Učivo v době karantény - 7.A

Zadáno dne 31.3.2020:

Český jazyk
Po-+ Čt učebnice str. 59- 61 zápis do sešitu z modrých obdélníků (většinu pojmů znáte, je to více-méně opakování)
- abych si ověřila, že jste pojmy pochopili, pošlete mi prosím odpovědi z testu 14, ze strany 62, nejpozději v neděli
Út- ideálně číst jakoukoliv knihu dle vlastního výběru (neplatí pro Toma a Honzu- vy máte zadanou knihu)
St- nezapomeňte, že máte zadanou slohovou práci!!!! Pokud budete potřebovat konzultaci, jsem vám k dispozici.
Následně stačí svou práci vyfotit a poslat. Pokud budete potřebovat, můžete se na mě obrátit i přes Facebook či Messenger.

AJ + příloha
Posílám pracovní list na stupňování přídavných jmen:
Krátká: -er, the…-est (long, longer, the longest- dlouhý, delší, nejdelší)
Více slabik: more, the most (difficult, more difficult, the most difficult)
Nepravidelná:
Bad- worse- the worst (špatný, horší, nejhorší)
Good- better- the best (dobrý, lepší, nejlepší)
Far- further- the furtherst (daleko, dále, nejdále)

Foto

Zeměpis
30.3. 30.3. Kapitolu Podnebí na str. 7 si pečlivě přečti. Do sešitu si vypiš všechny podnebné pásy, které zasahují do Asie. Vycházej z obrázku na str. 7 (Podnebí Asie). Prohlédni si dole na stránce klimadiagramy vybraných asijských oblastí a porovnej teploty a množství srážek.

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika
Dobrý den, posílám odkaz na stránku, kde je vysvětleno měřítko mapy: http://www.zsmaradkova.cz/dum/ze3/445_Měřítko mapy.pdf. V pracovním sešitě zkuste vyřešit příklady na str. 173-175, pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište si , a já vám pošlu výsledky úloh. Kdo si ještě nepřišel pro pracovní sešit, má možnost toto úterý 9:00 - 11:00 nebo ve čtvrtek 9:00 - 11:00. Mějte se pěkně, M.Hopjanová

Fyzika - Přetlak, podtlak, vakuum
Přečtěte si v učebnici kapitolu Přetlak, podtlak, vakuum str. 91 - 93, zapište si do sešitu Shrnutí (str. 93). V příloze posílám na procvičení pracovní list. Vyplněný, ofocený pošlete (nebo napište odpovědi jen do zprávy).

Zadáno dne 29.3.2020:

NJ
Všechny zdravím,
v tomto týdnu uzavřeme lekci 5.
30. 3. vyplníte v pracovním sešitě stranu 49 (kromě cvičení 3)a pošlete mi její fotku ke kontrole
2. 4. vyplníte stranu 50 a také mi pošlete její fotku do Edookitu.

Zadáno dne 26.3.2020:

DĚJEPIS
ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str. 71- 74
Napsat si do sešitu: Co je to gotika, jaké jsou její hlavní znaky
Co jsou to: rozety, portál a lomený oblouk
Najít si gotické stavby v Brně a vypsat si je do sešitu

OBČANSKÁ VÝCHOVA
ÚKOLY
Napsat obecně: co to jsou pravidla chování
Vybrat si pak jedno místo (škola, práce, hřiště....cokoliv) a napsat 10 pravidel chování, které se k vybranému místu vztahují

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina 7. třída
Naučit PROJECT 5 A a pořádně zopakovat P4 FOOD (PS str. 77 A, B, C, D). Jakmile to bude možné, budeme psát test. Nenechávejte si učení na poslední chvíli, ale raději po troškách každý den!
Doplnit všechna cvičení v pracovním sešitě PROJECT 4 str. 34-43. Cvičení str. 43/6 je povinné pouze pro žáky: Tomáš, Honza, Tony.
A LITTLE = trochu; používáme u nepočitatelných podst. jmen.
A FEW = málo; používáme u počitatelných pod. jm.
Příkl: a little: water, cheese, butter….
a few: tomatoes, slices, carrots…

How many = kolik u počitatelných. Př. How many mushrooms, books…
How much = kolik u nepočitatelných. Př. How much water, cheese, pasta…

český jazyk
Učebnice str. 57- do sešitu výpis z modrých rámečků: slovo má význam věcný a mluvnický; podle věcného významu dělíme slova na: nadřazená, podřazená a souřadná (příklady opsat z učebnice); pak už jen vypište z učebnice str. 58, co je sousloví, přirovnání, rčení a přísloví, včetně příkladů. Na závěr do sešitu vypracujte 58/cv, 8 a 59/cv. 9. Cvičení vyfoťte a pošlete jako přílohu zprávy na edookit nebo přímo vložte k tomuto zadání. Potřebuji jen vědět, kdo pracuje. Pište, pokud si nebudete vědět rady! Nezatěžujte rodiče! Případně se můžeme domluvit na konzultace přes messenger nebo whats app. Podle toho, která aplikace je pro vás lepší. Veselou mysl a pevné zdraví!!!

český jazyk
Zadání slohové práce- popis pracovního postupu
Broučci, vzhledem k tomu, že již nějakou domu jste doma a určitě pomáháte svým maminkám či tatínkům s přípravou jídla, rozhodla jsem se vaše zkušenosti a znalosti otestovat. Máte ještě 14 dní na to vypilovat jakýkoliv recept a jeho provedení. Za 14 dní od vás očekávám ručně či na počítači psanou slohovou práci a to právě přípravu tohoto pokrmu. Abych ověřila srozumitelnost a správnost vašich slohových prací, využiji vaše "slohovky" jako recepty na přípravu jídla. Takže se snažte, aby mi chutnalo!!!! :) 
Jak správně postupovat vám poradí učebnice str. 128. Nezapomeňte, že je důležitý obsah, ale také forma. Proto: každá slohová práce musí mít úvod, stať a závěr. Používejte spisovnou češtinu a hlídejte si i pravopis! Už se na vaše práce moc těším!!!!!
Když budete potřebovat radu, ozvěte se! Termín odevzdání 8. 4. 2020

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.3. Dnes si přidáme ve druhém díle učebnice str. 6 – Povrch Asie. Vše si pečlivě přečti a nauč se ukazovat na mapě. Je to důležité. Pokud budeš mít problém, napiš mně (prokeskaeznam.cz)

Dějepis
Udělat si zápis jako minule.
Kolonizace- učebnice str. 66
Zakládání měst - učebnice str. 67
Vzhled středověkých měst - učebnice str. 68
Pošlete mi po vyplnění jeho fotku nebo sken! Děkuji a kdyžtak pište:)

Matematika

Vážení rodiče, milí žáci, posílám další učivo z matematiky. Jedná se o přímou a nepřímou úměrnost. Na odkaze https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umera.html je pěkně udělaná prezentace úměrnosti a tři cvičení ke stažení. Pokud máte možnost, cvičení si stáhněte, vyřeště a vyřešené mi přes komunikaci přepošlete. Pokud ván nefunguje Edookit, tak na adresu m.hopjanova@seznam.cz. Dále posílám oskenované 2 stránky z PS číslo 3. Jsou tam vyřešené příklady pro lehčí pochopení. Pracovní sešit si můžete také vyzvednou ve škole 23.3. v době od 9 - 11 hodin. Přinesu vám ho do vestibulu. Pokud nechcete vycházet z domu, budu vždy stránky skenovat a dávat přes komunikaci na edookit a také na web školy. Toto učivo je do 25.3., na čtvrtek a pátek pošlu další. Mějte se pěkně, M. H.

Foto Foto

NJ - učivo na týden 23.-27. 3.
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, žáci tak mohou potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, aby to děti dělaly, když budou mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy/fotografie čehokoli, s čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

23. 3. Slovíčka 5. lekce - pravá polovina AH S. 51. Slovíčka (v závorkách je výslovnost, pokud se vyslovují jinak, než píší): machen, warum, schwimmen (švimn), Ich komme mit. suchen (zúchn), das Foto, die E-Mail.
Ve spodní části najdete slovíčka, která vypadají velice podobně jako slovesa, píšou se ale s velkým písmenem a je před nimi vždy člen das. Jedná se o podstatná jména, která vznikla ze sloves. Rázem tak umíte 2x tolik slovíček! Př. fotografieren – fotografovat, das Fotografieren – fotografování.
Vpravo na stránce máte opět QR kód, kterým se lehce dostanete do aplikace Fraus a můžete si tam procvičovat slovíčka.
V pracovním sešitě je na s. 46 cv. 12, vyplňte ho, můžete si koníčky vymýšlet. V prvním sloupci vždy normálně vyčasujete sloveso (Matka: 1. Vařím ráda.), ve druhém sloupci vyjádříte koníček podstatným jménem (2. Můj koníček je vaření.)

26. 3. AH 47/15 Mein Projekt / Můj projekt
Přečtěte si text, který napsala Katja. Poté sami zkuste napsat text o sobě – jak se jmenujete, kde bydlíte, co máte nebo nemáte rádi, jaké jsou vaše koníčky. Inspirujte se i texty v učebnici na s. 55. Text vyfoťte a pošlete mi ho Edookitem.

Zadáno dne 18.3.2020:

Fyzika
Učebnice str. 86 – 88 Základy meteorologie, přečíst, zapsat do sešitu Shrnutí (str. 88),
Do sešitu si celý týden zapisovat, jaké bylo každý den počasí, po ukončení sledování nafotit a poslat prostřednictvím Edookit.
Na internetu si prohlédnou stránky doporučené v učebnici.
Případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace.

Zadáno dne 16.3.2020:

Fyzika
Učebnice str. 84 - 86, přečíst, zapsat do sešitu Shrnutí (str. 86), vyfotit zápis sledování atmosférického tlaku v sešitě a fotku poslat. Vyplnit kvíz.
Případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace.

Zeměpis
Doufám, že jste zvládli opakování v učebnici na str. 82 a 83.
Od dnešního dne budete pracovat s učebnicí 2. díl. Začnete na str. 4 a 5. Pečlivě si všechno v kapitole „Poloha a členitost“ pročtěte a naučte se ukazovat na mapě. Čeká nás slepá mapa.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – přečíst MUZIKÁL1, MUZIKÁL2
2) Týden od 23.3.2020 – posílám odkaz na české muzikály, každý si jeden vybere, podívá se na něj a popíše děj – písemně.

https://www.youtube.com/results?search_query=muzik%C3%A1l

Přiložené texty:
Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Vážení rodiče, posílám učivo z matematiky do 20. března. PS 147/11,12, str. 151 - 154/20, str.157 - 158. Pokud bude zavřená škola ještě od 23. března, bylo by potřeba, aby si děti přišly do školy pro 3. díl matematiky. To bysme se domluvili příští týden. Děkuji, M. Hopjanová

7.A ČJ, N
Vážení rodiče, milí žáci,
zasílám seznam úkolů do konce příštího týdne (tj. do 20. 3. 2020). Zkratka PS znamená pracovní sešit. Práci jsem rozdělila do jednotlivých dnů, ve kterých by měla být němčina. Práci odevzdáte po návratu do školy. V případě dotazů budu k dispozici přes komunikaci Edookitu (případně školní e-mail). Děkuji za spolupráci, věřím, že toto náročné období společně zvládneme.

S pozdravem

Dita Grossová

ČJ, 7. třída- učebnice str. 53/ cv. 3, procvičit již zopakované učivo, nově zopakovat v učebnici předpony s/z na straně 54, do sešitu napsat cv. 1;
do slohu udělat výpisky z modrých rámečků k popisu pracovního postupu str. 127-130 do sešitu

Němčina

12. 3. zopakovat slovíčka 5. lekce (označená, jde zhruba o levou polovinu).
- zkontrolovat splnění cvičení v pracovním sešitě a splnit nová, hotovo budete mít: 43/1, 2, 3, 44/4, 5, 45/9 (nově dokončujete 43/2, 45/9, ostatní už máte mít z hodin)

16. 3. opakovat zadaná slovíčka 5. lekce
- PS 46/11, učebnice 55/15, 16 (text už jsme četli a společně překládali), na základě textu zodpovíte do sešitu otázky na s. 56 cv. 16a (stačí napsat číslo otázky a k němu R - richtig, F - falsch)

19. 3.
- učebnice 57/18 - napsat překlad do sešitu (využijte slovíček v PS)

Anglický jazyk

Stupňování přídavných jmen : 1. Krátká (-er, the .....-est ) máte
zapsané v sešitě. 2. Více jak dvě slabiky (beautiful, interesting ) se
stupňují pomocí more, the most , příklad beautiful, more beautiful, the
most beautiful. Zapište si to do sešitu. 3. Nepravidelné tvary good -
better - the best (dobrý - lepší - nejlepší) bad - worse - the worst
(špatný - horší - nejhorší). Naučit zpaměti. Pracovní sešit str. 47/
cv. 6,7 (than - než), str.51/ cv. 5

Fyzika 7. A - přečíst si z učebnice Atmosférický tlak a jeho měření str. 81 - 84, najít si na internetu Torricelliho pokus - zhlédnout, 1 týden sledovat atmosférický tlak a hodnoty zapsat do sešitu.

Zeměpis
Přečíst kapitoly "Východní Afrika" (str. 78 a 79 vše ukázat na mapě) a "Jižní Afrika ( str. 80 a 81 vše ukázat na mapě).

DĚJEPIS

Úkoly:
Přečíst si v učebnici o Karlu IV. a udělat si zápis do sešitu (učebnice str. 59-61)
Najít si, co všechno nechal Karel IV. postavit (vyhledat si i obrázky)
Kolik měl manželek a jak se jmenovaly
Na jaké je bankovce
Jak se mu říkí a proč
Přečíst si o Václavovi IV. (str. 61- 63) a udělat si zápis, jak se mu říká
Co je to mor a jak se mu říká

OBČANSKÁ VÝCHOVA

ÚKOLY
Najít si a napsat do sešitu, jaké existují státní zřízení.
Napsat znaky království a republiky.
Co je to demkracie?
Co jsou to volby?