• MŠ - Provoz školní kuchyně v období letních prázdnin

  Provozni doba

 • Oznámení školní jídelny Milénova: Odhlášky obědů jsou možné pouze do 28.6.2022.

 • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

  Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  lex ukrajina zápis 2022.pdf

  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

  Zadost.PDF

  Zadost.DOC

 • OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  zapis-UA.pdf

  Zápis se koná v budově školy nám. Republiky 10. Týká se dětí, které budou ve školním roce 2022/2023 chodit do 1. ročníku.

  Зарахування відбувається в будівлі школи nám. Республіки 10. Це стосується дітей, які навчатимуться на 1 курсі у 2022/2023 навчальному році.

 • 28.4.2022 - MŠ - Čarodějnické dopoledne

  https://zsnamrep.rajce.idnes.cz/Carodejnicke_dopoledne_v_MS_2022/

 • Mateřská škola:

  28.4.2022 - Dopoledne v mateřské škole Čarodejnický rej s hudbou, tancem...

  Sluníčka - 10.5.2022 – v 15.30 hodin vystoupení dětí k svátku maminek
  Motýlci - 11.5.2022 – 15.30 hodin vystoupení dětí k svátku maminek

 • UPOZORNĚNÍ STRÁVNÍKŮM ŠKOLY

  Z DŮVODU NEUSTÁLÉHO RŮSTU CEN POTRAVIN
  JSME NUCENI OD 1.5.2022 ZDRAŽIT OBĚDY O 5,- Kč.

  OD 1.5.2022 SE MĚNÍ CENY ZA OBĚDY:

  1. skupina – strávníci 7 – 10 let = 35,- Kč
  2. skupina – strávníci 11 – 14 let = 37,- Kč
  3. skupina – strávníci 15 a více let = 39,- Kč

 • Den otevřených dveří se koná 4. 4. 2022 v době od 8:00 do 10:45 hodin. Rodiče srdečně zveme.

 • 22.2.2022 - MŠ - Karneval

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Karneval_v_MS_2022/

 • Zápis do 1. tříd: 7.4. 2022 13:00 - 18:00 a 8.4. 2022 11:00 - 15:00

 • MŠ - Potvrzení kvůli daním

  Rodiče, kdo potřebujete potvrzení o výši prokazatelně vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2021 pro daňové účely, můžete si ho vyzvednout ve třídě Motýlků a Sluníček.

 • V případě příznivé epidemiologické situace se bude soutěž ENGLISH JUNGLE konat 26. dubna 2022. Bližší informace budou včas zveřejněny.

 • MŠ - prázdninový provoz

  MŠ prázdniny

  Postup přihlášení

 • Informace o testování:

  testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

 • 6.12.2021 - MŠ - Mikulášská nadílka v mateřské škole

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Mikulas_2021/

 • 25.11.2021 - MŠ - Pečení perníčků u Sluníček

  https://zsnamrep.rajce.idnes.cz/Peceni_pernicku_u_Slunicek/

 • Zveme rodiče a děti na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

  Na nám. Republiky – 28.11. 2021 v 16.00. hodin.

  Děti budou vystupovat s vánočními koledami, sraz dětí v 15.45 hodin na rohu školy ( nám. Republiky a ulice Nováčkova )

 • Uzavření třídy 8.A od 9.11. do 12.11.2021

  Vzhledem k tomu, že vyhodnocení žáci 8.A třídy byli do dne 5.11. 2021 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u žáků 8.A epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření na minimálně 7 dní od data posledního kontaktu. Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování se nevztahuje na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.

  Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou .

  Karanténní opatření zahrnují:
  domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedy do 12.11. 2021 včetně (dle data posledního kontaktu) a vyšetření RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

  Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby se karanténní opatření ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Na telefonní čísla rodičů žáků bude odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test. Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci, a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě. §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

  Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod. Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

  Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního Rt-PCR testování by byla činěna další opatření i u nich.

  Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

 • 11.10.2021 - MŠ - Dýňování

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Dynovani_2021/

 • Dnes 6.10. 2021 se ruší v MŠ Dýňování

  Náhradní termín bude v pondělí 11.10. 2021 v 16:15 hodin

 • Otevření třídy 2.A

  Rozhodnuti.pdf

 • Uzavření třídy 2.A

  Rozhodnuti.pdf

 • 16.9.2021 - MŠ Třídní schůzky

  Rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 16.9. 2021 v 16.00 hodin v mateřské škole. Y.Fuxová

 • Informace k omezením na začátku školního roku

  Vážení rodiče, milí žáci,
  jsem velmi ráda, že zahájíme nový školní rok v naší nově zrekonstruované škole. Ačkoliv se stavební firma celé léto pilně snažila, bohužel se vše stihnout nedalo. Kompletně zrenovované jsou toalety ve všech vyšších patrech a nové jsou postaveny. Také renovace fasády školy se blíží ke svému konci, nicméně lešení se u hlavního vchodu bude sundávat až v průběhu 1. - 3. 9. 2021.
  Samozřejmě bude demontáž probíhat mimo dobu, kdy děti do budovy vcházejí či vycházejí, ale i tak prosím o zvýšenou opatrnost!
  Rekonstrukce střechy do provozu školy nezasahuje, ale i ta by měla být hotova do konce září.
  Výstavba nových toalet v přízemí školy a přístavba zázemí k tělocvičně (šatna, sprchy a toalety) ještě hotovy nejsou. Z tohoto důvodu není možné kvůli bezpečí dětí vydávat obědy první tři dny školy.
  Jídelna bude proto fungovat až od 6. 9. 2021.
  1. září nebude v provozu ani školní družina, 2. a 3. září bude provoz družiny zachován, ale pouze v omezeném režimu. Děti nebudou mít oběd, nutná větší svačina! Prosím rodiče dětí, které jsou do školní družiny přihlášeny, aby služeb využili jen v nutných případech.
  Od pondělí 6. 9. bude družina fungovat bez omezení, ale do konce září v náhradních prostorech. Vodit děti do družiny a vyzvedávat je bude možné pouze hlavním vchodem. Děkuji všem za pochopení stávající situace a vstřícnost. Odměnou je nám krásné sociální zázemí, nové šatny u tělocvičny, skvělá střecha a obnovená fasáda. Těším se na spolupráci v novém školním roce
  Mgr. Simona Pokorná

 • Vážení rodiče,
  zasílám stručný přehled organizace prvního týdne školy:

  1. třída- rodiče dostanou informace na prvních třídních schůzkách (8:00-9:40)

  2. až 5. třída:
  1. 9. 2021 výuka od 8:00 do 9:35
  2. 9. a 3. 9. 2021 výuka od 8:00 do 11:30

  6. až 9. třída:
  1. 9. 2021 výuka od 8:00 do 9:45
  2. 9. a 3. 9. 2021 výuka od 8:00 do 11:45

  Pozor!!!! Obědy až od 6. 9. 2021
  Družina od 2. 9.2021, 1.9. družina není

  Žáci se musí testovat první den příchodu do školy tj. 1. 9. 2021. Testování bude probíhat v kmenových třídách od 7:30 do 8:00.
  Dalšími testovacími dny jsou 6. a 9. 9. 2021. Testování bude probíhat antigenními testy.
  Netestují se žáci: 1. neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
  2. dokončené očkování
  3. prokáží se negativním testem z odběrového místa
  Ve společných prostorách školy musí žáci nosit roušku, dospělé osoby respirátor.
  Ve třídách naštěstí žáci ochranu úst mít nemusí.

  V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na třídní učitele.

  Hezký den,
  Pokorná Simona

 • Školní rok 2021/2022 v mateřské škole – začíná ve středu 1.9. 2021.

  Rodiče všech dětí si musí přijít osobně do školní kuchyně Merhautova přihlásit a vyplnit přihlášku ke stravování.

  Úřední hodiny školní kuchyně:
  24.8. – 8. 30 – 12.30 hod.
  25.8. – 7.30 – 14.00 hod.
  26.8. – 7.30 – 12.30 hod.
  27.8. – 7.30 – 12.30 hod.
  30.8. - 7.30 – 11.00 hod.
  31.8. – 7.30 – 11.00 hod.

 • Ceny za obědy od 1.9.2021

  1.skupina - strávníci 7 - 10 let = 30,- Kč
  2.skupina - strávníci 11 - 14 let = 32,- Kč
  3.skupina - strávníci 15 a více let = 34,- Kč