Učivo v době karantény - 7.A

Zadáno dne 15.6.2020:

Matematika
Dobrý den, na zítřejší výuce budeme dělat příklady ze stran 221 a 224. Pokud nepřijdete na Cacovickou, udělejte si to prosím doma. M. Hopjanová

Zeměpis
Centrální Asie (str. 38 – 39)
Všechno si přečtěte v učebnici, používejte atlas, opište zápis z edookitu a k vyjmenovaným státům napište jejich hlavní města.

Zadáno dne 14.6.2020:

Německý jazyk:
15. 6.
- AH 57 - Wiederholungstest - pošlete ke kontrole

18. 6.
- AH 58 (kromě cv. 5) - pošlete stránky ke kontrole

Zadáno dne 10.6.2020:

Německý jazyk:
8. 6. Přeložte následující věty do sešitu a pošlete je ke kontrole. Ve větách použijte nejlépe člen neurčitý, hlídejte si pád podstatného jména. Věty pošlete ke kontrole.
Petr má bratra a sestru.
Mají psa.
Máme babičku a dědečka.
Máš kočku?
Mám rád čokoládu.
Máte strýce?

10. 6. online NJ - kdo nebyl:
- LB 62/7, 63/10, 65/14

Zadáno dne 7.6.2020:

Matematika
Dobrý den, tento týden si v PS uděletje příklady na str. 220 a 221. On line výuka je zrušena, zájemci mohou přijít na Cacovickou v úterý a ve středu. V 10:00 bude výuka matematiky ( hned po českém jazyce). Mějte se, M. H.

Zeměpis
Východní Asie (str. 32 – 36)
Vše si nejprve přečti v učebnici, ukaž na mapě a opiš si zápis z edookitu.

Zadáno dne 5.6.2020:

Německý jazyk
- zopakujte si slovíčka lekce 6
- přeložte a pošlete ke kontrole - bydlím, malujeme, (on) se jmenuje, fotografujete (Vy), vaříš, Lenka a Martin tancují
- dále - máš, máme, máte (vy), mají, mám, (ona) má, mají
- věty - pozor, podstatná jména jsou ve 4. pádě - Mám bratra. Máme psa. Mají počítač. Máš tužku? Franta má kočku.

Zadáno dne 2.6.2020:

Český jazyk
Jazykový rozbor

Vrátím se, až se mi podaří dokončit práci, která mi byla svěřena.

1. Počet vět v souvětí

2.Napište vzorec souvětí:

3.Urči druhy slov v daném souvětí.

4. Urči větné členy u těchto slov: mi
práci
vrátím se

5. Vypiš přísudek z  poslední věty:

6.Vypiš všechna zájmena ze souvětí a napiš jejich druh.

7. Urči všechny slovesné kategorie u slovesa vrátím se :

8. U podstatného jména v souvětí urči mluvnické kategorie.

9. Napiš 5 slov příbuzných se slovem práce.

10. Jak se nazývá slovesný tvar dokončit?

11. Zdůvodni pravopis slova mi.

12. Utvoř věty s těmito výrazy:
my………………………………………………………………………………
mi…………………………………………………………………………………
byli……………………………………………………………………………….
byly………………………………………………………………………………….
bílí…………………………………………………………………………………..
býlí………………………………………………………………………………..
bílý………………………………………………………………………………….

Angličtina
Naučit se slovíčka prac. sešit str. 79 PROJECT 6 - ENTERTAINMENT- TV PROGRAMMES, pracov. sešit str. 52, 53, UČEBNICE STR. 69 / cv. 4 a,b.

Zadáno dne 1.6.2020:

Zeměpis
Jihovýchodní Asie (str. 30 a 31)
Vše si pečlivě přečti v učebnici, prohlédni si obrázky, ukaž na mapě v atlasu a opiš si zápis z edookitu.

Zadáno dne 27.5.2020:

Němčina
Na online hodině jsme procvičili gramatiku a slovíčka. Přečtěte si a přeložte 64/13 v učebnici.
Úkolem na tento týden je dle naší domluvy doplnit úkoly z minulého týdne. Pošlete mi je ke kontrole.

Zadáno dne 26.5.2020:

Český jazyk
Řešte úkoly k danému souvětí:

Dosud lesy zaujímají třetinu naší země, udržují v ní vláhu a přispívají k čistotě ovzduší.

 1. Urči slovní druhy jednotlivých slov v textu.
 2. Podtrhni základní skladební dvojice v souvětí.
 3. Urči větné členy: naší-
  země-
  v ní-
  vláhu-
  ovzduší-
 4. Urči pád, číslo, rod u slov z textu: ovzduší-
  naší-
 5. Urči osobu, číslo, čas a způsob u slova v textu: zaujímají

Doplň –i, -y/ -í, -ý
Mal_ sirotek, hodiny odb_l_, zam_chat omáčku, zv_tězit v zápase, v_děl zpívat kos_, v_sel ob_l_, v_b_rali m_tné, nab_l majetek, nov_ náb_tek.

Zadáno dne 25.5.2020:

Zeměpis
25. 5. Jižní Asie (str. 26 až 28)
Přečti si pečlivě všechny strany, prohlédni si obrázky a hlavně pracuj s atlasem. Nezapomeň na zajímavosti (označené „Z“). Zápis do sešitu najdeš na edookitu.

Zadáno dne 18.5.2020:

Matematika
Zdravím a posílám úkoly na tento týden. V pracovním sešitě si prosím udělejte str. 208 a 209. Kdyby to někomu dělal problémy, napište a já mu pošlu vyřešené příklady. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Zeměpis
18.5. Kavkaz (str. 25)
Přečti si kapitolu, opiš si do sešitu zápis, který máš v edookitu a nezapomeň pracovat s atlasem.

Zadáno dne 10.5.2020:

Matematika
Zdravím a posílám 3 naskenované stránky z pracovního sešitu. Pro kontrolu také stránky s řešením. Příští on line výuka bude v pondělí v 8:30. Ve čtvrtek 14.5. je zrušena. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Foto Foto Foto

Foto Foto Foto

Zeměpis
10. 5. Jihozápadní Asie (str. 19 - 24)
Pečlivě přečíst, pracovat s mapou, opsat zápis do sešitu (najdete ho v edookitu) a na str. 24 ústně projít všechna cvičení.

Němčina
11. 5.
- zopakujte si časování slovesa haben. Doplňte pak AH 54/10 až do konce.
- zopakujte si slovíčka, využijte aplikace WordTrainer (odkaz je vpravo od slovíček)
Pro jistotu posílám výslovnost u všech zvířat: [Papagai, Špine, Káter, Cíge, Šlange, Kaninchen, Krokodil, Hamstr]
- AH 55/12 - hledejte v osmisměrce zvířata, která jsou na obrázcích. V osmisměrce je vyškrtejte, doplňte názvy do řádku pod ní. Pokud některé slovíčko není v našem slovníčku, dohledejte si překlad na internetovém slovníku, např. https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

14. 5.
- AH 56/15 - na obrázku je celkem šest menších obrázků. Popište je, ke každému obrázku napište alespoň dvě věty. Pošlete mi je ke kontrole.

Zadáno dne 4.5.2020:

Zeměpis
3.5. Opakování – přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství (str. 17)
Pouze ústně. Použij učebnici i atlas.
Oblasti Asie (str. 18) – opiš si zápis a všechny státy si vyhledej v atlasu. (Zápis – edookit).

Matematika
Zdravím všechny, posílám slíbené vyřešené stránky. Na čtvrtek se podívejte na test na str. 203, společně si pak řekneme, čemu jste nerozuměli a překontrolujeme si to. M. H.

Foto Foto

Český jazyk 7.A
Pondělí- zápis do sešitu, výpisky z modrých rámečků v učebnici str. 71, 72 + cv. 1/ str.71
Úterý- uč. str. 133- charakteristika, výpisky z této strany + cv. 1, otázky pod textem b, c
Čtvrtek- zápis do sešitu ze str. 74, 75, vypracovat cv. 1/ str.74 a cv. 1/ str.75

Angličtina 7. A
Zopakujte si stupňování přídavných jmen. Zkontrolujte si v pracovním sešitě, zda máte vypracovaná cvičení str. 47 / cv. 6, 7, str. 49 / cv. 7. Ve cvič. 8 / str. 49 napište pouze otázky, odpovědi psát nemusíte. V online hodinách to budeme kontrolovat, pokud je vám něco nejasné, připravte si dotazy, vysvětlím, co bude třeba. Pokorná

Němčina
AH - dokončete 54/10 - doplňte správné tvary slovesa haben (mít)
AH - S. 59 - v levé části slovíček si označte a naučte se názvy zvířat (v druhé polovině je nahoře ještě křeček)
AH - 54/9 - přepište věty správně do sešitu, pošlete mi je ke kontrole
AH 53/6 - čtyři řádky - napište koho Erik fotografuje. Slova budou ve 4. p. (fotografuje koho, co), napište je se členem neurčitým.

Zadáno dne 28.4.2020:

Zeměpis
28.4.2020 Hospodářství Asie (str. 14. – 16.)
Vše si pečlivě přečti a proveď zápis do sešitu, který jsem vytvořila a uložila do edookitu.

Zadáno dne 27.4.2020:

Matematika
Posílám úkoly na tento týden: Pro ty, kteří si ještě nevyzvedli pracovní sešit je naskenovaná str.189 a 190. Úlohy jsou poměrně jednoduché, kdo si s něčím nebude vědět rady, napište. Pěkný víkend. M. Hopjanová

Foto Foto

Zadáno dne 26.4.2020:

NJ 27.-30. 4.
27. 4. Sloveso haben se pojí se 4. pádem. Naučíme se, jak se 4. pád tvoří v němčině. Vůbec se neděste, je to jednoduché.
V němčině máme (stejně jako v češtině) tři rody - mužský, ženský a střední. Poznáme je podle členu určitého: der, die, das. Toto jsou tvary 1. pádu (němčina má jen čtyři pády). Ve čtvrtém pádě se mění jen člen pro mužský rod. Tj. der se mění na den. Člen neurčitý se podle toho mění z ein na einen.
Příklad: Mám (jeden, nějaký) počítač. Ich habe einen Computer. Mám ten počítač rád. Ich habe den Computer gern.
V PS si v hnědém přehledu gramatiky uprostřed přečtěte Podstatná jména, Rod podst. jmen a Skloňování podst. jmen v 1. a 4. pádě.
V učebnici si prohlédněte druhý oranžový rámeček Grammatik a obrázky pod ním. Nakonec přepište do sešitu 60/2 (druhou část, od Wir haben...). Doplňte člen určitý i neurčitý a cvičení mi pošlete ke kontrole. Všechna podstatná jména budou ve 4. pádě (protože mám koho, co jako v češtině). Hlídejte si tedy ta slova, která jsou rodu mužského/se členem der.

30. 4.
- zopakujte si časování slovesa haben, pak AH 54/10, čtyři řádky - doplňte správné tvary.
- AH 53/4 - doplňte členy neurčité ve 4. pádě
Pošlete mi vše ke kontrole.

Zadáno dne 20.4.2020:

Český jazyk
Zadání domácí přípravy: Slovní zásoba a její obohacování:
učebnice str. 64 + cv. 2 .
uč. str. 65- co je odvozování
str. 68- co je skládání
str. 68/69- co je zkracování.
Vždy výpisy do sešitu z modrých rámečků. Společně se na slovní zásobu podíváme při videokonferenci. 
Ve slohu si prosím přečtěte, co je charakteristika na str.133.

Angličtina 7.A dom. úkoly do 24.4.2020
Slovíčka Project 5-B už byste měli umět. Podle nich a s použitím slovíček ve cv. 1 str. 58 vypracuj cv.2A tu hnědou tabulku. Doplňují se tam informace o počasí. V 1. sloupečku o Anglii, tak to samozřejmě NE. Druhý sloupeček se týká naší země - THE WEATHER IN YOUR COUNTRY. Příklad TODAY - It's sunny. Pak si přečtete článek COMPREHENSION cv. 3 a. Po přečtení na základě textu vypracujte do učebnice cv. 3 b. N znamená SEVER, S znamená JIH. Příklad - The weather is cooler. N Počasí je studenější. - N na severu.

klíč domácích příprav 7.A 6.-17.4.
Klíč 7.A 16.4..pdf

Matematika
V příloze posílám 2 stránky , vzorec a příklady na výpočet obsahu trojúhelníka. na odkaze https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-triangle/a/area-of-triangle je všechno pěkně popsáno. Vyřešenou stranu 187 mi prosím ofoťe a pošlete zpět. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Foto Foto

Zeměpis
19.4. Obyvatelstvo Asie (str. 12 a 13)
Dobře si přečti text v učebnici a odpověz písemně do sešitu na otázky:
1. Historie – Jmenuj sídla nejvyspělejších kultur v Asii.
• Kdo podnikl obchodní, nebo vojenskou výpravu do Asie?
• Kdo objevil první námořní cestu z Evropy do Asie?
2. Počet obyvatel – Kolik obyvatel žije v Asii celkem?
- Které státy mají přes 1 miliardu obyvatel?
- Jaké je rozmístění obyvatel Asie?
3. Rasy, jazyk a písmo – Vypiš jednotlivé rasy.
- Jakými jazyky se hovoří a jaké písmo se používá?
4. Náboženství – Jaká náboženství vznikla na území Asie?
- Pro která náboženství mají velký význam tato místa (Betlém, Mekka, Ganga,
Jeruzalém).
5. Sídla – Kde žije většina obyvatel Asie?
- Proč se stěhují lidé do měst?
- Jak se říká chudinským čtvrtím kolem velkoměst?
- Vypiš 5 největších měst Asie.

Zadáno dne 19.4.2020:

Němčina:
V 6. lekci se budeme věnovat nové látce. Začneme slovesem haben - mít (já mám, ty máš...). Jde o nepravidelné sloveso, jeho tvary se musíme naučit zpaměti. Dobrá zpráva je, že nepravidelné je pouze v 2. a 3. osobě j. č. (vynechává se tam -b-) a koncovky jsou naprosto pravidelné (-e, st, t-, en, t-, -en). Časování najdete v učebnici na s. 60 v oranžové tabulce nahoře. Opište si je do sešitu a naučte se je. Pak už si jen zopakujte zadaná slovíčka z 6. lekce.

Zadáno dne 15.4.2020:

Němčina:
Zdravím vás po Velikonocích. Nejprve dokončete úkoly zadané minulý týden.
Nový úkol:
Zopakujte si zadaná slovíčka z 6. lekce.
V pracovním sešitě vypracujte (zkuste to nejprve bez dívání se do slovíček) 52/1. Poté napište 52/3 - v tmavě šedých políčkách jsou osoby, o kterých budete mluvit. Vyberte každé nějakou (vždy jinou) činnost, kterou může dělat u počítače (světle šedé rámečky). Stránku mi vyfoťte a pošlete.
V příloze máte stránky z AH.

Foto Foto

Zadáno dne 14.4.2020:

Zeměpis
14.4. Vodstvo na Zemi (str. 47)
Přírodní krajiny (str. 10 a 11)
Pečlivě si přečti obě strany. Udělej si do sešitu zápis formou tabulky.

Matematika
V pracovním sešitě č.3 ( pro ty, kteří si ho ještě nevyzvedli, jsou stránky ofoceny v příloze) je nové učivo obsah : Obsah rovnoběžníku. Spočítá se velmi jednoduše - strana a se vynásobí výškou ( kolmicí) na stranu a. V příloze je to popsáno, pro kontrolu je tam i stránka s řešením. Budete hodní, když mi vyřešenou stranu 184 ofotíte a pošlete. Pěkný týden, M. Hopjanová

Foto

Foto

Zadáno dne 8.4.2020:

Anglický jazyk
Domácí úkoly do 17.4. 7.A
Naučit se slovíčkaP5- B.Dále si přečtěte článek v učebnici str. 57 cv.5 Doplnování slov do textu je na základě poslechu,tak Vám je posílám,dopište si to do učebnice na správné místo.1-England, 2 -lake, 3. mountains, 4 - forests, 5 - city, 6 - river, 7 - islands, 8 - beaches, 9 - sea. Podle textu napiš správně věty cv.6 str. 57. Dále vypracuj cv.2 str.56.Otázky se týkají Brna. Příklad: Our city is near the rivers.Obě cvičení napište do sešitů ,které budu kontrolovat. Pokoud něčemu nerozuníte ozvěte se. Krásné Velikonoce.Pok.

Zadáno dne 7.4.2020:

7.A fyzika
Světelné jevy
V učebnici si přečti str. 98 - 100, podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo
Zapiš si do sešitu Shrnutí ze str. 100, na procvičení je v příloze pracovní list. Zápis v sešitě ofoť a pošli.

F_7_Světelné jevy I.docx

Anglický jazyk
Naučit se slovíčka P5- B. Dále si přečtěte článek v učebnici str. 57 cv.5 Doplňování slov do textu je na základě poslechu, tak Vám je posílám,dopište si to do učebnice na správné místo.1-England, 2 -lake, 3. mountains, 4 - forests, 5 - city, 6 - river, 7 - islands, 8 - beaches, 9 - sea. Podle textu napiš správně věty cv.6 str. 57. Dále vypracuj cv.2 str.56. Otázky se týkají Brna. Příklad: Our city is near the rivers. Obě cvičení napište do sešitů, které budu kontrolovat. Pokud něčemu nerozumíte, ozvěte se. 
Krásné Velikonoce.
Pokorná

Přírodopis
1+2 hod.: Do materiálů třídy byl vložen pracovní list „Ptáci“ (vyplnit dle učebnice na str. 21 a 22), pracovní list zaslat do neděle 12. 4. buď do Edookitu nebo na můj mail pokorna.peta@email.cz. Vím, že jsem vám nevrátila sešity, tudíž všechny pracovní listy, které vám zašlu, slouží jako zápis (potom nalepíte do sešitu). Ti, kteří mi ještě neodevzdali prezentaci na řády ptáků, ať zašlou do neděle 12.4. Budu ve známkování hodná, ale je nutné vše odevzdat!!!

Př 7 - ptáci.odt

Dějepis
1. Najít si, kdo to byl Jan Hus
2. Napsat si o něm pár vět (nejdůležitější informace: kdo to byl, co dělal apod.)
3. Pustit si video : https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-upalen-jan-hus-6-cervenec-152327
4. Napsat si do sešitu o konci života Jana Husa

Český jazyk
Zápis do sešitu- opsat bílý, červeně orámovaný obdélník str. 63, ten úplně nahoře.
Stejným způsobem pak rozebrat slova: přihláška, prateta.
Do literatury- číst jakékoliv tiskoviny či knihu
Sloh- poslat slohovou práci!!!!!
Vám i Vaší rodině přeji příjemně strávené Velikonoce,
Pokorná

Zadáno dne 6.4.2020:

Matematika
Dobý den, posílám úkoly na další období. Nebude toho moc, v PS je to str. 177 - souhrnné opakování a nové učivo str. 180 a 181. Pro jistotu k těm rovnoběžníkům přidám stránky s výsledky. Pěkné Velikonoce, M. Hopjanová

Foto Foto

Fyzika - Světelné jevy 7.A
V učebnici si přečti str. 98 - 100, podívej se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo
Zapiš si do sešitu Shrnutí ze str. 100, na procvičení je v příloze pracovní list. Zápis v sešitě ofoť a pošli.

F_7_Svetelne-jevy-I.docx

Zeměpis - Domácí úkol
Pečlivě si přečti obě strany a do sešitu si zapiš:
1. Kolik procent Asie tvoří bezodtokové oblasti?
2. Které řeky ústí do Severního ledového oceánu, Tichého oceánu, Indického oceánu, Perského zálivu.
3. Známá jezera.
Všechny řeky a jezera budeš umět ukázat bezpečně na mapě.

Zadáno dne 5.4.2020:

Německý jazyk – učivo 6.-10.4.
6. 4. – kvíz na časování sloves v Edookitu.
Kdo nemá přístup, provede do sešitu překlad:
Bydlíme v Brně. Pocházím z Česka. Kde bydlíš? Jak se jmenujete (Vy)? Petr hraje fotbal. Lenka a Pavel plavou dobře. Tancujete rádi (vy)? Jmenuje se Max. Jak dobře maluješ? Chodíme (pěšky) často. Pracuješ pilně. Děláš karate?

9. 4. - lekce 6, učebnice s. 59, podívejte se, jak se jmenují jednotlivé části počítače. Tato slovíčka najdete i v AH S. 59. Naučte se první část, z druhé části vazbu Wie geht es dir?, bekommen, z třetí kaufen, alles, nichts
- AH 52/2 - přepište slova se členem

Zadáno dne 31.3.2020:

Český jazyk
Po-+ Čt učebnice str. 59- 61 zápis do sešitu z modrých obdélníků (většinu pojmů znáte, je to více-méně opakování)
- abych si ověřila, že jste pojmy pochopili, pošlete mi prosím odpovědi z testu 14, ze strany 62, nejpozději v neděli
Út- ideálně číst jakoukoliv knihu dle vlastního výběru (neplatí pro Toma a Honzu- vy máte zadanou knihu)
St- nezapomeňte, že máte zadanou slohovou práci!!!! Pokud budete potřebovat konzultaci, jsem vám k dispozici.
Následně stačí svou práci vyfotit a poslat. Pokud budete potřebovat, můžete se na mě obrátit i přes Facebook či Messenger.

AJ + příloha
Posílám pracovní list na stupňování přídavných jmen:
Krátká: -er, the…-est (long, longer, the longest- dlouhý, delší, nejdelší)
Více slabik: more, the most (difficult, more difficult, the most difficult)
Nepravidelná:
Bad- worse- the worst (špatný, horší, nejhorší)
Good- better- the best (dobrý, lepší, nejlepší)
Far- further- the furtherst (daleko, dále, nejdále)

Foto

Zeměpis
30.3. 30.3. Kapitolu Podnebí na str. 7 si pečlivě přečti. Do sešitu si vypiš všechny podnebné pásy, které zasahují do Asie. Vycházej z obrázku na str. 7 (Podnebí Asie). Prohlédni si dole na stránce klimadiagramy vybraných asijských oblastí a porovnej teploty a množství srážek.

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika
Dobrý den, posílám odkaz na stránku, kde je vysvětleno měřítko mapy: http://www.zsmaradkova.cz/dum/ze3/445_Měřítko mapy.pdf. V pracovním sešitě zkuste vyřešit příklady na str. 173-175, pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište si , a já vám pošlu výsledky úloh. Kdo si ještě nepřišel pro pracovní sešit, má možnost toto úterý 9:00 - 11:00 nebo ve čtvrtek 9:00 - 11:00. Mějte se pěkně, M.Hopjanová

Fyzika - Přetlak, podtlak, vakuum
Přečtěte si v učebnici kapitolu Přetlak, podtlak, vakuum str. 91 - 93, zapište si do sešitu Shrnutí (str. 93). V příloze posílám na procvičení pracovní list. Vyplněný, ofocený pošlete (nebo napište odpovědi jen do zprávy).

Zadáno dne 29.3.2020:

NJ
Všechny zdravím,
v tomto týdnu uzavřeme lekci 5.
30. 3. vyplníte v pracovním sešitě stranu 49 (kromě cvičení 3)a pošlete mi její fotku ke kontrole
2. 4. vyplníte stranu 50 a také mi pošlete její fotku do Edookitu.

Zadáno dne 26.3.2020:

DĚJEPIS
ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str. 71- 74
Napsat si do sešitu: Co je to gotika, jaké jsou její hlavní znaky
Co jsou to: rozety, portál a lomený oblouk
Najít si gotické stavby v Brně a vypsat si je do sešitu

OBČANSKÁ VÝCHOVA
ÚKOLY
Napsat obecně: co to jsou pravidla chování
Vybrat si pak jedno místo (škola, práce, hřiště....cokoliv) a napsat 10 pravidel chování, které se k vybranému místu vztahují

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina 7. třída
Naučit PROJECT 5 A a pořádně zopakovat P4 FOOD (PS str. 77 A, B, C, D). Jakmile to bude možné, budeme psát test. Nenechávejte si učení na poslední chvíli, ale raději po troškách každý den!
Doplnit všechna cvičení v pracovním sešitě PROJECT 4 str. 34-43. Cvičení str. 43/6 je povinné pouze pro žáky: Tomáš, Honza, Tony.
A LITTLE = trochu; používáme u nepočitatelných podst. jmen.
A FEW = málo; používáme u počitatelných pod. jm.
Příkl: a little: water, cheese, butter….
a few: tomatoes, slices, carrots…

How many = kolik u počitatelných. Př. How many mushrooms, books…
How much = kolik u nepočitatelných. Př. How much water, cheese, pasta…

český jazyk
Učebnice str. 57- do sešitu výpis z modrých rámečků: slovo má význam věcný a mluvnický; podle věcného významu dělíme slova na: nadřazená, podřazená a souřadná (příklady opsat z učebnice); pak už jen vypište z učebnice str. 58, co je sousloví, přirovnání, rčení a přísloví, včetně příkladů. Na závěr do sešitu vypracujte 58/cv, 8 a 59/cv. 9. Cvičení vyfoťte a pošlete jako přílohu zprávy na edookit nebo přímo vložte k tomuto zadání. Potřebuji jen vědět, kdo pracuje. Pište, pokud si nebudete vědět rady! Nezatěžujte rodiče! Případně se můžeme domluvit na konzultace přes messenger nebo whats app. Podle toho, která aplikace je pro vás lepší. Veselou mysl a pevné zdraví!!!

český jazyk
Zadání slohové práce- popis pracovního postupu
Broučci, vzhledem k tomu, že již nějakou domu jste doma a určitě pomáháte svým maminkám či tatínkům s přípravou jídla, rozhodla jsem se vaše zkušenosti a znalosti otestovat. Máte ještě 14 dní na to vypilovat jakýkoliv recept a jeho provedení. Za 14 dní od vás očekávám ručně či na počítači psanou slohovou práci a to právě přípravu tohoto pokrmu. Abych ověřila srozumitelnost a správnost vašich slohových prací, využiji vaše "slohovky" jako recepty na přípravu jídla. Takže se snažte, aby mi chutnalo!!!! :) 
Jak správně postupovat vám poradí učebnice str. 128. Nezapomeňte, že je důležitý obsah, ale také forma. Proto: každá slohová práce musí mít úvod, stať a závěr. Používejte spisovnou češtinu a hlídejte si i pravopis! Už se na vaše práce moc těším!!!!!
Když budete potřebovat radu, ozvěte se! Termín odevzdání 8. 4. 2020

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.3. Dnes si přidáme ve druhém díle učebnice str. 6 – Povrch Asie. Vše si pečlivě přečti a nauč se ukazovat na mapě. Je to důležité. Pokud budeš mít problém, napiš mně (prokeskaeznam.cz)

Dějepis
Udělat si zápis jako minule.
Kolonizace- učebnice str. 66
Zakládání měst - učebnice str. 67
Vzhled středověkých měst - učebnice str. 68
Pošlete mi po vyplnění jeho fotku nebo sken! Děkuji a kdyžtak pište:)

Matematika

Vážení rodiče, milí žáci, posílám další učivo z matematiky. Jedná se o přímou a nepřímou úměrnost. Na odkaze https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umera.html je pěkně udělaná prezentace úměrnosti a tři cvičení ke stažení. Pokud máte možnost, cvičení si stáhněte, vyřeště a vyřešené mi přes komunikaci přepošlete. Pokud ván nefunguje Edookit, tak na adresu m.hopjanova@seznam.cz. Dále posílám oskenované 2 stránky z PS číslo 3. Jsou tam vyřešené příklady pro lehčí pochopení. Pracovní sešit si můžete také vyzvednou ve škole 23.3. v době od 9 - 11 hodin. Přinesu vám ho do vestibulu. Pokud nechcete vycházet z domu, budu vždy stránky skenovat a dávat přes komunikaci na edookit a také na web školy. Toto učivo je do 25.3., na čtvrtek a pátek pošlu další. Mějte se pěkně, M. H.

Foto Foto

NJ - učivo na týden 23.-27. 3.
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, žáci tak mohou potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, aby to děti dělaly, když budou mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy/fotografie čehokoli, s čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

23. 3. Slovíčka 5. lekce - pravá polovina AH S. 51. Slovíčka (v závorkách je výslovnost, pokud se vyslovují jinak, než píší): machen, warum, schwimmen (švimn), Ich komme mit. suchen (zúchn), das Foto, die E-Mail.
Ve spodní části najdete slovíčka, která vypadají velice podobně jako slovesa, píšou se ale s velkým písmenem a je před nimi vždy člen das. Jedná se o podstatná jména, která vznikla ze sloves. Rázem tak umíte 2x tolik slovíček! Př. fotografieren – fotografovat, das Fotografieren – fotografování.
Vpravo na stránce máte opět QR kód, kterým se lehce dostanete do aplikace Fraus a můžete si tam procvičovat slovíčka.
V pracovním sešitě je na s. 46 cv. 12, vyplňte ho, můžete si koníčky vymýšlet. V prvním sloupci vždy normálně vyčasujete sloveso (Matka: 1. Vařím ráda.), ve druhém sloupci vyjádříte koníček podstatným jménem (2. Můj koníček je vaření.)

26. 3. AH 47/15 Mein Projekt / Můj projekt
Přečtěte si text, který napsala Katja. Poté sami zkuste napsat text o sobě – jak se jmenujete, kde bydlíte, co máte nebo nemáte rádi, jaké jsou vaše koníčky. Inspirujte se i texty v učebnici na s. 55. Text vyfoťte a pošlete mi ho Edookitem.

Zadáno dne 18.3.2020:

Fyzika
Učebnice str. 86 – 88 Základy meteorologie, přečíst, zapsat do sešitu Shrnutí (str. 88),
Do sešitu si celý týden zapisovat, jaké bylo každý den počasí, po ukončení sledování nafotit a poslat prostřednictvím Edookit.
Na internetu si prohlédnou stránky doporučené v učebnici.
Případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace.

Zadáno dne 16.3.2020:

Fyzika
Učebnice str. 84 - 86, přečíst, zapsat do sešitu Shrnutí (str. 86), vyfotit zápis sledování atmosférického tlaku v sešitě a fotku poslat. Vyplnit kvíz.
Případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace.

Zeměpis
Doufám, že jste zvládli opakování v učebnici na str. 82 a 83.
Od dnešního dne budete pracovat s učebnicí 2. díl. Začnete na str. 4 a 5. Pečlivě si všechno v kapitole „Poloha a členitost“ pročtěte a naučte se ukazovat na mapě. Čeká nás slepá mapa.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – přečíst MUZIKÁL1, MUZIKÁL2
2) Týden od 23.3.2020 – posílám odkaz na české muzikály, každý si jeden vybere, podívá se na něj a popíše děj – písemně.

https://www.youtube.com/results?search_query=muzik%C3%A1l

Přiložené texty:
Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Vážení rodiče, posílám učivo z matematiky do 20. března. PS 147/11,12, str. 151 - 154/20, str.157 - 158. Pokud bude zavřená škola ještě od 23. března, bylo by potřeba, aby si děti přišly do školy pro 3. díl matematiky. To bysme se domluvili příští týden. Děkuji, M. Hopjanová

7.A ČJ, N
Vážení rodiče, milí žáci,
zasílám seznam úkolů do konce příštího týdne (tj. do 20. 3. 2020). Zkratka PS znamená pracovní sešit. Práci jsem rozdělila do jednotlivých dnů, ve kterých by měla být němčina. Práci odevzdáte po návratu do školy. V případě dotazů budu k dispozici přes komunikaci Edookitu (případně školní e-mail). Děkuji za spolupráci, věřím, že toto náročné období společně zvládneme.

S pozdravem

Dita Grossová

ČJ, 7. třída- učebnice str. 53/ cv. 3, procvičit již zopakované učivo, nově zopakovat v učebnici předpony s/z na straně 54, do sešitu napsat cv. 1;
do slohu udělat výpisky z modrých rámečků k popisu pracovního postupu str. 127-130 do sešitu

Němčina

12. 3. zopakovat slovíčka 5. lekce (označená, jde zhruba o levou polovinu).
- zkontrolovat splnění cvičení v pracovním sešitě a splnit nová, hotovo budete mít: 43/1, 2, 3, 44/4, 5, 45/9 (nově dokončujete 43/2, 45/9, ostatní už máte mít z hodin)

16. 3. opakovat zadaná slovíčka 5. lekce
- PS 46/11, učebnice 55/15, 16 (text už jsme četli a společně překládali), na základě textu zodpovíte do sešitu otázky na s. 56 cv. 16a (stačí napsat číslo otázky a k němu R - richtig, F - falsch)

19. 3.
- učebnice 57/18 - napsat překlad do sešitu (využijte slovíček v PS)

Anglický jazyk

Stupňování přídavných jmen : 1. Krátká (-er, the .....-est ) máte
zapsané v sešitě. 2. Více jak dvě slabiky (beautiful, interesting ) se
stupňují pomocí more, the most , příklad beautiful, more beautiful, the
most beautiful. Zapište si to do sešitu. 3. Nepravidelné tvary good -
better - the best (dobrý - lepší - nejlepší) bad - worse - the worst
(špatný - horší - nejhorší). Naučit zpaměti. Pracovní sešit str. 47/
cv. 6,7 (than - než), str.51/ cv. 5

Fyzika 7. A - přečíst si z učebnice Atmosférický tlak a jeho měření str. 81 - 84, najít si na internetu Torricelliho pokus - zhlédnout, 1 týden sledovat atmosférický tlak a hodnoty zapsat do sešitu.

Zeměpis
Přečíst kapitoly "Východní Afrika" (str. 78 a 79 vše ukázat na mapě) a "Jižní Afrika ( str. 80 a 81 vše ukázat na mapě).

DĚJEPIS

Úkoly:
Přečíst si v učebnici o Karlu IV. a udělat si zápis do sešitu (učebnice str. 59-61)
Najít si, co všechno nechal Karel IV. postavit (vyhledat si i obrázky)
Kolik měl manželek a jak se jmenovaly
Na jaké je bankovce
Jak se mu říkí a proč
Přečíst si o Václavovi IV. (str. 61- 63) a udělat si zápis, jak se mu říká
Co je to mor a jak se mu říká

OBČANSKÁ VÝCHOVA

ÚKOLY
Najít si a napsat do sešitu, jaké existují státní zřízení.
Napsat znaky království a republiky.
Co je to demkracie?
Co jsou to volby?