• 16.9.2021 - MŠ Třídní schůzky

  Rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 16.9. 2021 v 16.00 hodin v mateřské škole. Y.Fuxová

 • Informace k omezením na začátku školního roku

  Vážení rodiče, milí žáci,
  jsem velmi ráda, že zahájíme nový školní rok v naší nově zrekonstruované škole. Ačkoliv se stavební firma celé léto pilně snažila, bohužel se vše stihnout nedalo. Kompletně zrenovované jsou toalety ve všech vyšších patrech a nové jsou postaveny. Také renovace fasády školy se blíží ke svému konci, nicméně lešení se u hlavního vchodu bude sundávat až v průběhu 1. - 3. 9. 2021.
  Samozřejmě bude demontáž probíhat mimo dobu, kdy děti do budovy vcházejí či vycházejí, ale i tak prosím o zvýšenou opatrnost!
  Rekonstrukce střechy do provozu školy nezasahuje, ale i ta by měla být hotova do konce září.
  Výstavba nových toalet v přízemí školy a přístavba zázemí k tělocvičně (šatna, sprchy a toalety) ještě hotovy nejsou. Z tohoto důvodu není možné kvůli bezpečí dětí vydávat obědy první tři dny školy.
  Jídelna bude proto fungovat až od 6. 9. 2021.
  1. září nebude v provozu ani školní družina, 2. a 3. září bude provoz družiny zachován, ale pouze v omezeném režimu. Děti nebudou mít oběd, nutná větší svačina! Prosím rodiče dětí, které jsou do školní družiny přihlášeny, aby služeb využili jen v nutných případech.
  Od pondělí 6. 9. bude družina fungovat bez omezení, ale do konce září v náhradních prostorech. Vodit děti do družiny a vyzvedávat je bude možné pouze hlavním vchodem. Děkuji všem za pochopení stávající situace a vstřícnost. Odměnou je nám krásné sociální zázemí, nové šatny u tělocvičny, skvělá střecha a obnovená fasáda. Těším se na spolupráci v novém školním roce
  Mgr. Simona Pokorná

 • Vážení rodiče,
  zasílám stručný přehled organizace prvního týdne školy:

  1. třída- rodiče dostanou informace na prvních třídních schůzkách (8:00-9:40)

  2. až 5. třída:
  1. 9. 2021 výuka od 8:00 do 9:35
  2. 9. a 3. 9. 2021 výuka od 8:00 do 11:30

  6. až 9. třída:
  1. 9. 2021 výuka od 8:00 do 9:45
  2. 9. a 3. 9. 2021 výuka od 8:00 do 11:45

  Pozor!!!! Obědy až od 6. 9. 2021
  Družina od 2. 9.2021, 1.9. družina není

  Žáci se musí testovat první den příchodu do školy tj. 1. 9. 2021. Testování bude probíhat v kmenových třídách od 7:30 do 8:00.
  Dalšími testovacími dny jsou 6. a 9. 9. 2021. Testování bude probíhat antigenními testy.
  Netestují se žáci: 1. neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
  2. dokončené očkování
  3. prokáží se negativním testem z odběrového místa
  Ve společných prostorách školy musí žáci nosit roušku, dospělé osoby respirátor.
  Ve třídách naštěstí žáci ochranu úst mít nemusí.

  V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na třídní učitele.

  Hezký den,
  Pokorná Simona

 • Školní rok 2021/2022 v mateřské škole – začíná ve středu 1.9. 2021.

  Rodiče všech dětí si musí přijít osobně do školní kuchyně Merhautova přihlásit a vyplnit přihlášku ke stravování.

  Úřední hodiny školní kuchyně:
  24.8. – 8. 30 – 12.30 hod.
  25.8. – 7.30 – 14.00 hod.
  26.8. – 7.30 – 12.30 hod.
  27.8. – 7.30 – 12.30 hod.
  30.8. - 7.30 – 11.00 hod.
  31.8. – 7.30 – 11.00 hod.

 • Úřední dny v době letních prázdnin

  Uredni dny

 • MŠ - Společné fotografie

  MŠ MŠ

 • 29.6.2021 - MŠ - v 15.00 hodin zveme rodiče předškoláků na setkání rodičů s psycholožkou ze ZŠ p. Mgr.Et Mgr. Š. Hlaváčovou, téma setkání - „ Školní zralost“. Zveme všechny rodiče na setkání, můžete si nachystat dotazy.

 • 22.6.2021 - MŠ - rozloučení předškoláků dopoledne, pasování dětí na školáky

 • 15.6.2021 - MŠ - Dopravní hrátky

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Dopravni_hratky/

 • 15.6.2021 - Třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 15.6.2021 v 16:00 hodin.

 • 1.6.2021 - MŠ - Den dětí

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Den_deti_2021/

 • Ceny za obědy od 1.9.2021

  1.skupina - strávníci 7 - 10 let = 30,- Kč
  2.skupina - strávníci 11 - 14 let = 32,- Kč
  3.skupina - strávníci 15 a více let = 34,- Kč

 • 24.5.2021 - MŠ - pohádka v MŠ Kometa je popleta

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/pohadka_v_MS_Kometa_je_popleta/

 • Vážení rodiče,
  od pondělí 10. 5. 2021 jsou mateřské školy otevřeny pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek.

  Žádáme rodiče, jejichž dítě do školky v pondělí nastoupí, aby si objednali stravu na ZŠ Merhautova- e-mail: stravenky@zsmerhautova.cz
  nebo telefonicky 545211820. Bez přihlášené stravy nemůže být dítě přijato do mateřské školy.
  Již se velmi na děti těšíme!!!
  kolektiv MŠ Cacovická

 • Čarodějnické dopoledne v MŠ

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Carodejnicke_dopoledne_2021/

 • Prázdninový provoz MŠ - rozšířený provoz

  Školka - prázdniny

 • Vážení rodiče,
  7. 4. 2021 navečer jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v základní škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

  Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školy:

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
  rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

  Žákům prvního stupně v rotační výuce, tj. střídání prezenčního a distančního týdne.

  V mateřských školách

     dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

      dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

  PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Zakryté dýchací ústrojí chirurgickou rouškou.
  4. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

  TESTOVÁNÍ:

  Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
  K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

  Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

  Přehled návodných postupů při testování dětí:

  viz. příloha: testovani diagram-1-1.pdf

  Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

  Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

  V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

  Průběh testování v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole Brno:

  Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školy 2x týdně a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. /V případě PCR testu (který si rodiče hradí sami) 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

  Pokud nebude žák v pondělí ve škole, test musí absolvovat ihned po příchodu následující další den.

  ZŠ:

  Do prostor základní školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

  Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se žák odebere do testovací místnosti, kde si desinfekčním roztokem ošetří ruce.

  Testovací místnosti jsou umístěny v přízemí nalevo (2. třída) a napravo (1. třída) od vstupu. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odchází žák do šatny, kde se přezuje a odchází do třídy.

  V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

  Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

  MŠ:

  Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

  Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se žák odebere do testovací místnosti, kde si desinfekčním roztokem ošetří ruce.

  Testovací místnost je umístěna v levé budově před brankou MŠ. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odchází žák do budovy MŠ- šatny, kde se přezuje a odchází do třídy.

  V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit školce co nejdříve.

  Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

  NENÍ MOŽNÉ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

  Instruktážní video k testování testy Singclean, které škola obdrží.

  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

  V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

  Mgr. Simona Pokorná

 • Newsletter k zápisům do MŠ a ZŠ

  Newsletter MAP Brno II_zápisy do MŠ a ZŠ.pdf

 • ZÁPIS DO 1. TŘÍD přímo ve škole  se koná

  v pondělí 12. 4. 2021 od 13:00 do 18:00 hodin a 13. 4. 2021 od 13:00 - 18:00 hodin  v budově na nám. Republiky 10.
  Navštívit nás můžete i kdykoliv jindy, vždy po předchozí telefonické domluvě!
  SBĚR ŽÁDOSTÍ
  probíhá v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
  Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
  − do datové schránky školy,
  − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  − poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  − osobním podáním ve škole
  − vyplněná přihláška přes edookit

  S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče

 • Vážení rodiče,
  pro zápis do první třídy z domova můžete použít také školní portál Edookit.
  Podávání přihlášek bude dostupné od 1.4.2021 do 30.4.2021.

 • Zápis do MŠ:

  K zápisu do MŠ 2021: informace pro rodiče, stažení přihlášky -  www.zapisdoms.brno.cz
  výdej přihlášek ( není-li použit systém MMB)    6. 4. 2021 v době 8.00 - 15:00 hodin a 7. 4. 2021 od 10.00 - 16.30 hod.  v kanceláři MŠ Cacovická
  sběr přihlášek  3. a 4. května 2021 v kanceláři mateřské školy Cacovická 6, Brno
  3. 5. 2021 od 8.00 - 15.00 hodin
  4. 5. 2021 od 8.00 - 15.00 hodin
  k zápisu je nutná
  - vyplněná a podepsaná přihláška
  - čestné prohlášení o řádném očkování (prostá kopie očkovacího průkazu)
  - prostá kopie rodného listu
  - ověření trvalého pobytu
  - v případě cizinců je potřeba doložit doklad o přechodném pobytu
  tyto dokumenty je možné doručit do MŠ 3. a 4. 5. 2021 jedním z následujících způsobů
  - do datové schránky - y5dq5t 
  - e-mailem ms@zsnamrep.cz - s uznávaným  elektronickým podpisem
  - poštou na adresu MŠ Cacovická 6, 614 00 Brno nebo osobním vložením přihlášky v zalepené obálce s nápisem Zápis do MŠ do poštovní schránky
  - doručení poštou si můžete ověřit telefonicky 5. 5. 2021 od 13.00 - 15.00 hod.
  - přijímací řízení bude probíhat od 17. 5. 2021, budeme Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky

 • Mateřská škola - informace k zápisu na stránce mateřské školy:

  http://zsnamrep.cz/skolka-zapis.php

 • Informace k distanční výuce

  Materiály k vyzvednutí:
  pondělí: 1. stupeň 12 - 13 hodin
  2. stupeň 12 - 13 hodin

  Materiály k vrácení:
  pátek: 1. stupeň 12 - 13 hodin
  2. stupeň 12 - 13 hodin

 • Uzavření školy od 1.3. do 21.3. 2021

  Vážení rodiče,
  na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
  ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,
  se omezuje provoz mateřských škol.
  Prosím, nevoďte tedy děti od 1. 3. 2021 do mateřské školy /provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021/.
  Školné se v době uzavření školy vládou ČR neplatí.
  Přeji Vám mnoho zdraví v dalších dnech,
  Mgr. Simona Pokorná

  Vážení rodiče,
  dle usnesení vlády je od 1. března 2021 omezen provoz všech ročníků základní školy.
  Od pondělí 1. 3. 2021 nebude v provozu ani školní družina.
  I žáci 1. a 2. třídy přechází na distanční vzdělávání, tj. od pondělí mají nový rozvrh online hodin. Výuka začíná od 8 hodin. Prosím o dochvilnost!
  Pokud nemáte přístup na internet či nemáte vhodnou elektroniku pro online výuku, pošlete prosím zprávu.
  Pokud to ještě bude v možnostech školy, rádi Vám pomůžeme.
  Pracovní listy či jiné tištěné materiály k distanční výuce bude možné si vyzvednout v aule školy v úterý od 9:00 do 12:00 hodin.
  Odevzdání vypracovaných úkolů probíhá v pátek od 11:00 do 13:00 hodin v případě, že neodevzdáváte vypracovaná zadání elektronicky.
  Povoleny jsou individuální konzultace za účasti jednoho žáka a jednoho pedagoga.
  Pokud by Vaše dítě potřebovalo podporu, napište prosím Vaší třídní učitelce.
  Pokud Vaše dítě zapomnělo ve škole učebnice nebo sešity, napište nám prosím a domluvíme se na termínu vyzvednutí.
  Pokud budete mít problémy s přihlášením na online výuku, opět se neváhejte na nás obrátit.
  S přáním pevného zdraví
  Mgr. Simona Pokorná

  Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:
  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

  Žádost o ošetřovné:
  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 • Karnevalové dopoledne v MŠ

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Karnevalove_dopoledne_2021/

 • Mateřská škola

  16.2. 2021 – navštíví předškoláci základní školu

  18.2. 2021 – karnevalové dopoledne pro děti – rej masek, tanečky, soutěže
  - divadelní představení pro děti Pohádkový karneval

 • ENGLISH JUNGLE

  Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní ročník soutěže konat nebude. Budeme se těšit v příštím školním roce.

 • Mateřská škola - nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

  Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.pdf

  Letáček, nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.pdf

 • Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

  - vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
  - vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2021
  - sběr žádostí 02. – 04.3.2021
  - s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
  - rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
  - poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
  - v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
  - ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

  Instrukce v pdf

  Školka - prázdniny

 • MŠ - Vánoční dopoledne u Sluníček a Motýlků

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Vanocni_dopoledne_u_Slunicek_a_Motylku_2020/

 • Distanční vyučování od 4. 1. 2021

  Vážení rodiče, milí žáci,
  s lítostí Vám musíme oznámit, že se po Novém roce opět brány škol nesmí otevřít pro žádné třídy kromě 1. a 2. ročníku.
  Proto od 4. 1. 2021 třídy 3. A - 9. A přecházejí na distanční výuku. Online výuka začíná 4. 1. 2021 od 8:00 dle rozvrhu jednotlivých tříd.
  Zadání práce pro distanční vzdělávání je možné si vyzvednout osobně ve vestibulu školy 4. 1. od 12:00 do 13:00.

  Distanční vyučování

 • Rozvrh online výuky na týden od 4.1.2021

  3.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí Čj M Čj
  Úterý Čj M Prv Aj- Mal., Krt.
  Středa Čj M Čj
  Čtvrtek Čj M Prv Aj- Mal., Krt.
  Pátek Čj M Čj

  4.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí M Čj Př- Hanzal. Aj
  Úterý M Čj Čj
  Středa M Čj Vl- Ves. Aj
  Čtvrtek Čj M Čj
  Pátek M Čj Čj

  5.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí Čj M Aj Vl- Ves.
  Úterý Čj M Čj
  Středa Čj Př- Hanzal. Čj Aj
  Čtvrtek Čj M Čj
  Pátek Čj M M

  6.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí Čj D Čj Aj
  Úterý Aj M Z Rv
  Středa F Inf M
  Čtvrtek M Čj Aj Nj
  Pátek

  7.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí Aj Čj D F
  Úterý M Z Ov
  Středa Inf Aj Nj
  Čtvrtek Čj M
  Pátek Čj M Aj

  8.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí M F Aj
  Úterý Z Čj D Aj
  Středa Nj M
  Čtvrtek Aj Ov Čj
  Pátek M Čj Ch Ch

  9.A 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40
  Pondělí D Nj M Aj
  Úterý Čj Aj Ov M
  Středa Z F Čj D
  Čtvrtek Aj M Čj
  Pátek Ch Ch

 • Mateřská škola

  Vážení rodiče,
  prosím o uhrazení obědů za měsíc leden do 22.12. 2020. Pokud dítě do mateřské školy 4.1. 2021 nenastoupí – odhlaste si oběd ve školní jídelně do 22.12. 2020.
  Mateřská škola je uzavřena od 23.12. - 31.12. 2020 (obědy mají všechny děti odhlášené)

  4.1. 2021 je škola otevřena v běžném provozu

  Y. Fuxová

  Přejeme všem rodičům a dětem překrásné Vánoce a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

  Kolektiv Mateřské školy

 • 10.12.2020 - MŠ - Pečení vánočního cukroví u Sluníček

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Peceni_cukrovi_2020/

 • 4.12.2020 - MŠ - Mikulášská nadílka u Sluníček

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Mikulas_2020/

 • Mateřská škola

  Vážení rodiče,
  od pondělí 7.12. 2020 se budou přihlašovat a odhlašovat obědy do odvolání v naší mateřské škole na tel. čísle 545 212 408 nebo ve třídě u p. učitelky.

  Děkuji Y. Fuxová

 • Mateřská škola

  Vážení rodiče,
  dne 7.12. 2020 otevíráme třídu Motýlků v běžném provozu.
  Rodiče dětí, které přijdou do mateřské školy si přihlásí oběd ve školní jídelně.

  Y. Fuxová

 • Obědy

  Vážení rodiče,
  kdo má zájem o přihlášení obědů (netýká se to žáků, kteří jsou doma na distanční výuce), prosím volejte přímo na ZŠ Milénova každý všední den od 7:00 do 13:30, tel. č. 548 422 946.

 • Organizace výuky od 30. 11. 2020

  V pondělí 30. 11. nastupují prezenčně do školy všichni žáci prvního stupně ZŠ (1. – 5. třída). Žáci se budou ve škole učit každý týden.
  Od 30. 11. 2020 osobně nastupují do školy i žáci 8. a 9. třídy. Žáci deváté třídy již zůstávají ve škole každý týden. Na distanční výuku nepřechází.
  Žáci 8. třídy budou chodit do školy od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020.
  V týdnu od 7. do 11. 12. 2020 budou mít opět distanční výuku. Takto budou výuku střídat po týdnech do odvolání.
  Žáci 6. a 7. třídy zůstávají na distančním vzdělávání v týdnu od 30.11 do 4. 12. 2020. V týdnu od 7. do 11. 12. 2020 budou mít výuku ve škole.
  Takto budou výuku střídat po týdnech do odvolání.
  Pro žáky ve škole platí běžný rozvrh!

 • Mateřská škola - uzavření třídy Motýlků

  Vážení rodiče, od 26.11 2020 je z nařízení KHS je uzavřena třída Motýlků z důvodu výskytu Covidu 19 u p. učitelky.
  Rodiče dětí ze třídy Motýlků bude kontaktovat KHS.
  Obědy pro toto oddělení jsou od 26.11. odhlášené.
  Předpokládaný termín znovuotevření tohoto oddělení v termínu 1.12. – 4.12. 2020.
  Přesné datum otevření tohoto oddělení bude zveřejněno na webu školy, Facebooku, vratech MŠ.

  S přáním pevného zdraví

 • Obědy 1. - 2. ročník

  Vážení rodiče,
  kdo má zájem o přihlášení obědů od 18.11.2020 (znovuotevření školy pro první a druhou třídu), prosím volejte přímo na ZŠ Milénova každý všední den od 7:00 do 13:30, tel. č. 548 422 946.

  Obědy 3. - 9. ročník

  Vážení rodiče,
  kdo má zájem o přihlášení obědů od 18.11.2020, prosím volejte si přímo na ZŠ Milénova každý všední den od 7:00 do 13:30, tel. 548 422 946. Upozorňujeme, že není povolená konzumace ve školní jídelně a děti si stravu musí ve vlastních jídlonosičích odnést domů.
  Výdej stravy bude každý den od 12:30 do 13:00.

 • Mateřská škola

  Vážení rodiče,
  Vzhledem k nařízení mimořádných opatření KHS do odvolání pozastavujeme doplňkové aktivity v mateřské škole.

 • Termíny pro vyzvedávání a odevzdávání úkolů po dobu distanční výuky

  Vyzvedávání: pondělí
  1. stupeň 10:00 - 11:00
  2. stupeň 11:00 - 12:00

  Odevzdávání: pátek
  1. stupeň 9:00 - 10:00
  2. stupeň 10:00 - 11:00

 • Odevzdávání a vyzvedávání úkolů ve škole - aktuální informace

  Odevzdávání vypracovaných úkolů, které žáci dostali na dny 14. - 16. 10. a zároveň vyzvednutí nových úkolů je možné:
  v pátek 16.10. v době od 9:30 - 10:30( 1. stupeň) a 8:00 - 9:00 ( 2. stupeň)
  pondělí 19.10. 9:00 - 10:00 ( 1. stupeň) a 10:30 - 11:30 ( 2. stupeň)

  Termíny odevzdávání nově zadaných úkolů:
  středa 21.10. a pátek 23.10. 10:00 - 11:00 ( 1. stupeň)
  11:00 - 12:00 ( 2. stupeň)

  Všechny zadané úkoly budou zároveň zveřejněny na webu školy a na Edookitu. Vypracované úkoly je možno poslat i elektronicky.
  Další možností je vhození podepsaných vypracovaných úkolů do schránky školy - nejpozději v pátek 23.10. do 12:00 hodin

 • Rozvrh online výuky na týden od 19.10.

  6.A 8:00 - 8:30 8:55 - 9:25 10:00 - 10:30 10:55 - 11:20 11:50 - 12:20
  Pondělí Čj D Rv Nj
  Úterý Aj M Z
  Středa F Inf
  Čtvrtek M Čj Aj
  Pátek

  7.A 8:00 - 8:30 8:55 - 9:25 10:00 - 10:30 10:55 - 11:20 11:50 - 12:20
  Pondělí Aj Čj D F
  Úterý Ov Z M
  Středa Inf Nj Aj
  Čtvrtek Čj M
  Pátek

  8.A 8:00 - 8:30 8:55 - 9:25 10:00 - 10:30 10:55 - 11:20 11:50 - 12:20
  Pondělí M F Aj
  Úterý Z Čj D
  Středa Nj M
  Čtvrtek Aj Ov Čj
  Pátek Ch Ch

  9.A 8:00 - 8:30 8:55 - 9:25 10:00 - 10:30 10:55 - 11:20 11:50 - 12:20
  Pondělí D Nj M
  Úterý Čj Aj Ov
  Středa Z F Čj
  Čtvrtek Aj M
  Pátek Ch Ch

 • Rozvrh online výuky na týden 12.10. - 16.10.

  8.A 8:00 - 8:30 8:55 - 9:25 10:00 - 10:30 10:55 - 11:20 11:50 - 12:20
  Pondělí M F Aj Nj
  Úterý Z M Čj D
  Středa Čj Ov Aj
  Čtvrtek
  Pátek Ch Ch

  9.A 8:00 - 8:30 8:55 - 9:25 10:00 - 10:30 10:55 - 11:20 11:50 - 12:20
  Pondělí D Nj M Čj
  Úterý Čj Ov Aj M
  Středa Aj Z F
  Čtvrtek
  Pátek Ch Ch

 • Organizace výuky 2. stupeň

  Vážení rodiče,
  vzhledem k nařízení Ministerstva školství se s platností od pondělí 12. 10. 2020 musí rozdělit výuka žáků 6.-9. třídy.
  Od pondělí 12.10. 2020 přechází žáci 8. a 9. třídy na distanční výuku (žáci zůstávají doma a učí se vzdáleně). Žáci 6. a 7. ročníku mají vyučování ve škole dle platného rozvrhu.
  Od pondělí 19. 10. 2020 žáci 6. a 7. ročníku zůstávají doma na distanční výuku a do školy budou chodit žáci 8. a 9. tříd v běžném režimu dle stávajícího rozvrhu.
  Pro žáky na distančním vzdělávání bude platit rozvrh pro online výuku.
  Informace o zadaném učivu pro samostudium budou žáci i rodiče dostávat přes edookit a přes webové stránky školy (zde budou k dispozici stejné informace jako v edookitu; pouze pro případ, že se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu přihlásit na edookit).
  Pro žáky, kteří nebudou mít k dispozici internet (samozřejmě bude zadání připraveno pro všechny), bude nachystáno ve škole tištěné zadání a případné pracovní listy.
  Možnost vyzvednutí bude každé pondělí od 14:00 do 15:00 hodin ve vestibulu školy pro ty třídy, které budou právě na distančním vzdělávání. Vypracovaná zadání musí žáci odevzdávat každou středu opět od 14:00 do 15:00 hodin. V tuto dobu získají nová zadání pro čtvrteční a páteční přípravu.
  Žáci, kteří nemají problémy s připojením, mohou vypracované úkoly posílat přes edookit.
  Upozorňuji, že je distanční výuka povinná pro všechny žáky druhého stupně, tzn. všichni žáci musí průběžně odevzdávat zadané úkoly (které budou hodnoceny). Pokud se žák nemůže výuky účastnit, z důvodu návštěvy lékaře nebo z důvodu nemoci, musí být rodiči omluven.
  Online výuka není povinná, plnění zadaných úkolů povinné je.
  Pokud budete mít jakýkoliv dotaz týkající se tohoto nařízení, obraťte se prosím na třídní učitele Vašich dětí nebo můžete kontaktovat s dotazem mě.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví
  Mgr. Simona Pokorná, ŘŠ

 • Organizace výuky 1. stupeň

  Vážení rodiče,
  chtěla bych Vás pouze informovat o tom, že pro žáky 1.-5. třídy zůstává výuka nezměněná.
  Děti i nadále budou chodit do školy každý den ve stejném režimu jako doposud. Pouze v hodinách hudební výchovy je zakázáno zpívat, děti budou moci využívat hudebních nástrojů. Dále je po dobu prozatím 14 dní zakázáno plavání (platí pro 3. třídu).
  Pokud by přišlo jakékoliv další opatření z Ministerstva školství, budu Vás opět informovat.
  S pozdravem a přáním pevného zdraví
  Mgr. Simona Pokorná, ŘŠ

 • 9.10.2020 - Pátek - Žáci druhého stupně:

  Z důvodu konání druhého kola senátních voleb v naší škole se bude v pátek 9.10.2020 místo klasického vyučování konat branné cvičení.
  Sraz žáků bude od 8:45 do 9:00 před školou, s sebou pouze svačinu a oblečení dle počasí (pro pobyt venku).
  Ukončení v 11:40 hodin.
  Žáci, kteří chodí na obědy, dostanou studený balíček.

  9.10.2020 - Pátek - Žáci prvního stupně:

  Z důvodu konání druhého kola senátních voleb v naší škole se bude v pátek 9.10.2020 místo klasického vyučování konat projektový den.
  Žáci si přinesou pouze svačinu, přezůvky a psací potřeby.
  Příchod do školy je beze změny (7:40 ráno), žáci budou do 10:00 ve svých třídách, poté následuje vycházka (za každého počasí).
  Ukončení vyučování v 11:20 hodin. Žáci, kteří chodí na obědy, dostanou studený balíček.
  Provoz družiny zůstává beze změny.

 • Detektivní příběh ztraceného klíče aneb páťáci poznávají Brno

  Prohlidka-Brna.pdf

 • 2.10.2020 - Ředitelské volno

  Z důvodu konání voleb vyhlašuje ředitelka školy v pátek 2.10.2020 ředitelské volno.

 • Metodický postup OSPDL MZ Covid ve školách

  metodický postup.pdf

 • Mateřská škola

  10.9.2020 v 16:00 hodin se konají v mateřské škole třídní schůzky rodičů.

 • Informace k zahájení školního roku

  zahájení školního roku.pdf

  Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021.pdf

  Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.pdf

 • Školní rok 2020/2021

  Školní rok 2020/2021

 • Seznam věcí do 1. třídy

  Aktovka nebo školní batoh + pytlík s přezůvkami (s pevnou patou).

  Pouzdro se čtyřmi tužkami (2 x č.2, 2 x č.1), gumou, se 12 pastelkami, ořezávátkem, nůžkami (leváci spec.nůžky pro leváky).
  Desky na sešity (+ v září se doplní obaly podle velikosti sešitů).
  Plastové prostírání na svačiny, 1x tekuté mýdlo s pumpičkou, velkou roli kuchyňských utěrek, papírové kapesníčky (krabici, ne balíčky), podsedák nebo polštářek pro sezení na zemi, sada barevných papírů, plastovou potravinovou krabičku s víčkem do matematiky.

  Do tělocviku uzavřenou sportovní obuv se světlou podrážkou, tričko + kraťasy, případně legíny nebo tepláky apod. (v zimních měsících jsou lepší dlouhé nohavice) – vše do pytlíku nebo textilní tašky (igelitová taška je méně vhodná).

  Do výtvarné výchovy kufřík nebo krabici s pomůckami : barvy vodové nebo anilínové – 12 barev (anilínové mají výraznější barvy), štětce kulaté (3 různé velikosti), kalíšek, hadřík, lepidlo v tyčince, voskovky, plastelína, zástěru nebo starou košili, igelit nebo jinou podložku (na překrytí lavice).
  V rámci možností by vše mělo být podepsáno (permanentní fixou, na nalepovacím štítku apod.).

  V září se domluvíme na zakoupení dalších speciálních pomůcek hromadně učitelem (jedná se např. o kostky, tečky a číslice do matematiky, písmenka a slabiky na suchý zip apod.).

  První školní den je slavnostní, žáci přichází symbolicky s aktovkou od 7,40 hod., nenosí se ale ještě žádné pomůcky. Přivítání žáků za doprovodu rodičů trvá cca do 8,45. Pak děti odvedou paní vychovatelky a rodiče zůstávají na asi hodinové třídní schůzce.

 • Mateřská škola Cacovická je od 1.8. 2020 do 28.8. 2020 uzavřena.

  Nový školní rok začíná 1.září 2020

  Pěkné letní prázdniny a hlavně zdraví Vám přeje kolektiv mateřské školy.

 • Mateřská škola - strava na příští rok

  MŠ

  Společné fotografie

  MŠ MŠ

 • Upozornění pro rodiče žáků: Výměna učebnic se bude konat v září 2020. Do 26.6. odevzdávají učebnice pouze žáci, končící školní docházku na naší škole.

 • Školné na školní rok 2020/2021 je stanoveno takto:

  Školní družina - 300 Kč/měsíc

  Mateřská škola - 600 Kč/měsíc

 • Tel. číslo do budovy nám. Republiky 10 je nedostupné. Do konce srpna prosím používejte tel. číslo 545212241 ( budova ZŠ Cacovická)

  Od 1. 9. 2020 se mění cena obědů:

  1.skupina - strávníci 7 - 10 let = 29,- Kč
  2.skupina - strávníci 11 - 14 let = 31,- Kč
  3.skupina - strávníci 15 a více let = 33,- Kč