Učivo v době karantény - 7.A

Zadáno dne 17.5.2021:

Český jazyk

Procvičování učiva - Podstatná jména - pracovní listy rozdané ve škole 14.5.
(kdo chyběl, vyzvedne si v pondělí ve škole)

Anglický jazyk

Zopakovat si tvoření minulého času, hlavně NEPRAVIDELNÁ SLOVESA, tvoření otázek a záporu. Naučit se slovíčka INTRODUCTION v pracovním sešitě PROJECT 3, vypracovat první 2 stránky v pracov. sešitě.

Německý jazyk

NJ_20210511_0001.pdf

Zadáno dne 10.5.2021:

Zeměpis

Ke splnění dnešního úkolu budeš potřebovat atlas (mapu Asie). Odpověz na otázky:
1. Jak se jmenuje záliv mezi poloostrovem Přední Indie a Zadní Indie?
2. Rovník prochází dvěma velkými asijskými ostrovy. Napiš jejich jména.
3. Mezi poloostrovem Kamčatka a Japonskými ostrovy (Hokkaidó) se nachází souostroví patřící Rusku. Napiš, jak se jmenuje.
4. V jaké nadmořské výšce se nachází Kaspická nížina?
5. Taiwanem prochází důležitá rovnoběžka. Která?

Zadáno dne 3.5.2021:

Matematika

Procenta pracovní sešit str. 219 – 221, vyplnit a odevzdat minitesty str. 217 a 223

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 100 – 101 kapitolu Stín a polostín. Zápis do sešitu – shrnutí na str. 101. Vyplnit a odevzdat pracovní list.
F_7_Světelné jevy II.docx

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=7REQ8blQEzc
https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co

Zeměpis

Přečti si v učebnici učivo od str. 12 až po str. 18. Opiš si zápis do sešitu.
Zápis
Obyvatelstvo Asie
Počet obyvatel: 4 miliardy (více než polovina počtu obyvatel světa)
Rasy: europoidní, mongoloidní, smíšené rasy (mnoho národů a jazyků)
Sídla: většina obyvatel žije na venkově, ale probíhá intenzivní stěhování do měst. V Asii je nejvíce velkoměst na světě (Tokio, Bombaj, Peking, Jakarta, Šanghaj)
Hospodářství Asie
Zemědělství:
- rostlinná výroba: využívá 30% orné půdy světa, důležité je zavlažování, pěstování rýže (monzunová oblast, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam – vývoz, terasovitá pole), pšenice (stepi), kukuřice (Čína), sója, bavlník, sezam, podzemnice olejná, len, koření, kávovník, čajovník, palma kokosová, palma olejná (vývoz do celého světa)
- živočišná výroba: chov hospodářských zvířat je největší na světě (skot, prasata, ovce, velbloudi, osli, drůbež, jaci, sloni indičtí, bourec morušový), rybolov (Čína, Japonsko)
Průmysl: soustředěn do zalidněných oblastí, levná pracovní síla, všechna odvětví.
Nejvyspělejší státy: Čína, Izrael, Japonsko, asijští tygři (Singapur, Taiwan, Korejská republika, Malajsie, Hongkong)
Nerostné suroviny: ropa (Perský záliv, Kaspické moře, JV Asie)
Doprava: železniční (transsibiřská magistrála), tradiční doprava, nákladní námořní doprava, říční doprava
Cestovní ruch: památky, příroda (Kypr, Turecko, Japonsko, Indonésie, Nepál, Tibet, Čína ….. , rozvoj služeb
Oblasti Asie
Jihozápadní Asie: Irák, Írán, státy Arabského poloostrova (Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Jemen, Omán, Spojené arabské emiráty), státy blízkého východu (Turecko, Izrael, Libanon, Jordánsko, Sýrie)
Kavkaz: část Ruska a Zakavkazsko (Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán)
Jižní Asie: Indie, Pákistán, Bangladéž, Nepál, Bhútán, Šrí Lanka, Maledivy
Jihovýchodní Asie: Thajsko, Vietnam, Singapur, Indonésie, Myanmar (dříve Barma), Laos, Filipíny, Malajsie, Kambodža, Brunej, Východní Timor
Východní Asie: Čína, Mongolsko, Japonsko, Korejská republika, KLDR – Korejská lidově demokratická republika, Taiwan
Centrální Asie: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afghánistán
Severní Asie – Sibiř: severovýchodní část Ruska

Český jazyk

3.5. Psaní velkých písmen - učebnice str. 47, ústně cvičení 47/4,5; 48/6,8
- Pracovní list - Pravopisné cvičení - 7.A.doc - odevzdat do 7/5

6.5. Psaní velkých písmen - učebnice str. 49, ústně cvičení 49/11,12

7.5. Psaní velkých písmen - ústně cvičení 50/14,16; Test č. 10 - str. 51

Německý jazyk

7.A nj 3.5.docx

Anglický jazyk

Zkontrolujte si, zda máte vypracovaná všechna zadaná cvičení v pracovním sešitě po str. 62. Po nástupu do školy to budu kontrolovat.
Kromě toho máte umět slovíčka PROJECT 6/ A, B, C, D. ZOPAKOVAT.

Zadáno dne 26.4.2021:

Anglický jazyk

ZOPAKOVAT slovíčka PROJECT 5 / C, D - str. 78 / budeme psát test/. CULTURE už NE.
NAUČIT se slovíčka Pr. 6 / D - THE LOST PENGUIN. PŘEČÍST článek v učebnici str. 74 - The lost penguin.
VYPRACOVAT v pracov. sešitě str. 60, 61.

Dějepis

Ahoj všem,
příští týden budeme psát test z látky, která je v učebnici na str. 71-75 - GOTICKÁ KULTURA
Test budeme psát buď online formou kvízu nebo ve škole - podle toho, jak bude výuka probíhat:) Pořádně se připravte!

Český jazyk

26.4. Opakování neohebných slov - ústně cvičení 43/1a,b;3,4; Jazykový rozbor - str. 43;
Test č. 8 - str. 44; Opakování tvarosloví - Test č. 9 - str. 45
- Pracovní list - Neohebné slovní druhy - 7.A.doc - odevzdat do 30/4

29.4. Psaní velkých písmen - učebnice str. 46, ústně cvičení 46/1,2,3

30.4. Psaní velkých písmen - učebnice str. 47, ústně cvičení 47/4,5; 48/6

Německý jazyk

7. A nj 26.4.docx

Matematika

Procenta pracovní sešit str. 208 – 209, 212 – 231, vyplnit a odevzdat str. 211

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 98 - 100 kapitolu Přímočaré šíření světla. Zápis do sešitu – příloha.
F_7_Světelné jevy_zápis.docx

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Tk9Iz7lJSlc
https://www.youtube.com/watch?v=L55LlVqjxMY
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM

Zadáno dne 19.4.2021:

Anglický jazyk

PRAC.SEŠIT: str. 58 / cv. 2, 3
str. 59 / 4, 5, 6
NAUĆIT SE SLOVÍČKA Project 6/D . THE LOST PENGUIN /str. 79 /.

Vysvětlení mluvnice: muset = HAVE TO /používáme pro vyjádření nutnosti/.
Př.: I have to get up early. /Musím vstávat brzy./
YOU have to get up ......WE, THEY HAVETO get ....
ALE : HE, SHE, IT : HAS TO get up ....
Zápor : I DON´T HAVE TO get up early. /Nemusím vstávat brzy./
HE, SHE, IT DOESN´T HAVE TO get ....
Otázka : DO YOU HAVE TO get up ....Yes, I do. No, I don´t.
DOES HE HAVE TO get up ......Yes, he does. No, he doesn´t.

Dějepis

OPAKOVÁNÍ (18.4. - 23. 4.)
Vysvětli pojmy:
odpustky, defenestrace, přijímání podobojí, čtyři přažské artikuly, kžížové výpravy, kompaktáta, dna, stavy, mor

Český jazyk

19.4. Neohebné slovní druhy - Příslovce - učebnice str. 35, cvičení 35/9; Test č. 7 - str. 36
- Pracovní list - Pravopisné cvičení 7.A.doc - odevzdat do 23/4

22.4. Neohebné slovní druhy - Předložky - učebnice str. 37+39, ústně cvičení 37/1,2,5;39/13

23.4. Neohebné slovní druhy - Spojky - učebnice str. 40, ústně cvičení 40/1,2,3,4;
Jazykový rozbor - str. 39

Německý jazyk

Projekt: E-mail
Napiš e-mail o sobě, své rodině (jméno, věk, povolání), vašich zájmech, bydlišti, domácích zvířatech, o svých kamarádech. Projekt bude obsahovat 15 vět.
Inspirovat se můžeš v učebnici na str.64/13.
Můžeš kreslit, lepit, stříhat.

Zeměpis

Začínáme pracovat s druhým dílem učebnice. Nejprve budeme probírat světadíl Asii. V učebnici na straně 4 prostuduj mapu Asie. Postupně si do slepé mapy zakreslíš moře, poloostrovy a ostrovy Asie. Dále si opiš zápis. Učivo si probereme na on line hodině. Budeš potřebovat atlas.
Zápis:
Rozloha: 44,4 mil. Km²
Poloha: severní a východní polokoule
Hranice mezi Evropou a Asií: Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Kumo-manyčská sníženina, Azovské moře, Černé moře, Bospor, Marmarské moře, Dardanely, Egejské moře
Hranice mezi Asií a Afrikou: Rudé moře, Suezský průplav,
Hranice mezi Asií a Amerikou: Beringův průliv, Tichý oceán
Tyto zeměpisné pojmy neopisuj, ale zakresli do obrysové mapy Asie!!!!!
Oceány: Severní ledový, Tichý, Indický
Moře: Kaspické, Černé, Středozemní, Mrtvé, Rudé, Arabské, Jihočínské, Ochotské, Žluté, Japonské, Beringovo, Východočínské, Karské, moře Laptěvů, Východosibiřské.
Členitost pobřeží
Poloostrovy: Malá Asie, Arabský, Přední Indie, Zadní Indie, Malajský, Korejský, Kamčatka, Čukotský, Tajmyr
Ostrovy: Cejlon, Sumatra, Jáva, Kalimantan (Borneo), Japonské ostrovy Velké a Malé Sundy, Kurilské ostrovy
Zálivy: Perský Bengálský, Adenský, Ománský
Průliv: Beringův
Průplav: Suezský
Povrch
Pohoří: Ural, Kavkaz, Íránská vysočina, Hindúkuš, Paír, Ťan-Šan, Altaj, Himálaj, Karákoram, Středosibiřská a Východosibiřská vysočina, Tibetská náhorní plošina
Nížiny: Západosibiřská rovina, Indoganžská nížina, Velká čínská, Mezopotámská
Pouště: Rub al-Chálí, Gobi, Karakum, Kyzylkum, Taklamakan

Foto

Zadáno dne 12.4.2021:

Dějepis

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 16. DUBNA
GOTICKÁ KULTURA

ÚKOLY
1. Přečti si o gotické kultuře - uč. str. 71-74
2. Opiš si do sešitu (nebo si okopíruj a nalep) růžový rámeček z učebnice str. 74 a pošli mi foto
3. Na str. 75 udělej otázku č. 3

Anglický jazyk

Zopakovat slovíčka FILM, CAMERAS, ACTION - prc. sešit str. 79.
Přečíst a přeložit článek v učebnici str. 72.
Str. 72 / cv.1 - napiš názvy některých filmů k jednotlivým pojmům.
Po přečtení článku vypracuj v učebnici cv. 2 / str. 72.
Prac. sešit str. 58 -cv.1.

Český jazyk

12.4. Slovesné tvary - učebnice str. 30-32, ústně cvičení 30/1,2,3
- Pracovní list - Slovesný rod - 7.A.doc - odevzdat do 16/4

15.4. Slovesné tvary - ústně cvičení 31/4,5,6; 32/7,8; Jazykový rozbor str. 32; Test č. 6 - str. 33

16.4. Neohebné slovní druhy - Příslovce - učebnice str. 34-35, ústně cvičení 34/1,2,3,4,5;
35/7,8,9; Test č. 7 - str. 36

Německý jazyk

7.A 12.4.docx

Zeměpis

Zápis již máme hotový z minulé hodiny. Proto písemně do sešitu odpovíte na tyto otázky a odpovědi mně pošle:
1. Vysvětli pojmy:
baobab
sisal
Zanzibar
Masaj
Uhuru

2. Vyhledej na mapě několik národních parků východní Afriky a napiš je do sešitu.

Zadáno dne 5.4.2021:

Zeměpis

Nejprve si přečti celou kapitolu „Regiony Afriky“ v učebnici na str. 71 – 81. Prohlédni si obrázky, ukazuj jednotlivé státy na mapě. Dále si opiš zápis do sešitu a překresli mapu Afriky na str. 71 (regiony Afriky).
Zápis

1. Arabská severní Afrika
Státy: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt
Tunisko: hl. město Tunis, rozvinuté hospodářství, ropa, zemní plyn, historické památky
Egypt: hl. město Káhira, Nil, Sahara, Núbijská poušť, historické památky, cestovní ruch, velký nárůst počtu obyvatel, dovoz potravin

2. Sahel
Státy: Západní Sahara, Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán
Nejchudší oblast Afriky, primitivní zemědělství, těžba nerostných surovin.
Súdán: Hl. město: Chartúm, největší světový výrobce arabské gumy, těžba ropy

3. Země Guinejského zálivu a povodí Konga
Státy: Nigérie, Kongo, Demokratická republika Kongo
Nigérie: hl. město Abuja, největší země této oblasti, plantáže (palma olejná, kaučukovník, kakaovník), vývoz vzácného dřeva, těžba (ropa, černé uhlí). Řeka Niger zamořena komáry.

4. Východní Afrika
Státy: Madagaskar, Mauricius, Komory, Seychely, Keňa, Tanzánie
Nachází se zde spousty národních parků.
Keňa: hl. město Nairobi, v této oblasti hospodářsky nejrozvinutější stát, pěstuje se pšenice, kukuřice, kávovník, čajovník. Rozvinutý cestovní ruch.
Tanzánie: hl. město Dodoma. Národní parky, cestovní ruch, výrobce vláken sisal, vývozce koření (hřebíček).
Madagaskar: hl. město Antananarivo. Ostrovní stát (jedinečné druhy živočichů a rostlin)

5. Jiní Afrika
Státy: Angola, Zambie, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Republika Jižní Afrika, Svazijsko, Lesotho
JAR (Republika Jižní Afrika): 2 hl. města Pretorie (výkonná moc) a Kapské Město (zákonodárná) Ekonomicky vyspělý stát. Těžba nerostných surovin (diamanty, zlato, uhlí). Turizmus (národní parky). Významná města (Johannesburg, Kapské Město, Pretorie).
Namibie: hl. město Windhoek. Řídce osídlená, těžba ropy, diamantů, uranu.

Český jazyk

8.4. Slovesný rod - opakovat rod činný a trpný, ústně cvičení 28/8,9
- Pracovní list - Jazykový rozbor - 7.A.doc - odevzdat do 9/4

9.4. Slovesné třídy a vzory - učebnice str. 29, ústně cvičení 29/1,2,3

Dějepis

DĚJEPIS - ODLIŠNOST ŽIVOTA LIDÍ VE STŘEDOVĚKU A V SOUČASNOSTI,
TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE 9.4. 2021

Napiš odlišnosti ve způsbu života ve vrcholném středověku a v současnosti. Porovnej vždy zadanou kategorii:

Bydlení
Nářadí (co měli k dospozici a běžně mohli používat)
Zařízení domu
Vzhled měst
Zábava
Strava
Oblečení

Zadáno dne 29.3.2021:

Český jazyk

29.3. Slovesný rod činný a trpný - učebnice str. 27, ústně cvičení 27/1,2,3; 28/6
- Pracovní list - Číslovky - 7.A.doc - odevzdat do 6/4

Německý jazyk

7. A nj 29.3.docx

Matematika

Pracovní sešit Trojčlenka str. 166, duben str. 167 – 169. POZOR jsme v pracovním sešitu 3!
Vyplnit a odevzdat pracovní list - M_7_Poměr_PL.docx

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 88 - 90 kapitolu Archimédův zákon pro plyny, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 90.
Vyplnit a odevzdat pracovní list - F_7_Archimedův zákon v plynech.docx
Odevzdat SAMOSTATNOU PRÁCI - POČASÍ

Zeměpis

Vysvětlete pojem kolonie a vypište, které dnešní státy byly koloniemi následujících velmocí. Pracujte se školním atlasem (str. 101).

Kolonie:_________________________________________________________________________

Francie: _________________________________________________________________________

Velká Británie:____________________________________________________________________

Nizozemsko: _____________________________________________________________________

Portugalsko: _____________________________________________________________________

Německo: _______________________________________________________________________

Dějepis

Dobrý den, všem!
Vzhledem k tomu, že tento týden začínají Velikonoce, rozhodla jsem se Vám nedávat žádnou práci z dějepisu. Kdo má všechno zatím splněno, může si dopřát zasloužené volno. Odpočiňte si a naberte sílu na další týden.... Třeba se už brzo sejdeme normálně ve škole.
Prosím všechny ale o to, aby si zkontrolovali, co jim chybí a co mi neodevzdali! Jedná se o ty úkoly, za které máte v edookitu 5ku. To mi naposílejte, abych mohla známku změnit..:)
Díky, užijte si svátky a buduse na Vás zase těšit:)

Zadáno dne 22.3.2021:

Dějepis

Odpověz do sešitu na otázky a pošli mi fotku (nebo odevzdej ve škole:) )
1. Co znamená pojem”kolonizace”?
2. Zjisti, kdy bylo založeno město Brno.
3. Zjisti, co je nemoc s názvem dna? Jak se jí jinak říká? Co ji může způsobovat?
4. Jaká byla častá zábava šlechty?
5. Najdi si, jaké jsou rytířské ctnosti. :)

Anglický jazyk

Opakování slovíček PROJECT 6 A,B /str. 79. Znovu si přečti a přelož článek DOCTOR X - učeb. str. 70. Písemně zpracuj odpovědi cv. 3 /str. 71 - je to k tomu článku.

Český jazyk

22.3. Číslovky - ústně cvičení 23/8,10,11,12; Jazykový rozbor str. 23; Test č.5 - str.24
- Pracovní list - Shoda přísudku s podmětem.doc - odevzdat do 26/3

25.3. Slovesa - učebnice str. 25 + POZOR, ústně cvičení 25/1,2,4,5

26.3. Slovesa - učebnice str. 26 (POZOR), ústně cvičení 26/6,9,10a,b,c,11

Německý jazyk

7.A nj 22.3.docx

Matematika

Pracovní sešit Poměr str. 152 – 155

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 84 - 88 kapitolu Atmosféra a meteorologie, do sešitu napsat zápis.
Vyplnit a odevzdat pracovní list.
SAMOSTATNÁ PRÁCE:
1 týden budeme sledovat počasí

Foto

F_7_Atmosféra Země_zápis.docx

F_7_Atmosféra.docx

Zeměpis

Přečti si v učebnici kapitolu „Hospodářství Afriky“ (str. 68 – 69) a opiš si zápis do sešitu. Na str. 70 ústně udělej cvičení 1., 2. a 3. Písemně cvičení 4. (pouze napiš sedm slov, která tam patří), u cvičení 5. vytvoř dvojice (př. Sahara – poušť) a cvičení 6. (přeskládáním písmen utvoř 6 slov).
Zápis do sešitu:
Hospodářství
Nerostné suroviny:
1. Měděný pás (střední a jižní Afrika) – měď, zlato diamanty
2. Sever Sahary a Guinejský záliv – ropa, zemní plyn
3. Jihoafrická republika (JAR) – uhlí, zlato, diamanty
Velké zásoby nerostných surovin se netěží.
Zemědělství:
Bavlník, čajovník, kakaovník, podzemnice olejná (buráky), koření, tropické ovoce, batáty, maniok, rýže, proso, těžba dřeva, chov zebu, koz, ovcí, rybolov.
Průmysl:
Potravinářský, těžební, rafinérie.
Doprava:
Dopravní síť velmi slabě rozvinutá.

Zadáno dne 15.3.2021:

Český jazyk

15.3. Zájmena vztažná - učebnice str. 19, ústně cvičení 19/1; 20/2,3,4a
- Pracovní list - Přídavná jména - 7.A.doc - odevzdat do 19/3

18.3. Jazykový rozbor str. 20, Test č.4 - str.21 (od 6)

19.3. Číslovky - učebnice str. 22 + POZOR, ústně cvičení 22/2,3,4,5,6

Anglický jazyk

Čtení a písemný překlad článku DOCTOR X - učeb. str. 70. Pak seřaď obrázky nad textem ve správném pořadí podle obsahu článku.

Matematika

Pracovní sešit Poměr str. 150 – 151
Str. 144 Test – odevzdat.

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 81 - 84 kapitolu Atmosférický tlak a jeho měření, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 84.
Vyplnit a odevzdat pracovní list.
Podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=EyuJ5973Ims
https://www.youtube.com/watch?v=JEvWmIbFxg0

F_7_Atmosférický tlak.docx

Německý jazyk

7.A nj 15.3.docx

Zeměpis

Obyvatelstvo Afriky
Počet obyvatel: 1 miliarda
Rozmístění: nerovnoměrné, hustě osídlené oblasti (severní a jižní okraj Afriky), liduprázdné (pouště)
Národnostní a rasové složení:
- europoidní rasa: severně od Sahary (Arabové, Berbeři)
- negroidni rasa: jižně od Sahary (černoši)
- rasa europoidní, negroidní, mongoloidní: jižní cíp Afriky ( běloši, Asiaté, černoši)
Cestovatelé: David Livingstone, Emil Holub, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund
Sídla:
- většina obyvatel žije na venkově
- většina států patří k nejchudším na světě – hladomor, války, HIV

Zadáno dne 8.3.2021:

Český jazyk

8.3. Jmenné tvary přídavných jmen - učebnice str. 15, ústně cvičení 15/2,3a,b;
Jazykový rozbor str. 15
- Pracovní list - Přídavná jména - 7. A.doc - odevzdat do 12/3

11.3. Přídavná jména - Jazykový rozbor str. 15, Test č.3 - str.16 (od 11)

12.3. Druhy zájmen - učebnice str. 17, ústně cvičení 17/2,3

Dějepis

test středověk word.docx

Zeměpis

Přečti si v učebnici na str .62 a 63 kapitolu „Podnebí a vodstvo“ a opiš si zápis do sešitu a vodstvo zakresli do obrysové mapky.
Zápis:
Podnebí
- tropické vlhké: povodí Konga, oblast kolem Guinejského zálivu (prší téměř každý den)
- tropicky střídavě vlhké: střídá se období sucha s obdobím dešťů
- tropické suché: směrem k obratníkům teploty klesají, velké rozdíly mezi dnem a nocí
- subtropické středomořské podnebí: suchá horká léta, vlhké chladné zimy
Vodstvo
Středozemní moře: Nil (nejdelší africká řeka, dva prameny – Bílý Nil a Modrý Nil, Asuánská přehrada)
Atlantský oceán: Niger (protéká 5 státy, při ústí do Guinejského zálivu tvoří deltu)
Kongo (nejvodnatější řeka Afriky, průměrný průtok 41 800 m³/s)
Orange (pramení v Dračích horách)
Indický oceán: Zambezi (Viktoriiny vodopády široké 1 800 m a vysoké 108 m, pod nimi přehrada Kariba, řeka tvoří deltu 120 km)
Limpopo (říká se jí Krokodýlí řeka)
Jezera: Čadské jezero (Čadská pánev, zdroj vody pro 20 mil. obyvatel, 4 států, maximální hloubka 11 m)
Viktoriino jezero (Ukerewe, maximální hloubka 40 m, druhé největší sladkovodní jezero na světě)
Tanganika (druhé největší jezero v Africe, maximální hloubka 1 400 m)
Malawi (Ňasa, maximální hloubka 7016 m, od roku 1984 světové dědictví UNESCO)

Anglický jazyk

Učebnice str. 69 / 5b - napiš 6 vět o programech, které budou v Tv tento týden. Použij vazbu "to be going to". Příklad: V pondělí budou v Tv Specialisté. On Monday The Specialists /Specialsté/ are going to be on Tv Nova. On Tuesday .......
Učebnice str. 69 / cv.7 - napiš 6 vět o tom, co budeš dělat ty nebo uvedení lidé v následující době např. dnes večer: Příklad: Dnes večer se budu dívat na Tv. - I am going to watch Tv this evening .
Pracov. sešit str. 55 / cv.6 / je to podobné, jako to cv. 7 z učebnice. Každý podle sebe.
Naučit se slovíčka At the movies - pracovní sešit str. 79 Project 6 / B.

Klíč 7. tř. - Žáci píší každý sám za sebe, dohlédněte jen, aby použili tu vazbu "to be going to" dle vzoru v zadání úkolů. Vysvětlení celé gramatiky jsem jim poslala jako přílohu při zadávání dom. úkolů min. týden 1. 3.2021.

Německý jazyk

Cvičení z učebnice na straně 62/6,7 vypracuj písemně do sešitu nebo na papír a odevzdej ke kontrole.

Matematika

Pracovní sešit Záporná desetinná čísla a zlomky str. 135 – 140
Str. 138 Test – odevzdat.

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 80 - 81 kapitolu Vlastnosti plynů, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 81.
Vyplnit a odevzdat pracovní list.

F_7_Plyny_PL.docx

Zadáno dne 1.3.2021:

Dějepis

Udělej v učebnici test, který najdeš na str. 87. Vypracuj odpovědi do sešitu a pošli mi fotku:)

Český jazyk

1.3. Přídavná jména - učebnice str. 12, ústně cvičení 12/2a,b,4
- Pracovní list - Podstatná jména - 7.A2.doc - odevzdat do 5/3

4.3. Pravopis přídavných jmen - učebnice str. 13, ústně cvičení 13/6,7,8,9,11

5.3. Stupňování přídavných jmen - učebnice str. 14, ústně cvičení 14/2,3

Anglický jazyk

Znovu si přečti článek COMPREHENSION - učebnice str. 68 / cv.3. Dle přílohy, kde máš vysvětlenou mluvnici k této lekci, vypracuj v učebnici str. 69/ cv.4 A. Cv. 4 B,C na str. 69 vypracuj písemně do sešitu. Prac. sešit str. 55 / cv. 4 - stále používej přiložené vysvětlení učiva.

to be going to.docx

Zeměpis

- Přečti si v učebnici kapitolu „Přírodní podmínky Afriky“ na str. 61.
- Vše si ukazuj na mapě.
- Ve škole máte připraveny cvičné obrysové mapy Afriky a důležité pojmy, které zakreslíte do mapy

Zadáno dne 15.2.2021:

Český jazyk

15.2. Skloňování podstatných jmen - zápis, ústně cvičení 9/5,6
- Pracovní list - Podstatná jména - 7.A.doc - odevzdat do 19/2

18.2. Podstatná jména označující části těla - učebnice str. 10, ústně cvičení 10/1,2

19.2. Test č. 2 - str. 11; Jazykový rozbor str. 10

Anglický jazyk

Přečíst a písemně přeložit článek COMPREHENSION učebnice str. 68 / vc. 3.
Učebnice str. 68 / cv.1 - ke každému druhu TV pořadu napiš název filmu, Tv pořadu, který znáš. Např. : A CARTOON = The Simpsons

Německý jazyk

7.A nj 15.2.docx

Zeměpis

- V učebnici na str. 58 a 59 najdeš závěrečné opakování, pečlivě si ho přečti a písemně odpověz do sešitu
- U poslední otázky č. 9 napiš pouze vynechané pojmy. Neopisuj celé věty.
- Snažte se. Držím palce.

Zadáno dne 8.2.2021:

Dějepis

úkoly
1. udělej si zápis z učebnice str. 82-84
2. Kdo to byl Ladislav Pohrobek? Jak zemřel?
3. Kdo nastoupil po něm?
4. Kdo to byl Jan Gutenberg?
5. Jak se dříve jmenoval Istanbul? Kde toto město leží?

Anglický jazyk

Opakování slovíček PROJECT 5 / A,B,C,D.
Zkontroluj si, zda máš vypracovaná všechna cvičení v pracovním sešitě str. 44 - 53.
VYPRACUJ v pracovním sešitě str.54 / cv. 1, 2, 3 /na základě znalostí slovíček P 6/A - TV PROGRAMMES - učivo bylo zadáno minulý týden /.

Český jazyk

8.2. Slovní druhy - opakování + zápis, ústně cvičení 8/1
- Pracovní list - Několikanásobné větné členy - 7.A.docx - odevzdat do 12/2
- Test č. 21 - str. 108

11.2. Podstatná jména - učebnice str. 8, ústně cvičení 8/1,2,3,4; 9/5,6

12.2. Podstatná jména - učebnice str. 9, ústně cvičení 9/7,8

Matematika

Pracovní sešit Celá čísla – sčítání a odčítání str. 121 - 123. Pracovní list – odevzdat.

M_7_Zlomky_PL.docx

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 73 – 74 kapitolu Archimedův zákon, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 74.
Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY
https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

Německý jazyk

7.A nj 8.2.docx

Zeměpis

- Přečti si v učebnici na str. 54 až 56 kapitolu „Laplatské země“ a „Tropická Jižní Amerika“
- Opiš si zápis do sešitu

Zápis
Laplatské země
Paraguay - těžba dřeva, zemědělství (cukrová třtina, tabák, sója, kakaovník)
Uruguay - Chov dobytka a ovcí (kůže, vlna, maso), zemědělství (pomeranče, mandarinky, vinná réva)
Argentina - chov hovězího dobytka, ovcí. Zemědělství (pšenice, vinná réva), výroba vína, kožedělní průmysl. Patagonie = jižní chladná oblast.
Tropická Jižní Amerika
Státy: Brazílie, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana
Brazílie
Hl. město: Brasília
Města: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
Jazyk: portugalština
Povrch: řeka Amazonka, Amazonský tropický les
Zemědělství: kávovník, kakaovník, cukrová třtina, tabák, sója
Nerostné suroviny: rudy barevných kovů, železná ruda
Nejbohatší stát Jižní Ameriky.
Guyana
říve Britská Guyana
Hl. město: Georgetown
Rozloha: 215 000km² (ČR 78 864 km²) Tuto informaci nezapisuj, pouze porovnej.
Počet obyvatel: 766 000 (ČR 1,2 mil.)
Jediný stát Commonwealtu na území  Jižní Ameriky
Francouzská Guyana
Zámořské území Francie, jediné zámořské území EU
Hl. město: Cayenne
Dříve trestanecká kolonie (Ďábelské ostrovy)
Země je především známa svým kosmodromem, z něhož startují rakety Ariane 5, Sojuz a Vega
Evropské kosmické agentury ESA.
Surinam
Dříve Nizozemská Guyana
Hl. město: Paramabiro
Vznik: 25.11.1975
Úřední jazyk: nizozemština

Zadáno dne 1.2.2021:

Zeměpis

- V učebnici na str. 50 až 53 se nachází kapitola Jižní Amerika
- Pečlivě si ji přečti a všechno si ukaž na mapě
- opiš si zápis do sešitu
Zápis:

Jižní Amerika
- převážně jižní polokoule
- podnebné pásy od tropů až po Antarktidu
- pohoří Andy, Guyanská vysočina, Brazilská vysočina
- Amazonská nížina (tropický deštný les) a Laplatská nížina
- poušť Atacama (studený mořský proud Peruánský -Humboldtův)
- jezero Titicaca
- jazyk španělština, Brazílie portugalština
- náboženství – křesťanství
- míšení ras

1. Andské země
Peru
- hl. město Lima (6 mil. obyv.), krásné město Cuzco (říše Inků)
- hospodářství: těží se zlato, uhlí, ropa, barevné kovy
rybolov
pěstuje se kávovník, kakaovník, brambory, koka, kukuřice
chovaji se lamy
- turistický ruch – památky
Ekvádor
- hl. město Lima
- celkem 32 mil. obyvatel
- k Ekvádoru patří Galapágy
- oblast rovníku
- Andy (činné sopky)
- těžba ropy
- vývoz banánů, dřeva (balza, mahagon)
Bolívie
- hl. město: Sucre (podle ústavy)
La Paz (sídlo vlády) – nejvýše položené hl. město
- celkem 11 mil. obyvatel
- vnitrozemský stát
- jezero Titicaca
- chudý stát
- ½ obyvatel pracuje v zemědělství
- vývoz koky – výroba drog
Chile
- hl. město: Santiago de Chile
- celkem 17 mil. obyvatel
- protáhlý tvar území
- vývoz: měď, ledek, víno
Kolumbie
- Hl. město Bogotá
- celkem 49 mil. obyvatel
- povodí Amazonky a Orinoka
- vývoz kávy, kakaa, banánů
- těžba ropy (vývoz)
- kolumbijská mafie – nelegální obchod s drogami
Venezuela
- hl. město Caracas
- celkem 31 mil. obyvatel
- Andy, Guyanská vysočina
- Orinoko (nejvyšší vodopád světa Salto Angel – 912m)
- těžba ropy (vývoz)
- pěstování banánů, kávovníku a cukrové třtiny

Dějepis

Úkoly
1. Udělej si zápis do sešitu str. 76-81
2. Proč se lidem nelíbilo chování církve?
3. Co to znamená přijímání podobojí?
4. Napiš alespoň 3 husitské zbraně
5. Co víš o Janu Žižkovi z Trocnova?

Český jazyk

1.2. Větné členy holé a několikanásobné - učebnice str. 102 + 104, ústně cvičení 104/1,2,3,4
- Pracovní list - Větné členy a vedlejší věty - 7.A.doc - odevzdat do 5/2

4.2. Tvoření vět - ústně cvičení 105/1,3 (u D určit větné členy),5

5.2. Stavba textová - učebnice str. 106, ústně cvičení 106/1,2,3 - dú (poslat)

Německý jazyk

7.A 31.1.rtf

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 52/ cv. 1, 2, 3, 4
53 / cv. 5
Naučit se slovíčka - pracov. sešit str. 79 - PROJECT 6 /A - TV PROGRAMMES, učebnice str. 66 / cv. 2 - písemně vystupňovat uvedená přídav. jména.

Zadáno dne 25.1.2021:

Český jazyk

25.1. Shrnutí - větné členy a vedlejší věty - učebnice str. 102-103; Jazykový rozbor str. 104
- Pracovní list - Pravopisné cvičení - 7.A2.doc - odevzdat do 28/1

28.1. Větné členy několikanásobné - učebnice str. 104, ústně cvičení 104/1,2,3,4

Anglický jazyk

Přečíst a přeložit článek / učebnice / str. 64 - THE USA, vypracovat odpovědi na otázky str. 64 / cv. 1,2. Vystupňovat přídav. jména str. 66 / cv. 1 - písemně. Pracov. sešit str. 51 / cv. 4, 5.

Matematika

Pracovní sešit 2 pro 7. ročník Celá čísla – str. 112 – 114, Test str. 109 – odevzdat.

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 69 – 71 kapitolu Hydrostatický tlak, do sešitu napsat zápis – shrnutí str. 71.
V on-line výuce budeme navíc počítat příklady na hydrostatický tlak.

Německý jazyk

7. A nj 24.1.rtf

Zeměpis

Přečti si celou kapitolu v učebnici str. 46 – 49, ukazuj si na mapě, prohlédni si obrázky
Opiš si zápis do sešitu, na online hodině si učivo probereme
Zápis:
Střední Amerika
Pevninském státy: Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama
Ostrovní státy: Bahamy, Kuba, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti
1. Mexiko
- republika
- hl. město: Ciudad de México (20 mil. Obyvatel)
- úřední jazyk – španělština
- náboženství – katolíci 89%
- obyvatelstvo (130 mil.) – původní Indiáni (Aztékové, Mayové), asi 20 mil. žije v USA
- vyspělý stát Střední Ameriky (těžba ropy a zemního plynu, olova, zinku, mědi, zlata, stříbra, železné rudy)
- turistický ruch (mnoh, mistrovství světa ve fotbale 1970 a 1986
2. Kuba
- ostrovní stát (Karibské moře)
- republika
- hl. město Havana (2,2 mil.)
- úřední jazyk – španělština
- náboženství – katolíci
- obyvatelstvo (11,3 mil.), běloši, mulati, mestici, černoši
- povinná školní docházka
- těžba niklu, kobaltu)
- pěstuje se cukrová třtina (výroba rumu), tabák (výroba doutníků), citrusy
- cestovní ruch (letovisko Varadero)

Dějepis

Udělat si zápis - učebnice str. 57-61
Najdi si, kdo byla JOHANKA Z ARKU.
Co všechnonechal postavit KAREL IV.?
Na jaké bankovce ho máme?
Jak se jmenovaly jeho manželky?

Zadáno dne 18.1.2021:

Matematika

Pracovní sešit 2 pro 7. ročník ZLOMKY (složený zlomek) – str. 101 – 102

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 66 – 68 kapitolu F_7_Kapilární jevy.docx, do sešitu napsat zápis z přílohy.

Dějepis

1. Přečtěte si v učebnici str. 51- 56 a udělejte si zápis.
2. Co to byla ZLATÁ BULA SICILSKÁ a podle čeho nesla tento název?
3. Kdo byla sv. Anežka česká?
4. Jaký panovník byl PŘEMYSL OTAKAR II. ? Jak zemřel?
5. Co to znamená vymřít “po meči”?

Český jazyk

18.1. Doplněk - učebnice str, 99, ústně cvičení 99/1,2,3,4
- Pracovní list - Druhy VV - 7.A.doc - odevzdat do 22/1

21.1. VV doplňková - učebnice str. 100, ústně cvičení 100/1,2,3,4

22.1. Jazykový rozbor str. 100; Test str. 101

Německý jazyk

1. Opiš do slovníčku slovíčka 2. sloupec, v pracovním sešitě str.51. Uč se je.

2. Přečti si e-maily v učebnici na straně 55/15,16.

3. Vypracuj cvičení 8,9,10. Ve cvičení 10 napiš alespoň 11 vět.

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka PROJECT 5 / D - Mickey and Millie go camping str. 78.
V pracovním sešitě vypracovat str. 48, 49. Přečíst a přeložit článek str. 62 M. and M. go camping, k tomu cvičení 1 a / str. 62 a cv. 2 a,b.
Nepravidelné stupňování :
GOOD - BETTER - THE BEST
BAD - WORSE - THE WORST

Zeměpis

Nejprve si opiš zápis do sešitu, dále písemně do sešitu vypracuj „Opakování – severní Amerika“ na str. 45 v učebnici. Vynechej první úkol (tabulka)
Zápis do sešitu

USA
- federativní stát (50 států + přidružené státy např. Portoriko, Mariany…)
- třetí největší stát
- třetí nejlidnatější stát (300 mil. obyv.)
Obyvatelstvo:
- zastoupení všech ras
- původní obyvatelstvo indiáni a Inuité
- přistěhovalci z celého světa (Evropa, Asie, Afrika)
- Afroameričané (potomci otroků přivezených z Afriky na práci)
- Životní úroveň vysoká, velké rozdíly mezi obyvateli (10% pologramotných)
Hospodářství
1. Zemědělství
- příznivé podmínky (klimatické, půdní) východní část USA, na jihu subtropické plodiny (sója, tabák, bavlna)
- chov skotu (pastviny), drůbeže, vepřů, lov ryb
- vývoz: kukuřice, pšenice, tabák, sója
- dovoz: tropické ovoce, kakao, káva,
2. Průmysl
- těžba surovin (železná ruda, měď, cín)
- těžba paliv(černé uhlí, ropa a zemní plyn)
- strojírenský průmysl (východ USA a okolí Velkých jezer) dopravní prostředky
- letecký průmysl a počítačový (západní pobřeží USA)
- kosmický průmysl (středisko je Atlanta)
3. Služby
- vysoká úroveň
- zaměstnávají většinu obyvatel
- do státní pokladny přináší hodně zisků
Doprava
- železniční: transkontinentální pacifická dráha (spojuje Atlantský a Tichý oceán)
- automobilová: transamerická dálnice (Aljaška – Argentina) transamazonská dálnice (vnitrozemí Brazílie)
- letecká: velký význam vnitrostátní linky i mezinárodní
- námořní: přeprava surovin a zboží, velké přístavy

Zadáno dne 10.1.2021:

Dějepis

1. Přečtěte si str. 38 - 41 a udělejte si z nich zápisy do sešitu

Potom mi to vyfoťte a pošlete do pátku!

Český jazyk

11.1. VV přívlastková - ústně cvičení 97/2a,3,4
- Pracovní list - Přívlastek volný a těsný - 7.A.doc - odevzdat do 15/1 (projdeme ve čtvrtek 14.1.)

14.1. VV přívlastková - ústně cvičení 98/6
- projít pracovní list

15.1. Jazykový rozbor - str. 98

Německý jazyk
7. A 10.1.docx

Anglický jazyk

Naučit se slovíčka str. 78 - PROJECT 5- C / RECORD BREAKERS /. Přečíst a přeložit článek str. 60. Je to QUIZ - 10 otázek. Vyber jednu z nabízených možností odpovědí a pak napiš odpověď celou větou. Např. 1. The Nile is the longest river in the world.
Písemně vystupňovat přídav. jména - učebnice str. 61 / cv. 2 c - je to zelený rámeček.

Zeměpis

- nejprve si ústně odpověz na všechny otázky v sedmi úkolech na str. 36
- na str. 37 a 38 v učebnici najdeš informace o Kanadě
- vypiš si o tomto státě důležité informace, včetně nakreslení malé vlaječky (použij internet – wikipedii apod.)

Matematika

Pracovní sešit 2 pro 7. ročník ZLOMKY (dělení) – str. 93 – 97, odevzdat test str. 99

Fyzika

V učebnici si přečíst str. 65 – 66 kapitolu Závislost hustoty na teplotě, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 66.

F_7_Výpočet tíhové síly a tlaku.docx

Zadáno dne 3.1.2021:

Německý jazyk
7. A 2.1.docx

Dějepis
PŘEMYSLOVCI, VÁCLAV A BOLESLAV 7.pdf

Český jazyk

4.1. Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný - učebnice str. 95, ústně cvičení 96
- Pracovní list - Několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek 7.A.doc - odevzdat do 8/1

7.1. Přívlastek těsný a volný - učebnice str. 96, ústně cvičení 96/1;2 a

8.1. VV přívlastková - učebnice str. 97, ústně cvičení 96/2 b, 97/1

Anglický jazyk

HOMEWORK 7. tř. od 4.1 do 8. 1. 2021
Zopakovat slovíčka str. 78 - PROJECT 5 /A, B a stupňování přídavných jmen /zápis máte v sešitě, probírali jsme to už na jaře /.
ZKONTROLUJ SI. zda máš vypracovaná VŠECHNA cvičení v pracov. sešitě str. 44 - 47.
UČEBNICE - str. 59 - písemně vypracovat cv. 5 - stupňováví přídav. jmen - je to opakování !

Zeměpis

Nejprve si zopakujete poslední učivo - poloha, členitost, povrch Ameriky na obrysové mapce, kterou jste obdrželi ve škole.
Dále si přečtete v učebnici na str. 34 a 35 kapitolu Hospodářství Ameriky. Odpověz na otázky. Odpovědi ti poslouží jako zápis. Otázky neopisuj, ale odpovídej celou větou.

 1. Které rostliny se rozšířily z Ameriky do celého světa?
 2. Které druhy rostlin a živočichů byly do Ameriky dovezeny a zdomácněly zde?
 3. Co to jsou plantáže a co se na nich pěstuje?
 4. Kde se v Americe nachází:
  • Ropa a zemní plyn
  • Černé uhlí
  • Železná ruda
  • Zlato
  • Stříbro
 5. Kde v Americe vznikaly hutě a proč zrovna tam?
 6. Které automobilky v Americe znáš?
 7. Odkud kam vede transamerická dálnice?
 8. Kudy prochází transamazonská dálnice?
 9. Proč má pro Ameriku velký význam letecká doprava?
 10. Které velké řeky se využívají k dopravě a proč?
 11. Co se přepravuje potrubní dopravou?
 12. Kdy byl prokopán Panamský průplav a jak usnadnil námořní dopravu?
 13. Kolik obyvatel připadá na jednoho lékaře v chudinských čtvrtích Brazílie?

Pokud nebudete něčemu rozumět, připravte si otázky na online hodinu.

Matematika
Pracovní sešit 2 pro 7. ročník ZLOMKY (násobení, sčítání, odčítání) – str. 87 – 88, 90/A-16
Samostatná práce str. 92 - ofocené pošlete jako přílohu.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 62 – 64 kapitolu Vlastnosti kapalin, povrchové napětí, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 64, doma udělat pokusy s povrchovým napětím, 64/1, nafotit a poslat.
V Edookitu vyplnit KVÍZ.

Zadáno dne 14.12.2020:

Český jazyk

14.12. - Přívlastek shodný a neshodný - učebnice str. 94, ústně cvičení 94/2a,3
- str. 92 - Jazykový rozbor
- Pracovní list 7.A (zadáno ve škole) - odevzdat 18/12 ve škole nebo na Edookit

16.12. - Přívlastek shodný a neshodný - ústně cvičení 95/4,5a

17.12. - Přívlastek shodný a neshodný - ústně cvičení 95/6,7

Německý jazyk
pracovní list viz. příloha.

7.A 13.12.pdf

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici na straně 24 až 33 kapitolu Amerika
- Procvičit si polohu, členitost, povrch na obrysové mapce, kterou jste obdrželi ve škole
- Naučit se podnebí a vodstvo (ukazovat na mapě)
- Pro zájemce (dobrovolný úkol na známky) referát nebo prezentaci „Přírodní krajiny“ nebo nějakou zajímavost z Ameriky
- Nalepit si zápis do sešitu, který jste obdrželi v pátek 11. 12. ve škole (kdo chyběl, je pro něj nachystaný ve vestibulu školy k vyzvednutí)

Zadáno dne 29.11.2020:

Dějepis

opakování středověk 7 oprava.pdf

Český jazyk
7. A - učivo ČJ od 30. 11. do 4. 12.

výuka online 30.11. - VV příčinné, účelové atd. - učebnice str. 90, ústně cvičení 90/1,2; 89/3
- pracovní list Jazykový rozbor 7.A (viz příloha) - odevzdat do 4/12

výuka online 2.12. - Přísl. určení zřetele atd. - učebnice str. 90-91, ústně cvičení 91/1,2,3

výuka online 3.12. - Přísl. určení zřetele atd. - ústně cvičení 92/4,5

Jazykový rozbor 7.A.docx

Německý jazyk
Učivo nj, 7.A, 30.11.-4.12.
Uč se slovíčka ze slovníčku, 1. sloupec 5. lekce (v pracovním sešitě na straně 51).
Učebnice strana 51, cvičení 4 b)- opiš do školního sešitu a pošli mi vyfocené, nebo na papír a dones do školy.

Anglický jazyk
Přečíst a přeložit článek Meals and meal times -učebnice str. 52. Vypracovat ex. 1, 2 a - na str. 52. /Je to podle textu./
Dokončit všechna cvičení v pracov. sešitě str. 42, 43.

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – Smíšená čísla str. 66 - 70 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu. Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 51 – 53 kapitolu Otáčivý účinek síly, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 53.

Zeměpis
- Nejprve si znovu přečti v učebnici kapitolu „Hospodářská činnost člověka“ na str. 19 až 21.
- V učebnici na str. 22 si zopakuj všechna cvičení.
- Opiš si zápis do sešitu:

Přírodní zdroje
1. Obnovitelné: voda, sluneční záření, vítr, biomasa, rostlinstvo, vzduch, půda
2. Neobnovitelné: nerostné suroviny
energetické suroviny (paliva)
rudy
nerudné suroviny

Průmysl
1. Těžký: těžební a zpracovatelský
2. Lehký: spotřební
Služby
- nevýrobní činnost
Doprava
- Podle objektu přepravy: osobní, nákladní,
- Podle dopravního prostředí: pozemní, vodní, vzdušná, speciální ( potrubní …)
Spoje
- Přesun zpráv, informací, poštovních zásilek (telefon, internet…)
- Využívání telekomunikačních družic.

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis
BYZANTSKÁ ŘÍŠE

církev a arabská říše 7 pdf.pdf

Český jazyk
7. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 23.11. - VV způsobová a měrová - učebnice str. 88, ústně cvičení 88/1 >
- pracovní list Jazykový rozbor 7.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 26.11. - Přísl. určení příčiny, účelu atd. - učebnice str. 89, ústně cvičení 89/1,2,3

konzultace online 27.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Jazykový rozbor 7.A 20.11.docx

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – str. 61 - 64 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu. Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 49 – 51 kapitolu Akce a reakce, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 51.

Německý jazyk
Nj 7.A, 23.-27.11. (odevzdej do pátku 27.11.)
1. Opiš si do školního sešitu:

spielen-hrát
ich spiele- já hraji
du spielst- ty hraješ
er, sie, es spielt- on, ona, ono hraje
wir spielen- my hrajeme
ihr spielt- vy hrajete
Sie, sie spielen- Vy, oni hrají

2. Pracovní sešit strana 43, cvičení 2. Vypracuj do školního sešitu: vyčasuj slovesa chatten, kochen, zelten a pošli ke kontrole. Nebo napiš na papír a odevzdej ve škole.

Zeměpis
- Znovu si prostuduj v učebnici str. 15 – 18
- Na papír (velikost A 4 – jako malý sešit) vytvoříš „Průkaz původu“ jedné užitkové rostlině a jednomu hospodářskému zvířeti. Můžeš si vyhledat i příklady mimo učebnici.
- Co bude „Průkaz původu“ obsahovat:
- Název
- Obrázek (kreslený nebo ofocený)
- Místo výskytu (případně i původu)
- Charakteristiku (vzhled, využití, zajímavost)

- Všechno se ti musí vejít na jednu stranu (odevzdáš celkem 2 papíry).

Přírodopis
- v příloze najdete zápis - učební text
- projdete si poslední 3 zápisy - bude poznávací test

Brouci - 7.A.docx

Anglický jazyk
Učebnice str. 50 - znovu přečíst článek GEORGE' S APPLE CRUMBLE a očíslovat obrázky ve správném pořadí /podle článku /. Dále napsat, co na každém obrázku George právě dělá - vzor máš na str. 50/cv. 2a. V učebnici str. 54 / cv. 1, 2,3. V pracov. sešitě si dokončete všechna cvičení str. 34 - 41. Nemusíte dělat cv.6 / str.35 a cv. 7/ str. 41. Po nástupu do školy budu kontrolovat. Pok.

Zadáno dne 16.11.2020:

Dějepis
franska rise 7. A pdf.pdf

Zadáno dne 15.11.2020:

Anglický jazyk
7. tř. Učebnice str.51 / cv. 3B užití členů :
a/ an - číslo jednotné, podst. jména POČITATELNA , SOME - podst. jm. NEpočit. a množné číslo Počitatelných, člen určitý THE - pokud už o podstat. jméně mluvíme podruhé /počitatelná i nepočitatel., jednotné i množné číslo/. Pracovní sešit str. 40/ cv.3 - písemně přeložit a k tomu vypracovat str. 41/ cv. 4, 5. A LITTLE = trochu /používáme u nepočitat. podst. jmen př. - a little water/ , A FEW = několik /používáme u podstat. jmen počitatelných - např.a few bananas-. Totéž doplň do cvičení v učebnici str. 51/4 C.

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
7. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 16.11. - VV místní a časová - učebnice str. 87, ústně cvičení 87/1,2,3
- pracovní list Pravopisné cvičení 7.A (viz příloha) - odevzdat do 20/11

výuka online 19.11. - Přísl. určení způsobu a míry - učebnice str. 88, ústně cvičení 88/1,2

konzultace online 20.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Pravopisné cvičení - 7.A.doc

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – str. 56, 58 – 60 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu. Pracovní list (v příloze).
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

M_7_Zlomky_2.docx

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 47 – 49 kapitolu Síla a změny pohybu, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 49.

Německý jazyk
Učivo NJ 7.A, 16.-20.11., odevzdej 20.11.
1. Opiš si do školního sešitu gramatiku:
sein-jeho, ihr-její
Paul surft gern. Das ist sein Hobby.=Pauls Hobby=Das Hobby von Paul.
Paul rád surfuje. To je jeho koníček.=Paulův koníček.=Paulův koníček.
Karin fotografiert gern. Das ist ihr Hobby.=Karins Hobby.=Das Hobby von Karin.
Karin ráda fotografuje. To je její koníček.=Karinin koníček.=Karinin koníček.

2. Pracovní sešit str.43/1.

3. Přelož do školního sešitu a pošli mi, nebo vypracuj na papír a odevzdej ve škole.
a) Anna tancuje ráda, je to její koníček.
b) Moje kamarádka Petra dělá gymnastiku.
c) Můj bratr hraje na kytaru, je to jeho koníček.
d) Tomášův koníček.
e) Fotografuji rád.
f) Co děláš rád?
g) Nedělám karate.

Přírodopis
V příloze najdete prezentaci - tu si znovu projdete, naučíte se poznávat jednotlivé zástupce a naučíte se informace o nich. V prezentaci z tohoto i minulého týdne doplníte u zástupců celé jméno (rodové i druhové) - př. v prezentaci je napsané včela, vy dopíšete medonosná. Nemusíte mi nic posílat, jen se to naučte. Kdo chce, tak mi to samozřejmě může poslat ke kontrole.

HMYZ s proměnou dokonalou.pdf

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Hospodářská činnost člověka“ na str. 13 – 18
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš.

Zápis do sešitu
Hospodářská činnost člověka
I. sektor: zemědělství, lesní hospodářství, lov, rybolov, těžba surovin
II. sektor: průmysl - zpracovatelský a spotřební
III. sektor: služby – zdravotnictví, školství, rekreace, banky ……

Zemědělství
- Rostlinná výroba: pěstování užitkových rostlin (obilniny, okopaniny, olejniny, pochutiny technické plodiny).
- Živočišná výroba: chov hospodářských zvířat
- Rybolov: mořský a sladkovodní
- Lesní hospodářství: oblasti – tajga, tropický deštný les (vzácné druhy stromů)

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
uvod do středoveku 7.A pdf.pdf

úkoly 7. úvod do středověku pdf.pdf

Zadáno dne 7.11.2020:

Anglický jazyk
Zopakovat slovíčka str. 78/D George's apple crumble, v pracovním sešitě str.41/ cv.4, 5, 6.
Vysvětlení učiva:
A LITTLE - trochu , používáme u nepočitatel. podst. jmen /př. a little milk/.
A FEW - několik, používáme u počitatelných podst. jmen /př. a few bananas/.

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 9.11. - Příslovečné určení a jeho druhy - učebnice str. 86, ústně prac. list
- dodělat pracovní list Předmět 2
- pracovní list Příslovečné určení 7.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 12.11. - Příslovečné určení místa a času - učebnice str. 86, ústně cvičení 86/1,87/2
- popř. dodělat ústně prac. list z minulé hodiny

konzultace online 13.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Příslovečné určení - 7.A.doc

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici na straně 12. kapitolu „Kde lidé žijí“.
- Vysvětli a do sešitu napiš, co znamenají tyto výrazy:
Sídla:
Sídla dělíme:
Vesnice:
Město:
Velkoměsto:
Aglomerace:
Konurbace:
Megalopolis:
Slum (čti slam):
Výskyt slumů:

Přírodopis
- v příloze najdete prezentaci ze včerejší online hodiny. Nic mi neposílejte, pouze si prezentaci přečtěte a naučte se poznávat jednotlivé zástupce.

HMYZ.pdf

Německý jazyk
V pracovním sešitě na straně 39 si zopakuj učivo 4. lekce.
Učebnice, strany 49-50 číst a přeložit si.
Opiš slovíčka 1. sloupec na straně 51 v pracovním sešitě a uč se je.

Vypracuj projekt: Německo
Na papír A 4 nakreslíš mapu Německa
Zaznačíš do mapy: hlavní město
řeky: Elbe, Oder, Rhein, Donau
sousedící země
moře
5 velkých měst
Alpy
Pod/vedle mapy nakreslíš vlajku Německa.
Přepíšeš tyto věty a doplníš:
1. Man bezahlt mit……………………..(Platí se……………..)
2. Der Präsident heiβt………………….(Prezident se jmenuje…..)
3. In Deutschland leben ……………………………….Einwohner. (V Německu žije………………obyvatel.)
4. 3 wichtige Pesönlichkeiten………………………………………….(3 důležité osobnosti………)
Vyfotíš a pošleš mi, nebo odevzdáš ve škole.

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník ZLOMKY – základní tvar, převod na desetinné číslo str. 51 – 55 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 45 – 47 kapitolu Setrvačnost, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 47.
Žáci, kteří nepracují s Edookit, vypracují pracovní list a úkol odevzdají ve škole.
Ostatní vyplní kvíz v Edookitu.

Zadáno dne 2.11.2020:

Informatika

 1. Prohlédni si prezentaci na téma Email 01_Email_vyvoj.pdf
 2. Přečti si a vypracuj zadané otázky do sešitu/na papír a foto odevzdej do Edookitu (známka)
 3. Připoj se na online hodinu ve středu
 4. Napiš krátký e-mail paní učitelce
 1. Co je to e-mail?
 2. Fungovala by služba elektronické pošty bez internetového připojení?
 3. Jak píšeš na klávesnici zavináč? @
 4. Ze kterých tří částí se skládá e-mailová adresa?
 5. Vyhledej, co je to SPAM?

7.A II.online_tyden _E-mail.pdf

Zadáno dne 1.11.2020:

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „Obyvatelstvo a sídla“ (str. 9 – 10) Národ, Jazyk, Náboženství, Nejrozšířenější náboženství.
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- V úterý nezapomeňte na on line výuku (připravte si atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto

Dějepis
zánik římské říše a úkoly pdf 7.pdf

Český jazyk

výuka online 2.11. - kontrola DÚ z 22.10. - 83/4 (předměty)
- VV předmětná - učebnice str. 84, ústně cvičení 84/1, 84/2, 84/3
- Test str. 85 (do sešitu na příští hodinu - společná kontrola)
- pracovní list Shoda (viz příloha) - odevzdat do 6/11

výuka online 5.11. - Test str. 85 - kontrola
- dodělat ústně cvičení na str. 84

konzultace online 6.11. - dobrovolníci - co potřebují vysvětlit

Shoda 7.A.doc

Německý jazyk
Zápis do sešitu:
Světové strany
der Norden- sever, im Norden- na severu
der Süden-jih, im Süden-na jihu
der Osten-východ, im Osten-na východě
der Westen-západ, im Westen-na západě

Učebnice strana 48, čtení a překlad, odpověz na otázky dole.
Pracovní sešit strana 41, cvičení 6,7,8.
Pracovní sešit strana 38, cvičení 16

Zadáno dne 30.10.2020:

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník str. 46 – 47, 50 - 51 ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní listy donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 42 – 45 kapitolu Tíhová síla a těžiště, do sešitu zapsat Shrnutí ze str. 45.
Udělat pokus ze str. 44 – Urči polohu těžiště plochého tělesa – nafotit a fotky poslat.
Žáci, kteří nepracují s Edookit, narýsují trojúhelník, narýsují těžnice a určí těžiště (učili jsme se v matematice) a úkol odevzdají ve škole.

Přírodopis
- přečtěte si oba listy, odpovězte na otázky do sešitu

1. Jak se říká larvám od sarančate?
2. Do jakých skupin jsou rozděleni blanokřídlí (např. včela)?
3. Popiš vývoj u motýla.
4. Co to je proměna dokonalá? Uveď příklad.
5. Co to je proměna nedokonalá? Uveď příklad.
6. Popiš tělo brouků.

Foto Foto

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

Caesar pdf.pdf

Nero a křesťanství pdf.pdf

Angličtina

Foto

PŘÍRODOPIS
Dočtěte si pracovní list - od třídy HMYZ ( všichni byste ho měli mít u sebe, popřípadě je vložený v Edookitu) a na druhém pracovním liště si přečtěte HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU.
Do sešitu vypracujete tyto otázky:
1. Na hrudi hmyzu jsou ............................................... nohou a ...................................... křídel.
2. Hmyz má na hlavě ..................................... tykadel a .............................. oči.
3. Co to znamená nedokonalá proměna?
4. Ústní ústrojí může být u hmyzu: ................................................................................................

Sešit s vypracovanými otázkami mi vyfotíte a pošlete do Edookitu nebo přineste příští pátek (23.10.) do školy.

Foto

Matematika
V on-line výuce budeme opakovat dělitelnost přirozených čísel (v pracovním sešitě str. 18 – 21),
samostatná práce (odevzdává se – buď vytištěné nebo ofocené vložit jako přílohu dú) – v pracovním sešitě str. 9 a str. 42.
Žáci, kteří nemají pracovní sešit pro 7. ročník, si vyzvednou vytištěné materiály ve škole.

Fyzika
V on-line výuce budeme probírat skládání sil (učebnice str. 38 – 42)
Samostatná práce: Zápis do sešitu – Nadpis kapitoly a shrnutí. Vypracovat úkoly 40/1, 2, 3.

Zadáno dne 15.10.2020:

Informatika

ICT 7.A.docx

7. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.
výuka online 19.10. - kontrola DÚ ze 13.10. - 80/2, 81/4
- učebnice - Test str. 82
- pracovní list viz příloha - odevzdat do 21/10

výuka online 22.10. - učebnice str. 83; cvičení 83/1, 83/2
- DÚ - učebnice 83/3, 83/4 - do sešitu (kontrola někdy příště)

Shoda 7.doc

7.A na 19.10_20201015_0001.pdf

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 7. A, do 16.10.
prac.seš. 40/1,2,3,
prac.seš. 42, umět slovíčka 2. sloupec po das Papier

Učivo NJ 7.A 19.-23.10.
Učebnice 47/13 čtení a překlad
Pracovní sešit 38/14
38/15 písemně do sešitu

Matematika
Pracovní sešit 1 pro 7. ročník str. 2 – 4, ofocené vyplněné stránky pošlete jako přílohu.
Kdo nemá pracovní sešit, vyzvedne si úkoly na pracovních listech. Vypracované pracovní list donese do školy.

Fyzika
V učebnici si přečíst str. 38 – 40 kapitolu Skládání rovnoběžných sil, do sešitu zapsat Shrnutí ze str.   40.

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- nejprve si zopakujte ústně učivo v učebnici na str. 6
- dále si přečti kapitolu v učebnici na str. 7 a urči, ke kterým světadílům patří fotografie
- zápis do sešitu jste obdrželi, nalepte si ho do sešitu
- přečtěte si v učebnici str. 8 a naučte
- vypracujte pracovní list a odevzdejte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto