Stuttgart

Naše škola byla díky svému jazykovému zaměření vybrána Magistrátem města Brna pro zahraniční spolupráci. Partnerskou školou se stala Realschule Raichberg ve Stuttgartu. Vzniklý projekt byl podpořen a nyní funguje na velmi dobré úrovni. Je koncipován pro žáky 2. stupně, kteří se prostřednictvím výtvarné části projektu, dále písemným kontaktem a také setkáním s německými vrstevníky seznamují s kulturou a zvyklostmi jiného národa a mají možnost si v praxi ověřit a doplnit svou jazykovou vybavenost.

Právě výměnné pobyty žáků jsou velmi cennou zkušeností a umožňují navázat kontakt do budoucna.

I v tomto školním roce bude pokračovat spolupráce Raichberg-Realschule ze Stuttgartu a ZŠ J.A. Komenského Brno.

Návštěva ze Stuttgartu - 28.9.2012

Poslední zářijový týden nás navštívili němečtí studenti ze Stuttgartu. Byli ubytováni v českých rodinách podobu pěti dní. Užili jsme si s nimi spoustu zábavy v bohatém programu. Jeli jsme na projížďku parníkem, hráli minigolf, plavili se na raftech, pobavili se v Jungle Parku, navštívili jsme i hrad Veveří.Strávili jsme společně i dvě dopoledne ve škole,kde nám paní učitelka připravila zajímavou výtvarnou dílnu.

Z Brna jsme jim ukázali to nejlepší a nejzajímavější – hlavně historické památky. Zpočátku jsme se trochu ostýchali, ale brzy se naše jazykové schopnosti zlepšily a povídali jsme si o všem, co nás zajímá. Byli jsme dobrá parta a získali jsme spoustu nových kamarádů, se kterými udržujeme kontakt.

Těšíme se, až svým německým kamarádům návštěvu na jaře oplatíme a navštívíme je ve Stuttgartu. Tradice těchto výměnných pobytů trvá na naší škole už 9let.

A.Granátová, D.Jurová, N.Horáková a P.Punarová, 9.A

Výměnný pobyt s žáky ze Stuttgartu ve šk. roce 2011/2012

I tento rok se uskutečnil výměnný pobyt Brno-Stuttgart, který je určen pro žáky druhého stupně. Je na naší škole a německé Reichberg Realschule už dlouholetou tradicí. Tohoto úspěšného projektu se letos účastnili i žáci, kteří už studují na gymnáziích. Výhodou účasti ve výměnném pobytu je také to, že cesta, jízdné a všechny vstupy jsou hrazeny z fondu Evropské unie. Kromě kapesného jsme s sebou nepotřebovali absolutně žádné peníze. Náš zájem byl odměněn hned, jakmile jsme dorazili s učitelkami na vlakové nádraží ve Stuttgartu. Němečtí vrstevníci i se svými rodinami na nás čekali ve vestibulu, kde jsme byli podle seznamu přiděleni k rodinám.
V týdnu plném aktivit jsme se účastnili programu, který připravila hostitelská škola. Každý den jsme byli všichni spolu a cvičili se jak v německém jazyce, tak i v angličtině. Vždy, když někdo potřeboval jakoukoli pomoc, pokaždé se našel žák nebo učitel, který ochotně pomohl.
První den jsme hráli seznamovací hry v němčině i v angličtině. Po hrách následovala trochu netradiční prohlídka města. Naše velká skupina byla rozdělena do menších namíchaných česko-německých skupinek. Každá skupinka dostala GPS navigaci, pomocí které jsme se mohli orientovat a pouštět si výklad o památkách, u kterých jsme se právě zastavili. Večerní grilování v prostorách školy bylo doprovázeno neustálým smíchem a nadšeným štěbetáním. Společně s Němci jsme vtipkovali, jedli a vdechovali přátelskou atmosféru. V dalších dnech jsme navštívili i horolezecké stěny, kde jsme absolvovali stručnou instruktáž, pádlovali jsme v kánoích po Neckaru – tentokrát po zábavném a dramatickém provedení instruktáže. Někteří si v řece i nechtěně zaplavali, ale všichni byli plní skvělých zážitků a nadšených úsměvů. Dále jsme měli možnost si prohlédnout známé Mercedes-Benz museum. Skvělým zážitkem byla i přítomnost na typických německých hodinách. Pozoruhodná pak byla také příležitost k prohlídce botanické a zoologické zahrady Wilhelma. Okusili jsme i pestrou německou kuchyni a v některých rodinách jsme se mohli podílet dokonce na přípravě jídla typického pro jejich kraj.
Každý den jsme byli všude jako jedna skupina. Byl to naprosto mimořádný způsob, jak navázat nové kontakty, jak se s každým spřátelit, rozvíjet své jazykové schopnosti a poznávat jinou kulturu. Německý týden ale utekl jako voda a opět jsme skončili na hlavním nádraží. Tentokrát s konejšivými úsměvy, horou objímání a zadržování slz.
Z ujíždějícího vlaku jsme naposledy zamávali našim německým kamarádům a dopadli na sedadla připraveni na jedenáctihodinovou jízdu zpátky do Brna.
Už nyní se těšíme, až naši němečtí přátelé přijedou sem k nám.

Lola Jukelsonová, žákyně 9. třídy ZŠ J.A.Komenského