Učivo v době karantény - 9.A

Zadáno dne 15.6.2020:

Zeměpis
Přírodní katastrofy (str. 92 – 96)
Opiš si zápis z edookitu (látka minulé hodiny).

Zadáno dne 14.6.2020:

Český jazyk - práce na celý týden:
Čítanka s. 52-53 - Kdo chytá v žitě.
Zodpovězte otázku č. 1 - pošlete mi odpověď, stačí napsat do přílohy DÚ v Edookitu jako text.

Čítanka s. 54-56 - The Losers.
Zodpovězte otázky 2-4 a pošlete mi je (do konce týdne)

Čítanka s. 59 - Václav Hrabě - Variance na renesanční téma.
Pusťte si: https://www.youtube.com/watch?v=Rt90oHZeZVY
Přečtěte si žlutý obdélník na s. 59.

Čítanka s. 61 - Karel Kryl - zelený obdélník + text Bratříčku, zavírej vrátka
Pusťe si: https://www.youtube.com/watch?v=10PQf_Vhzmg

Německý jazyk:
AH 60-61 Wiederholungstest - do konce týdne, pošlete mi kopie stránek ke kontrole

Zadáno dne 10.6.2020:

Český jazyk:
Literatura
- čítanka s. 45 - Josef Kainar - Stříhali dohola malého chlapečka - báseň zhudebnil Vladimír Mišík: https://www.youtube.com/watch?v=B7OPO_Xj90M
- čítanka s. 46-47 - Ucho
- čítanka s. 50-51 Pábitelé - Bohumil Hrabal
- pusťte si film Postřižiny

Německý jazyk:
- opakovat si slovíčka a gramatiku 6. lekce
- AH 58/11, 12
- zopakujeme si reálie: https://www.bpb.de/fsd/europapuzzle/

Žluté části musíte přetažením správně umístit do mapy. Upozorňuji, že to musíte udělat velmi přesně, takže doporučuji začít od krajních, tedy jasně vymezených tvarů. Prosím čtěte si přitom názvy států, ať si je zopakujete :-)

Zadáno dne 7.6.2020:

Zeměpis
Přírodní katastrofy (str. 92 – 96)
Nejprve si přečti celou kapitolu a pokus se vyhledat další zajímavosti k dané tematice na internetu. Zápis do sešitu bude následovat po přijímacích zkouškách příští týden.

Zadáno dne 5.6.2020:

Český jazyk:
Posílám odkazy na procvičování:
https://www.slovnidruh.cz/slovesny-vid/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-vid
https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-predpony-s-z-vz-2-uroven/139

Německý jazyk:
AH 60/2, 5, 61/7

Zadáno dne 2.6.2020:

Angličtina
GENERATION GAP p. 72 zůstává, ať se můžete zaměřit pouze na přijímačky.

Zadáno dne 1.6.2020:

Zeměpis
Globální změny životního prostředí (str. 90 a 91)
Přečti si obě strany a opiš si zápis z edookitu.

Zadáno dne 27.5.2020:

Český jazyk:
26. 5. online hodina - práce pro ty, kteří na ní nebyli:
- opakování mluvnických významů sloves, pravopisu - viz příloha

28. 5. Práce pro ty, kteří nejsou přítomni na konzultacích:
- uč. 82/13, 14, 15 do sešitu - pošlete mi cvičení ke kontrole

29. 5. literatura
- čítanka s. 34-35 - přečtěte si text

Foto

Německý jazyk:
Naučte se slovíčka z druhé poloviny na s. 62.
Pokud jedete něčím, v němčině se používá předložka mit + 3. p. - tedy mit dem Auto, mit dem Bus...
AH 57/9 Pošlete cvičení ke kontrole.

Zadáno dne 25.5.2020:

Zeměpis
25. 5. Globální změny životního prostředí (str. 88 a 89)
Přečti si obě strany a prohlédni si obrázky. Zápis do sešitu najdeš na edookitu. Porovnej informace z učebnice s internetem.

Zadáno dne 18.5.2020:

Český jazyk:
18. 5. mluvnice
- PS - poměry HV - PL v příloze
- s. 85 - skloňování českých vlastních jmen - v příloze: Přečíst obdélník nahoře, 85/1 - dva sloupce - Stýblo, Purkyně
Kdo nebyl ve škole, pošle ke kontrole.

19. 5. mluvnice - pošlete mi info, kolika bodů jste dosáhli :-)
- test: https://zpravy.idnes.cz/test-cesky-jazyk-9-trida-0s4-/soutez_test.aspx?id=124
Nevím, jak se vám zobrazí texty k testu. Mně se zobrazily rozsypaně. Kvůli jednomu z úkolů posílám text básničky ve správném zobrazení:

Moc a moc malých švadlenek
pospíchají po domečku,
tancují tam šlapáka
po hebkém jehelníčku.

Pak seberou kdejaký prášek
a letí rovně nerovně
až tam, kde malý Kulihrášek
med mlsá paní královně.

A pak jsem zvědavá, jak rozseknete otázku 30 :-)

19. 5. literatura
- čítanka s. 31 - do sešitu si vypište charakteristiku novely
- zodpovězte do sešitu otázky 1 a 3, pošlete mi odpovědi ke kontrole
- Sophiina volba - 36-37 - přečtěte si ukázku

21. 5. mluvnice
- s. 85 (v pondělní příloze) - cv. 3a do sešitu
- 85/1 - třetí sloupec
- poslat ke kontrole

22. 5. sloh
- učebnice s. 124-125 - diskuse
- přečtěte si ukázku na s. 124, vypište do sešitu informace z horního obdélníku na s. 125

Foto

Německý jazyk:
19. 5.
- AH S. 59 - dole v šedém rámečku je modální/způsobové sloveso chtít - wollen. Přepište si tvary do sešitu a naučte se je.
- AH 59/13 - doplňte správné tvary - pošlete ke kontrole.

22. 5.
- LB 58/14 - napište do sešitu a pošlete ke kontrole. Min. 8 vět. Vynechejte poslední otázku (Womit fährst du? Tu ještě společně probereme.)

Zeměpis
18.5. Krajina a životní prostředí (str. 86)
Přečti si celou stranu, prohlédni si obrázky a opiš si zápis do sešitu, který najdeš v edookitu.

Zadáno dne 12.5.2020:

Český jazyk:
11. 5. mluvnice
Domácí úkoly do pondělí byly:
- kopie s. 92 - tabulka 4a - přepište do sešitu
- zjistit neznámá jména 92/8a
- zopakovat si, v jakých poměrech může být spojka či
- promyslet si, co chcete probrat v přípravě na přijímací zkoušky

- opakování jmen cizího původu a pravopis podstatných jmen - v příloze

Foto Foto Foto Foto

12. 5. mluvnice
- uč. 57 - oranžový rámeček - shoda, řízenost přimykání
- rozbor věty do sešitu: Včera se ke mně přišel učit můj kamarád ze školy. Určete větné členy a zakreslete graf věty.
- uč. 60 - doplňte i/y

Kdo nebyl na online hodině, pošle vše ke kontrole.

12. 5. literatura
- do konce týdne přečtěte v čítance s. 30-31, J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma, do sešitu udělejte zápis: nadpis, autor, název díla a výpisky k oranžovému obdélníku - novele.

14. 5. mluvnice
- poměry mezi hlavními větami
- uč. s. 63 - kapitola 5 - přečtěte si vše
- uč. s. 69 - oranžový obdélník
- 66-67 - Druhy VV
- 65/6 - vymyslete do sešitu souvětí dle grafu, určete druhy vět a pošlete mi ho ke kontrole

15. 5. sloh
- uč. 122-123 - proslov
- přečtěte si ukázku, udělejte výpisky z oranžového rámečku do sešitu - pošlete mi fotku práce

Německý jazyk:
• uč. 54/4 – vymyslete s pomocí mapy a slovíček pod ní rozhovor – dotaz na cestu. Alespoň 2x při cestě zahněte za roh!

Zadáno dne 10.5.2020:

Zeměpis
10. 5. Opakování globalizace (str. 85)
Na straně 85 ústně vypracuj všechna cvičení.

Zadáno dne 4.5.2020:

Zeměpis
3.5. Opakování – propojenost světového hospodářství (str. 85)
Ústně vypracuj všechna cvičení na str. 85, využívej učebnici a internet.

Angličtina 9.A
Doplnit další cvičení ke společné kontrole str. 59 - 61 /pracovní sešit/.Připomínám do konverzace Talking about a film. Zdravím Pokorná

Český jazyk:
5. 5. mluvnice
- kopie v příloze z minulé hodiny, s. 92 - cv. 5 - písemně do sešitu (vypsat jména v požadovaném tvaru), pošlete mi ke kontrole
- 92/7 - ústně
92/8a) - ústně
Pokud si nejste jisti tvary, napište i ty a pošlete mi je.

5. 5. literatura
- čítanka s. 26-27 - Karel Čapek - Válka s mloky - přečtěte si zelený rámeček s životopisem, vypište stručně informace do sešitu
- přečtěte si ukázku a zodpovězte otázky 1.-3. - pošlete mi je ke kontrole

7. 5. mluvnice
- kopie s. 92 - tabulka 4a - přepište do sešitu
- jazykový rozbor:
Všichni věděli, že každý, kdo se jednou narodil, musí dříve či později vejít do Hádova domu.
1. Kdo to byl Hádes?
2. Jak větě rozumíte?
3. Určete slovní druhy.
4. Z kolika vět se souvětí skládá? Jde o souvětí souřadné nebo podřadné?
5. Určete druhy vět, zakreslete graf souvětí.
6. Určete větné členy (označte je v souvětí).

Německý jazyk:
Uč. s. 55 - oranžový obdélník nahoře. Přepište ho do sešitu.
Ústně 55/5b - přečtěte si představení jednotlivých osob a doplňte 3. p.
AH 56/6 - doplňte aus nebo von a pošlete mi cv. ke kontrole.

Zadáno dne 28.4.2020:

Zeměpis
9.A Globalizace (str. 82 - 84)
Vše si pečlivě přečti a proveď zápis do sešitu, který jsem vytvořila a uložila do edookitu.

Zadáno dne 27.4.2020:

Český jazyk
27. 4. mluvnice
Budeme pokračovat v cizích slovech latinského a řeckého původu. V příloze máte kopii s. 89. Přečtěte si modrý rámeček nahoře.
Zápis do sešitu:
b) přejatá obecná jména rodu stř. zakončená na -eum, -ium, -uum
- odsouvají koncovku -um, v mn. č. střídání vzorů město a moře (muzeum, gymnázium...)
c) přejatá slova zakončená jen na -um tuto koncovku odsouvají, skloňování jen podle vzoru město (album, centrum, datum...)
d) přejatá slova zakočená na -ma přidávají v dalších pádech -at-, kromě 2. p. j. č. (vzor hrad) se skloňují podle vzoru město (drama...)

- ústně doplňujte tvary 89/5, kontrolujte podle tabulky nahoře
- do sešitu napište ve správných tvarech slova z 89/6 - pošlete mi ke kontrole

28. 4. mluvnice
Budeme pokračovat v přejatých slovech. Přečtěte si první modrou tabulku na s. 90 v příloze. Přepište si skloňování slova idea do sešitu.
- do sešitu splňte 90/8a, b - vypište slova v požadovaných tvarech - pošlete mi je ke kontrole
- přečtěte si druhý modrý rámeček z přílohy a udělejte si z něj výpisky do sešitu
- ústně proveďte cv. 10

Literatura - čítanka s. 24-25 - Voskovec a Werich
- přečtěte si úvod, udělejte výpisky do sešitu
- pusťte si písničku (a sledujte text): https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/jezek-jaroslav-voskovec-jiri-werich-jan/civilizace-596589
- přečtěte si ukázku divadelní hry v čítance
- přečtěte a udělejte si výpisky ze žlutého rámečku na s. 25 (Osvobozené divadlo)

30. 4. mluvnice
Vlastní jména přejatá - v minulých hodinách jsme probírali obecná jména cizího původu, teď se začneme věnovat jménům vlastním.
V příloze máte s. 91. Přečtěte si modrý obdélník nahoře.
- cv. 1 - jména ve správných tvarech vypište do sešitu
- cv. 2 - ústně
- kopie v příloze s. 92 - cv. 5 - ústně

Pošlete mi kopii ze sešitu a dotazy k jakémukoli jménu, u kterého si nejste jistí.

Foto Foto Foto Foto

Německý jazyk:
Dnes si dáme trochu reálií :-) Pusťte si následující dva odkazy - sledujte text i překlad, věřím, že něčemu budete rozumět:
https://www.youtube.com/watch?v=FCnCeKGAEBU
https://www.youtube.com/watch?v=p_zTyg1fvpI

Zadáno dne 20.4.2020:

Angličtina 9.A dom. úkoly do 24.4.2020
Vypracovat v učebnici str. 78. Písemně cv. 4. Je to sice poslech, ale vymyslete si sami důvody WHY did they do these things? V pracovním sešitě si zkontrolujte, jestli máte vypracovaná všechna cvičení na str. 64 a 65. Pokud se nám podaří spojit se přes TEAMS, budeme kontrolovat od str. 56. Termín upřesním.

klíč domácích příprav 9.A 6.-17.4.

Klíč- 9.A 16.4..pdf

Zeměpis
19.4. Mezinárodní hospodářská integrace (str. 80 a 81)
Přečti si kapitolu a do sešitu zapiš všechny pojmy tučně vytištěné. Prohlédni si mapu na str. 80 a vypiš jednotlivé organizace. Vypiš státy G 20. Na str. 81 máš v rámečku stručné shrnutí.

Český jazyk
20. 4. mluvnice
- nejprve si střihněte jednu pravopisnou doplňovačku: https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-pro-zaky-8-a-9-tridy-zs-41/
- dnes se podíváme na přejatá slova. V příloze máte nafocené přílohy, strany 67 a 69. Nejprve si přečtěte modrý rámeček na s. 67 a text ve cv. 1.
- na s. 69 si přečtěte opět modrý rámeček a cv. 1. Do sešitu vypište podtržená slova z tohoto cvičení a najděte k nim česká synonyma.

Foto Foto

21. 4. mluvnice
- v dnešních přílohách máte s. 70 a 71. Přečtěte si modrý rámeček na s. 70. Pak si nahlas přečtěte 70/7a-e, také poznámku pod tímto cvičením.
- do sešitu splňte 70/8 - najděte dvojice
- posledním úkolem bude jazykový rozbor dole na s. 70 - do sešitu. Přečtěte si oranžový rámeček dole. Fotky dnešní práce mi pošlete.

Foto Foto

21. 4. literatura
- pročtěte si s. 19-21 v čítance. Podívejte se na básnickou tvorbu různých literárních směrů.
- do sešitu si vypište jména autorů a co je to surrealismus a dadaismus

23. 4. mluvnice
- nejprve udělejte kvíz na přejatá slova
- a teď se podíváme na skloňování přejatých slov, abyste správně používali nejen slovo koronavirus. Přečtěte si v příloze s. 88 - modrý rámeček nahoře a ústně si projděte cv. 1.
- přečtěte si druhý modrý rámeček. Do sešitu vypište slovní spojení ze cv. 3, tedy slovo v závorce spolu s jiným, se kterým patří dohromady (v první větě např. počítačovým vir...).
- zápis do sešitu: Skloňování přejatých slov
1. většina obecných podst. jmen se skloňuje podle rodu a příslušného vzoru
2. obecná jména latinského a řeckého původu
a) zakončená na -us a -os se skloňují podle vzoru pán nebo hrad
- us zůstává pouze u zdomácnělých slov (cirkus, kaktus...), jinak se odsouvá (mýtus bez mýtu)
! dvojí tvary: virus - viru i virusu, glóbus, sinus
! génius - v j. č. podle vzoru pán, v mn. č. podle muž
- koncovka -os zůstává vždy (epos - eposu)
24. 4. Odevzdáváte úvahu! Zadání viz minulý týden.

Foto

Německý jazyk:
20. 4. - uč. 52-53. Přečtěte si znovu Corinnas Nachmittag a odpovězte do sešitu na otázky za textem, prosím celou větou. Práci mi pošlete.
AH - 54/3a - doplňte rozhovor
24. 4.
- zopakujte si zadaná slovíčka z 6. lekce
- AH 54/2 od - do, pozor na správný pád podst. jména, 54/3b - doplňte rozhovor

Zadáno dne 15.4.2020:

Český jazyk:
Zdravím všechny po Velikonocích. Nejprve dokončete úkoly z minulého týdne.
Nová práce:
16. 4. mluvnice
- učebnice s. 37 - přečtěte si úvodní text, oranžový rámeček
- s. 38 - tabulka s tvořením přechodníků, 38/3a - najděte přechodníky, zkuste přijít na to, proč je tam zrovna takový tvar a zkuste určit, zda je přítomný nebo minulý
- do sešitu vypište slovesa z 38/4a a určete požadované mluvnické významy - cvičení mi pošlete ke kontrole.

17. 4. Sloh - úvaha Vaším úkolem bude napsat vlastní úvahu na formát A4. Tématem bude něco, nad čím určitě přemýšlíte: Ukončení školního roku 2019/2020.
Zajímá mě, jak vidíte jeho možný průběh, ukončení (klasifikaci), přijímací řízení na střední školy a vše, co s tím souvisí. Pokládejte (si nebo neviditelnému čtenáři) řadu otázek a hledejte na ně odpovědi. Vložte do textu svoje vlastní názory, nápady, zhodnoťte klady i zápory současného distančního vzdělávání. Pohlídejte si pravopis včetně interpunkce.
Termín odevzdání je 24. 4.

Německý jazyk:
Dokončete práci zadanou minulý týden.

Zadáno dne 14.4.2020:

Zeměpis
14.4. Mezinárodní obchod (str. 78 a 79)
Přečti si pečlivě obě strany a do sešitu napiš význam pojmů:
- Mezinárodní (světový) obchod
- Centra světového obchodu
- Vývoz (export)
- Dovoz (import)
- Málo vyspělé státy vyváží:
- Monokultura
- Hospodářsky vyspělé státy vyváží:
- Kvóty
- Clo
- G8 (vypiš i státy)
- Fair Trade
Prohlédni si všechny grafy, mapy a obrázky v učebnici (str. 78 a 79)

Zadáno dne 7.4.2020:

9.A matematika
POZOR!!! Vynecháme konstrukční úlohy a přesuneme se do 3. dílu. Takže JEHLAN. Posílám str. 177 a také prezentaci na toto téma. Nejdříve si projděte prezentaci, potom si udělejte zápis v pracovním sešitě. A zase zápis ofotit a poslat.

Pokračujeme v počítání v pracovním sešitě str. 178 - 179. V příloze máte spočítané příklady. Nejdůležitější je rozlišovat výšku tělesa a výšku boční stěny nebo výšku trojúhelníkové podstavy.
Ofocené pošlete.

Foto Foto Foto

9.A fyzika
V učebnici si přečtěte str. 16 - 19 Země a její okolí, do sešitu si opište modrý rámeček na str. 18. Zápis ofoťte a pošlete.

V učebnici si přečtěte str. 20-21, do sešitu napište modrý rámeček ze str. 20. Ofoťte a pošlete.

Přečtěte si v učebnici str. 22 - 24, zapište si modrý rámeček ze str. 24. Ofoťte a pošlete. 
Podívejte se na videa: 
https://edu.ceskatelevize.cz/beztizny-stav-kosmonautu-5e441aa5f2ae77328d0a6f28
https://edu.ceskatelevize.cz/apollo-dobyvani-mesice-5e441f09d76ace2c451de0db
https://edu.ceskatelevize.cz/mesic-jeste-ze-ho-mame-5e441f09d76ace2c451de0d9
https://edu.ceskatelevize.cz/prvni-muz-ve-vesmiru-5e441f6cd76ace2c451de470
https://edu.ceskatelevize.cz/prvni-krucky-ve-vesmiru-5e441f6cd76ace2c451de46e
https://edu.ceskatelevize.cz/pusobeni-gravitace-na-lidske-telo-5e441eddd76ace2c451ddf76
Do komentáře napište, které se Vám nejvíce líbilo a o čem bylo.

Aj+ Ak
učebnice: Culture, str.64- nejprve písemně na papír vypracuj cv.1. Pak čtení článku a celými větami odpověz písemně na všechny otázky str. 64.
Papíry si schovejte, budeme je společně kontrolovat.
Sešity máte u mě, nestihla jsem je už vrátit...
Ak- vypracujte 10-15 vět o tom, jak obvykle trávíte Velikonoce, eventuálně naše zvyky apod.

Přírodopis
Poslední zápis "Uhličitany" máte v sešitě (prezentaci měla Anet), zbývají nám mineralogické třídy "Sírany" (ppt má Anička), "Fosforečnany" (ppt má Eliška) a "Křemičitany" (ppt má Dalibor). Vy 3 prezentaci pošlete na mail: pokorna.peta@email.cz nebo do Edookitu. 1 hod.: Sírany - vytvořit zápis do sešitu a naučit (učebnice s. 36), 2 hod.: Fosforečnany - vytvořit zápis do sešitu a naučit (s. 37), 3 hod.: Křemičitany - vytvořit zápis do sešitu a naučit (s. 38, 39).
Mát mít hotové zápisy z 3 mineralogických tříd (Sírany, Fosforečnany a Křemičitany). Ti, co jste ještě neměli prezentaci, tak mi ji pošlete do neděle 12.4. (doteď mi nic nepřišlo). Posílejte prosím do Edookitu nebo na můj mail pokorna.peta@email.cz. 4 hod.: Procvičujte učivo mineralogie na těchto odkazech:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2034
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2035
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2036
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2041

Chemie
1 hod.: měli jste prezentovat "Obnovitelné zdroje energie", ale bohužel. V materiálech třídy jsou dva pracovní listy, kde si toto téma alespoň procvičíte (všichni je budou mít vyplněné a budou toto téma umět!!!) 2 hod.: Začínáme velkou kapitolu "Organická chemie" - napište nadpis a poté odpovězte na následující otázky (co je organická látka - s. 30, jakými prvky jsou tvořeny organické látky - s. 31, co je organická chemie - s. 31, jaké jsou vlastnosti organických látek - s. 32, co je zdrojem organických sloučenin - s. 32) 3 hod.: Pracovní list (vložen do materiálů třídy).
Máte mít hotový zápis z úvodu do organické chemie (viz minulé úkoly - před 14 dny). Nebudu kontrolovat, tudíž posílat nemusíte, poznám na vypracování pracovního listu, zda jste pochopili (až příští týden). Do neděle 12.4. mi zašlete pracovní list Názvosloví, Výpočty z chemické rovnice. Všechno je to opakování, nic nového!!! Pracovní listy nemusíte tisknout, stačí napsat na papír a poté vyfotit a poslat.

Foto Foto

Zadáno dne 6.4.2020:

Fyzika - Země a její okolí III.
Přečtěte si v učebnici str. 22 - 24, zapište si modrý rámeček ze str. 24. Ofoťte a pošlete.
Podívejte se na videa:
https://edu.ceskatelevize.cz/beztizny-stav-kosmonautu-5e441aa5f2ae77328d0a6f28
https://edu.ceskatelevize.cz/apollo-dobyvani-mesice-5e441f09d76ace2c451de0db
https://edu.ceskatelevize.cz/mesic-jeste-ze-ho-mame-5e441f09d76ace2c451de0d9
https://edu.ceskatelevize.cz/prvni-muz-ve-vesmiru-5e441f6cd76ace2c451de470
https://edu.ceskatelevize.cz/prvni-krucky-ve-vesmiru-5e441f6cd76ace2c451de46e
https://edu.ceskatelevize.cz/pusobeni-gravitace-na-lidske-telo-5e441eddd76ace2c451ddf76
Do komentáře napište, které se Vám nejvíce líbilo a o čem bylo.

Z - 9.A (Z - Zeměpis) - Domácí úkol
Založ si vlastní cestovní kancelář
- vymysli vhodný název a nakresli logo této CK
- napiš, jaké má zaměření tvoje CK (zájezdy pobytové, sportovní, poznávací....)
- napiš jedno konkrétní místo a uveď všechny důležité informace (doprava, ubytování, stravování, služby, popis místa a
možnosti vyžití)

Aj 9.A
Pracovní list- řešení
Vážení rodiče,
posílám správně vyplněný pracovní list pro kontrolu.
Můžete zkontrolovat svým dětem sami nebo si kontrolu provedou sami žáci.
Dejte mi prosím vědět, kolik chyb jste udělali a hlavně pokud něčemu nerozumíte, abychom si to vysvětlili.
S pozdravem
Pokorná

Foto

9. A Český jazyk – učivo 6.-10. 4.
Mluvnice 6. 4. - slovesný vid
V příloze máte kopii k slovesnému vidu. Je tam celá stránka, pro případ, že by vám to šlo špatně zobrazit, jsem ještě každou část stránky vyfotila zvlášť.
1. Přečtěte si modrou část - opakování vidu
2. Do sešitu napište datum a nadpis Slovesný vid, opište druhou část modré tabulky. Pak proveďte do sešitu cv. 1 - pět slov a 2a - z prvních čtyř vět (pošlete mi to pro kontrolu)
Na závěr si zopakujte pravopis: https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/114

Foto Foto Foto

Mluvnice 7. 4. - přechodníky
Přečtěte si kopie látky v příloze (modré obdélníky). Jde o obecný úvod a přechodník přítomný. Doporučuji podívat se na další vysvětlení v Edookitu.
Zápis do sešitu: Přechodník
- je to neurčitý slovesný tvar užívaný v literatuře nebo odborných textech /např. právních/
- spolu s přísudkem se váže ke společnému podmětu
- vyjadřuje děj současný nebo předcházející přísudku - rozlišujeme přechodník přítomný a minulý
- ve větě je to doplněk
- pokud je rozvitý, oddělujeme ho ve větě čárkami

Rozlišujeme tři tvary přechodníků:
a) pro rod mužský
b) pro rod ženský a střední
c) tvar pro množné číslo všech rodů

1. Přechodník přítomný
- děj probíhá současně s dějem přísudkového slovesa
- tvoří se od sloves nedokonavých
- tvoření - podle 3. os. mn. č.
- slovesa končící na -ou: a, -ouc, -ouce (nesou - on nesa, ona/ono nesouc, oni/ona/ony nesouce)
- slovesa končící na -í: -e/-ě, -íc, -íce (volají - volaje, volajíc, volajíce)

Výjimky: vidí - vida, vidouc, vidouce, vědí - věda, vědouc, vědouce
Pevně dané tvary (ustrnulé): chtě nechtě, vstávaje lehaje, nemluvě (o tom, že)

Projděte si cvičení 1, najděte přechodníky, cvičení 2 - do sešitu napište tři věty s přechodníky a pošlete mi je pro kontrolu.

Foto Foto

Mluvnice 9. 4.
Dopište do sešitu zbylé věty ze cv. 2. (z kopie s přechodníky).
Přečtěte si kopii v příloze k přechodníku minulému (modrý obdélník).
Zápis do sešitu:
2. Přechodník minulý
- děj předchází ději přísudkového slovesa
- tvoří se od sloves dokonavých
- tvoření - podle zakončení kmene minulého u 3. os. j. č. (kmen - část slova po odtržení koncovky)
- před -l je samohláska: -v, -vši, -vše (udělal - on udělav, ona/ono udělavši, oni/ona/ony udělavše)
- před -l je souhláska: -0, -ši, -še (přinesl - přines, přinesši, přinesše)

! U sloves podle vzoru tiskne (ve 3. os. mají na konci -ne) se vkládá -nu-: kopnuv, kopnuvši, kopnuvše

Přečíst 96/1 - najít přechodníky (ústně). Uvědomte si, že děj vyjádřený přechodníkem se stal dříve, než se udál děj přísudku.
Do sešitu provést 96/2 - čtyři věty, pošlete mi je ke kontrole.

Foto Foto

Literatura 10. 4.
- čítanka s. 18-19 Želary. Do sešitu zodpovězte otázky 1, 3, 4. Pošlete mi je ke kontrole.
Doporučuji stáhnout si film Želary a pustit si ho, pokud jste ho ještě neviděli.

Německý jazyk – učivo 6.-10. 4.
6. 4. - učebnice s. 51 - lekce 6 - prohlédněte si obrázky, přeložte s jejich pomocí slovíčka, AH s. 62 - první část slovíček, naučit se
- uč. s 52 - přečíst a přeložit si text (jen porozumění, nic nepište), dohledat neznámá slovíčka

10. 4. - uč. s. 53 - oranžový obdélník, gramatika: V této lekci jde o orientaci ve městě, potřebná je tedy vazba von - bis (od - k). Obě předložky se pojí se 3. pádem. Někdy se k bis přidává zu: bis zu (až k).

Zápis do sešitu:
Předložky se 3. pádem
- opište si text v AH s. 59/ 1a

Přidejte si další slovíčka z AH: spazieren gehen (spazieren se chová jako odlučitelná předpona, dáváme ji na konec věty), die Leute, die Kreuzung, die Touristin a pak celou třetí část slovíček, vazby, kterými se ptáme na cestu

Přečtěte si rozhovor dětí s turistkou nahoře v učebnici na s. 53.

Matematika - Jehlan
POZOR!!! Vynecháme konstrukční úlohy a přesuneme se do 3. dílu. Takže JEHLAN. Posílám str. 177 a také prezentaci na toto téma. Nejdříve si projděte prezentaci, potom si udělejte zápis v pracovním sešitě. A zase zápis ofotit a poslat.

Foto

Jehlan.pptx

Příprava k přijímačkám - test 5
V příloze máte výsledky testů 1 - 4 a nový test 5.

Vysledky-testu1_4.pdf
Test-5.pdf

Zadáno dne 31.3.2020:

AJ + Ak + příloha
Pracovní list: Project Grammar str. 107 + pracovní sešit str. 64

Foto

Zeměpis
30.3. Projdi si všechny úkoly na str. 77. Vynech úkol číslo 9. Písemně vypracuj úkol 5, 7 a 8. Svoji práci mně přepošli. Můžeš využít i schránku na budově školy. Nezapomeň se podepsat. Pokud máš nějaké nejasnosti, dej vědět. Děkuji.

Zadáno dne 29.3.2020:

ČJ:
30. 3. Nejprve si pojděte všechny předchozí domácí úkoly, které jste mi posílali, a zjistěte, jestli u některých po vás nechci opravu. Pokud ano, pošlete mi ji jako přílohu zprávy (už ji nenahrávejte znovu do DÚ).

Mluvnice:
- slovesa - určujeme u nich tyto mluvnické kategorie - osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, navíc ještě třídu a případně vzor
- do sešitu napište datum, nadpis Slovesa a proveďte 39/5
- 38/4a u podtržených sloves
- přečtěte si tabulku na s. 39, zopakujte zakončení slovesných tříd a přečtěte si vzory sloves. Vzory se u přijímacích zkoušek roky nevyskytují, je to spíše pro vaši informaci, někdy pomohou utvořit správný tvar slovesa, když si nejste jistí.

31. 3. literatura - čítanka s. 16-17, Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník
Bonusové úkoly k zaslání: 1 a 3 za textem
Pusťte si píseň Zabili, zabili... (text s. 17 dole) https://www.youtube.com/watch?v=tipngkNZMq8
Doporučuji zhlédnout film Balada pro banditu, ze kterého je i uvedená píseň. Jedná se o muzikál brněnského divadla Husa na provázku s Miroslavem Donutilem a Ivou Bittovou v hlavních rolích. Je to klasika, kterou byste měli znát a jejíž písně zlidověly. Trochu folk, ale to určitě zvládnete :-) Žádný legální odkaz jsem rychle nenašla, pro vás to ale jistě nebude problém ;-) Dejte mi vědět, jak se vám líbil.

31. 3. mluvnice - přímá a nepřímá řeč
- podívejte se na: http://www.brumlik.estranky.cz/file/875/primarec.htm
- v uč. na s. 74 si přečtěte oranžový obdélník. Pak si přečtěte text Válka s mloky a všímejte si značení přímé řeči.
- do sešitu napište datum a nadpis Přímá a nepřímá řeč. Přepište 75/3 a pošlete mi fotku ke kontrole.

2. 4. mluvnice:
- uč. s. 75 - opakování nepravidelností větné stavby a nově věta neúplná. Přečtěte si oranžový obdélník. Do sešitu mluvnice si zapište datum a opište text Věta neúplná.
- 76/5a - vypište do sešitu věty neúplné (elipsy), tj. věty, ve kterých chybí nějaký větný člen, většinou přísudek. Budu ráda, když mi pošlete fotku, abych viděla, jestli to chápete.

3. 4. sloh:
- uč. s. 119/2c - přečtěte si ukázku studentské práce
- dám vám na výběr - můžete se inspirovat textem a napsat úvahu dle zadání 120/2d. Pokud vám téma ale nevyhovuje, vyberte si kterýkoli obrázek 120/3. Postupuje pak dle zadání .
- Vezměte si sešit do slohu, napište datum a nadpis Úvaha. Úkolem je napsat krátkou úvahu (A5, tedy jedna stránka malého sešitu) na vybrané téma. Nezapomeňte, že v úvaze užíváte řečnické otázky (tedy ty, na které neočekáváme přímou odpověď), spojení typu "myslím si, dle mého názoru..."
- úvahu mi vyfoťte a pošlete. Děkuji.

NJ:
30. 3. Nejprve si pojděte všechny předchozí domácí úkoly, které jste mi posílali, a zjistěte, jestli u některých po vás nechci opravu. Pokud ano, pošlete mi ji jako přílohu zprávy (už ji nenahrávejte znovu do DÚ).

AH 49/12a, b - pokud si nebudete jisti doplněním, pošlete mi fotku
AH 51/2, 4 - pošlete mi fotku celé stránky 51
Daliborovi pošlu jinou práci na tento týden.

3. 4.
Do sešitu přepište německé pohádky 50/17, doplňte „war nebo hatte“ podle smyslu. Zkuste odhadnout názvy pohádek v češtině. Texty jsou typickou ukázkou užitá préterita v knize.
Překlad mi pošlete.

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina
Naučit se zbývající slovíčka PS str. 77 Kids, Culture, English across the curriculum. PS str, 60-63: cvičení 4 str. 61 jsou vedlejší věty účelové, v češtině: Marek šel do knihovny, aby si vypůjčil knihu.
V angličtině vedlejší větu zkracujeme použitím infinitivu: Mark went to the library to borrow a book.

Anglická konverzace- napíšeš o svém problému do Problem Page a pak vymyslíš nějakou radu (advice). Podobné PS str. 63. Dále se podíváš na nějaký veselý film a na papír napíšeš TALKING 15-20 vět. Naučíš se svými slovy vyprávět.

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.3. Pečlivě si přečti obě kapitolky a proveď stručný zápis do sešitu. Hlavně schéma, co ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu a tabulky na str. 75 a 76. Pokud něčemu nebudeš rozumět, napiš prokeska@seznam.cz

Dějepis
Vyplnit pracovní list (zápis) a nalepit si ho do sešitu..Pokud nemáte možnost tisku, je nutné si ho udělat ručně..Pošlete mi po vyplnění jeho fotku nebo sken! Děkuji a kdyžtak pište:)

prac.list. 9.A - situace po valce word.docx

9. A - ČJ a NJ - učivo na týden 23.-27. 3.
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, můžete tak potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, abyste to automaticky dělali, když budete mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy a fotografie čehokoli, čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

Připomínám těm, kteří jdou k přijímačkám, že mi mají poslat svoje výsledky z testů 2 a 3 v příručce a dotazy. Pro příští týden přidejte test 4.

ČJ:
23. 3. mluvnice - s. 34 Zájmena - přečíst oranžový obdélník
- do sešitu mluvnice zápis - datum + nadpis Zájmena
a) bezrodá - já, ty my, vy, se - zvláštní skloňování, pro všechny rody jeden tvar
b) rodová - určíme pád, číslo, rod
- do sešitu 34/1 - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná - rozdělte je do skupin
- 34/3 ústně, do sešitu mluvnice 35/4, 5, 6 (odpovědi - číslo cvičení a správné písmeno)

24. 3. literatura - čítanka s. 6-7 - projděte si jednotlivé směry, u každého názvu si zkuste tipnout, o co v něm půjde, než si to přečtete
- s. 10 G. Apollinaire - Oběd - přečíst a promyslet, jak by text šel říct jako próza. Proč je to báseň? Čím se liší?
- obdélník Volný verš, G. Apollinaire
Zápis:
Volný verš
- nerýmuje se, užívá se v textech spíše epických
- patří do moderní poezie, nemá žádná pravidla, jde o zvýraznění důležitých částí básně

Guillaume Apollinaire
1880-1918
- francouzský básník a dramatik
- zakladatel moderní francouzské poezie
- autor názvu surrealismus (směr, který využívá představ, snů)

Dílo:
Alkoholy
Kaligramy - kaligram = obrazová báseň

Přikládám přílohu, podívejte se, jak mohou kaligramy vypadat.
A také odkaz, abyste viděli, jak vypadal: https://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire

Úkol: Najděte si nějakou báseň, vezměte oblíbenou píseň nebo citát a napište je na papír minimální velikosti A5 (malý sešit) jako kaligram. Tj. řekněte si, jaká je hlavní myšlenka textu a báseň napište do jeho tvaru (např. láska = srdce). Kaligram mi pak vyfoťte, pošlete do Edookitu a nalepte si ho do sešitu literatury.

26. 3. mluvnice
- zájmeno jenž - v příloze vám posílám dva odkazy. Na prvním je hezky vysvětleno užití, na druhém máte přehlednou tabulku a cvičení. Obojí si prohlédnete, případné dotazy pošlete a do sešitu provedete cvičení (Král ____ vládl zemi...)
- pošlete mi dotazy, když nebude něco vědět, a kopii toho cvičení (fotku) do Edookitu
- uč. s. 35 - oranžový rámeček - do sešitu mluvnice datum + nadpis Číslovky, opište text Skloňování
- uč. 35/7 - z deseti prvních vět vypište do sešitu číslovky a napište, zda jsou určité nebo neurčité a základní, řadové nebo druhové

27. 3. sloh - nebudeme se toho bát a vrhneme se na úvahu :-)
- učebnice s. 118 - úvodní text, s. 119 - oranžový obdélník
- zápis do sešitu slohu - datum + nadpis úvaha - vypište si nejdůležitější informace z textu, osnovu
- zodpovězte si sami 119/1 (a opravdu se nad tím zamyslete, příště nás čeká vaše práce s úvahou)

Přílohy:
Zájmeno-jenž.pdf
1412116662vy-32-inovace-293-zajmeno-jenz.pdf
UM3b- Kaligramy-pracovní list-ukázky profesionální (2).pdf

NJ:
23. 3. - učebnice 48/13a - do sešitu - rozkazovací způsob
- z oranžové tabulky na této straně si do sešitu opište rozkazovací způsob slovesa být - sein: Sei! Seid! Seien Sie!
- AH 51/2a, b, 51/4
- opakujte si slovíčka a gramatiku z této lekce

27. 3.
- AH 51/3, 5 - pošlete mi fotku této stránky do Edookitu
- učebnice s. 49 - tabulka dole, préteritum sloves. V této lekci nás čeká minulý čas sloves být a mít. Jedná se o jednoduchý minulý čas, který se užívá v literatuře, ale i běžném hovoru. Opište si do sešitu tvary sloves z tabulky a naučte se je. Některé osoby mají tradiční koncovky. Nadpis je Präteritum.
- uč. 50/15 - přeložte básničku do sešitu (nápovědu některých slovíček máte nalevo "Max radí"

Zadáno dne 18.3.2020:

Matematika
V pracovním sešitě si zkontrolovat příklady podle přílohy.
Pokračovat v pracovním sešitě str. 160 - 166, nafotit a poslat vyplněnou str. 167,
případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace

Fyzika
Poslat referát o Zemi a připravit si další referát o Slunci a sluneční soustavě (včetně Měsíce).

Zadáno dne 16.3.2020:

Matematika
Pokračovat v pracovním sešitě str. 156 - 157, případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace

Fyzika
Referát o Zemi

Zeměpis
Dnes vám zadám úkol ze strany 74 - Služby. Celou stranu si přečtěte a do sešitu si zapište tyto výrazy a jejich význam:
Služby, HDP, kam je řadíme, jak služby rozdělujeme. Pokus si také zapsat, jaké druhy služeb se vyskytují v okolí tvého bydliště.

Zadáno dne 12.3.2020:

Český jazyk

12. 3. mluvnice - učebnice 9. ročník 24/1, 25/1, 25/3

13. 3. sloh - učebnice s. 109 - subjektivně zabarvený popis (líčení)
- do sešitu slohu napíšete nadpis a provedete výpisky z oranžového obdélníku
- 110/2 - přečíst a inspirovat se, vypsat do sešitu pět básnických pojmenování (básnické přirovnání a přívlastek, personifikace, metafora...)
- 111/5 - napsat do sešitu líčení dle fotografie (tj. osobní popis obohacený o vlastní pocity) - toto líčení mi dle technických možností buď naskenujte, nebo ofoťte mobilem a pošlete mi ho do Edookitu nebo na e-mail grossova@zsnamrep.cz

16. 3. mluvnice- učebnice 27 - Podstatná jména, úvodní text, poté přečtěte oranžový obdélník a splňte do sešitu úkoly 27/1b, c, d, e
- do sešitu 29/5

17. 3. mluvnice - s. 29 přečíst obdélník Mluvnické kategorie jmen
- do sešitu 30/8a, b, 30/9, 10

17. 3. literatura - v sešitě vynechejte jeden list, dopíšeme si tam pak ještě nějaké informace
- čítanka 9. ročník, s. 4 - úvod, s. 5 - obdélník nahoře, zápis do sešitu - nadpis Přelom 19. a 20. století, pod to: Prokletí básníci a výpisky ze žlutého obdélníku - o koho šlo, jména
- s. 4 - Umění básnické - přečíst, zápis do sešitu - autor + název, vypsat tři doporučení pro psaní básně
- s. 5 - Plán na zimu - opět zápis autor + název, úkoly 2, 3, 4
- s. 5. - Už se mi k smrti protiví - zápis autor + název, úkol 2

19. 3. mluvnice - uč. s. 31 - obdélník Přídavná jména
- přečíst text pod nadpisem a do sešitu splnit úkol 32/1
- do sešitu 33/8, 33/5 (jen tvary příd. jmen), 33/7a - 5 slov

20. 3. sloh - uč. s. 131 - přečíst si životopis
- s. 132 - přečíst si oranžový obdélník a poté napsat do sešitu svůj životopis ve větách dle naznačené osnovy. Pozor na odstavce!

Žáci navštěvující kroužek k přijímacím zkouškám z ČJ:
- příručka Přijímačky v pohodě - do konce příštího týdne provedete testy 2 a 3 (na každý máte 60 minut), vyhodnotíte si je sami dle klíče a zašlete mi dotazy k tomu, co nebude jasné. Každý mi pošle dosažený počet bodů!

Německý jazyk:

13. 3. - dokončíme rozkazovací způsob - AH 49/10b (princip rozkazu máte v sešitě, najdete ho ale i v učebnici a pracáku)

Zápis do sešitu: Rozkaz nepravidelných sloves
- tvoří se stejně jako u pravidelných
fahren Fahr! Fahrt! Fahren Sie!

! pozor jen u sloves, která mění v j. č. kmenovou samohlásku e - i/ie (lesen - ich lese, du liest, er/sie/es liest, sehen, nehmen, sprechen, geben...)
lesen Lies! Lest! Lesen Sie!
sehen Sieh! Seht! Sehen Sie!

- u těchto sloves dochází ke změně v j. č. i v rozkazu, množné číslo je beze změny

- uč. 48/tabulka
- AH 48/9 - dokončit, 49/10a

16. a 20. 3. - připravíte projekt ke spolkovým zemím Německa - buď jako prezentaci na počítači, nebo na papír - min. A3
- text bude v němčině, psaný jednoduchými větami. Prosím nepoužívejte doslovně překladač (na celé věty, vyjdou tam často nesmysly), potřebná slovíčka si přeložte jednotlivě a pak je sami dejte do vět. Prezentace bude obsahovat obrázky a informace o hlavním městě, velikosti, počtu obyvatel, městech, přírodních a kulturních zajímavostech... a o čemkoli dalším zajímavém, na co narazíte. Prezentace mi posílejte na e-mail.

Rozdělení zemí:
Vanessa - Bádensko-Württembersko (Baden-Württemberg)
Radek - Bavorsko (Bayern)
Anička - Braniborsko (Brandenburg)
Petr - Dolní Sasko (Niedersachsen)
Sofie - Meklembursko - Horní Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern)
Tomáš - Severní Porýní - Vestfálsko (Nordrhein-Westfalen)
Ester - Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz)
Aneta - Sársko (Saarland)
Boženka - Sasko (Sachsen)
Eliška - Šlesvicko-Holštýnsko (Schleswig-Holstein)
David - Durynsko (Thüringen)

Dalibor - připraví prezentaci o sobě, využije slovíček 1. lekce a podkladů v učebnici na s. 24
- doučí se slovíčka 1. lekce, doporučuji stáhnout si aplikaci Fraus (odkaz je v pracovním sešitě na s. 10 vlevo dole)

OV, 9. třída- Přečíst a naučit vytištěné materiály, které žáci dostali 4. 3. - trestní právo, pokud by někdo ze žáků nebyl přítomen a výukové listy neobdržel, je možno je stáhnout na následujícím odkazu:
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/trestni-pravo-v-kostce-shrnuti-pro-studenty-strednich-skol

dále prosím všechny žáky, aby mi napsali a poslali dvě aktuality ze světa a nebo z domova, ne ctrl c, ctrl v, ale aby zprávy napsali vlastními slovy; odeslat do 19. 3.

Anglický jazyk

Písemně na papír str.71/ cv.6. Pracovní sešit - doplnit všechna cvičení
po str.60. Naučit se slovíčka GENERATION GAP, přečíst a přeložit článek
str. 72 PROBLEM PAGE str. 72 + vypracovat cv. 2,3,4 a,b do učebnice.

Matematika 9. A - testy z internetu k přijímacím zkouškám

Fyzika 9. A - nachystat si referát na téma Země ve vesmíru.

Zeměpis
Zopakovat si kapitolu "Doprava a spoje" (str. 66 až 68)
Všechno pečlivě přečíst a ukazovat na mapě. Zamyslet se na výhodách a nevýhodách
jednotlivých druhů dopravy a na vlivu na životní prostředí.

DĚJEPIS

SITUACE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Vyhledat si, co znamenají tyto pojmy a zapsat si to do sešitu:
německé okupační zóny (co to bylo a jaké byly)
reparace
odsun (co to bylo, a jak ho dělíme)
dekolonizace
Přečíst si v učebnici od strany 75 po 79.
Vypsat si, jaké státy po válce byly s demokratickým režimem a jaké byly s komunistickým (totalitním) režimem.
Co je to železá opona
Co je to studená válka