Učivo v době karantény - 6.A

Zadáno dne 22.11.2020:

Dějepis
EGYPT - NOVÁ ŘÍŠE

Nová říše 6 pdf.pdf

Český jazyk
6. A - učivo ČJ od 23. do 27. 11.

výuka online 23.11. - Přídavná jména přivlastňovací - učebnice str. 62-63, ústně cvičení 63/1,2
- pracovní list Pravopisné cvičení 6.A (viz příloha) - odevzdat do 27/11

výuka online 23.11. - Příd. jména přivlastňovací - učebnice str. 63, ústně cvičení 63/3,4; 64/5

výuka online 26.11. - Přídavná jména přivlastňovací - učebnice str. 64, ústně cvičení 64/6,8,9

Pravopisné cvičení 6.A 20.11.doc

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 37 – 38 kapitolu Souvislost rychlosti, dráhy a času.
Do sešitu si napiš zápis z pracovního listu.

F_6_Rychlost_zápis.docx

Německý jazyk
Nj 6.A, 23.-27.11. (odevzdej do pátku 27.11.)
Opiš z pracovního sešitu na straně 14, bod 5: W-otázky. Do školního sešitu.
Vypracuj cvičení 1) a pošli ke kontrole.
1) Vyber správné slovo z nabídky a doplň do věty: Wann, wo, wie, was, woher, wer, welcher.

a)……………………………………….Tag ist morgen?
b)……………………………………….heiβt er?
c)……………………………………… kommen Sie, Herr Wagner?
d)………………………………………wohnt er?
e)………………………………………..heiβt du?
f)………………………………………….magst du?
g)…………………………………………ist das?

Zeměpis
- Prostuduj si obrázek v učebnici na str. 38 (ukaž si na něm světové strany a dráhy Slunce v jednotlivých ročních obdobích)
- Obrázek si překresli do sešitu (krajinu můžeš změnit a zjednodušit, zaměř se na dráhu Slunce a nezapomeň ji popsat, doplň světové strany)
- Snaž se, aby byl obrázek přehledný a pečlivě namalovaný.

Přírodopis
- znovu si projdete učebnici na str. 35-37
- v příloze najdete zápis a úkol

TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ - 6.A.docx

Zadáno dne 16.11.2020:

Matematika
Dobrý den, do konce tohoto týdne si prosím udělejte v PS strany 50,51,52. Probereme si to také ve čtvrtek na on line výuce. Mějte se pěkně, M. Hopjanová

Dějepis
staroveky egypt pdf..pdf

Zadáno dne 13.11.2020:

Český jazyk
6. A - učivo ČJ od 16. do 20. 11.

výuka online 16.11. - Jmenné tvary přídavných jmen - učebnice str. 60, ústně cvičení 60/1,2,3
- pracovní list Jmenné tvary příd. jm. 6.A (viz příloha) - odevzdat do 20/11

výuka online 16.11. - Jmenné tvary přídavných jmen, ústně cvičení 60/4,5,6

výuka online 19.11. - Přídavná jména měkká - učebnice str. 61, ústně cvičení 61/2,3,4,5

Jmenné tvary - 6.A.doc

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 35 – 37 kapitolu Pohyb těles, rychlost.
Do sešitu si opiš shrnutí na str. 37.

Německý jazyk

6. A NJ.docx

Přírodopis
Děti mají za domácí úkol vypracovat 15 otázek v učebnici na straně 26. Je to opakování celé kapitoly - str. 19-25. Vypracované odpovědi mi prosím pošlete do pátku 20.listopadu - tento úkol bude opět na známky.

Zeměpis
- Nejprve si přečti v učebnici kapitolu „Oběh Země kolem Slunce“ na str. 36 - 39
- Potom si opiš zápis do sešitu, který mně přepošleš.
- Nakonec si překresli obrázek „Schema oběžné dráhy Země kolem Slunce“ z učebnice str. 37

Zápis do sešitu:
Oběh Země kolem Slunce
- Země obíhá kolem Slunce (proti směru hodinových ručiček), po eliptické dráze.
- Doba oběhu: 365 a ¼ dne = 1 rok
- Jednou za 4 roky je rok přestupný (366 dní) – 29.2.
- Důsledek: střídají se čtyři roční období.
- Zemská osa (myšlená čára) je nakloněná a směřuje k hvězdě Polárce (Severce).
- Jarní rovnodennost: je 20. března, začíná jaro (na jižní polokouli podzim), sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na rovník, den i noc na celé zeměkouli trvá 12 hodin.
- Letní slunovrat: je 20. - 21. června, začíná léto (na jižní polokouli zima). V létě je severní polokoule přikloněna ke Slunci, paprsky dopadají v poledne kolmo na obratník Raka, u nás je nejdelší den (16 hodin) a nejkratší noc (8 hodin).
- Podzimní rovnodennost: je 22. - 23. září, začíná podzim (na jižní polokouli jaro), sluneční paprsky v poledne dopadají kolmo na rovník, den i noc trvají na celé zeměkouli stejně 12 hodin.
- Zimní slunovrat: je 21. -22. prosince, začíná zima (na jižní polokouli léto). Severní polokoule je odvrácená od Slunce, sluneční paprsky dopadají v poledne komo na celé zeměkouli na obratník Kozoroha, u nás je nejkratší den (8 hodin) a nejdelší noc (16 hodin).
- Polární den: je den, kdy Slunce nezapadá, je celých 24 hodin nad obzorem, na pólech trvá půl roku.
- Polární noc: je den, kdy Slunce nevyjde, je celých 24 hodin pod obzorem, na pólech trvá půl roku.

Zadáno dne 9.11.2020:

Dějepis
Babylon 6.A pdf.pdf

úkoly 6 Babylon pdf.pdf

Zadáno dne 6.11.2020:

Český jazyk

výuka online 9.11. - Přídavná jména tvrdá - učebnice str. 58, ústně cvičení 58/1,2,3,4,6
- kontrola DÚ do sešitu - 57/5, DÚ 58/5 - kontrola 12.11.
- dodělat Jazykový rozbor 57/5-8
- pracovní list Přídavná jména tvrdá 6.A (viz příloha) - odevzdat do 13/11

výuka online 9.11. - Přídavná jména tvrdá - učebnice str. 59, ústně cvičení 59/7a,b; 8a

výuka online 12.11. - Přídavná jména tvrdá - kontrola DÚ, dodělat ústně cvičení str. 58 + 59
- Jazykový rozbor 59/1-3

Přídavná jména tvrdá - 6.A.doc

Zeměpis
- Učebnice str. 33 „Souhrnné opakování“ (písemně do sešitu vypracuj úkol č. 2 a 3)
Cvičení 2. neopisuj, pouze napiš 23 zeměpisných pojmů, které patří na vynechaná místa.
U cvičení 3. vytvoř devět dvojic.
- V učebnici si přečti str. 34 a 35.

- Opiš si zápis do sešitu:
Země v pohybu
Země se otáčí kolem své osy od Z k V.
Doba otočení kolem osy je 24 h = 1 den.
Důsledkem je střídání dne a noci.

Přírodopis
V učebnici si přečtěte strany 23-25.
Do sešitu si napište POTRAVNÍ VZTAHY ORGANISMŮ a v textu v učebnici vyhledejte a napište, co znamená:
EKOSYSTÉM
PRODUCENTI
KONZUMENTI
ROZKLADAČI
PARAZITISMUS
SYMBIÓZA
NAPIŠTE PŘÍKLAD POTRAVNÍHO ŘETĚZCE
- Kdyby si někdo nevěděl rady, tak se mi může ozvat.

Německý jazyk
Opiš si do školního sešitu:
ER-ON, SIE-ONA
er, sie spielt- on, ona hraje
er, sie heiβt – on, ona se jmenuje
er, sie kommt- on, ona pochází
er, sie wohnt-on, ona bydlí
er, sie ist-on, ona je
er, sie mag-on má rád, ona má ráda
pracovní sešit: strana 13, cvičení 9, 11, 12
pracovní sešit: strana 17, slovíčka 2. sloupec, opsat do slovníčku a učit se

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 32 – 34 kapitoly Čas a Měření času.
Do sešitu si opiš zápis.
Odpověz na otázky (ofocené poslat nebo donést do školy).

F_6_Zápis do sešitu_čas.docx

Zadáno dne 2.11.2020:

Informatika

 1. Prohlédni si prezentaci na téma Internet a IP adresa 29_IP.pdf
 2. Přečti si pracovní list, vypracuj otázky, co nevíš probereme online nebo vyhledávej na internetu
 3. Připoj se na online hodinu ve středu
 4. Nezapomeň se usmívat

Úkol č. 2 - Internet.docx

6.A II.online_tyden_Internet a IP adresa .pdf

Zadáno dne 1.11.2020:

Angličtina
Project 2 učebnice a pracovní sešit

 1. Opakuj slovíčka a vazby z pracovního sešitu z lekce 1A My life
 2. Učebnice str. 8 cv. 4 poslechni si nahrávku online a doplň tabulku
  https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
  klinkni na poslech „Page 8 exercise 4“
 3. Pracovní sešit str. 80 slovní zásoba ke kapitole „My life“ -> 1A My daily life and Ordinal numbers, napiš do slovníčku a foto do Edookitu/ kopii dones do školy
 4. Pracovní sešit str. 4 dle cvičení 2 napiš vlastní věty do sešitu, pošli foto do Edookitu/ kopii dones do školy
 5. Připoj se na naši online hodinu, čeká nás kvíz KAHOOT.it na známečky – dobrovolné

Pokud potřebuješ pomoc, napiš mi zprávu na Edookitu.
S pozdravem
Mgr. Barbora Kubíčková

Doplňování a procvičování online:
1) Cvičení k učebnici Project 2
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/?cc=de&selLanguage=de
2) Krátká videa na Youtube.com pro rozšíření slovní zásoby https://www.youtube.com/watch?v=SxcFXDeH4uU&list=PLhPfBpTj6VpQaXCz-8cnZkzUjvqd7hDkw&ab_channel=EasyEnglish

Zeměpis
- Přečíst si v učebnici kapitolu „ Orientace na Zemi“ (str. 27 – 31).
- Zápis do sešitu jste již obdrželi.
- Vypracujte pracovní list, který najdete v edookitu–příloha nebo si ho osobně vyzvednete ve škole.
- V úterý nezapomeňte na on line výuku (zaměříme se na zeměpisnou polohu místa, budete potřebovat atlas).
- Vypracovaný pracovní list pošlete nebo odevzdáte nejpozději 9.11.

Foto Foto Foto

Dějepis
ÚVOD DO STAROVĚKU, MEZOPOTÁMIE A ÚKOLY PDF 6.pdf

Matematika
Ps str. 36,38,40,41,42

Český jazyk

výuka online 2.11. - Druhy přídavných jmen - učebnice str. 55, ústně cvičení 55/1a, 55/2, 55/4
- pracovní list Podstatná jména - test (viz příloha) - odevzdat do 6/11

výuka online 2.11. - Pravopis příd. jmen - učebnice str. 56, ústně cvičení 56/1, 56/2, 56/4

výuka online 5.11. - Pravopis příd. jmen - učebnice str. 57, ústně cvičení 57/2, 57/3

Podstatná jména 6.A.doc

Německý jazyk
Učebnice strana 20, cvičení 6 opiš do sešitu. Nebo na papír a odevzdej se škole.
Učebnice strana 20, cvičení 7 čtení a překlad, jen ústně.
Učebnice strana 21, cvičení 9 opiš do sešitu. Nebo na papír a odevzdej se škole.

Gramatika, zápis do sešitu:
Zápor pomocí slovíčka nicht.
Ich heiβe nicht Petra. Ich bin Hana
Nejmenuji se Petra. Jsem Jana.
Ich wohne nicht in Prag. Ich wohne in Brünn.
Nebydlím v Praze. Bydlím v Brně.

Foto Foto

Zadáno dne 30.10.2020:

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 28 – 31 kapitoly Hmotnost těles a Měření hmotnosti.
Do sešitu zapsat Shrnutí ze strany 29 a ze strany 31 – v případě, že používáte Edookit, do sešitu opište zápis z přílohy domácího úkolu.
Vyplnit pracovní list – Převody jednotek (ofocený poslat nebo donést vyplněný do školy).

Přírodopis
- v učebnici si přečtěte str. 19 – 22 a doplňte zápis, který si opíšete/ nalepíte do sešitu

Základní projevy živých organismů
Základní projevy všech živých organismů jsou: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

D………………………..
D………………………………. je schopnost živých organismů reagovat na ………………
v jejich prostředí – takzvané ………………………………. (změna teploty, světla, zvuk)

Pří……………. a vý……………. látek
Každý živý organismus přijímá …………………… a ………………………… a vylučuje …………………………………………………………
Rostliny si organické látky ……………………………………………………………………..
prostřednictvím …………………………………
Živočichové přijímají živiny nutné k životu v ………………………………………….

D………………………………
Všechny organismy potřebují pro průběh všech důležitých životních funkcí …………………,
kterou získávají rozkladem složitých ………………………………… látek za pomoci k………………….

P…………………
Většina ž………………………….. se pohybuje z m………………………… na m………………. – za potravou, únik před nepřítelem.
R………………………… se také někdy samovolně pohybují (např. otáčení za světlem), tento ……………………… je většinou ……………………………

R……………… a v……………….
R………………………….. dochází ke ………………………………………………………
Schopnost v………………………………… má každý …………………….. organismus.

R……………… a d……………….
V průběhu života je nutné, aby se organismus ………………………………………….
Rozlišujeme 2 základní způsoby ………………………………………………….:
a)
b)
Předávání vloh z rodičů na potomky nazýváme ………………………………………..

Zadáno dne 16.10.2020:

Dějepis

keltové pdf.pdf

germáni pdf.pdf

Matematika
Dobrý den, v PS si udělejte str. 32 a 33. Vysvětlené to už bylo, v úterý se k tomu ještě vrátíme ( kdo bude potřebovat vysvětlit znovu) , pak str.35 - bude vysvětleno ve čtvrtek. Je to ale opakování, měli byste to zvládnout. Mějte se pěkně M. Hopjanová

Fyzika
V on-line výuce budeme probírat výpočet průměrné hodnoty.
Samostatná práce: Změřte šířku všech svých učebnic, zapište změřené hodnoty a vypočítejte průměrnou šířku učebnice pro 6. třídu. (Zapsané hodnoty a výpočet napište na papír a ve škole odevzdejte. Žáci, kteří používají Edookit, mohou ofocenou úlohu vložit jako přílohu k domácí úloze.)

PŘÍRODOVĚDA
- Do sešitu odpovíte na otázky na str. 18 – odpovědi mi vyfotíte a pošlete do Edookitu nebo donesete osobně do školy (23.10.)

Zadáno dne 15.10.2020:

Angličtina 6.A
Project 2 učebnice a pracovní sešit
Týden 19.10.2020 – 23.10.2020

 1. Opakuj slovíčka a vazby z pracovního sešitu z lekce Itroduction
 2. Učebnice str. 8 nová kapitola „My Life“ Poslech je dostupný online na straně: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 3. Pracovní sešit str. 80 slovní zásoba ke kapitole „My life“ -> 1A My daily life and Ordinal numbers, napiš do slovníčku, výslovnost budeme trénovat v online hodině nebo ve škole
 4. Pracovní sešit str. 4 cv. 1 doplň tabulku s řadovými číslovkami
 5. Pracovní sešit str. 4 cv. 2 doplň slova do textu
 6. Pracovní sešit str. 4 cv. 3 rozhodni na základě textu ze cvičení 2, zda je to pravda nebo lež. Lži oprav dle příkladu v prvním řádku.
 7. Vyzkoušej opakování slovíček na KAHOOT.it Dostupné pod kódem: 02270312 pouze do úterý 20.10. 2020 do 22:00. /budeme hrát v hodině/

Pokud potřebuješ pomoc, napiš mi zprávu na Edookitu.
S pozdravem
Mgr. Barča Kubíčková

Informatika

ICT 6.A.docx

6. A - učivo ČJ od 19. do 23. 10.
výuka online 19.10. - učebnice str. 52 - 53, cvičení 52/2, 53/3
- pracovní list viz příloha - odevzdat do 21/10
- kontrola DÚ ze 13.10. - Test str. 51

Názvy částí těla 6.doc

výuka online 22.10. - učebnice cvičení 53/4, 53/5; Test str. 54 (popř. dodělat)

6.A na 19.10_20201015_0001.pdf

Zadáno dne 14.10.2020:

Učivo NJ 6.A do pátku 16.10.:
slovíčka str. 17 v prac.seš, 1. sloupec opsat do slovníčku a učit se
prac.seš. 11/2a

Učivo NJ 6.A 19.-23.10.
pracovní sešit 11/1,2b,3
12/4,5,6

Fyzika
Přečíst si v učebnici str. 24 – 28 kapitoly Přesnost a chyby měření a Určení polohy.

Zeměpis
učivo na týden 19.10. – 23.10.
- nejprve si ústně projděte souhrnné opakování v učebnici na str. 22
- přečtěte si v učebnici na straně 23 kapitolu Glóbus – zmenšená Země
- zápis do sešitu jste obdrželi, prosím, nalepte si ho
- vypracujte pracovní list (obě strany) a odevzdejte v pátek 23.10. (na edookit nebo osobně)

Foto Foto