ho do sešitu.
3. Napiš si 3 husitské zbraně.
4. Jací byli husité bojovníci?
5. Jak dopadla bitva u Lipan?

Zadáno dne 1.2.2021:

Vlastivěda

1. Kdo to byl Jan Hus? Nakresli ho do sešitu.
2. Co se lidem na církvi nelíbilo?
3. Jak Jan Hus dopadl?
4. Kdy tento den slavíme? Proč si to připomínáme?

Zadáno dne 25.1.2021:

Český jazyk
Cj - opakovat vzory rodu středního a rodu ženského, v pracovním sešitu dokončit všechna cvičení po stranu 45 včetně .

Anglický jazyk
Aj - opakovat slovní zásobu po kapitolu čislo 7 včetně / tedy po str 37 budou cvičení hotová /, dokončit vše v pracovním sešite po kapitolou sedm včetně .
Tento týden začneme kapitolu osm společně , vypište si nová slovíčka , společně se je naučime.

Vlastivěda

učebnice str. 25 a 26 - udělat si zápis do sešitu, nakreslit si Karla IV.
Napiš si do sešitu:
Co víš o Karlu IV?
Co všechno nechal postavit?
Viděl jsi Noc na Karlštejně (pokud ne, pusť si)? Napiš o čem to bylo.
Na jaké bankovce máme Karla IV.?

Zadáno dne 18.1.2021:

Vlastivěda

Představ si, že jsi král/královna v 10. století.
1. Co by jsi udělal, aby se lidem v zemi žilo lépe?
2. Co je to erb? Nakresli si, jaký by byl ten Tvůj:)
3. Vymysli si svoji pečeť. :)
4. Myslíš si, že bylo panování náročné? Napiš proč ano, nebo proč ne:)
5. Chtěl/a by si vládnout naší zemi?

Český jazyk

Čítanka , str. 84/85 předčist a vypravovat modrý rámeček dole
Učebnice Čj: str.48-49, cv cv17,18 vypracovat do sešitu Čj cvičení
pracovní sešit Čj - str. 41/42
Denně 15 min . Číst
Vypracovat čtenářský deník

Anglický jazyk

Zopakovat fráze a slovíčka kapitola 1-6

Zadáno dne 10.1.2021:

Český jazyk

Do Čj prosím vypracujte: učebnice str. 46+47, úkoly vypsat do sešitu Česky jazyk cvičení .
Pracovní sešit : vypracovat str. 39.
Denně 15 minut číst
Dokončit čtenářský list z dočtených knih .
Připomínám do 25.1. mi deti odevzdání tři knihy zpracované do čtenářského deníku.

Anglický jazyk

Aj: opakování - učebnice str. 32-33

Vlastivěda

1. Najdi si pověst o Břetislavovi a Jitce.
2. Kdo byl první český KRÁL?
3. Co to byly křížové výpravy?
4. Kdo to jsou mniši a jeptišky? (Nakresli si je dosešitu nebo si vytiskni obrázek)
5. Vylušti správná slova:
VSBŘTIEAL, AMILULD, LOKSTE, ŠJPETIKA, HMINC

Matematika
Dobrý den, příští týden si prosím udělejte v PS str. 31 a 32, v učebnici 74/31,32,36 a 76/3,6,7.

Zadáno dne 3.1.2021:

Přírodověda
Foto

Matematika
PS str. 29, 30, učebnice str.70/5,7, str. 71/9,10,12

Vlastivěda
Přemyslovci vlastivěda.pdf

Anglický jazyk

Foto Foto

Zadáno dne 22.11.2020:

Přírodověda
- v příloze najdete zápis z dnešní online hodiny
Zápis nemusíte posílat ke kontrole. V pracovním sešitě jsme dnes ještě dělali cvičení 2 a 3 na straně 6. Na příští týden si děti připraví cvičení 1 na straně 6.

PLOD SE SEMENY.docx

Vlastivěda
Pravěk

pravěk 4, 5 pdf.pdf

Aj: zopakovat slovní zásobu z kapitoly 3, naučit se slovíčka z kapitoly 4( my Town), vypravovat cviceni z pracovního sešitu viz příloha .

Foto Foto Foto

Cj: zopakovat vyjmenováná slova , vypracovat cviceni str.24v učebnici .
Přečíst každý den úryvek ze své knihy.

Foto

Přírodověda
- v příloze najdete zápis a úkoly

Foto

Zadáno dne 16.11.2020:

Matematika
Dobrý den, do konce tohoto týdne si prosím udělějte str. 21 - 23. Budeme to dělat také na on line výuce. Snad se uvidíme v pondělí 23.11. ve škole. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Vlastivěda
slusne chovani 4, pdf.pdf

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk

Foto

Český jazyk - Literatura

Foto Foto

Anglický jazyk

Foto Foto Foto

Přírodověda
V příloze najdete zápis. Zápis si děti opíší do sešitu - nadpis - STAVBA TĚLA ROSTLIN - obrázky si můžou nalepit, nemusí je překreslovat.

Stavba těla rostlin.docx

Zadáno dne 9.11.2020:

Vlastivěda
vlastivěda 4 mapy pdf.pdf

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

Foto Foto

Zadáno dne 1.11.2020:

Přírodověda
- do sešitu si napište nadpis Rostliny a opište si zápis:

Rostliny
- živé organismy, obsahují chlorofyl (zeleň listová)
překreslete si obrázek FOTOSYNTÉZA – i s popisky do sešitu
Společné znaky rostlin
- vyživují se, dýchají a vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se, rostou, vyvíjejí se, rozmnožují se

Vlastivěda
státní svátky 4. A pdf.pdf

Matematika
Ps str. 14 - 17, stále opakovat dělení se zbytkem a násobilku

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici strany 10 a 11
- do sešitu si napište:
ROSTLINY
- rostliny dělíme podle způsobu rozmnožování na výtrusné a semenné
Výtrusné rostliny
- rozmnožují se pomocí výtrusů
- mechy, plavuně, přesličky, kapradiny
Semenné rostliny
- rozmnožují se semeny
- stavba těla rostlin: kořen, stonek, list, květ a plod se semeny (výjimka u jehličnanů – šišky)
DO SEŠITU SI POD ZÁPIS SI Z UČEBNICE NA STRANĚ 10 PŘEKRESLETE OBRÁZEK STAVBA TĚLA KVETOUCÍ ROSTLINY

Zadáno dne 30.10.2020:

Český jazyk

Foto Foto

Anglický jazyk

Foto Foto

Zadáno dne 19.10.2020:

Český a Anglický jazyk

Foto Foto Foto Foto

Zadáno dne 16.10.2020:

Vlastivěda

Foto

Matematika
Dobrý den, posílám úkoly na příští týden. Kdo se bude připojovat on line, každý den si ráno vysvětlíme, čemu děti nerozumí a probereme si zadání v pracovním sešitě.
Do sešitu vypočítat z učebnice: str. 19/14,17,19 a str.20/32 23/6,7
PS pondělí str.11, úterý str.12/4,5,6, středa str. 12/7,8,9 čtvrtek str 13/1,2,3 pátek str.134,5
Děkuji a přeji hlavně zdraví. M. Hopjanová

PŘÍRODOVĚDA
- vypracovat pracovní list Houby
- zopakovat si ekosystém a houby

Foto