Učivo v době karantény - 8.A

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis

Evropa a procesy 8 pdf.pdf

Český jazyk
8. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 24.11. - Věta jednoduchá a souvětí - ústně cvičení 18/4
- Procvičování pravopisu - ústně cvičení 65/1,2
- prac. list Pravopisné cvičení 8.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 26.11. - Věta jednoduchá a souvětí - ústně cvičení 18/5, písemně do sešitu 18/6 (kontrola ve škole)
- Procvičování pravopisu - ústně cvičení 65/3,4,5

výuka online 27.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Pravopisné cvičení 8.A 20.11.docx

Matematika
V pracovním sešitě Třetí odmocnina vyplnit str. 69 - 72, pracujeme s kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitoly Kladka a kolo na hřídeli str. 32 - 34, do sešitu si opiš zápis z přílohy (včetně obrázků).

F_8_Kladky a kolo na hřídeli.docx

Německý jazyk
Učivo NJ 8.A, 13.-27.11., odevzdej do 27.11.
Pracovní sešit strana 57, celá

prac.list19.11.docx

Zeměpis
- Zopakuje si souhrnné učivo na str. 25 (označ si otázku, kterou nevíš a odpovíme si na ni v on line hodině)
- Dále si prohlédni tabulku na str. 24 „Nejznámější evropské firmy“ a přesně takovou vytvoříš do sešitu s těmito firmami: TESKO, SWAROVSKI, ROSSIGNOL, FABER-CASTELL, LEGO, ESET, TELEFÓNICA, SAAB, JAMESON. BAŤA.
- Nezapomeň na úpravu. Tabulku narýsuješ!

Přírodopis
- v příloze najdete shrnutí online hodiny - zápis
- najdete si, jak vypadají jednotliví živočichové

POTOK A ŘEKA - 8.A.docx

Anglický jazyk
Naučit se slovíčka PROJECT 6 / D str. 79 THE LOST PENGUIN, čtení a překlad článku učebnice str. 74 a vypracovat cv. 1 / str. 74. Do nástupu do školy zopakovat všechna slovíčka PROJECT 6 /A, B, C, D. Zkontroluj si a doplň všechna cvičení v prac. sešitě str. 54 - 59.. Cv. 6 /str. 55 nemusí být vypracované.

Zadáno dne 16.11.2020:

Dějepis
třicetiletá válka 8. pdf..pdf

Zadáno dne 15.11.2020:

Anglický jazyk
8. tř. Učebnice str. 72 přečíst a písemně přeložit článek FILM, CAMERAS, ACTION a k tomu vypracovat v učebnici str. 73 /cv. 3 A - doplň chybějící slova z textu. PRACOVNÍ SEŠIT - str. 59/ cv. 4, 5. Vysvětlení : HAVE TO ´= muset. Ve 3. os. /he, she, it/ je to HAS TO. V záporu musí být DON' T HAVE TO nebo ve 3. os. HE DOESN'THAVE TO.Otázka : DO YOU HAVE TO /go/, DOES HE HAVE TO ?

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
8. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 19.11. - Věta jednoduchá a souvětí - učebnice str. 17, ústně cvičení 17/1,2a
- kontrola testu str. 16
- prac. list Věta jednoduchá a souvětí 8.A (viz příloha) - odevzdat do 20/11

výuka online 20.11. - POVINNÉ - Věta jednoduchá a souvětí - ústně cvičení 17/3, 18/4

Věta jednoduchá a souvětí - 8.A.doc

Matematika
V pracovním sešitě Třetí mocnina vyplnit str. 66 - 68, pracujeme s kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Str. 65 – Test – odevzdat, buď elektronicky, nebo ve škole

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitoly Páka jednozvratná a dvojzvratná str. 29 - 31, do sešitu si opiš zápis z přílohy (včetně obrázků).

F_8_Jednoduché stroje.docx

Německý jazyk
Učivo NJ 8.A, 16.-20.11., odevzdej 20.11.
Učebnice strana 64-65/13 b, c, d. Čtení, překlad textu a vypracování otázek-ústně.
Učebnice strana 66, přečíst si o Vídni.
Přelož věty do školního sešitu, vyfoť a pošli mi. Nebo vypracuj na papír a odevzdej ve škole. Papír podepiš.
a) Nemám tygra, mám psa.
b) Moje babička má slepici a králíka.
c) Máš doma želvu?
d) Nemáme doma kocoura.
e) Její teta nefotografuje nosorožce.
f) Pavel nefotografuje pavouka, ale hada.
g) Dostáváme rádi knihu.
h) Nemám tiskárnu.
i) Můj bratr nemá počítač.
j) Tina maluje pavouka a varana.

Přírodopis
Projděte si všechny listy. Do sešitu si napište VODNÍ EKOSYSTÉMY V ČR - RYBNÍK A JEZERO
Zápis si uděláte sami: 1) rozdíl mezi rybníkem a jezerem, 2) ryby, 3) obojživelníci, 4) plazi, 5) savci, 6) ptáci. U každé třídy si vypíšete jednotlivé zástupce a pak vyberete 1 zástupce, kterého popíšete podrobněji. Dívejte se i a obrázky, zase nás bude čekat poznávací test na známky.

Foto Foto Foto Foto Foto

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Hospodářství Evropy“ na str. 21 - 24
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš.

Zápis do sešitu
Zemědělství:
- vhodné přírodní podmínky, kvalifikovaní pracovníci, , automatizovaná a mechanizovaná výroba
- oblast s mírným podnebím – obilniny, brambora, řepa cukrovka, ovoce, zelenina
- subtropická oblast – citrusy, tabák, olivy, korkový dub
Nerostné suroviny:
- černé uhlí: Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo, Velká Británie
- ropa a zemní plyn: Rusko, Severní moře
- železná ruda: Ukrajina, Rusko, Švédsko
- bauxit: Maďarsko, Francie, Řecko
- měď: Polsko
Průmysl:
- patří k nejvyspělejším na světě
- strojírenský: automobilový, elektrotechnický
-chemický: petrochemický, farmaceutický
- energetický
- potravinářský
- textilní
- dřevozpracující
- elektroenergetika: tepelné elektrárny (50% elektřiny), v místech těžby uhlí
jaderné elektrárny (Francie, Belgie)
vodní elektrárny (Norsko, Rakousko, Rusko) – obnovitelné zdroje
Služby
- ve vyspělých státech většina obyvatel pracuje ve službách

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
BITVA NA BÍLÉ HOŘE 8. A pdf.pdf

úkoly 8 pdf.pdf

Zadáno dne 7.11.2020:

Anglický jazyk
Zopakovat slovíčka str. 79/C Film, cameras, action a v prac.sešitě vypracovat str. 58/cv. 1, 2, 3.

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 10.11. - Přístavek - učebnice str. 15, ústně cvičení 15/5, popř. rozbor str. 15/1-6
- pracovní list Přívlastek 8.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 12.11. - dodělat Jazykový rozbor str. 15/1-6
- ústně pracovní list

konzultace online 13.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Přívlastek - 8.A.doc

Zeměpis
- Nejprve si přečtěte v učebnici kapitolu Obyvatelstvo na str. 18 – 20 (Obyvatelstvo a sídla.
Národy, jazyky a náboženství).
- Opište si zápis do sešitu:
Obyvatelstvo Evropy
Počet obyvatel: 700 mil, 3. nejlidnatější světadíl.
Hustota obyvatel: - 76 obyvatel/km², druhá nejvyšší průměrná hustota na světě
- 3/5 obyvatel žije ve městě
- pokles přirozeného přírůstku, přistěhovalectví do západní Evropy, imigranti z Afriky a Asie
Národy: 50 národů
Jazyky: indoevropská jazyková skupina – slovanské jazyky, germánské jazyky, románské jazyky
Náboženství: křesťanství (církev – katolická, protestantská, pravoslavná), judaismus, islám, ateisté.

Přírodopis
Poznávačka 8.A.docx

Německý jazyk
Pracovní sešit strana 55, cvičení 12.

Vypracuj do sešitu, zadání neopisuj. Nebo na papír a odevzdej ve škole.

1. Převeď věty kladné na záporné: Er hat kein Auto.
Er hat ein Auto. Wir kaufen ein Haus. Sie haben Arbeit. Lisa schreibt Hausaufgaben. Meine Oma mag einen Opa. Max hat eine Schlange.

2. Odpověz záporně: Nein, ich suche keinen Hund.
Suchst du einen Hund? Kauft ihr ein Haus? Magst du einen Kaffee? Magst du Fische? Hat Peter eine Schwester? Haben Sie einen Kater? Nina schreibt eine Karte.

Matematika
V pracovním sešitě ODMOCNINY vyplnit str. 60 - 63, pracujeme s kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Účinnost str. 27 - 29, do sešitu si napiš nadpis kapitoly a shrnutí na str. 29.
Zápis v sešitě ofoť a pošli v příloze.
(Vypočítat příklady z pracovního listu nebo vyplnit kvíz v Edookitu)

Zadáno dne 1.11.2020:

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Vodstvo, Rostliny a živočichové, Ochrana přírody“ (str. 12 – 16)
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- V úterý nezapomeňte na on line výuku (připravte si atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto

Dějepis
novověk a úkoly pdf 8.pdf

Český jazyk

výuka online 3.11. - kontrola PL Větné členy (zadané 22.10.) - od 12. věty
- Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející - učebnice str 14,
ústně cvičení 14/3
- pracovní list Větné členy (viz příloha) - odevzdat do 6/11

výuka online 5.11. - Přívlastek těsný a volný - učebnice str. 14, ústně cvičení 14/4

konzultace online 6.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Větné členy 8.A.doc

Německý jazyk
Pracovní sešit strana 59, opiš slovíčka od die Spinne-pavouk, do konce druhého sloupce. Uč se je.
Učebnice strana: 63 dole: opiš gramatickou tabulku do sešitu
64, cvičení 11,12 vypracuj do sešitu. Nebo na papír a odevzdej ve škole.
Pracovní sešit strana 54, všechna cvičení

pracovní list.docx

Přírodopis
- přečtěte si všechny listy
- do sešitu si napište Lidská obydlí a jejich okolí, opište si zelený rámeček na a straně 58 a do sešitu odpovězte na otázky pod rámečkem
- zopakujte si všechny předchozí ekosystémy

Foto Foto Foto Foto Foto

Zadáno dne 30.10.2020:

Matematika
V pracovním sešitě vyplnit str. 54 – 55, 59 – 60, pracujeme k kalkulačkou!
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Druhy a přeměny energie a Perpetuum mobile str. 22 - 27, do sešitu si napiš nadpis kapitoly a shrnutí na str. 25.
Odpověz na otázky: 1) Jakou energii přeměňuje člověk na energii pohybovou?
2) Na jaké druhy energie se mění elektrická energie v mobilu?
3) Ve kterém roce vybuchla první atomová bomba?
4) Co je perpetuum mobile?
Zápis v sešitě ofoť a pošli v příloze.

F_8_Druhy a přeměny energie a Perpetuum mobile.docx

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

prac. list dusledky objevu tisk.pdf

humanismus a renesance pdf.pdf

náboženská reformace odf.pdf

Angličtina

Foto

PŘÍRODOPIS
Přečtěte si kapitolu PARK, opíšete si zelený rámeček na straně 52 a do sešitu odpovíte na otázky. Odpovědi mi vyfotíte a pošlete do Edookitu nebo přinesete osobně do školy (23.10.).

Foto Foto Foto Foto

Matematika
V on-line výuce budeme probírat mocniny – pracovní sešit str. 52 – 53, 54 – 55.
Samostatná práce: minitest str. 57 – ofocené poslat nebo opsat a donést do školy.

Fyzika
Zákon zachování mechanické energie – učebnice str. 20 – 21, přečíst si v učebnici a udělat zápis – napsat název kapitoly a shrnutí str. 21.

Zadáno dne 15.10.2020:

8. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.
výuka online 20.10. - učebnice cvičení 14/1a - kontrola (zadané 15.10.)
- zopakovat přívlastek shodný a neshodný - cvičení 14/2
- pracovní list viz příloha - stáhnout, popř. vytisknout, budeme s ním pracovat 22.10., zbytek odevzdat do 23/10

výuka online 22.10. - práce s pracovním listem z minulé hodiny

Větné členy 8.doc

Zadáno dne 14.10.2020:

Cvičení z učebnice 14/1a vypracovat do sešitu, příští týden si zkontrolujeme.
Návod na určování větných členů:
1. najít přísudek
2. najít podmět
3. určit větné členy závislé na podmětu a přísudku
4. určit ostatní členy

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 8.A, do 16.9.
Opakovat: slovíčka počítač, 4. pád, sloveso haben
prac. seš. str. 52 celá, 53/4,5
uč. 61/3 písemně do školního sešitu

Učivo NJ 8. A 19.-23.10.
Učebnice 62/7 písemně do školního sešitu
Pracovní sešit 53/6
59 od slovíčka smůla po slovíčko žádný/á/é opsat do slovníčků a učit se

Matematika
V pracovním sešitě vyplnit str. 1 - 2,6 - 8, 14/A-2, A-4, 15/A-6, A-7, 16/A-10, A-11, A-12, A-13, str. 19 celou.
Ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní list donese do školy.

Fyzika
Přečti si v učebnici kapitolu Polohová energie str. 15 - 16, do sešitu si napiš nadpis kapitoly a shrnutí na str. 16.
Odpověz na otázky: 1) Jak se dopravují do horských chat potraviny?
2) Napiš vzorec pro výpočet polohové energie.
3) Uveď příklady energie deformovaných pružných těles.
Zápis v sešitě ofoť a pošli v příloze.

Distanční výuka Čj v týdnu od 12.10.
1. online výuka - úterý 13.10. - Rozvíjející větné členy - zápis do sešitu str. 11, ústně cvičení 12/5
2. online výuka - středa 14.10. - Větné členy - zápis do sešitu str. 13 (pouze tabulka); ústně cvičení 14/1a
3. vypracovat - tištěné pracovní listy (vestibul školy)- ODEVZDAT VE STŘEDU 14.10.
4. vypracovat - tištěné pracovní listy (vestibul školy)- DONÉST V PONDĚLÍ 19.10.

8.A ČJ_20201012_0001 (2).pdf

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- nejprve si pečlivě přečtěte v učebnici na str. 6 – 9 kapitolu Evropa – přírodní podmínky a všechno si ukazujte na mapě (stejně, jako na on line hodině)
- obdrželi jste zápis, který si nalepíte do sešitu
- vypracujete pracovní list, obě strany a odevzdáte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto Foto Foto