Učivo v době karantény - 6.A

Zadáno dne 15.6.2020:

Zeměpis
Biosféra – přírodní krajiny (str. 69 – 71)
Opět si všechno pečlivě přečtěte, prohlédněte obrázky a ukažte na mapě. Dále si opište zápis z edookitu.

Zadáno dne 14.6.2020:

Český jazyk:
15. 6. online mluvnice
- uč. 88 - modrý rámeček nahoře, 88/1
- 88/2a
- druhý modrý rámeček, 88/3a, b
- uč. 89 - modrý rámeček nahoře - opakování způsobu oznamovacího a času minulého, přítomného a budoucího
- 89/1, 89/2

16. 6. literatura
- čítanka s. 122-123
- zodpovězte do sešitu otázky za textem a pošlete mi je ke kontrole

17. 6. online mluvnice
- PS 26/3 - 10 slovesných tvarů
- PS 27/5a - pozor na psaní i/y
- PS 27/6 - pět vět
- učebnice 89 - Rozkazovací způsob - přečtěte si modrý obdélník + modrou tabulku pod ním
- uč. 90/2 - ústně
- uč. s. 90 - Podmiňovací způsob - modrý obdélník a tabulky pod ním - podm. zp. přítomný a minulý
- uč. 91/1 - ústně

19. 6. mluvnice
- PS 26/2
- PS 27/6 - pět vět
- PS 28/7a - pozor na shodu přísudku s podmětem - uč. 99 (modrý obdélník)
- PS 28/8 - tři řádky

Německý jazyk:
17. 6. online NJ
- opakování gramatiky a slovíček
- LB 38/11
- LB 37/8
- AH 29/15

19. 6. - AH 32/4, 5 - pošlete ke kontrole

Zadáno dne 10.6.2020:

Český jazyk:
8. 6. online mluvnice
Kdo nebyl:
- zopakuje si dělení slovních druhů 1-10
- co vyjadřují podstatná jména, které mluvnické významy u nich určujeme, do jakých druhů je dělíme
- skloňování podst. jmen označujících části těla - oči, uši, ruce, nohy...
- slovesa - uč. s. 86 - modrý obdélník, 86/3 - první dva řádky, napište tvary do sešitu - pošlete ke kontrole

9. 6. mluvnice
- PS 25/1
- PS 7/13b, 9/17 - deset vět

10. 6. online ČJ
- uč. 87/4, 87/5
- uč. s. 87 - jazykový rozbor dole - pošlete ke kontrole

11. 6. literatura
- čítanka s. 111 - přečíst celou stranu, pusťte si zhudebněnou formu: https://www.youtube.com/watch?v=2EvwS-1WJ1g

12. 6. sloh - uč. s. 121
- přečtěte si 121/4a
- splňte úkoly 4d a 121/6 - pošlete mi práci ke kontrole

Německý jazyk:
10. 6. online NJ - kdo nebyl, dopošle úkoly
- opakování slovíček 3. lekce
- přivlastňovací zájmena sein/seine - jeho a ihr/ihre - její
- AH 28/12

12. 6.
- opakujte si slovíčka 3. lekce a veškerou gramatiku, kterou jsme letos probrali - časování sloves, zájmena mein, dein, sein, ihr, gern - am liebsten
- AH 29/13, 14

Zadáno dne 7.6.2020:

Zeměpis
Biosféra - Přírodní krajiny (str. 66 – 68)
Všechny strany si přečti, ukaž si jednotlivé přírodní krajiny na mapě a opiš si do sešitu zápis z edookitu.

Zadáno dne 5.6.2020:

Český jazyk:
1. 6. online mluvnice
- opakování druhů číslovek
- uč. 81/4
- diktát čísel - opakování, kdy píšeme číslovky zvlášť a kdy dohromady (padesát tři X třiapadesát)
- 81/7a
- modrý rámeček Číslovky druhové + 81/8, 82/9
- modrý rámeček na s. 82 Číslovky násobné

2. 6. literatura
- čítanka s. 109 - přečtěte si ukázky

4. 6. mluvnice - práce pro ty, kteří nebyli na online hodině
- uč. 81/6, 7
- uč. 82/10, 11a
- uč. s. 83 - celá strana - přečtěte si zvláštní skloňování číslovek dva, oba, číslovka tři se skloňuje podle vzoru kost. skloňování číslovek 5-99, sto - město, tisíc - stroj, milion - hrad, miliarda - žena.
Kdo nebyl na online hodině, provede cvičení 81/6 a 83/1 do sešitu a pošle jej ke kontrole (stačí napsat správné tvary číslovek).

5. 6. mluvnice
- PS 24/3 - dokončení
- PS 25/4, 5 - zkontrolujte výsledky, nejasnosti pošlete

5. 6. sloh
- uč. s. 120 - přečtěte si celou stranu
- do sešitu napište datum a nadpis:
Výpisky
- nejdůležitější informace z textu. Můžeme je zachytit v krátkých větách i velmi stručně - pomocí hesel a klíčových slov (tj. slov, ze kterých je nám hned jasné, o co jde).

Německý jazyk:
Opakování slovíček lekcí 0-3, časování sloves - využijte pracovního sešitu a sešitu do NJ.
Kdo nebyl na online hodině, přeloží věty a pošle mi je ke kontrole:
Bydlíme v Brně.
Bydlíš v Praze?
Kde bydlíš?
Jmenuje se Martin.
Jmenuje se Daniel?
Jak se jmenuje? (on)

Všichni vypracují:
AH 31/1, 2, 3 - pošlete ke kontrole

Zadáno dne 2.6.2020:

Angličtina
Naučit se slovíčka PS str . 78 PROJECT 5/ A - MY COUNTRY a vypracovat v pracovním sešitě str. 32, 33.

Zadáno dne 1.6.2020:

Zeměpis
Biosféra – Život na Zemi (str. 63 – 64)
Přečti si pečlivě obě strana, najdi vše v atlasu na mapě Biosféra a opiš si z edookitu zápis do sešitu.

Zadáno dne 27.5.2020:

Český jazyk:
Zopakujte si druhy zájmen, doučte se jejich členění zpaměti.

27. 5. online mluvnice - kdo na ní nebyl, doplní si úkoly (ti, kteří byli, zápis):
- uč. s. 80 - přečíst modrý obdélník nahoře, rozdělení číslovek
- přečíst modrou tabulku pod ním
- druhý modrý obdélník - číslovky základní
- 80/3 - přečtěte si letopočty všemi možnými způsoby
- PS 24/1

Zápis do sešitu - datum a nadpis Číslovky:
- vyjadřují počet, množství, pořadí
- dělíme je na:
a) určité - můžeme je zapsat číslicí
b) neurčité - nevyjadřují přesný počet, číslicí je nazapíšeme

Oba druhy se dále člení na:
a) základní - kolik? - sedm, několik
b) řadové - kolikátý? - sedmý, několikátý
c)) druhové - kolikery/ý? - sedmery/ý, několikery/ý
d) násobné - kolikrát, kolikanásobný? - sedmkrát, několikanásobný

28. 5. literatura
- čítanka s. 109 - přečíst vše
- zápis do sešitu literatury - datum, nadpis Bajka
- vyprávění, ve kterém zvířata nebo věci přejímají vlastnosti a schopnosti lidí (personifikace). Bajka končí ponaučením.

Autoři:
Ezop
Jean de la Fontaine [žán de la fontén]
Jiří Žáček
Ivan Olbracht
Karel Čapek

29. 5. mluvnice
- zopakujte si dělení číslovek
- PS 24/3 - dopište slovem vhodný tvar
- uč. s. 81 - přečtěte si modrý obdélník - číslovky řadové

Do sešitu proveďte zápis - datum a nadpis Číslovky řadové:
- označují pořadí, ptáme se na ně Kolikátý?
- pokud je zapíšeme číslicí, musíme za nimi napsat tečku (6. A, 4. oddělení)
- tečku nepíšeme za: letopočtem (2020), pokud je číslice za podstatným jménem (strana 78) a za datem, pokud je zapsáno zlomkem 29/5

Do sešitu proveďte 81/6 - cvičení mi pošlete ke kontrole

29. 5. sloh
- uč. s. 138 - modrý rámeček SMS zpráva
- 139/12a - přečíst text, 12b, d - pošlete mi svoje odpovědi

Německý jazyk:
27. 5. online NJ - kdo nebyl, splní:
36/5a - přečtěte si a přeložte rozhovor
gern - rád, am liebsten - nejraději

29. 5.
- AH 28/8, 9 - pošlete ke kontrole

Zadáno dne 25.5.2020:

Zeměpis
25.5. Půdní druhy a půdní typy (str. 61 a 62)
Přečti si pečlivě obě strany a prohlédni si obrázky. Na straně 61 ústně doplň cvičení uprostřed, odpověz na pět otázek a vylušti křížovku. Vyluštěnou tajenku si zapiš do sešitu. Celou stranu 62 vypracuj ústně. Pokud ti něco nepůjde, poznač si to do sešitu, později objasním.

Zadáno dne 18.5.2020:

Český jazyk
18. 5. online mluvnice
- 73/3a - dva řádky do sešitu
- 75/3 - napište do sešitu správné tvary zájmen, které byste do textu doplnili
- 76/1 - první sloka, doplnit, přepsat do sešitu
- 77/6 - doplnit

Pošlete ke kontrole (kdo nebyl na online hodině).

19. 5. literatura
Pusťte si další poslech bájí (odevzdání do pátku):
https://www.youtube.com/watch?v=P0iBhuDZDKQ&list=PLivGWUAxHgikgEyVhiZE4nwobW-oGyoku&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kEylEk_SiFU

Napište stručný děj do sešitu a pošlete mi ho. Ráda si přečtu vaše postřehy.

20. 5. online mluvnice
- uč. 75/4
- 77/4
- 78 - jazykový rozbor dole - kdo nebyl na online hodině, pošle ke kontrole

21. 5. mluvnice
- test zájmena - v Edookitu

22. 5. sloh
- uč. s. 137 - oznámení (spodní polovina)
- vypište si s datem a nadpisem Oznámení do sešitu nejdůležitější informace z modrého rámečku
- přečtěte si 137/5a
- do sešitu splňte 137/5b - vytvořte zprávu, tj. napište text z pohledu, že celá záležitost už proběhla.

Německý jazyk:
20. 5. online NJ
- LB 34/1
- oranžový rámeček s. 34
- 34/2
- 34/3
- 35/4a

22. 5.
- AH 26/3 - AH 27/5 - doplň vhodná přídavná jména. Pracuj ideálně zpaměti. Pokud některá slovíčka nevíš, dohledej si je ve slovníčku v PS nebo v jiném slovníku.
Pošli mi cv. ke kontrole.

Zeměpis
18.5. Půdní druhy a půdní typy (str. 59 a 60)
Pečlivě si přečti obě strany, prohlédni si obrázky a opiš si do sešitu zápis, který máš v edookitu.

Zadáno dne 10.5.2020:

Zeměpis
10. 5. Pedosféra - Půdní obal Země (str. 56 - 58)
Pečlivě přečíst a opsat si zápis do sešitu. Najdete ho v edookitu.

Český jazyk:
11. 5. mluvnice
- PS 2 - 17/7, 8
- PS2 - s. 18 - přečtěte si modrý rámeček nahoře
- PS 2 - 18/10 - doplňte tvary zájmena náš, hlídejte si délku hlásky i

12. 5. literatura
- pusťte si: https://www.youtube.com/watch?v=lDdfWVoin9Y
Báje Daidalos a Ikaros inspirovala pna Jiřího Žáčka k napsání básně - čítanka s. 108. Přečtěte si ukázku a srovnejte ji s bájí Eduarda Petišky, kterou jste poslouchali.
- do sešitu napište datum, nadpis Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti, Jiří Žáček - Jarmareční píseň na počest prvních vzduchoplavců.
- napište svůj názor na rozdíly obou děl a pošlete mi to. Jsem zvědavá na vaše postřehy.

13. 5. online hodina
- uč. 73/3a
- uč. 74 - tabulky se skloňováním zájmen on, ona, ono a modrý rámeček nahoře
- 74/1
- 75/3
- 75/7
Jazykový rozbor s. 75 - odevzdat ke kontrole.

14. 5. mluvnice
- do sešitu 75/5 - pošlete ke kontrole
- s. 76 - modrý rámeček a tabulky se skloňováním zájmen můj, tvůj, svůj, její
- PS 2 - 21/20, 20/17a, 21/19

15. 5. sloh - zpráva
- s. 137 - modrý rámeček
- zápis do sešitu - datum, nadpis Zpráva:
- informace o proběhlé události
- objektivita, stručnost, aktuálnost

- 137/1a, b, c. K bodu c - vypište stručně (heslovitě max. čtyři informace)

Německý jazyk:
13. 5. 
- AH 27/4 - podívejte se na cvičení 3 na s. 26. Jsou tam hodiny. Zjistěte, do kolika hodin lidé někde zůstanou a podle toho doplňte cv. 4. Příklad - první hodiny, Erika - do 4 hodin. Proto je ve cv. 4 napsáno: Erika bleibt bis vier (Uhr). Doplňte ostatní lidi a pošlete mi cv. ke kontrole.
- AH 33 - slovíčka - zopakujte si slovíčka, doučte se třetí část po slovíčko gut. Využijte opět aplikace WordTrainer - odkaz je vpravo od slovíček.

15. 5.
- procvičte si slovíčka pomocí aplikace WordTrainer
- AH 27/6a - spojte protiklady
- AH 27/6b najděte v textu schovaná slovíčka, přepište je na volné řádky

Zadáno dne 4.5.2020:

Zeměpis
3.5. Škody způsobené vodou (str. 53)
Přečti si celou stranu a napiš do sešitu co je to povodeň a co ji způsobuje.
Ústně odpověz na sedm otázek na straně 54 a všechna cvičení na str. 55.

Angličtina 6.A
Ahojte! Naučte se slovíčka 3 D - MUT'S HOLIDAY.PŘEČÍST A PŘELOŽIT článek str.38 a napsat odpovědi str. 38 / cv. 1 a, dále str. 39 / cv. 2.Do učebnice tužkou napište T or F. /pravda nebo lež /. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, tak si udělejte poznámky na papír, abyste se mě mohli zeptat online. Zdravím Pok. Pozor, někdo používal mail pí ředitelky, my si to předáme, ale reakce trvá déle. Dík.

Zadáno dne 3.5.2020:

Český jazyk:
4. 5. mluvnice
1. Nejprve si zopakujete skloňování zájmena já. Je jedno, jestli použijete, kde se co píše podle pádu, zájmena ty (které dosadím místo já), dlouhého a krátkého tvaru (mne-mě nebo mě-mne), případně podle Vaška: https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1
2. PS2 - 7/13a - doplňte i/y, í/ý,
3. PS2 - 6/9 - sedm vět dle zadání
Zkontrolujte si, nejasnosti mi napište.

5. 5. literatura
1. Čítanka s. 104 - přečtěte si, co je to báje a mytologie - oranžové rámečky dole.
2. Do sešitu napište datum, nadpis Báje (mýty)
- jsou vyprávění, kterými si lidé v dávných dobách vysvětlovali přírodní jevy, vznik světa a jeho fungování
Mytologie - báje určitého národa
3. Pusťte si další starořecké vypravování:
https://www.youtube.com/watch?v=rjcS-RH_etQ

6. 5. mluvnice - online hodina - kdo nepřijde:
- 70/3 - ústně, 71/5 - do sešitu pět řádků
- přečíst si druhý červený rámeček na s. 70 (s sebou X sebou), ústně 71/4
- přečíst si tabulky na s. 72, ústně 2a

7. 5. mluvnice
- PS2 - 14/2a - věty 5-9 - podtrhněte v textu zájmena a určete jejich druh - nadepište zkratku přímo nad zájmeno, užívejte rozdělení druhů v sešitě, ne v u učebnici a PS (tj. nepište nic jako vymezovací zájmeno!) Toto cvičení mi pošlete ke kontrole.
- PS2 - 17/6b - doplňte VŠECHNY možné tvary zájmena já
- PS2 - 18/10
Zkontrolujte si, napište dotazy k tomu, u čeho si nejste jistí.

Německý jazyk:
6. 5.
1. Zopakujte si zadaná slovíčka 3. lekce
2. Vyjádření času v němčině:
- v češtině řeknu: Přijdu v pět hodiny
- v němčině: Ich komme um fünf Uhr.
Pamatujte si tedy, že s časem se pojí předložka UM (a výraz Uhr - hodina/y)
3. Otevřete si PS na s. 26, cv. 2:
- první část - ke každému jménu doplňte podle hodin čas (s předložkou um a slovem Uhr).
- druhá část cv. 2 - poznáte, kolik je hodin i na ručičkových hodinách :-)? Dokreslete ručičky podle časového údaje pod nimi

Pošlete mi cvičení ke kontrole.

Zadáno dne 28.4.2020:

Zeměpis
28.4.2020 Pohyby vody na Zemi (str. 50 – 52)
Vše si pečlivě přečti a proveď zápis do sešitu, který jsem vytvořila a uložila do edookitu.

Zadáno dne 26.4.2020:

6. A 27.-30. 4.

Český jazyk
27. 4. mluvnice
Dnes začneme opakovat zájmena. Do sešitu napište dnešní datum, nadpis Zájmena a zápis:
Podle významu rozdělujeme zájmena na:
1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se (si)
2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, jeho, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí (stojí na počátku tázacích vět)
5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž (spojují věty v souvětí)
6. neurčitá: někdo, něco, nějaký, některý, něčí, každý, všechen; kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; někdo, leckdo, kdekdo (apod.)
Vznikají ze zájmen tázacích předponami ně-, lec-, kde-, leda-, málo- a příponami -koli(v), -si aj.
7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Učebnice s. 69 - přečtěte si ještě jednou rozdělení zájmen v modrém rámečku, především vysvětlení jednotlivých druhů. V učebnici je trochu jiné rozdělení, dole jsou navíc zájmena vymezovací, toto rozdělení se učit nebudeme, nepoužívá se často (ani u přijímacích zkoušek).
PS 14/1 - v prvních třech řádcích určete druhy zájmen. Mohou být v jiném pádu, vždy si je tedy převeďte do 1. p. (kdo, co)

28. 4. literatura
- čítanka s. 101, otázky za textem 1-4 do sešitu. Pošlete mi je ke kontrole.
- zápis:
Homér (8.-7. století př. n. l.)
- řecký básník
- eposy Ilias, Odysseia
Epos - rozsáhlá básnická skladba, vychází z bájí, vypráví o hrdinských činech, válkách

Pak si pusťte první báji ze Starých řeckých bájí a pověstí Eduarda Petišky. Napadá vás, s jakým příběhem z Bible je podobný?
https://www.youtube.com/watch?v=q6SP7YI-Ufk
30. 4. mluvnice
- PS 14/2a - v prvních čtyřech větách podtrhněte zájmena a určete jejich druh (vypište ho do správného řádku na s 15 nahoře)
- uč. s. 70 - modrý rámeček nahoře a tabulka se skloňování zájmena já a ty. Vzpomeňte na různé pomůcky, jak napsat správný tvar. Posílám vám odkaz na jednu stránku, na které si je můžete zopakovat.
- PS 16/6a – doplňte správné tvary zájmena já

Německý jazyk:
29. 4.
- zopakujte si nejprve slovíčka 3. lekce (první část) a přidejte druhou část (od das Training po bis wann). Opět je ideální využít aplikace Fraus.
- přečtěte si v učebnici 34/1, přeložte si cvičení nahlas, slovíčka, která si ještě nepamatujete, si dohledejte.

Zadáno dne 20.4.2020:

Angličtina 6.A dom. úkoly do 24.4.2020
Vracím se k těm 2 pohlednicím na str.37, protože mám pocit, že to někteří nepochopili. Je to cv. 4 a. Pod číslem 1 jsou slovesa, která nejdříve dáte do minul. času a pak vhodně použijete do textu č.1.Píši vám nápovědu v infinitivu: 1 - TRAVEL, 2 - DRIVE, 3 - PLAY, 4 - STOP, 5 - HAVE, 6 - LOSE, 7 - PUT, 8 - FORGET, 9 - FIND. Do pohlednice č. 2 : 1 - ARRIVE, 2 - ENJOY, 3 - SLEEP, 4 - LOOK, 5- GO, 6 - HAVE, 7 - PLAY, 8 - SWIM, 9 - RAIN, 10 - VISIT. POZOR, některá slovesa jsou pravidelná, některá nepravidelná - máte tabulku, pokud jste se je ještě pořádně nenaučili. Nejdříve si ale všechno zkuste doplnit bez nápovědy. Další úkoly vám teď nezadávám, protože minule jste toho měli hodně. Hlavně opakovat nepravid. slovesa a slovíčka.

klíč domácích příprav 6.A 6.-17.4.
Klíč 6.A č.1 16.4..pdf
Klíč 6.A č.2 16.4..pdf
Klíč 6.A č.3 16.4..pdf

Zeměpis
19.4. Pevninská voda (str. 48 a 49)
Přečti si pečlivě celou kapitolu. Do sešitu si překreslete grafické rozdělení pevninské vody, povrchové vody, podpovrchové vody a vody v ledovcích (toto grafické znázornění si sami vytvoříte). Kapitola je obsáhlá a je zbytečné přepisovat učebnici. Pokud jste pozorně četli, budete umět podle přehledu o jednotlivých typů vod hovořit. Nezapomeňte na znečištění vod.

Zadáno dne 19.4.2020:

Český jazyk
20. 4. mluvnice
- PS 12/23a - pět vět
- učebnice s. 66 - přečtěte si prostřední modrý rámeček. Jde o to, kdy se v přídavném jméně píše -mě- a kdy -mně-. Když v 1. stupni příd. jména neslyšíte -n-, nepíšete ho ani v jiných stupních. Druhou záležitostí je zdvojování j na -jj- ve 3. stupni příd. jmen.
- do sešitu proveďte z uč. 66/6 - vypište jen slova v požadovaném stupni a 66/7 - také jen doplňované výrazy. Zápis mi pošlete ke kontrole.

21. 4. literatura- čítanka s. 90-91 - Zápas zápasů - druhý poločas
Přečtěte si ukázku a zodpovězte mi otázky:
1. Která část vám přišla nejnapínavější? 2. Která část vám přišla nejvtipnější? 4. Jaký je váš názor na dívčí fotbal? Pošlete mi svoje odpovědi.

23. 4. mluvnice
- PS 13/25
- učebnice s. 67 - jazykový rozbor dole na stránce. Do sešitu napište datum a opište si větu Přišli k nám oba Mojmírovi starší bratři. Pak splňte všechny úkoly, otázky nemusíte opisovat. Připomínám, že mluvnické významy příd. jmen (pád, číslo, rod) určujete pomocí podstatného jména, ke kterému patří. Vzor už musíte napsat podle druhu příd. jména. Jazykový rozbor mi pošlete ke kontrole.

24. 4. mluvnice
- kvíz na přídavná jména v Edookitu

24. 4. sloh
- pošlete mi dopis, je to úkol zadaný minulý týden (17. 4.)

Německý jazyk
22. 4. Zopakujte si slovíčka 2. lekce, vypracujte zbytek cvičení AH S. 24. Pošlete mi fotku své práce.

24. 4. Lekce 3: učebnice s. 33 - prohlédněte si obrázky, zkuste si přeložit texty u nich, co nebudete vědět, dohledejte ve slovíčkách (3. lekce je v AH S. 33).
Naučte se slovíčka 3. lekce - první část (od meine Freunde po (das) Deutsch. Využijte aplikace Fraus, ve které máte i výslovnost. Vpravo na s. 33 v AH máte QR kód, stačí ho vyfotit a zmáčknout možnost Search. Pak už si jen nainstalujete aplikaci WordTrainer Fraus. Zaregistrujete se - zadáte nové přihlašovací údaje (svůj e-mail a heslo) a pak už jen zvolíte naši učebnici Deutsch mit Max 1. díl. Druhou možností je stáhnout si aplikaci z Google Play.
Pokud jsou obě varianty pro vás náročné, posílám výslovnost: [maine froinde, dý klike, športlich, šraibn, imr, etvas, šprechn, er špricht, šlank, dý šokoláde, júdo machn, pynktlich, zympátyš, das doič].

Zadáno dne 15.4.2020:

Český jazyk:
Zdravím vás po Velikonocích! Nejprve dokončete úkoly zadané minulý týden. Zaberou vám větší část tohoto týdne, napsání dopisu se kvůli svátkům prodlužuje až do příštího pátku (24. 4.). Tento týden vás v češtině navíc čeká:

1) PS 5/6b - doplňte i/y, nemusíte je pod cvičením vypisovat, stačí, když nad přídavná jména ve větách nadepíšete T, M nebo P (tvrdé, měkké, přivlastňovací).
2) přídavná jména můžeme stupňovat, tedy vyjádřit, že někdo je například velký, větší nebo největší. V učebnici si přečtěte na s. 65 modrý rámeček nahoře.
3) proveďte zápis do sešitu:
Stupňování přídavných jmen

- zesílení vlastnosti
- rozlišujeme tři stupně:
1. stupeň - základní - veselý
2. stupeň - větší míra - přípony -ejší/-ější, -ší, koncovka -í - veselejší
3. stupeň - nejvyšší míra - jako 2. stupeň + předpona nej- nejveselejší

- někdy dochází ke změnám hlásek - měkký - měkčí - nejměkčí
- nepravidelná příd. jména - dobrý - lepší - nejlepší

4) PS 12/22 - šest příkladů

Němčina:
17. 4.
Nejprve si zopakujte všechna slovíčka 2. lekce.
Poté doplňte cvičení v pracovním sešitě:
AH 23/1, 2
AH 24/5

Pošlete mi fotografii vaší práce na s. 23. Stranu 24 ještě neposílejte, zkontroluji ji, až bude hotová celá (příští týden).

Zadáno dne 14.4.2020:

Zeměpis
14.4. Vodstvo na Zemi (str. 47)
1. Oceánská voda
Přečti si str. 47 a proveď stručný zápis do sešitu.

Zadáno dne 7.4.2020:

Domácí úlohy ze 7. 4. 2020
6.A matematika
Úhel a jeho velikost
POZOR začínáme 3. díl pracovního sešitu, nejprve se podívejte na video a pak vyplňte pracovní sešit, v příloze posílám str. 169 - 170. Výsledky A-4 i) j) k) l) pošlete (budu je hodnotit).
video:
https://www.youtube.com/watch?v=X-OFspEVe4o
V pracovním sešitě pokračujeme dál str. 171 - 173, nejprve se podívejte na video:
https://www.youtube.com/watch?v=egQF7_Swank
https://www.youtube.com/watch?v=-2vHqeCaY3A
potom si doplňte pracovní sešit, v příloze posílá vzor, některé příklady zase máte vypočítat sami, ofotit a poslat.

Foto Foto Foto Foto Foto

6.A fyzika
Fyzika - Elektrický výboj, blesk
V učebnici si přečti str. 70 - 72, podívej se na videa:
https://edu.ceskatelevize.cz/blesk-a-hrom-5e441eefd76ace2c451de08f
https://edu.ceskatelevize.cz/vynalezce-bleskosvodu-5e441ef0d76ace2c451de094
a z přílohy si opiš zápis do sešitu. Zápis ofoť a pošli.

F_6_Elektrický výboj_blesk.docx

Přírodopis
1 + 2 hod.: téma: Carl von Linné - zjistit a zapsat si do sešitu, kdo to byl a o co se zasloužil - učebnice s. 35 (pokračujte v zápisu z poslední hodiny), dále vypsat 6 základních říší, které vytváří systém organismů (učebnice s. 36) - ke každé říši napsat to nejdůležitější z této strany (informace jsou v "zeleném rámečku"). Ti, co mají z kontroly sešitů za 5 - nutné dopsat zápisy, další šance již nebude. Ti, co neodevzdají protokol z pozorování škrobových zrn ihned po prázdninách, dostanou také za 5 (žádné smlouvání, jak máte ve zvyku, neexistuje!!!)

3 hod.: Pracovní list Viry (v materiálech třídy), vyplnit dle učebnice, nalepit do sešitu jako zápis (NAUČIT!) 4 hod.: Pracovní list Bakterie (v materiálech třídy), vyplnit dle učebnice, nalepit do sešitu jako zápis (NAUČIT!)

5 hod.: Téma „Sinice“ (učebnice str. 43 a 44) – přečíst a vyplnit informace k danému tématu v pracovním listu (vložen do materiálů třídy), tento pracovní list poslat do neděle 12.4. Nezapomeňte zaslat i pracovní listy Viry, Bakterie (již z minulých hodin) – budu vše hodnotit, především snahu o správné vyplnění a zaslání včas! Nezapomeňte prosím!!! Pošlete buď do Edookitu nebo na můj mail pokorna.peta@email.cz.

viry.odt

Bakterie.odt

Př6 - sinice.pdf

Dějepis
Po Athénách následuje další řecký městský stát, ktrý určite už znáte:)
SPARTA
úkoly
1. Přečíst si v učebnici str. 70
2. Napsat si o Spartě zápis do sešitu - hlavně o vojenským státu a o tom, jakou měli ve Spartě výchovu.

Anglický jazyk
Protože někteří, kteří se ozvali, mají chyby při tvoření minul. času - otázka i zápor, budete i nadále procvičovat. Protože sešity jsem Vám už nestačila vrátit, musíte to vypracovat na papíry, které si schováte k následné kontrole. Učebnice str.35 cv.4 -věty napište v minul.čase a pak z nich vytvoříte otázku a zápor. Příklad: We played tennis. DID we PLAY tennis? We DIDN'T PLAY tennis. Stejným způsobem vypracujte i cv. str.36 2b a str.36 cv.2c -tady pouze otázky a zápor, věty už v minul.čase jsou. Kromě toho ještě str.37 cv.4-1. Jsou to 2 pohlednice z prázdnin, tak jen tu 1.Slovesa,která máte v nabídce, musíte dát do minul. času a vhodně podle významu doplnit do 1. pohlednice. Pokud Vám něco nebude jasné, můžete mi zavolat na tel.702 149 969. Přeji Vám i rodičům pěkné Velikonoce!!!
Pokorná

Zadáno dne 6.4.2020:

Matematika - Úhel a jeho velikost
POZOR začínáme 3. díl pracovního sešitu, nejprve se podívejte na video a pak vyplňte pracovní sešit, v příloze posílám str. 169 - 170. Výsledky A-4 i) j) k) l) pošlete (budu je hodnotit).
video:
https://www.youtube.com/watch?v=X-OFspEVe4o

Foto Foto

Fyzika - Elektrický výboj, blesk
V učebnici si přečti str. 70 - 72, podívej se na videa:
https://edu.ceskatelevize.cz/blesk-a-hrom-5e441eefd76ace2c451de08f
https://edu.ceskatelevize.cz/vynalezce-bleskosvodu-5e441ef0d76ace2c451de094
a z přílohy si opiš zápis do sešitu. Zápis ofoť a pošli.

F_6_Elektricky-vyboj_blesk.docx

Matematika - Úhel a jeho velikost II.
V pracovním sešitě pokračujeme dál, nejprve se podívejte na video:
https://www.youtube.com/watch?v=egQF7_Swank
https://www.youtube.com/watch?v=-2vHqeCaY3A
potom si doplňte pracovní sešit, v příloze posílá vzor, některé příklady zase máte vypočítat sami, ofotit a poslat.

Foto Foto Foto

Aj- řešení
Vážení rodiče,
posílám správně vyplněný pracovní list pro kontrolu.
Můžete zkontrolovat svým dětem sami nebo si kontrolu provedou sami žáci.
Dejte mi prosím vědět, kolik chyb jste udělali a hlavně pokud něčemu nerozumíte, abychom si to vysvětlili.
S pozdravem
Pokorná

Foto

Zeměpis - Domácí úkol
V učebnici si přečti celou str. 46 a napiš si do sešitu význam pojmů: hydrosféra a hydrologie. Dále si zakresli schéma rozdělení vodstva na Zemi. Nyní následuje praktický úkol. Zjisti, kolik vody průměrně spotřebuješ za den (konzumace, hygiena, WC). Vypočítej, kolik je to za rok. Zeptej se rodičů, kolik Kč stojí 1 m³. Vypočítej kolik je to peněz za rok.

Zadáno dne 5.4.2020:

Český jazyk – učivo 6.-10. 4.
Mluvnice 6. 4. Nejprve si opět projděte všechny domácí úkoly z minulého týdne, pokud jste to nedělali průběžně. Každý si rozklikněte a podívejte se do něj, jaký tam máte můj komentář. Někdy po vás chci, abyste mi poslali svou opravu.

Dnes se podíváme na poslední skupinu přídavných jmen, a to přivlastňovací přídavná jména. 
Zápis do sešitu mluvnice:
Přídavná jména přivlastňovací
- ptáme se na ně Čí?
- vzory matčin, otcův
- vzor matčin - příd. jména končící na -in
- vzor otcův - příd. jména končící na -úv/ov
- přečtěte si v učebnici s. 62, prohlédněte si tabulku tvarů, a také modré rámečky na s. 63.
- užití vzorů - o tom, jestli užijete vzor matčin nebo otcův rozhoduje zakončení slova: matčIN, otcŮV/otcOVa (další vysvětlení najdete v Edookitu v dané hodině)
- do sešitu přepište 63/1 - stačí vypsat jen spojení příd. jména s podstatným. Doplníte i/y a přiřadíte ke vzoru. Cvičení mi pošlete do Edookitu, zkontroluji vám ho.

Literatura 7. 4.
- přečtěte si v čítance s. 88-89 - Bertův supertajný deník
- do sešitu napište datum, nadpis a autora, odpovězte na otázky za textem - 1, 2, 4, 5
Pošlete mi kopii vaší práce ke kontrole.

Mluvnice 9. 4.
- pracovní sešit ČJ 2 (žlutý) - přečtěte si modrý rámeček na s. 4. Pokud si PS ještě někdo nevyzvedl, je v kanceláři školy.
- PS 4/4 - určete, zda je přídavné jméno ve spojení měkké M, tvrdé T nebo přivlastňovací P, stačí napsat jen zkratky, PS 5/8 - vytvořte tvary příd. jmen přivlastňovacích, odůvodňujte si, jaké i/y se píše na konci

Mluvnice 7. 4.
- PS 2, 7/12, učebnice s. 64 - červený rámeček nahoře
Pozor: Ne všechna slova končící na -OV jsou přídavným jménem. Vzpomeňte, že jste si říkali pravidlo, že u podstatných jmen je u -ovi vždy měkké i. A to je celý problém. Musíte se jen ujistit, jakým slovním druhem slovo s -ovi na konci je. Pokud je ve větě samo o sobě, např. s nějakou předložkou, můžete si na něj ukázat ten a zeptat se pádovou otázkou, je to PODSTATNÉ JMÉNO.
Pokud ale patří k jinému slovu a ptáme se na něj Čí?, jde o přídavné jméno přivlastňovací. Podle toho musíte také dosadit vzor buď podstatného, nebo přídavného jména.
Příklad. Řekl to Honzovi. Komu to řekl? (Tomu) Honzovi. Podle vzoru pánovi, slovo označuje osobu. Ale: Přišli tam Honzovi kamarádi. Čí kamarádi? Honzovi. Podle vzoru otcovi.
- PS 2. 6/10 - rozhodněte, zda se u doplňovaného slova jedná o podstatné nebo přídavné jméno. Podle toho nadepište nad slovo 1 nebo 2. Pak už jen dosaďte ke vzoru a doplňte i/y.
Pošlete mi cvičení ke kontrole.

Sloh 10. 4.
- POZOR! Jde o úkol na tento a příští sloh, odevzdání tedy proběhne kolem 17. 4.
Zadání: Je mi doma po vás smutno, a tak by mě potěšil dopis od vás. Napište (do sešitu nebo na papír) dopis pro mě, ve kterém mi povykládáte o tom, jak se máte, co celé dny děláte, co vás doma baví, co ne apod. Nezapomeňte na datum a místo, na konci také na váš podpis. Tvořte také odstavce, když budete mluvit o něčem novém. Jsem zvědavá na novinky :-)!

Německý jazyk – učivo 6.-10. 4.
Středa 7. 4. - učebnice s. 32/18 - Bildergeschichte - přečtěte si příběh a přeložte si ho, abyste mu rozuměli. Využijte slovíček, která jsou vlevo vedle textu (Max radí). Pak si otevřete pracovní sešit a zkuste sami z hlavy doplnit 21/17, podle toho příběhu, který jste četli v učebnici. Zkuste to bez nakukování do učebnice. Až doplníte všechno, co vás napadne, zkontrolujte si správnost podle knížky. Odevzdávat ke kontrole nemusíte.

Pátek 10. 4. - zopakujte si slovíčka 2. lekce
- AH 22 - dole je Bonus - najděte co nejvíce členů rodiny a rozhodněte se, kam je napíšete. Mein nebo meine?, pak udělejte AH 23/4a, b. Práci mi neposílejte, později mi pošlete celou stranu, až ji budeme mít hotovou. To nás ale čeká až příští týden.

Zadáno dne 2.4.2020:

Matematika
Jaký jsi počtář bez kalkulačky?
V pracovním sešitě str. 166 - 167. Vypočítej si příklady sám, potom si je zkontroluj podle přílohy. Nafoť a pošli.

Foto Foto

Fyzika
Elektrické pole
V učebnici si přečtěte str. 66 - 68, v příloze máte k přepsání zápis do sešitu. Ofocené pošlete.

F_Elektricke-pole.pdf

Zadáno dne 31.3.2020:

AJ + příloha
naučit se zbytek nepravidelných sloves, vypracovat pracovní list, opakovat slovíčka a nepravidelná slovesa
Zatím na PROJECT 4- FOOD nepůjdeme, to vám musím vysvětlit, je to trochu náročnější.
Pro pracovní list použij vysvětlení a zápis z minulého týdne!

Foto

Zeměpis
30.3. Vypracuj na str. 45 písemně do sešitu cv. 2, 3 a 4. Úkol mně přepošli. Můžeš ho také napsat na papír, vložit do složky a podepsaný vhodit do schránky školy. Nezapomeň napsat pro koho je. Předem děkuji. Pokud máš nějaké pochybnosti, napiš mně.

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika - Souhlasné a střídavé úhly
V pracovní sešitě str. 152 - 159 je dobrovolně (můžete ofocené poslat ke kontrole).
Všichni pokračujeme na str. 161. V příloze posílám až po str. 163 - vypracujte si podle vzorů do pracovního sešitu.
Můžete si najít i na YouTube problematiku Souhlasné a střídavé úhly.

Fyzika - Elektrické vodiče a nevodiče
Přečíst si v učebnici str. 64 - 66, zapsat do sešitu Shrnutí str. 66. (Ofotit a poslat).

Zadáno dne 26.3.2020:

DĚJEPIS
ÚKOLY
Napsat si do sešitu práva a povinnosti řeckých občanů (učebnice str. 66)
Udělat si zápis do sešitu o Athenách (učebnice str.68 - 69)

Zadáno dne 24.3.2020:

Angličtina 6. třída
Nepravidelná slovesa PS str. 79- 1.polovinu 2. sloupečku- opsat, doplnit české výrazy a naučit. , 3. tvar se nemusíte učit.
PS- str. 32, 33. Zopakovat všechna slovíčka PROJECT 3 A, B, C, D. Test na slovíčka nedopadl dobře!!! Nepravidelná slovesa budu zkoušet písemně, výslovnost si procvičíme, až to bude možné.
PŘIPOMÍNÁM TVOŘENÍ OTÁZEK V MINULÉM ČASE: navíc musíte přidat DID + INFINITIV (bez -ed), u nepravidelných je infinitiv 1. sloupeček
DID you go to school yesterday? No, I didn´t. Yes, I did. Šel jsi včera do školy?
Where DID he go yesterday? Kam včera šel?
Pouze u slovesa was, were není did, jen převrácení slovosledu.
Where were you last week? Kde jsi byl minulý týden?
I wasn´t at school. Nebyl jsem ve škole.

Foto

Zadáno dne 22.3.2020:

Zeměpis
23.3. Přečíst kapitolu Podnebí Země (str. 43 a 44)
Odpovědět na otázky na str 44 . Na stejné straně je v hnědém rámečku souhrn učiva, zapiš si ho do sešitu (můžeš i graficky - kružnice a na ní vyznačené jednotlivé podnebné=klimatické pásy). Prcujte průběžně. Pokud vám nebude něco jasné, napište mně na adresu prokeska@seznam.cz

6. A - ČJ a NJ 23.-27. 3.
Obsah:
Dobrý den,
zasílám přehled učiva na další týden. Pro přehlednost ho zapíšu i do jednotlivých dnů jako domácí úkoly, žáci tak mohou potvrzovat jejich splnění. U každého úkolu je možnost kliknout na Označit jako hotové, prosím, aby to děti dělaly, když budou mít k danému dni vše splněné. My všichni (žáci, rodiče i já) tak budeme mít přehled, co má kdo hotovo.
Jen některé úkoly budu chtít odevzdávat ve formě přílohy (fotky), vždy bude možnost nahrát ji přímo do DÚ. Stále platí, že mi můžete zasílat dotazy/fotografie čehokoli, s čím si nebudete jistí.
S pozdravem
Dita Grossová

ČJ:
23. 3. mluvnice PS s. 43 - modrý rámeček, pak 44/27. V učebnici je na s. 54 test č. 6. Zapište do sešitu mluvnice odpovědi na všechny otázky, pište jako vždy jen číslo otázky a písmeno správné odpovědi. Fotografii odpovědí mi pošlete do Edookitu pro kontrolu. Ideálně přidejte i fotografii předchozích dvou cvičení v sešitě (52/2 a 53/3), potvrdím vám správnost tvarů.

24. 3. literatura - čítanka s. 84-85 Jak si přičarovat ztracené morče. Text přečtěte, do sešitu literatury pak zapište datum, název, autora a zodpovězte otázky 1-5. Otázky opisovat nemusíte, stačí odpovědi.

26. 3. mluvnice - PS 44/28, 13 vět, učebnice s. 55 - modrý rámeček nahoře a text Rozlišujte pod ním.
Zápis do sešitu mluvnice: 26. března
Přídavná jména
- ptáme se na ně Jaký, který, čí?
- vyjadřují vlastnosti podstatných jmen
- určujeme u nich pád, číslo, rod a vzor. Pád, číslo a rod určíme pomocí podstatného jména, se kterým se pojí.

Př. Koupil starý dům.
dům - 4. p, č. j., r. m. neživ., vzor hrad
starý - 4. p., č. j., r. m. neživ., vzor mladý

Druhy příd. jmen:
- tvrdá - vzor mladý
- měkká - vzor jarní
- přivlastňovací (Čí?) - vzory matčin a otcův

- následně si přečtěte modrý rámeček na s. 55 dole (druhy příd. jmen) a vypracujte do sešitu 55/4 - doplňte do textu přídavná jména z nápovědy pod textem tak, aby vše dávalo smysl.

27. 3. mluvnice - do sešitu mluvnice napište aktuální datum. V minulé hodině jste do sešitu vypracovávali 55/4, vypište teď pod sebe přídavná jména z první věty a určete u nich pád, číslo, rod a vzor. Připomínám - pád, číslo a rod je stejný jako u podstatného jména, se kterým se dané příd. jm. pojí. Vzor dosadíte podle druhu příd. jména.
Poté si přečtěte rámeček na s. 56 - jde o opakování přípon -ný/-ní. Do sešitu vypracujte 56/1. Pokud si nebudete jisti správností, pošlete mi fotku stránky sešitu. Poradím vám.

27. 3. sloh - v učebnici jsou na s. 134 nahoře dva modré obdélníky. Přečtěte si je. Do sešitu slohu napište datum a zápis:
Dopis
- rozlišujeme dopis osobní a úřední

Osobní dopis
- je neoficiální, určený např. blízké osobě

Obsahuje:
- datum - den, měsíc a rok
- oslovení - píšeme za ním buď čárku, nebo vykřičník (např. Milá babičko!)
- pozdrav
- vlastní text
- rozloučení
- podpis

- do sešitu přepište rozstříhaný dopis 134/1, každá část textu (viz Obsahuje) tvoří samostatný odstavec, tj. píše se na nový řádek.

NJ:
25. 3. - opakovat stále zadaná slovíčka 2. lekce
- přidejte si nová slovíčka: alt - starý a vazby Wie alt bist du? Kolik je ti let? (přesný překlad je Jak jsi starý?), Wie alt ist er, sie...? Kolik let je jemu, jí...?
- do řádků pod slovíčky si připište větu: Ich bin 12 Jahre alt. (věk dejte podle sebe). Překlad: Je mi 12 let. Lenka ist 20 Jahre alt. Lence je 20 let. Napište si tam také slovíčka der Bruder (brúdr) - bratr a die Schwester (švestr) - sestra.
- do sešitu němčiny přeložte tyto věty: Mému otci je ..... let. Mojí sestře (případně tetě) je ..... let. Je mi ..... let.
- následně vypracujte v AH 20/11, 20/10 (vymyslete otázky k napsaným odpovědím), 20/13 - najděte známá slovíčka a roztřiďte je pak do dvou sloupců tak, aby vedle sebe byla antonyma (slova opačného významu)

27. 3. - opakovat slovíčka 2. lekce
- AH 21/14, 15, 16

Zadáno dne 18.3.2020:

Matematika
V pracovním sešitě si zkontrolovat příklady podle přílohy.
Doplněnou str. 147 v pracovním sešitě nafotit a poslat. 
Doporučuji na internetu:
Khanovaskola
Kapitola Základy geometrie – úhly

Fyzika
Učebnice str. 59 – 61 Model atomu - přečíst si a zapsat Shrnutí do sešitu.
Doporučuji na internetu: Nezkreslená věda
Díl: Co je atom?

Zadáno dne 16.3.2020:

Matematika
Doplněné str. 144 a 145 v pracovním sešitě nafotit a poslat. 
Případné dotazy zodpovím písemně prostřednictvím Komunikace.

Zeměpis
Praktický úkol.
1. Jeden den zaznamenávej teplotu vzduchu a vypočítej průměrnou denní teplotu (návod najdeš v učebnici na str. 37).
2. Po dobu jednoho týdne pozoruj oblohu a zapiš, zda je jasno, polojasno, zataženo, dešťové srážky. Můžeš si zvolit k jednotlivým jevům symboly (slunce = jasno, mrak = zataženo a pod.)
Pokud si nebudete vědět rady, napište mně. Prokešová

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – Zopakovat si informace – BACH1, BACH2, vypracovat pracovní listy NÁSTOJE1, NÁSTROJE2
2) Týden od 23.3.2020 - každý si vybere 1 hudební nástroj a vypracuje referát – písemně.
3) Posílám odkazy na hudební pořady, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500008

Přiložené texty:
Foto Foto Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

6.A ČJ, N

Vážení rodiče, milí žáci,
zasílám seznam úkolů do konce příštího týdne (tj. do 20. 3. 2020). Zkratka PS znamená pracovní sešit. Práci jsem rozdělila do jednotlivých dnů, je vhodné každý den splnit zadanou část, tj. práci ani nevynechat, ani ji nedělat dopředu. Práci odevzdáte po návratu do školy. V případě dotazů budu k dispozici přes komunikaci Edookitu (případně školní e-mail). Děkuji za spolupráci, věřím, že toto náročné období společně zvládneme.

S pozdravem

Dita Grossová

Český jazyk:
12. 3. mluvnice - PS 33/1, 34/4, 5, 36/12 - dokončit
13. 3. mluvnice - PS s. 38 přečíst modrý rámeček, 38/16b, s. přečíst modrý rámeček dole, 40/18, zopakovat si nejprve rámeček na s. 22, pak 23/13
13. 3. sloh - nacvičit si nějakou skládačku z papíru (už jsme dělali v hodině a bylo zadáno za DÚ), na papír A4 napsat popis postupu, tj. nadpis, seznam pomůcek a vlastní popis, který je vhodné doplnit obrázky (nákresy postupu, aby vše bylo jasné)
16. 3. mluvnice - PS 35/8, 9, modrý rámeček na s. 40 a 41, 41/20 - dokončit, 42/24 - dokončit
17. 3. literatura - čítanka s. 80 - přečíst úvod nahoře, pak ukázku K. Čapek - Dášeňka a Pudlenka, zelený rámeček dole, poté přečíst básničku na s. 81 - J. Noha - Čí oči - na papír A4 (sešity jsou u mě) zodpovědět otázky 1, 2, 3 (samozřejmě sami, ne ve skupince :-)
19. 3. mluvnice - PS 21/8, s. 41 - modrý rámeček, poté 41/21, 43/25
20. 3. mluvnice - učebnice s. 52 - přečíst si modrý rámeček. Podstatou je, že u některých slov odlišujeme, zda jde o část lidského/zvířecího těla (např. oči), nebo o část nějaké neživé věci (oka). U živých bytostí máme zvláštní tvary, které se musíme naučit, u neživých věcí skloňujeme tato podstatná jména podle vzoru. Příklad: Dívka s modrýma očima. Punčochy s puštěnými oky (městy). Do sešitu napište s pomocí učebnice 52/2, s pomocí přehledů na s. 53 nahoře pak 53/3.
20. 3. sloh - na papír A4 napište postup přípravy oblíbeného jídla. Nezapomeňte na nadpis a seznam surovin. Jednotlivé kroky můžete číslovat. Práci doplňte obrázkem.

Průběžně budete pracovat na četbě za 3. čtvrtletí (jedna kniha ze seznamu, jedna dle vlastního výběru). Některé kulturní deníky jsou u mě, nevadí, buď do nich četbu doplníte později, nebo si napište zápis na papír a do deníku ho vlepíte.

Německý jazyk:
13. 3. zopakovat si slovíčka v PS na s. 25 (první část, členové rodiny). Opakování: mein/meine (můj/moje) - mein užíváme u mužského a středního rodu, meine u ženského rodu (mein Vater, meine Mutter). Stejná pravidla platí pro dein/deine (tvůj/tvoje). PS 18/2 - dokončení, 18/3, 18/4

18. 3. slovíčka PS s. 25, naučit se další (v závorkách uvádím výslovnost, pokud se vyslovují jinak, než se píší): schon [šón], aber [ábr], sehr [zér], auch, nett [net], dick [dyk], groß [grós], klein [klain], frech, jung, schnell [šnel], langsam, dünn [dyn]
S pomocí slovníčku splnit v PS 19/5 - druhou část, tj. Napiš něco o své rodině (min. 6 vět)

20. 3. opakovat slovíčka, PS 19/6, 7, 8

Anglický jazyk

Opsat do slovníčku a naučit se první sloupeček nepravidelných sloves v
prac. sešitě str. 79.Překlad slovíček si vyhledejte na netu, nebo ve
slovníku. 3 tvar sloves nemusíte. Dále vypracujete všechna cvičení v
pracovním sešitě po stranu 31. Nedějete str. 29/cv. 3. Připomínám: zápor
(not) musí mít v minulem čase DIDN´T + infinitiv (první sloupeček u
nepravidelných sloves, u pravidelných bez přípony -ed.

Matematika 6. A - pracovní sešit doplnit do str. 163, učebnice 3. díl - kapitola Úhly

Fyzika 6. A - Gravitační síla - učebnice str. 53 - zapsat si vzorec,
Elektrování těles -učebnice str. 56-57, popsané pokusy si vyzkoušet doma, vyfotit si jejich výsledky, zapsat si do sešitu Shrnutí.

Zeměpis
Pročíst kapitolu "Atmosféra" str. 33 až 45. Umět odpovědět na otázky na str. 35, 39, 42, 44 a souhrnné opakování na str. 45

DĚJEPIS

ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str. 61 a udělat si stučný zápis o Minojské civilizaci
Najít si pověst o minotaurovi - kdo to je minotaurus, kdo je to kyklop, co je to labyrint
Udělat si do sešitu přehled starověkého Řecka (učebnice str. 62)
Zápis ze strany 63 - Mykénská civilizace
Co to je ILIAS a ODYSSEA
Najdi si pověst o Tróji - pokud je to možné, podívejte se na film Trója

RODINNÁ VÝCHOVA

Zásady zdravého stravování - napsat, co by měl člověk jíst, čemu by se měl vyhnout a proč
Vyhledat si, co to jsou: bílkoviny, sacharidy a tuky
Nakreslit si do sešitu pyramidy zdravého jídla