Učivo v době karantény - 8.A

Zadáno dne 31.3.2020:

AJ + příloha
Pracovní list: have to, don't have to
Učebnice str. 78 cv.1

Foto

Zeměpis
30.3. 0.3. Na str. 12 si přečti celou kapitolu a proveď stručný zápis do sešitu. Je důležité pracovat s mapou. Prohlédni si pečlivě oba obrázky. Budeš umět vyjmenovat a ukázat na mapě všechny národní parky na území ČR. Dále si vypracuj opakování na str. 13. Vše udělej ústně, pouze cv. 1 písemně. Stačí napsat klíčová slova ve stejném pořadí. Svoji práci mně přepošli. Můžeš využít i schránku na budově školy. Nezapomeň se podepsat.

Zadáno dne 30.3.2020:

Fyzika - Zdroje elektrického napětí
Přečtěte si v učebnici str. 133 - 136, vypište si zdroje elektrického napětí, nakreslete a popište do sešitu obr. 2.44 (str. 133) a obr. 2.45 (str. 134).
Pustit si video z YouTube - Nezkreslená věda O bateriích
https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw
a Badatelna -- 15. díl: Jak funguje baterie (galvanický článek)
https://www.youtube.com/watch?v=ygDqVDZvA64

Zadáno dne 29.3.2020:

ČJ:
31. 3. mluvnice - do sešitu mluvnice napište datum a následující cvičení:
1) Uč. 75/6 první čtyři věty. Pamatujte: Pokud je ve větě jméno skládající se z více částí, volíme u mužského rodu krátkou koncovku podstatného jména u všech členů až na poslední slovo. Např. mistr Jan Hus - o mistru Janu Husovi.
2) 75/7a) Pozor na párové části těla. Pokud se jedná o živou bytost, užíváme zvláštní tvary, pokud jde o neživou věc, skloňujeme dle vzoru. Pokud jsou možné dvě varianty, napište je.
3) Rozdělte následující podstatná jména do kategorií: pomnožné, hromadné, látkové, běžné podst. jméno - bota, prázdniny, stoly, kamení, železo, ústa, voda, vodstvo, játra
Fotku ze sešitu mi pošlete.

Projděte si doplňovačku: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-mix-2-uroven/4357

1. 4. sloh:
Učebnice s. 141 - přečtěte si modrý rámeček Komentář a pak 141/5a. Do sešitu slohu napište datum a proveďte výpisky.
141 dole - modrý rámeček Glosa - opět zapište krátce výpisek do sešitu + přečtěte si ukázky 142/6a. Splňte pak do sešitu i úkol 6c - stačí jedna událost, kterou "oglosujete", tedy krátce kriticky okomentujete. Kdo bude myslet, že se mu to podařilo, ať mi to pošle.

2. 4. mluvnice:
Ve svých uklizených skříňkách doma (teď na to máte dost času :-) najděte pracovní sešit 2. Je modrý. Nalistujte stranu 18 a přečtěte si modrý rámeček nahoře. Poté označte slova 18/1 (odvozování - O, skládání - S, přejímání - P)
PS 19 - přečíst modrý rámeček nahoře
19/1 - nejde o rozbor stavby slova, pozor! U slovotvorného rozboru hledáte jen nejbližší slovo, ze kterého vzniklo (základové slovo) a pak označíte to, co k němu přibylo, aby vzniklo slovo nové. Př. školitel - základové slovo školit - slovotvorný prostředek -el. Na řádek tedy napište základové slovo a u uvedených slov jen udělejte čáru, kde je hranice základu a prostředku.
19/3 - dva první řádky
20/3

3. 4. literatura:
Dnes nás čeká velký rebel, kritik poměrů, který se nebál ozvat. Karel Havlíček Borovský.
Nejprve si přečtěte jeho životopis na s. 35 v čítance.
Poté texty na s. 34 - Z epigramů a barevné obdélníky pod ukázkou.

Zápis do sešitu:
Karel Havlíček Borovský
(1821-1856)
- vypište si stručné výpisky z životopisu, čím byl, dílo

Epigram
- krátká satirická báseň kritizující nějaký současný stav, případně osobu. Zpravidla má čtyři verše, pointa je v posledním.

Opište si epigram Na sebe - je velmi známý.

Na s. 35 je píseň Jaroslava Hutky, známého folkového písničkáře, o Borovském. Pusťte si ji zhudebněnou:
https://www.youtube.com/watch?v=n3B9Dw0Ex4Y

NJ:
31. 3. AH 11/4 - sloveso geben znamená dát, dávat. Je také nepravidelné:
ich gebe, du gibst, er/sie/es gibt, wir geben, ihr gebt, sie/Sie geben
My ho v této lekci poznáme jen v rozkazu Gib mir... Dej mi... Pojí se se 4. pádem, stejně jako v češtině. Zopakujte si tedy 4. pád, kdo si nebude jistý, máme zápis v sešitě nebo se podívejte do pracovního sešitu uprostřed.
Zakončíme tím 1. lekci - čeká nás už jen opakování. AH S. 18 - vyplňte celou stranu a pošlete mi její fotku ke kontrole.

2. 4. Seite 17 - Wiederholungstest - dodělejte i tuto stranu a pošlete mi ji ke kontrole.

Zadáno dne 26.3.2020:

RODINNÁ VÝCHOVA
ÚKOLY
Napsat vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka...
Co je to meditace?
Co je to jóga?
Jak můžou tyto dvě věci pomoci proti stresu?

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina
Naučit slovíčka PS str. 78 P 6 B, C, D. Přečíst článek str. 70. Písemně do sešitu odpovědět na otázky EX 1. Why is Smart Alec at the museum? ………
Why is Sweet Sue there?......
Do učebnice vypracuj EX 2- True, False or Doesn´t it say a 3, 4 (je to z článku).
SLOVESO: MUST= musíš (příkaz)
MUSTN´T= nesmíš (zákaz)
You DON´T HAVE TO= nemusíš (není to nutné)
He doesn´t have to.
PS str, 56 + 57
Do sešitu English písemně cvičení 6b (jsou to věty ze cvičení 6a, ale použiješ je na naši školu) + písemně cv. 7a- dvě věty- co musíš udělat zítra, 2 věty co nemusíš dělat o nedělích, 2 věty co nesmíš dělat doma.

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.9. Přečíst kapitoly Půdy a Živá příroda (str. 11). Do sešitu si vypiš půdní typy a půdní druhy. Dobře si prohlédni mapu ČR na str. 11. Ze stejné strany si překresli do sešitu obrázek „vegetační stupně v ČR“ – schematicky. Pokud ti není něco jasné, napiš mně prokeska@seznam.cz

Dějepis
Vyplnit pracovní list (zápis) a nalepit si ho do sešitu..Pokud nemáte možnost tisku, je nutné si ho udělat ručně..Pošlete mi po vyplnění jeho fotku nebo sken! Děkuji a kdyžtak pište:)

pracovni list 8.A Baroko word.docx

Občanská výchova
Kultura
Vyplňte otázky a odpovědi mi pošlete:)
Buď si to zase vytisknete a nalepte..nebo napište do sešitu:)

ukol OV- kultura word.docx

8. A - ČJ a NJ - učivo na týden 23.-27.3.
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, žáci tak mohou potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, aby to děti dělaly, když budou mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy/fotografie čehokoli, čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

ČJ:
24. 3. mluvnice
- učebnice s. 14 - zopakujte si modrý rámeček Druhy přívlastků. Ve cv. 3 pak vyhledejte přívlastky, a to v prvních dvou větách (souvětích). Vypište je do sešitu mluvnice, označte, zda jde o Pk shodný nebo neshodný a případně jestli je postupně rozvíjející nebo několikanásobný
- 14/4 - vypište do sešitu pět vět, rozhodněte se, zda jde o Pk těsné nebo volné a podle toho doplňte případně čárky
- učebnice s. 16, test č. 2 - do sešitu mluvnice zapíšete datum a správné odpovědi k testu, tj. jako vždy jen číslo otázky a písmeno správné odpovědi. Otázku 14 vynechejte.

Práci v sešitě vyfoťte a pošlete mi ji ke kontrole!

25. 3. sloh - učebnice s. 140 - úvodník
Zápis do sešitu slohu:
Úvodník
- úvodní, tj. první text v časopise, novinách
- autor se v něm nad něčím zamýšlí, vyjadřuje stanovisko
- téma bývá aktuální
- dále na s. 140 přečtete ukázku úvodníku 4a a do sešitu slohu zodpovíte otázky 4b, c, d, e, f, g
Pošlete mi fotku svých odpovědí, těším se na vaše nápady.

26. 3. mluvnice
- PS 39/5, 39/6 - 4 věty (označte správným podtržením a zkratkou)
- uč. 73/2 - první řádek písemně do sešitu mluvnice
- uč. 74/2 - prvních šest podstatných jmen v tabulce přepsat do sešitu, určit mluvnické významy
- nemusíte posílat, jen se ozvěte s nejasnostmi

27. 3. literatura
- čítanka s. 32, K. J. Erben - Vodník - přečíst
- do sešitu literatury vypsat výpisky ze zeleného rámečku na s. 32 - datum, autor, čím se zabýval, dílo
- zápis do sešitu:
Balada
- lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a často tragickým závěrem
- postavy jsou trestány za svá provinění
- často se v nich objevují nadpřirozené bytosti

Divadlo Semafor vyšlo z Erbenovy Kytice a nastudovalo muzikál Kytice. Text Vodníka J. Suchého si přečtěte na s. 33. Posílám i odkaz na youtube, kde můžete skladbu slyšet s hudbou: https://www.youtube.com/watch?v=dyHwPhJxBzU
- zápis do sešitu:
Muzikál
- hudebně dramatický žánr, který propojuje hudbu, text a pohyb
- hudba - pop, rock, jazz, klasická hudba...
- West Side Story, Cats, Hair, Jesus Christ Superstar, u nás Kleopatra, Dracula...

NJ:
24. 3. - pokračovat budeme v nepravidelných slovesech, u kterých je třeba se naučit změnu kmenové samohlásky v j. č. V mn. č. je sloveso beze změn!
- udělejte zápis do sešitu a slovesa se naučte (läuft - výslovnost "loift")

Zápis do sešitu:
Nepravidelná slovesa
lesen - číst
ich lese
du liest
er, sie, es liest
wir lesen
ihr lest
sie/Sie lesen

laufen - běhat
ich laufe
du läufst
er, sie, es läuft
wir laufen
ihr lauft
sie/Sie laufen

Ski laufen - lyžovat (běžkovat): Ich laufe im Winter Ski. (Slovo Ski patří na konec věty.)

- poté si v učebnici přečtěte texty na s. 17/10a, do sešitu doplňte cvičení 17/10b. Pokud si nějakými tvary nebudete jistí, napište mi.

26. 3.
- AH 14/15 - dokončit
- AH 14/16, 15/18 (vytvoř otázky k odpovědím), 15/19
- opět se ozvěte s nejasnostmi

Zadáno dne 18.3.2020:

Matematika
V pracovním sešitě si zkontrolovat příklady podle přílohy.
Doplnit pracovní sešit - str. 150 - 153 (viz příloha)

Fyzika
Učebnice str. 125 - 128, do sešitu napsat:
Elektrický proud měříme ampérmetrem, v elektrickém obvodu je zapojen sériově. Elektrický proud je ve všech částech nerozvětveného elektrického obvodu stejný.
Nakreslit do sešitu obr. 2.33 ze strany 125 a obr. 2.37 ze strany 127.
Na YouTube si najít a pustit video s měřením elektrického proudu.

Zadáno dne 16.3.2020:

Matematika
Vyfotit a poslat str. 147 z pracovního sešitu, doplnit pracovní sešit - str. 149 (viz příloha)

Fyzika
Učebnice str. 122 - 124, do sešitu napsat shrnutí - žlutý rámeček str. 124, nakreslit do sešitu obr. 2.31 ze strany 123

Zeměpis
Přečíst kapitolu Vodstvo ČR ( str. 10 a 11). Zapište si do sešitu pojmy: hlavní evropské rozvodí, úmoří, říční síť, vodní nádrže, podzemní voda. Pracuj s atlasem. Vše umíš ukázat. Vytvoř si svoji mapu do sešitu a pokus se jednotlivé řeky a nádrže zakreslit.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – Vypracovat PL1
2) Týden od 23.3.2020 – Přečíst PL2, PL3. Každý si vybere 1 umělce, o kterém je v textu zmínka a vypracuje o něm referát – písemně.
3) Posílám odkaz na hudební pořady, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12391465480-semafor-60/21954215056

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/215411058210007/obsah/381127-beatles

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10176269182-retro/213411000360015/obsah/254284-zacatky-divadla-semafor-rozhovor-s-jirim-suchym

Přiložené texty:
Foto Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Vážení rodiče, milí žáci,
bohužel teď neprobíhají prázdniny, a tak zasílám seznam úkolů do konce příštího týdne (tj. do 20. 3. 2020). Zkratka PS znamená pracovní sešit. Práci jsem rozdělila do jednotlivých dnů, je vhodné každý den splnit zadanou část, tj. práci ani nevynechat, ani ji nedělat dopředu. Práci odevzdáte po návratu do školy. V případě dotazů budu k dispozici přes komunikaci Edookitu (případně školní e-mail). Děkuji za spolupráci, věřím, že toto náročné období společně zvládneme.

S pozdravem

Dita Grossová

Český jazyk:
- průběžně dokončovat pracovní list na podmět a předmět, který jsem vám dala na poslední hodině ČJ
- četba do konce roku - některé z děl K. H. Borovského a Staré pověsti české Aloise Jiráska

12. 3. mluvnice - PS s. 20 modré rámečky, 21/1, 2, 4
- PS s. 22 (modrý rámeček), dokončit 22/1, 23/5

13. 3. literatura - čítanka s. 30 (zelený rámeček) - přečíst a do sešitu literatury si vypsat stručné výpisky
- přečíst na s. 31 Portréty K. H. Máchy
- přečíst s. 30 (Co milenka Máchova vypravuje) a splnit do sešitu literatury otázku č. 1. za textem

17. 3. mluvnice
- zkontrolovat v PS doplnění 25/1, 2 (zopakovat si modrý rámeček nahoře)
- PS 28/1, 30/1

18. 3. - sloh - učebnice s. 138 - publicistické útvary
Zápis do sešitu slohu:
Publicistické útvary
- texty ve sdělovacích prostředcích (médiích)

Interview (rozhovor)
- záznam rozhovoru s nějakou osobou

Z učebnice na s. 138 opsat:
Osnova
Jazykové prostředky

- přečíst 138/1a, do sešitu slohu splnit úkoly 139/1b, c, d, e

19. 3. mluvnice
- PS s. 26 (modrý rámeček), zkontrolovat splnění 26/3, 4
- učebnice s. 13 - přečíst a zopakovat, 12/5 - do sešitu, opsat věty, určit v nich větné členy, zapsat je grafem

Německý jazyk:
12. 3. dokončit prezentaci Mein Traumzimmer. Pokud u sebe někdo nemá práci, kterou jste mi posílali na e-mail, dejte mi vědět, přepošlu vám ji.
Úkolem je vytořit ideální podobu vysněného pokoje. Nejlepší provedení práce je na počítači (prezentace nebo obrázek), abychom si pak pokoj mohli ukázat na projektoru. Pokud má někdo pocit, že to nezvládne, vytvořte obrázek na papír (nakreslete nebo nalepte obrázky), ale minimálně ve velikosti A3 (dva velké archy papíru A4). K obrázku si připravte jeho popis, po návratu do školy ho budete ústně prezentovat (tedy ne číst!)

17. 3. opakovat zadaná slovíčka 1. lekce
- PS 10/2 druhá část, 11/5

19. 3. opakovat zadaná slovíčka 1. lekce, v sešitě časování nepravidelných sloves fahren a sehen, sloves s odlučitelnou předponou Rad fahren a fernsehen. Informace k časování máte i v PS.
- PS13/12b (12a máte mít hotovo), 13/13 (pokud byste narazili na slovesa lesen a laufen, nepoužívejte je ve větách)

Anglický jazyk

PROJECT 6 - písemně do sešitu str. 69/ cv. 6. přečíst článek Lewisś
problem + písemně odpovědět na otázky str. 68/ cv.3. Pracovní sešit str.
54/ doplnit všechna cvičení po str. 56.

Matematika 8. A - pracovní sešit str. 147, doplnit str. 126 -133

Fyzika 8. A - učebnice str. 118 - 121 Co už víme o elektrickém proudu (opakování z 6. ročníku)
Do sešitu si nakreslit a popsat Schematické značky a Schémata nerozvětveného a rozvětveného elektrického obvodu.

Zeměpis
Zopakovat kapitoly: (str. 6 až 9)
- Poloha ČR
- Geologie a povrch ČR (ukazovat na mapě pohoří a nejvyšší vrcholy)
- Podnebí
Všechno pečlivě přečíst, pracovat s mapou!!!

DĚJEPIS

ÚKOLY
Napsat cca na A5: proč Marie Terezie udělala školní reformu a zamyšlení nad tím, co by se dalo zlepšit v současnoti (buď to napsat na PC - poslat mi to, vytisknout a nalepit do sešitu nebo to napsat do sešitu -vyfotit to a poslat mi to k opravě jako fotku) - preferuji první možnost
Přečíst v učebnici strany 32- 33 a udělat si zápis
Za pomoci současné mapy napiš, jaké státy jsou dnes součástí USA. Jak je jejich počt označen na americké vlajce

OBČANSKÁ VÝCHOVA

ÚKOLY
Vyhledat jaké máme mezinárodní organizace, vypsat si je do sešitu a ke každé si něco napsat.
Jednu si vyber a napiš o ní co nejvíc informací a zajímavostí.

RODINNÁ VÝCHOVA

ÚKOLY
Napsat mi, co všechno děláte proti stresu
Co je to duševní hygiena
Napsat mi Váš denní režim