• 14.5.2020 - Mateřská škola se otevírá 25.5. 2020 – provoz školy od 6.30 – 16.30 hodin

  Výpis z usnesení RMČ.pdf

  Podmínky a organizace výuky mateřské školy.pdf

  Ochrana zdraví MŠ.pdf

 • 11.5.2020 - Informace k znovuotevření školy pro žáky 1. stupně

  Otevření školy 1.-5. třída.pdf

  Příloha - čestné prohlášení.pdf

 • Mateřská škola - náměty na hry pro děti

  http://www.e-predskolaci.cz/images/pdf/zdarma_hry_pro_nejmenší_2020.pdf

 • 23.4.2020 - Informace k platbě úplaty za školné – MŠ

  • Na základě mimořádného nařízení Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl přerušen provoz MŠ ve městě Brně se zákonní zástupci osvobozují od platby úplaty za školné MŠ

  • Osvobození od platby školného se vztahuje na období od 17. 3. 2020 do doby znovuotevření mateřské školy.

  • Za kalendářní měsíc, ve kterém bude mateřská škola opět otevřena, bude školné vypočteno poměrně za příslušný počet dnů.

  • Po ukončení krizového opatření bude vrácena poměrná část školného za měsíc březen a za další měsíce tohoto opatření.

 • 9.4.2020 - Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku - projekt MAP Brno II

  Doporučení.pdf

 • Vážení rodiče, žádost o zápis do 1.třídy můžete vyplnit i přes aplikaci Edookit. Žádost je k dispozici po kliknutí na obrázek níže.

  Vyplněnou přihlášku prosím dle instrukcí zašlete škole:
  - datovou schránkou,
  - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  - poštou (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu), nebo
  - osobně v termínu 6. 4. 2020 9:00 – 12:00 a 20. 4. 2020 12:00 – 17:00.

  K přihlášce můžete přiložit i kopii rodného listu dítěte, případně další dokumenty (nepovinné).Pokud rodný list k přihlášce nepřiložíte, je nutné jej doručit škole spolu s vyplněnou přihláškou viz možnosti výše.

  edookit

 • 30.3.2020 - Opatření MŠMT k zápisu do ZŠ

  Aktuální změny v zápisu do ZŠ.pdf

  Opatření ministra školství.pdf

  Opatření k zápisu MŠMT

 • 30.3.2020 - Přidány aktuální informace k zápisu do MŠ

 • Nařízení o mimořádných opatření

  Nařízení o přijetí krizového opatření.pdf

  Žádost o ošetřovné.rtf

  Oznámení o uzavření mateřských škol.pdf

 • Z rozhodnutí zřizovatele MČ Brno-sever Vám oznamujeme, že od pondělí 16.3.2020 je mateřská škola Cacovická 6 z důvodu preventivního opatřeni kvůli šíření nákazy koronaviru do odvolání uzavřena.

  Usnesení Brno-sever

  Úřední dny školy byly určeny na Pondělí 8:00 - 12:00 a čtvrtek 8:00 - 12:00

 • Vážení rodiče, dle aktuálního nařízení ministerstva zdravotnictví Vám oznamujeme, že s platností od středy 11.3.2020 jsou do odvolání zavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Nařízení se netýká škol mateřských. Prosím sledujte Edookit, web školy a zpravodajství ČT pro aktuální informace.

  Žádosti o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského zařízení si můžete vyzvednout v kanceláři školy od středy 11.3.2020, vždy od 8 do 12 hodin.

  Toto opatření s sebou nese:
  - zrušení veškeré výuky
  - družina i jídelna jsou mimo provoz
  - dětem jsou odhlášeny obědy
  - jsou zrušeny i odpolední mimoškolní aktivity našich žáků v prostorách školy
  atd.

  Úkoly a práci k domácí výuce budou učitelé průběžně zadávat prostřednictvím Edookitu a webových stránek.

 • Mateřská škola - Karneval

  Prohlédněte si fotografie:

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Karneval_2020/

 • Ples

 • Zápis nanečisto

 • Informace o soutěži English Jungle jsou v záložce projekty

  English Jungle

 • Hledame

 • Hledame

 • Den otevřených dveří v Mateřské škole Cacovická

  Zveme rodiče a děti do naší mateřské školy 25.2. 2020 10.30 - 12.00 a 15.00 - 16.30
  Kolektiv zaměstnanců

 • Provoz MŠ - hlavní prázdniny

  Informace o přihlášení

  Harmonogram

  Sběr přihlášek 2.3.2020 – 6:30 – 15:30 hodin a 4.3.2020 - 6:30 – 15:30 hod.

 • Vánoční dílny

 • Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol v ČR

  https://www.infoabsolvent.cz/

 • Rozsvícení stromu 1.12. v 16:00

 • Vzhledem k malému počtu přihlášených žáků (8) se plánovaný lyžařský kurz nebude konat.

 • Stávka nebude, bude se normálně učit

 • 12.11.2019 - Hovorové hodiny 16:30 - 18:00

 • Mateřská škola - Dýňování

  Prohlédněte si fotografie:

  https://zsnamrepms.rajce.idnes.cz/Dynovani_2019/

 • Školní lyžařský kurz pro 4. - 9. ročník - NĚMČIČKY

  Vážení rodiče,
  naše škola plánuje lyžařský kurz pro žáky 4. -9. třídy. Jedná se o 5 denní dojezdový kurz.
  Na kurz je nutné mít seřízené lyže – za seřízení ručí zákonný zástupce, lyžařské boty, hole, lyžařskou helmu, brýle, sportovní oblečení – lyžařská bunda, lyžařské kalhoty, (kombinézu), nepromokavé rukavice (2 páry).
  Předběžná cena kurzu: 2 000 Kč (doprava, vlek)
  Termín: 3. února 2020 – 7. února 2020
  Zálohu 1 000 Kč je nutné uhradit do konce listopadu 2019 – záloha je nevratná, vrací se pouze v případě onemocnění dítěte před kurzem.
  Podrobné informace dostanou přihlášení žáci.
  PŘIHLÁŠKY U PANÍ UČITELKY GORECKÉ.

 • Mateřská škola - středeční Dýňování se odkládá na neurčito z důvodu opravy havárie potrubí. O náhradním termínu budeme informovat.

 • 16.10.2019 - Sběr papíru

  Ve středu 16.10.2019 se uskuteční sběr papíru.
  Prosíme o noviny, časopisy a další tiskoviny, ne lepenku.
  Vítězná třída bude odměněna.

 • Edookit - elektronická žákovská knížka

  Vážení rodiče,
  od školního roku 2019/2020 přechází naše škola na systém elektronických žákovských knížek.

  Více informací v záložce vlevo Edookit - elektronická žákovská knížka

 • 2.9.2019 - Zahájení školního roku

  Zahájení školního roku

  Zahájení školního roku