Učivo v době karantény - 9.A

Zadáno dne 31.3.2020:

AJ + Ak + příloha
Pracovní list: Project Grammar str. 107 + pracovní sešit str. 64

Foto

Zeměpis
30.3. Projdi si všechny úkoly na str. 77. Vynech úkol číslo 9. Písemně vypracuj úkol 5, 7 a 8. Svoji práci mně přepošli. Můžeš využít i schránku na budově školy. Nezapomeň se podepsat. Pokud máš nějaké nejasnosti, dej vědět. Děkuji.

Zadáno dne 29.3.2020:

ČJ:
30. 3. Nejprve si pojděte všechny předchozí domácí úkoly, které jste mi posílali, a zjistěte, jestli u některých po vás nechci opravu. Pokud ano, pošlete mi ji jako přílohu zprávy (už ji nenahrávejte znovu do DÚ).

Mluvnice:
- slovesa - určujeme u nich tyto mluvnické kategorie - osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, navíc ještě třídu a případně vzor
- do sešitu napište datum, nadpis Slovesa a proveďte 39/5
- 38/4a u podtržených sloves
- přečtěte si tabulku na s. 39, zopakujte zakončení slovesných tříd a přečtěte si vzory sloves. Vzory se u přijímacích zkoušek roky nevyskytují, je to spíše pro vaši informaci, někdy pomohou utvořit správný tvar slovesa, když si nejste jistí.

31. 3. literatura - čítanka s. 16-17, Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník
Bonusové úkoly k zaslání: 1 a 3 za textem
Pusťte si píseň Zabili, zabili... (text s. 17 dole) https://www.youtube.com/watch?v=tipngkNZMq8
Doporučuji zhlédnout film Balada pro banditu, ze kterého je i uvedená píseň. Jedná se o muzikál brněnského divadla Husa na provázku s Miroslavem Donutilem a Ivou Bittovou v hlavních rolích. Je to klasika, kterou byste měli znát a jejíž písně zlidověly. Trochu folk, ale to určitě zvládnete :-) Žádný legální odkaz jsem rychle nenašla, pro vás to ale jistě nebude problém ;-) Dejte mi vědět, jak se vám líbil.

31. 3. mluvnice - přímá a nepřímá řeč
- podívejte se na: http://www.brumlik.estranky.cz/file/875/primarec.htm
- v uč. na s. 74 si přečtěte oranžový obdélník. Pak si přečtěte text Válka s mloky a všímejte si značení přímé řeči.
- do sešitu napište datum a nadpis Přímá a nepřímá řeč. Přepište 75/3 a pošlete mi fotku ke kontrole.

2. 4. mluvnice:
- uč. s. 75 - opakování nepravidelností větné stavby a nově věta neúplná. Přečtěte si oranžový obdélník. Do sešitu mluvnice si zapište datum a opište text Věta neúplná.
- 76/5a - vypište do sešitu věty neúplné (elipsy), tj. věty, ve kterých chybí nějaký větný člen, většinou přísudek. Budu ráda, když mi pošlete fotku, abych viděla, jestli to chápete.

3. 4. sloh:
- uč. s. 119/2c - přečtěte si ukázku studentské práce
- dám vám na výběr - můžete se inspirovat textem a napsat úvahu dle zadání 120/2d. Pokud vám téma ale nevyhovuje, vyberte si kterýkoli obrázek 120/3. Postupuje pak dle zadání .
- Vezměte si sešit do slohu, napište datum a nadpis Úvaha. Úkolem je napsat krátkou úvahu (A5, tedy jedna stránka malého sešitu) na vybrané téma. Nezapomeňte, že v úvaze užíváte řečnické otázky (tedy ty, na které neočekáváme přímou odpověď), spojení typu "myslím si, dle mého názoru..."
- úvahu mi vyfoťte a pošlete. Děkuji.

NJ:
30. 3. Nejprve si pojděte všechny předchozí domácí úkoly, které jste mi posílali, a zjistěte, jestli u některých po vás nechci opravu. Pokud ano, pošlete mi ji jako přílohu zprávy (už ji nenahrávejte znovu do DÚ).

AH 49/12a, b - pokud si nebudete jisti doplněním, pošlete mi fotku
AH 51/2, 4 - pošlete mi fotku celé stránky 51
Daliborovi pošlu jinou práci na tento týden.

3. 4.
Do sešitu přepište německé pohádky 50/17, doplňte „war nebo hatte“ podle smyslu. Zkuste odhadnout názvy pohádek v češtině. Texty jsou typickou ukázkou užitá préterita v knize.
Překlad mi pošlete.

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina
Naučit se zbývající slovíčka PS str. 77 Kids, Culture, English across the curriculum. PS str, 60-63: cvičení 4 str. 61 jsou vedlejší věty účelové, v češtině: Marek šel do knihovny, aby si vypůjčil knihu.
V angličtině vedlejší větu zkracujeme použitím infinitivu: Mark went to the library to borrow a book.

Anglická konverzace- napíšeš o svém problému do Problem Page a pak vymyslíš nějakou radu (advice). Podobné PS str. 63. Dále se podíváš na nějaký veselý film a na papír napíšeš TALKING 15-20 vět. Naučíš se svými slovy vyprávět.

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.3. Pečlivě si přečti obě kapitolky a proveď stručný zápis do sešitu. Hlavně schéma, co ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu a tabulky na str. 75 a 76. Pokud něčemu nebudeš rozumět, napiš prokeska@seznam.cz

Dějepis
Vyplnit pracovní list (zápis) a nalepit si ho do sešitu..Pokud nemáte možnost tisku, je nutné si ho udělat ručně..Pošlete mi po vyplnění jeho fotku nebo sken! Děkuji a kdyžtak pište:)

prac.list. 9.A - situace po valce word.docx

9. A - ČJ a NJ - učivo na týden 23.-27. 3.
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, můžete tak potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, abyste to automaticky dělali, když budete mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy a fotografie čehokoli, čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

Připomínám těm, kteří jdou k přijímačkám, že mi mají poslat svoje výsledky z testů 2 a 3 v příručce a dotazy. Pro příští týden přidejte test 4.

ČJ:
23. 3. mluvnice - s. 34 Zájmena - přečíst oranžový obdélník
- do sešitu mluvnice zápis - datum + nadpis Zájmena
a) bezrodá - já, ty my, vy, se - zvláštní skloňování, pro všechny rody jeden tvar
b) rodová - určíme pád, číslo, rod
- do sešitu 34/1 - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná - rozdělte je do skupin
- 34/3 ústně, do sešitu mluvnice 35/4, 5, 6 (odpovědi - číslo cvičení a správné písmeno)

24. 3. literatura - čítanka s. 6-7 - projděte si jednotlivé směry, u každého názvu si zkuste tipnout, o co v něm půjde, než si to přečtete
- s. 10 G. Apollinaire - Oběd - přečíst a promyslet, jak by text šel říct jako próza. Proč je to báseň? Čím se liší?
- obdélník Volný verš, G. Apollinaire
Zápis:
Volný verš
- nerýmuje se, užívá se v textech spíše epických
- patří do moderní poezie, nemá žádná pravidla, jde o zvýraznění důležitých částí básně

Guillaume Apollinaire
1880-1918
- francouzský básník a dramatik
- zakladatel moderní francouzské poezie
- autor názvu surrealismus (směr, který využívá představ, snů)

Dílo:
Alkoholy
Kaligramy - kaligram = obrazová báseň

Přikládám přílohu, podívejte se, jak mohou kaligramy vypadat.
A také odkaz, abyste viděli, jak vypadal: https://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire

Úkol: Najděte si nějakou báseň, vezměte oblíbenou píseň nebo citát a napište je na papír minimální velikosti A5 (malý sešit) jako kaligram. Tj. řekněte si, jaká je hlavní myšlenka textu a báseň napište do jeho tvaru (např. láska = srdce). Kaligram mi pak vyfoťte, pošlete do Edookitu a nalepte si ho do sešitu literatury.

26. 3. mluvnice
- zájmeno jenž - v příloze vám posílám dva odkazy. Na prvním je hezky vysvětleno užití, na druhém máte přehlednou tabulku a cvičení. Obojí si prohlédnete, případné dotazy pošlete a do sešitu provedete cvičení (Král ____ vládl zemi...)
- pošlete mi dotazy, když nebude něco vědět, a kopii toho cvičení (fotku) do Edookitu
- uč. s. 35 - oranžový rámeček - do sešitu mluvnice datum + nadpis Číslovky, opište text Skloňování
- uč. 35/7 - z deseti prvních vět vypište do sešitu číslovky a napište, zda jsou určité nebo neurčité a základní, řadové nebo druhové

27. 3. sloh - nebudeme se toho bát a vrhneme se na úvahu :-)
- učebnice s. 118 - úvodní text, s. 119 - oranžový obdélník
- zápis do sešitu slohu - datum + nadpis úvaha - vypište si nejdůležitější informace z textu, osnovu
- zodpovězte si sami 119/1 (a opravdu se nad tím zamyslete, příště nás čeká vaše práce s úvahou)

Přílohy:
Zájmeno-jenž.pdf
1412116662vy-32-inovace-293-zajmeno-jenz.pdf
UM3b- Kaligramy-pracovní list-ukázky profesionální (2).pdf

NJ:
23. 3. - učebnice 48/13a - do sešitu - rozkazovací způsob
- z oranžové tabulky na této straně si do sešitu opište rozkazovací způsob slovesa být - sein: Sei! Seid! Seien Sie!
- AH 51/2a, b, 51/4
- opakujte si slovíčka a gramatiku z této lekce

27. 3.
- AH 51/3, 5 - pošlete mi fotku této stránky do Edookitu
- učebnice s. 49 - tabulka dole, préteritum sloves. V této lekci nás čeká minulý čas sloves být a mít. Jedná se o jednoduchý minulý čas, který se užívá v literatuře, ale i běžném hovoru. Opište si do sešitu tvary sloves z tabulky a naučte se je. Některé osoby mají tradiční koncovky. Nadpis je Präteritum.
- uč. 50/15 - přeložte básničku do sešitu (nápovědu některých slovíček máte nalevo "Max radí"

Zadáno dne 18.3.2020:

Matematika
V pracovním sešitě si zkontrolovat příklady podle přílohy.
Pokračovat v pracovním sešitě str. 160 - 166, nafotit a poslat vyplněnou str. 167,
případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace

Fyzika
Poslat referát o Zemi a připravit si další referát o Slunci a sluneční soustavě (včetně Měsíce).

Zadáno dne 16.3.2020:

Matematika
Pokračovat v pracovním sešitě str. 156 - 157, případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace

Fyzika
Referát o Zemi

Zeměpis
Dnes vám zadám úkol ze strany 74 - Služby. Celou stranu si přečtěte a do sešitu si zapište tyto výrazy a jejich význam:
Služby, HDP, kam je řadíme, jak služby rozdělujeme. Pokus si také zapsat, jaké druhy služeb se vyskytují v okolí tvého bydliště.

Zadáno dne 12.3.2020:

Český jazyk

12. 3. mluvnice - učebnice 9. ročník 24/1, 25/1, 25/3

13. 3. sloh - učebnice s. 109 - subjektivně zabarvený popis (líčení)
- do sešitu slohu napíšete nadpis a provedete výpisky z oranžového obdélníku
- 110/2 - přečíst a inspirovat se, vypsat do sešitu pět básnických pojmenování (básnické přirovnání a přívlastek, personifikace, metafora...)
- 111/5 - napsat do sešitu líčení dle fotografie (tj. osobní popis obohacený o vlastní pocity) - toto líčení mi dle technických možností buď naskenujte, nebo ofoťte mobilem a pošlete mi ho do Edookitu nebo na e-mail grossova@zsnamrep.cz

16. 3. mluvnice- učebnice 27 - Podstatná jména, úvodní text, poté přečtěte oranžový obdélník a splňte do sešitu úkoly 27/1b, c, d, e
- do sešitu 29/5

17. 3. mluvnice - s. 29 přečíst obdélník Mluvnické kategorie jmen
- do sešitu 30/8a, b, 30/9, 10

17. 3. literatura - v sešitě vynechejte jeden list, dopíšeme si tam pak ještě nějaké informace
- čítanka 9. ročník, s. 4 - úvod, s. 5 - obdélník nahoře, zápis do sešitu - nadpis Přelom 19. a 20. století, pod to: Prokletí básníci a výpisky ze žlutého obdélníku - o koho šlo, jména
- s. 4 - Umění básnické - přečíst, zápis do sešitu - autor + název, vypsat tři doporučení pro psaní básně
- s. 5 - Plán na zimu - opět zápis autor + název, úkoly 2, 3, 4
- s. 5. - Už se mi k smrti protiví - zápis autor + název, úkol 2

19. 3. mluvnice - uč. s. 31 - obdélník Přídavná jména
- přečíst text pod nadpisem a do sešitu splnit úkol 32/1
- do sešitu 33/8, 33/5 (jen tvary příd. jmen), 33/7a - 5 slov

20. 3. sloh - uč. s. 131 - přečíst si životopis
- s. 132 - přečíst si oranžový obdélník a poté napsat do sešitu svůj životopis ve větách dle naznačené osnovy. Pozor na odstavce!

Žáci navštěvující kroužek k přijímacím zkouškám z ČJ:
- příručka Přijímačky v pohodě - do konce příštího týdne provedete testy 2 a 3 (na každý máte 60 minut), vyhodnotíte si je sami dle klíče a zašlete mi dotazy k tomu, co nebude jasné. Každý mi pošle dosažený počet bodů!

Německý jazyk:

13. 3. - dokončíme rozkazovací způsob - AH 49/10b (princip rozkazu máte v sešitě, najdete ho ale i v učebnici a pracáku)

Zápis do sešitu: Rozkaz nepravidelných sloves
- tvoří se stejně jako u pravidelných
fahren Fahr! Fahrt! Fahren Sie!

! pozor jen u sloves, která mění v j. č. kmenovou samohlásku e - i/ie (lesen - ich lese, du liest, er/sie/es liest, sehen, nehmen, sprechen, geben...)
lesen Lies! Lest! Lesen Sie!
sehen Sieh! Seht! Sehen Sie!

- u těchto sloves dochází ke změně v j. č. i v rozkazu, množné číslo je beze změny

- uč. 48/tabulka
- AH 48/9 - dokončit, 49/10a

16. a 20. 3. - připravíte projekt ke spolkovým zemím Německa - buď jako prezentaci na počítači, nebo na papír - min. A3
- text bude v němčině, psaný jednoduchými větami. Prosím nepoužívejte doslovně překladač (na celé věty, vyjdou tam často nesmysly), potřebná slovíčka si přeložte jednotlivě a pak je sami dejte do vět. Prezentace bude obsahovat obrázky a informace o hlavním městě, velikosti, počtu obyvatel, městech, přírodních a kulturních zajímavostech... a o čemkoli dalším zajímavém, na co narazíte. Prezentace mi posílejte na e-mail.

Rozdělení zemí:
Vanessa - Bádensko-Württembersko (Baden-Württemberg)
Radek - Bavorsko (Bayern)
Anička - Braniborsko (Brandenburg)
Petr - Dolní Sasko (Niedersachsen)
Sofie - Meklembursko - Horní Pomořansko (Mecklenburg-Vorpommern)
Tomáš - Severní Porýní - Vestfálsko (Nordrhein-Westfalen)
Ester - Porýní-Falc (Rheinland-Pfalz)
Aneta - Sársko (Saarland)
Boženka - Sasko (Sachsen)
Eliška - Šlesvicko-Holštýnsko (Schleswig-Holstein)
David - Durynsko (Thüringen)

Dalibor - připraví prezentaci o sobě, využije slovíček 1. lekce a podkladů v učebnici na s. 24
- doučí se slovíčka 1. lekce, doporučuji stáhnout si aplikaci Fraus (odkaz je v pracovním sešitě na s. 10 vlevo dole)

OV, 9. třída- Přečíst a naučit vytištěné materiály, které žáci dostali 4. 3. - trestní právo, pokud by někdo ze žáků nebyl přítomen a výukové listy neobdržel, je možno je stáhnout na následujícím odkazu:
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/trestni-pravo-v-kostce-shrnuti-pro-studenty-strednich-skol

dále prosím všechny žáky, aby mi napsali a poslali dvě aktuality ze světa a nebo z domova, ne ctrl c, ctrl v, ale aby zprávy napsali vlastními slovy; odeslat do 19. 3.

Anglický jazyk

Písemně na papír str.71/ cv.6. Pracovní sešit - doplnit všechna cvičení
po str.60. Naučit se slovíčka GENERATION GAP, přečíst a přeložit článek
str. 72 PROBLEM PAGE str. 72 + vypracovat cv. 2,3,4 a,b do učebnice.

Matematika 9. A - testy z internetu k přijímacím zkouškám

Fyzika 9. A - nachystat si referát na téma Země ve vesmíru.

Zeměpis
Zopakovat si kapitolu "Doprava a spoje" (str. 66 až 68)
Všechno pečlivě přečíst a ukazovat na mapě. Zamyslet se na výhodách a nevýhodách
jednotlivých druhů dopravy a na vlivu na životní prostředí.

DĚJEPIS

SITUACE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Vyhledat si, co znamenají tyto pojmy a zapsat si to do sešitu:
německé okupační zóny (co to bylo a jaké byly)
reparace
odsun (co to bylo, a jak ho dělíme)
dekolonizace
Přečíst si v učebnici od strany 75 po 79.
Vypsat si, jaké státy po válce byly s demokratickým režimem a jaké byly s komunistickým (totalitním) režimem.
Co je to železá opona
Co je to studená válka