Učivo v době karantény - 5.A

Zadáno dne 10.5.2021:

Vlastivěda

AHOJ VŠEM!

ÚKOLY (odpověz na otázky s pomocí učebnice na str. 28-29)
1. Co je to barikáda?
2. Co je to petice?
3. Co obsahovala petice Čechů pro císaře?
4. Jak revoluce u nás dopadla?
5. Kdo nastoupil po ní na trůn?

Zadáno dne 26.4.2021:

Vlastivěda

Ahoj všem! Tento týden nedávám úkoly, protože příští hodinu (v pondělí ve škole) budeme psát test. Bude obsahovat tyto otázky:

1. Kdo to byl JAN HUS? (vše, co o něm víš)
2. Kdo to byl JAN ÁMOS KOMENSKÝ? (vše, co o něm víš)
3. Jak se jmenovala jediná panovnice na našem trůně? Co všechno zavedla v naší zemi?
4. Jak se jmenoval její syn?
5. Co to znamená pojem ASTROLOGIE?

Na test se dobře připravte:)
V pondělí budu také vybírat vaše sešity a známkovat.

Zadáno dne 12.4.2021:

Vlastivěda

MANUFAKTURY
Vzhledem k tomu, že byly Velikonoce a neměli jsme hodinu, budeme probírat látku, kterou jsem zadávala před svátkama. Úkol nebyl lehký, tudíž prodlužuji termín odevzdání do tohoto pátku a podíváme se na to společně.:)

Zadáno dne 5.4.2021:

Vlastivěda

MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE (učebnice 22-23)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 9.4. 2021

1. Co je to MANUFAKTURA?
2. V jakém odvětví vznikalo nejvíce manufaktur?
3. Jak se poháněly nejprve stroje?
4. Co převratného bylo vynalezene pro urychlení výroby? Kdo ho vymyslel? Co ho pohánělo?
5. Kdo to byl Josef Božek?

Zadáno dne 29.3.2021:

Vlastivěda

Ahoj všem!
Protože tento týden začínají Velikonoce, rozhodla jsem se, že Vám nedám žádný úkol. Užijte si zasloužené prázdniny:) Prosím jenom ty, kteří něco neodevzdali, aby si to přes prázdniny doplnili a poslali mi to:) Jsou to ty úkoly, u kterých máte v hodnocení 5ku, která se ale po odevzdání hned smaže.:)
Budu se těšit až se konečně uvidíme:)

Zadáno dne 22.3.2021:

Vlastivěda

VLASTIVĚDA JAN ÁMOS KOMENSKÝ
1. Jak se mu říká a proč?
2. Zamysli se, co znamená jeho výrok: “Pojď sem dítě, uč se moudrým býti”
3. Proč musel odejít z naši země?
4. Jak vypadaly tehdejší školy a jak to v nich vypadá dnes?

Zadáno dne 8.3.2021:

Vlastivěda

vlastivěda 8.3 word.docx

Zadáno dne 1.3.2021:

Vlastivěda

HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU
1. Jak dlouho u nát tento rod vládl?
2. Jak se jmenovala jediná žena, která u nás vládla?
3. Kolik měla dětí?
4. Co v naší zemi zavedla?
5. Myslíš si, že udělala správnou věc? Proč ano / proč ne?

Český jazyk

přídavná jména - opakování a procvičování
Čítanka str. 157, 160-161

Matematika

dělení dvojciferným dělitelem, geometrie - jednotky obsahu, obsah obdélníku a čtverce

Anglický jazyk

opakování 1.-3.lekce

Zadáno dne 15.2.2021:

ČJ: doplňovačka na vzory podstatných jmen, skloňování přídavných jmen
U str. 63-64, 70-77
Čítanka str. 156-161 (tropický pás)

M: dělení, geometrie - jednotky obsahu, obsah obdélníku a čtverce
U str. 60-67
PS 2.díl str. 2-10

AJ: opakování 3.lekce
U str. 38-39
PS str. 30-31

Zadáno dne 8.2.2021:

Vlastivěda

ÚKOLY
1. Co se stalo po smrit Jana Husa?
2. Kdo to byl Jan Žižka z Trocnova? Nakresli si ho do sešitu.
3. Napiš si 3 husitské zbraně.
4. Jací byli husité bojovníci?
5. Jak dopadla bitva u Lipan?

ČJ: opakování podstatných jmen, přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací
U str. 66-75
Čítanka str. 169-171 (polární pás)

M: zlomky - procvičování, dělení, geometrická tělesa
U str. 54-59
PS dokončení 1. dílu

AJ: lekce 3D dokončení
PS str. 28-29

Zadáno dne 1.2.2021:

Vlastivěda

1. Kdo to byl Jan Hus? Nakresli ho do sešitu.
2. Co se lidem na církvi nelíbilo?
3. Jak Jan Hus dopadl?
4. Kdy tento den slavíme? Proč si to připomínáme?

ČJ: rod a vzor podstatných jmen, úvod do přídavných jmen
U str. 62-67
Čítanka str. 166-171 (polární pás)

M: zlomky, geometrická tělesa
U str. 52-56
PS dokončení 1. dílu

AJ: lekce 3D: slovní zásoba - školní předměty, rozvrh hodin
U str. 34-39
PS str. 28-31

Zadáno dne 25.1.2021:

ČJ: rod a vzor podstatných jmen
U str. 61-64
PS dokončení 1.dílu

M: zlomky
U str. 48-55
PS opakování od str. 56

AJ: slovní zásoba - školní předměty, rozvrh hodin
- gramatika - "have got" - otázky a odpovědi "Have you got a ... ? Yes, I have. / No, I haven´t."
U str. 33-36
PS str. 27-29

Vlastivěda

Napiš si do sešitu:
Co víš o Karlu IV?
Co všechno nechal postavit?
Viděl jsi Noc na Karlštejně (pokud ne, pusť si)? Napiš o čem to bylo.
Na jaké bankovce máme Karla IV.?

Zadáno dne 18.1.2021:

Vlastivěda

Představ si, že jsi král/královna v 10. století.
1. Co by jsi udělal, aby se lidem v zemi žilo lépe?
2. Co je to erb? Nakresli si, jaký by byl ten Tvůj:)
3. Vymysli si svoji pečeť. :)
4. Myslíš si, že bylo panování náročné? Napiš proč ano, nebo proč ne:)
5. Chtěl/a by si vládnout naší zemi?

ČJ: mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor
U str. 57-62
PS str. 44-48

M: římské číslice, souřadnice bodů
U str. 45-47
PS str. 70-74

AJ: 3.lekce - slovní zásoba 3A + 3B (PS str. 82)
- gramatika - "have got" - kladné a záporné věty; přídavná jména
U str. 29-31
PS str. 23-25

Zadáno dne 10.1.2021:

Vlastivěda

1. Najdi si pověst o Břetislavovi a Jitce.
2. Kdo byl první český KRÁL?
3. Co to byly křížové výpravy?
4. Kdo to jsou mniši a jeptišky? (Nakresli si je dosešitu nebo si vytiskni obrázek)
5. Vylušti správná slova:
VSBŘTIEAL, AMILULD, LOKSTE, ŠJPETIKA, HMINC

ČJ: slovní druhy, úvod do podstatných jmen
U str. 53-57
PS str. 44-48

M: opakování - jednotky času, přímá úměrnost, geometrie - kružnice a kruh
U str. 41-43
PS str. 54-60, 64-68

AJ: opakování 2.lekce - slovní zásoba
úvod do gramatiky 3.lekce - časování "have got" (mít) + zápor
U str. 24-31
PS str. 20-25

Zadáno dne 3.1.2021:

Výuka 4. – 8. ledna

ČJ: opakování, pravopis i/y, slovní druhy, sloh-popis pracovního postupu, čtení- čtenářský list
U str. 45-52
PS str. 40-48

M: opakování, jednotky času, geometrie - kružnice a kruh
U str. 35-39
PS str. 54-60

AJ: opakování 2.lekce
U str. 16-27
PS str. 12-21

Zadáno dne 22.11.2020:

Vlastivěda
Pravěk

pravěk 4, 5 pdf.pdf

Distanční výuka 23. – 27. listopadu

ČJ: dělení slov na konci řádku, opakování

M: písemné násobení a dělení, jednotky času, geometrie

AJ: Days of the week, slovosled, otázky, adresa, opakování

Úkoly 23.11.-27.11.:

Po ČJ U str. 43
ČJ PS str. 36
M U str. 32
M PS str. 46-48
AJ U str. 24-25
AJ PS str. 19
Út M U str. 33
M PS str. 50-52
ČJ U str. 44
ČJ PS str. 37
St ČJ U str. 45
ČJ PS str. 38
M U str. 35
M PS str. 54-56
VL
Čt M U str. 36
M PS str. 58
AJ U str. 26
AJ PS str. 20
ČJ U str. 46
ČJ PS str. 39
ČJ U str. 47
ČJ PS str. 40
M U str. 39
M PS str. 60
AJ U str. 27
AJ PS str. 21

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici strany 26 a 27
- v příloze najdete zápis

Zadáno dne 16.11.2020:

Vlastivěda
historie 5 pdf.pdf

Zadáno dne 13.11.2020:

Distanční výuka 16. – 20. listopadu

ČJ: předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; sloh – popis předmětu, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

M: písemné násobení a dělení, geometrie

AJ: vocab.:Days of the week, slovosled, otázky, adresa

Úkoly 16.11.-20.11.:

Po ČJ U str. 38
ČJ PS str. 29
M U str. 30, 31
M PS str. 44, 46
AJ U str. 22 AJ PS str. 18
Út Státní svátek
St ČJ U str. 39
ČJ PS str. 30-31
M U str. 32
M PS str. 48, 50
VL
Čt M U str. 33
M PS str. 52
AJ U str. 23
AJ PS str. 19
ČJ U str. 41
ČJ PS str. 32-33
ČJ U str. 42
ČJ PS str. 34-35
M U str. 34
M PS str. 42
AJ U str. 21
AJ PS str. 17

Přírodověda
Děti si přečtou v učebnici stranu 25 a pak podle ní vyplní v pracovním sešitě na straně 15 cvičení 1,2,3.

Zadáno dne 9.11.2020:

Vlastivěda
vlastiveda 5 globální problemy pdf.pdf

Zadáno dne 6.11.2020:

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici strany 23 a 24
- do sešitu si napište PŮDA a v textu vyhledejte:
- jak vznikla půda:
- jaké je složení půdy:
- jaký je význam půdy:

Distanční výuka 9. – 13. listopadu

ČJ: předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; sloh – popis předmětu

M: písemné násobení a dělení, geometrie

AJ: přivlastňovací zájmena, slovosled

Úkoly 9.11.-13.11.:

Po ČJ U str. 35
ČJ PS str. 25
M U str. 30
M PS str. 44-45
AJ U str. 19
AJ PS str. 15
Út M U str. 31
M PS str. 46-47
ČJ U str. 36
ČJ PS str. 26
St ČJ U str. 37
ČJ PS str. 27-28
M U str. 32
M PS str. 48-49
VL
Čt M U str. 33
M PS str. 50-51
AJ U str. 20
AJ PS str. 16
ČJ U str. 38-39
ČJ PS str. 29
ČJ U str. 40
ČJ PS str. 30-31
M U str. 34
M PS str. 42
AJ U str. 21
AJ PS str. 17

Online výuka je naplánovaná na každý den od 8 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Zadáno dne 2.11.2020:

Informatika

  1. Přečti si prezentaci o typech počítačů 01_Typy-počítačů.pdf
  2. Zkus odpovědět do sešitu/na papír otázky k prezentaci a fotku pošli do Edookitu mailem (známka)
  3. Poznač si, co nevíš nebo zkus využít internet a najít odpověď
  4. Dobrovolný domácí úkol: Běž na procházku někam na vzduch

5.A II.online_tyden _Typy počítačů.pdf

  1. K čemu slouží počítač?
  2. Co znamená zkratka PC?
  3. Jaké typy počítačů máš doma?
  4. Jaký operační systém používáš na svém počítači nebo telefonu? Namaluj jeho logo.
  5. Co je to server? (vyhledej informaci na internetu)

Zadáno dne 1.11.2020:

Vlastivěda
evropska unie 5. pdf.pdf

Distanční výuka 2. – 6. listopadu

ČJ: přídavná jména, přípona –ský, opakování

M: procvičování násobení a dělení, jednotky hmotnosti, geometrie

AJ: countries, verb BE, family

Úkoly 2.11.-6.11.:

Po ČJ U str. 31
ČJ PS str. 22
M U str. 25
M PS str. 34-35
AJ U str. 16
AJ PS str. 12
Út M U str. 26
M PS str. 36-37
ČJ U str. 32
ČJ PS str. 22
St ČJ U str. 33
ČJ PS str. 23
M U str. 27
M PS str. 38-39
VL
Čt M U str. 28
M PS str. 40-41
ČJ U str. 33
ČJ PS str. 24
AJ U str. 17
AJ PS str. 13
ČJ U str. 34
ČJ PS str. 49
M U str. 29
M PS str. 52/8
AJ U str. 18
AJ PS str. 14

Online výuka je naplánovaná na každý den od 8 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Přírodověda
- v učebnici si přečtěte stranu 22, do sešitu si napište:
NEOBNOVITELNÉ A OBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZRDOJE
- neobnovitelné přírodní zdroje dokáže člověk za určitou dobu úplně vytěžit, jsou to omezené zásoby různých nerostných surovin – paliva, železné rudy, stavební kámen
- obnovitelné přírodní zdroje jsou nevyčerpatelné, využívání obnovitelných zdrojů je i šetrnější k životnímu prostředí
- př.: energie Slunce, energie větru, energie pohybu mořské a říční vody, energie vnitřního tepla Země, energie biomasy
- úkol: zjisti, co je BIOMASA
- v pracovním sešitě na straně 14 vypracujte cvičení ZOPAKUJTE SI

Zadáno dne 16.10.2020:

Vlastivěda

Foto

PŘÍRODOVĚDA
- V UČEBNICI PŘEČÍST STR. 19-21 – VŠE SI UPŘESNÍME A DOVYSVĚTLÍME NA ONLINE VÝUCE (v úterý ráno se připojím k vaší paní učitelce)
- DO SEŠITU SI PAK OPIŠTE MODRÝ RÁMEČEK NA STR. 21

Zadáno dne 15.10.2020:

Informatika

ICT 5.A.docx

Zadáno dne 14.10.2020:

Distanční výuka 19. – 23. října

ČJ: psaní předpon a přípon, zdvojené souhlásky

M: procvičování násobení a dělení, jednotky délky, geometrie

AJ: Alphabet, Spelling, Plural, There is/are...

Úkoly 19.10.-23.10.:

Po kontrola úkolů z minulého týdne
ČJ: stavba slova, tvoření slov, vypravování podle obrázků
U str. 18-24
PS str. 13-16
M: násobení a dělení, geometrie
U str. 10, 16, 17
PS str. 16, 18, 20, 22
AJ: Vocabulary: In the classroom, Instructions, Negatives, Numbers
U 6-9
PS 4-7, 80B
Út ČJ U str. 25,26
ČJ PS str. 17
M U str. 17,18
M PS str. 20-25
AJ U str. 10,11
AJ PS str. 8,9
St ČJ U str. 27,28
ČJ PS str. 17,18
M U str. 19,20
M PS str. 26-29
AJ U str. 12,13
Čt ČJ U str. 29
ČJ PS str. 19,20
M U str. 21,24
M PS str. 32,33
AJ U str. 14
AJ PS str. 10,11
ČJ U str. 30
ČJ PS str. 21
M U str. 22,23
M PS str. 30,31
AJ U str. 15

Online výuka je naplánovaná na každý den od 8 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.