Učivo v době karantény - 6.A

Zadáno dne 31.3.2020:

AJ + příloha
naučit se zbytek nepravidelných sloves, vypracovat pracovní list, opakovat slovíčka a nepravidelná slovesa
Zatím na PROJECT 4- FOOD nepůjdeme, to vám musím vysvětlit, je to trochu náročnější.
Pro pracovní list použij vysvětlení a zápis z minulého týdne!

Foto

Zeměpis
30.3. Vypracuj na str. 45 písemně do sešitu cv. 2, 3 a 4. Úkol mně přepošli. Můžeš ho také napsat na papír, vložit do složky a podepsaný vhodit do schránky školy. Nezapomeň napsat pro koho je. Předem děkuji. Pokud máš nějaké pochybnosti, napiš mně.

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika - Souhlasné a střídavé úhly
V pracovní sešitě str. 152 - 159 je dobrovolně (můžete ofocené poslat ke kontrole).
Všichni pokračujeme na str. 161. V příloze posílám až po str. 163 - vypracujte si podle vzorů do pracovního sešitu.
Můžete si najít i na YouTube problematiku Souhlasné a střídavé úhly.

Fyzika - Elektrické vodiče a nevodiče
Přečíst si v učebnici str. 64 - 66, zapsat do sešitu Shrnutí str. 66. (Ofotit a poslat).

Zadáno dne 26.3.2020:

DĚJEPIS
ÚKOLY
Napsat si do sešitu práva a povinnosti řeckých občanů (učebnice str. 66)
Udělat si zápis do sešitu o Athenách (učebnice str.68 - 69)

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina 6. třída
Nepravidelná slovesa PS str. 79- 1.polovinu 2. sloupečku- opsat, doplnit české výrazy a naučit. , 3. tvar se nemusíte učit.
PS- str. 32, 33. Zopakovat všechna slovíčka PROJECT 3 A, B, C, D. Test na slovíčka nedopadl dobře!!! Nepravidelná slovesa budu zkoušet písemně, výslovnost si procvičíme, až to bude možné.
PŘIPOMÍNÁM TVOŘENÍ OTÁZEK V MINULÉM ČASE: navíc musíte přidat DID + INFINITIV (bez -ed), u nepravidelných je infinitiv 1. sloupeček
DID you go to school yesterday? No, I didn´t. Yes, I did. Šel jsi včera do školy?
Where DID he go yesterday? Kam včera šel?
Pouze u slovesa was, were není did, jen převrácení slovosledu.
Where were you last week? Kde jsi byl minulý týden?
I wasn´t at school. Nebyl jsem ve škole.

Foto

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.3. Přečíst kapitolu Podnebí Země (str. 43 a 44)
Odpovědět na otázky na str 44 . Na stejné straně je v hnědém rámečku souhrn učiva, zapiš si ho do sešitu (můžeš i graficky - kružnice a na ní vyznačené jednotlivé podnebné=klimatické pásy). Prcujte průběžně. Pokud vám nebude něco jasné, napište mně na adresu prokeska@seznam.cz

6. A - ČJ a NJ 23.-27. 3.
Obsah:
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, žáci tak mohou potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, aby to děti dělaly, když budou mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy/fotografie čehokoli, s čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

ČJ:
23. 3. mluvnice PS s. 43 - modrý rámeček, pak 44/27. V učebnici je na s. 54 test č. 6. Zapište do sešitu mluvnice odpovědi na všechny otázky, pište jako vždy jen číslo otázky a písmeno správné odpovědi. Fotografii odpovědí mi pošlete do Edookitu pro kontrolu. Ideálně přidejte i fotografii předchozích dvou cvičení v sešitě (52/2 a 53/3), potvrdím vám správnost tvarů.

24. 3. literatura - čítanka s. 84-85 Jak si přičarovat ztracené morče. Text přečtěte, do sešitu literatury pak zapište datum, název, autora a zodpovězte otázky 1-5. Otázky opisovat nemusíte, stačí odpovědi.

26. 3. mluvnice - PS 44/28, 13 vět, učebnice s. 55 - modrý rámeček nahoře a text Rozlišujte pod ním.
Zápis do sešitu mluvnice: 26. března
Přídavná jména
- ptáme se na ně Jaký, který, čí?
- vyjadřují vlastnosti podstatných jmen
- určujeme u nich pád, číslo, rod a vzor. Pád, číslo a rod určíme pomocí podstatného jména, se kterým se pojí.

Př. Koupil starý dům.
dům - 4. p, č. j., r. m. neživ., vzor hrad
starý - 4. p., č. j., r. m. neživ., vzor mladý

Druhy příd. jmen:
- tvrdá - vzor mladý
- měkká - vzor jarní
- přivlastňovací (Čí?) - vzory matčin a otcův

- následně si přečtěte modrý rámeček na s. 55 dole (druhy příd. jmen) a vypracujte do sešitu 55/4 - doplňte do textu přídavná jména z nápovědy pod textem tak, aby vše dávalo smysl.

27. 3. mluvnice - do sešitu mluvnice napište aktuální datum. V minulé hodině jste do sešitu vypracovávali 55/4, vypište teď pod sebe přídavná jména z první věty a určete u nich pád, číslo, rod a vzor. Připomínám - pád, číslo a rod je stejný jako u podstatného jména, se kterým se dané příd. jm. pojí. Vzor dosadíte podle druhu příd. jména.
Poté si přečtěte rámeček na s. 56 - jde o opakování přípon -ný/-ní. Do sešitu vypracujte 56/1. Pokud si nebudete jisti správností, pošlete mi fotku stránky sešitu. Poradím vám.

27. 3. sloh - v učebnici jsou na s. 134 nahoře dva modré obdélníky. Přečtěte si je. Do sešitu slohu napište datum a zápis:
Dopis
- rozlišujeme dopis osobní a úřední

Osobní dopis
- je neoficiální, určený např. blízké osobě

Obsahuje:
- datum - den, měsíc a rok
- oslovení - píšeme za ním buď čárku, nebo vykřičník (např. Milá babičko!)
- pozdrav
- vlastní text
- rozloučení
- podpis

- do sešitu přepište rozstříhaný dopis 134/1, každá část textu (viz Obsahuje) tvoří samostatný odstavec, tj. píše se na nový řádek.

NJ:
25. 3. - opakovat stále zadaná slovíčka 2. lekce
- přidejte si nová slovíčka: alt - starý a vazby Wie alt bist du? Kolik je ti let? (přesný překlad je Jak jsi starý?), Wie alt ist er, sie...? Kolik let je jemu, jí...?
- do řádků pod slovíčky si připište větu: Ich bin 12 Jahre alt. (věk dejte podle sebe). Překlad: Je mi 12 let. Lenka ist 20 Jahre alt. Lence je 20 let. Napište si tam také slovíčka der Bruder (brúdr) - bratr a die Schwester (švestr) - sestra.
- do sešitu němčiny přeložte tyto věty: Mému otci je ..... let. Mojí sestře (případně tetě) je ..... let. Je mi ..... let.
- následně vypracujte v AH 20/11, 20/10 (vymyslete otázky k napsaným odpovědím), 20/13 - najděte známá slovíčka a roztřiďte je pak do dvou sloupců tak, aby vedle sebe byla antonyma (slova opačného významu)

27. 3. - opakovat slovíčka 2. lekce
- AH 21/14, 15, 16

Zadáno dne 18.3.2020:

Matematika
V pracovním sešitě si zkontrolovat příklady podle přílohy.
Doplněnou str. 147 v pracovním sešitě nafotit a poslat. 
Doporučuji na internetu:
Khanovaskola
Kapitola Základy geometrie – úhly

Fyzika
Učebnice str. 59 – 61 Model atomu - přečíst si a zapsat Shrnutí do sešitu.
Doporučuji na internetu: Nezkreslená věda
Díl: Co je atom?

Zadáno dne 16.3.2020:

Matematika
Doplněné str. 144 a 145 v pracovním sešitě nafotit a poslat. 
Případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace.

Zeměpis
Praktický úkol.
1. Jeden den zaznamenávej teplotu vzduchu a vypočítej průměrnou denní teplotu (návod najdeš v učebnici na str. 37).
2. Po dobu jednoho týdne pozoruj oblohu a zapiš, zda je jasno, polojasno, zataženo, dešťové srážky. Můžeš si zvolit k jednotlivým jevům symboly (slunce = jasno, mrak = zataženo a pod.)
Pokud si nebudete vědět rady, napište mně. Prokešová

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – Zopakovat si informace – BACH1, BACH2, vypracovat pracovní listy NÁSTOJE1, NÁSTROJE2
2) Týden od 23.3.2020 - každý si vybere 1 hudební nástroj a vypracuje referát – písemně.
3) Posílám odkazy na hudební pořady, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500008

Přiložené texty:
Foto Foto Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

6.A ČJ, N

Vážení rodiče, milí žáci,
zasílám seznam úkolů do konce příštího týdne (tj. do 20. 3. 2020). Zkratka PS znamená pracovní sešit. Práci jsem rozdělila do jednotlivých dnů, je vhodné každý den splnit zadanou část, tj. práci ani nevynechat, ani ji nedělat dopředu. Práci odevzdáte po návratu do školy. V případě dotazů budu k dispozici přes komunikaci Edookitu (případně školní e-mail). Děkuji za spolupráci, věřím, že toto náročné období společně zvládneme.

S pozdravem

Dita Grossová

Český jazyk:
12. 3. mluvnice - PS 33/1, 34/4, 5, 36/12 - dokončit
13. 3. mluvnice - PS s. 38 přečíst modrý rámeček, 38/16b, s. přečíst modrý rámeček dole, 40/18, zopakovat si nejprve rámeček na s. 22, pak 23/13
13. 3. sloh - nacvičit si nějakou skládačku z papíru (už jsme dělali v hodině a bylo zadáno za DÚ), na papír A4 napsat popis postupu, tj. nadpis, seznam pomůcek a vlastní popis, který je vhodné doplnit obrázky (nákresy postupu, aby vše bylo jasné)
16. 3. mluvnice - PS 35/8, 9, modrý rámeček na s. 40 a 41, 41/20 - dokončit, 42/24 - dokončit
17. 3. literatura - čítanka s. 80 - přečíst úvod nahoře, pak ukázku K. Čapek - Dášeňka a Pudlenka, zelený rámeček dole, poté přečíst básničku na s. 81 - J. Noha - Čí oči - na papír A4 (sešity jsou u mě) zodpovědět otázky 1, 2, 3 (samozřejmě sami, ne ve skupince :-)
19. 3. mluvnice - PS 21/8, s. 41 - modrý rámeček, poté 41/21, 43/25
20. 3. mluvnice - učebnice s. 52 - přečíst si modrý rámeček. Podstatou je, že u některých slov odlišujeme, zda jde o část lidského/zvířecího těla (např. oči), nebo o část nějaké neživé věci (oka). U živých bytostí máme zvláštní tvary, které se musíme naučit, u neživých věcí skloňujeme tato podstatná jména podle vzoru. Příklad: Dívka s modrýma očima. Punčochy s puštěnými oky (městy). Do sešitu napište s pomocí učebnice 52/2, s pomocí přehledů na s. 53 nahoře pak 53/3.
20. 3. sloh - na papír A4 napište postup přípravy oblíbeného jídla. Nezapomeňte na nadpis a seznam surovin. Jednotlivé kroky můžete číslovat. Práci doplňte obrázkem.

Průběžně budete pracovat na četbě za 3. čtvrtletí (jedna kniha ze seznamu, jedna dle vlastního výběru). Některé kulturní deníky jsou u mě, nevadí, buď do nich četbu doplníte později, nebo si napište zápis na papír a do deníku ho vlepíte.

Německý jazyk:
13. 3. zopakovat si slovíčka v PS na s. 25 (první část, členové rodiny). Opakování: mein/meine (můj/moje) - mein užíváme u mužského a středního rodu, meine u ženského rodu (mein Vater, meine Mutter). Stejná pravidla platí pro dein/deine (tvůj/tvoje). PS 18/2 - dokončení, 18/3, 18/4

18. 3. slovíčka PS s. 25, naučit se další (v závorkách uvádím výslovnost, pokud se vyslovují jinak, než se píší): schon [šón], aber [ábr], sehr [zér], auch, nett [net], dick [dyk], groß [grós], klein [klain], frech, jung, schnell [šnel], langsam, dünn [dyn]
S pomocí slovníčku splnit v PS 19/5 - druhou část, tj. Napiš něco o své rodině (min. 6 vět)

20. 3. opakovat slovíčka, PS 19/6, 7, 8

Anglický jazyk

Opsat do slovníčku a naučit se první sloupeček nepravidelných sloves v
prac. sešitě str. 79.Překlad slovíček si vyhledejte na netu, nebo ve
slovníku. 3 tvar sloves nemusíte. Dále vypracujete všechna cvičení v
pracovním sešitě po stranu 31. Nedějete str. 29/cv. 3. Připomínám: zápor
(not) musí mít v minulem čase DIDN´T + infinitiv (první sloupeček u
nepravidelných sloves, u pravidelných bez přípony -ed.

Matematika 6. A - pracovní sešit doplnit do str. 163, učebnice 3. díl - kapitola Úhly

Fyzika 6. A - Gravitační síla - učebnice str. 53 - zapsat si vzorec,
Elektrování těles -učebnice str. 56-57, popsané pokusy si vyzkoušet doma, vyfotit si jejich výsledky, zapsat si do sešitu Shrnutí.

Zeměpis
Pročíst kapitolu "Atmosféra" str. 33 až 45. Umět odpovědět na otázky na str. 35, 39, 42, 44 a souhrnné opakování na str. 45

DĚJEPIS

ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str. 61 a udělat si stučný zápis o Minojské civilizaci
Najít si pověst o minotaurovi - kdo to je minotaurus, kdo je to kyklop, co je to labyrint
Udělat si do sešitu přehled starověkého Řecka (učebnice str. 62)
Zápis ze strany 63 - Mykénská civilizace
Co to je ILIAS a ODYSSEA
Najdi si pověst o Tróji - pokud je to možné, podívejte se na film Trója

RODINNÁ VÝCHOVA

Zásady zdravého stravování - napsat, co by měl člověk jíst, čemu by se měl vyhnout a proč
Vyhledat si, co to jsou: bílkoviny, sacharidy a tuky
Nakreslit si do sešitu pyramidy zdravého jídla