Učivo v době karantény - 5.A

Zadáno dne 22.6.2020:

Výuka v týdnu 22. – 26.6. 2020

AJ – Anglický jazyk 5.A
Máme tu poslední týden! Takže opakujeme! Nemusíte stihnout vše, klidně si něco nechte na prázdniny.
Tento školní rok byl pro všechny velmi netradiční. Někteří z vás doma velmi dobře a pilně pracovali. Někteří pracovali méně a někteří téměř vůbec. Myslím, že všichni však pochopili, že se učí jen a jen pro sebe.
Rodičům děkuji za ochotu spolupracovat. Vážím si Vaší pomoci.
Přeji Vám hezký a úspěšný týden.
S těmi, s kterými se již neuvidím 26. 6., mějte krásné a slunné prázdniny!
vaše paní učitelka Michaela Malíková

Lekce 6D
U str. 70-71
PS str. 58-59

Slovíčka:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5515
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/clothes/vocabulary/exercises.html
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/clothes9.htm

Gramatika:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/clothes/clothes-today/exercises.html

Zadáno dne 15.6.2020:

AJ – Anglický jazyk 5.A
Přehled online výuky:
úterý 16.6. 10h
čtvrtek 18.6. 9:30h

Lekce 6BC
U str. 66-69
PS str. 54-57

Online procvičování slovní zásoby:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/listening?cc=cz&selLanguage=cs
Online procvičování gramatiky:
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/6-rocnik/present-continuous/cv8.htm

Zadáno dne 14.6.2020:

ČJ - 5. A tř., 15. - 19.2020:
15.6.:opakuj zájmena, skloňování zájmen, učebnice, str,109(105) /17-do sešitu1, učebnice, str.110(106)/1- ústně, PS, str.39b/3
16.6.učebnice, str.111(107)/3,5 -do sešitu 1, PS,str.39b/4, PS, str.39b/5- projdi diktát, PS str.40/1
17.6.PS, str.40/2-ústně, PS,str.40/3, PS, str.40/4 - ústně, čítanka,str.126
18.6.učebnice, str.111(107)/6 - do sešitu 1, učebnice, str.111(107)/7a -do sešitu 1 (7b- ústně), PS str.41(neočíslovaná strana) / 1,2
19.6.PS, str.41/3, PS, str.42/ 5, PS, str.42/6 - ústně, , PS str.42/7, čítanka,str.127 - 128

M - 5.A .tř., 15. - 19. 6.2020:
15.6.:učebnice, str.128-sčít. a odčít. zlomků se stejným jmenov.,učebnice, str.128/4,7-ústně, učebnice, str.128/5,8 - do sešitu 1
16.6.:učebnice, str.129/ 9 a,b, c - do sešitu 1, PS, str.56/1,2,3
17.6.:PS,str.56/4,5,6, PS, str.58/2,3
18.6.: PS, str.58 /6,7,8,9 , učebnice, str.130/ 19 - ústně
19.6.: G: PS, str.56/8 - rýsuj na str.57, PS, str.56/ 9, opakuj povrch krychle a kvádru

Zadáno dne 7.6.2020:

Anglický jazyk
Přehled online výuky:
úterý 9.6. 10h
čtvrtek 11.6. 9:30h

Lekce 6A
U str. 64-65
PS str. 52-53

Online procvičování slovní zásoby:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
Online procvičování gramatiky:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=f4J1cBSvUXI

ČJ - 5.A tř., 8. - 12.6.2020:
8.6.:skloňování zájmen, učebnice, str.105(101),str.106(102)/4- do sešitu1, PS, str.37/1, učebnice, str.107(103)-modrý rámeček ,PS, str.37/3
9.6.:PS, str.37/4, učebnice, str.107(103)/7,8a- do sešitu 1, učebnice, str.107(103)/8 b,c-ústně, čítanka, str.120-122
10.6.:učebnice, str.107(103)/10-zkus diktát, učebnice, str.108(104)/- skloňování MY ,VY PS, str.38/1,2,3
11.6.:PS,str.38/4, učebnice, str.108(104)/11,12 - do sešitu 1, čítanka, str.124 - 125
12.6.:učebnice,str.109(105)-ON,ONA,ONO (modrý rámeček), učebnice, str.109(105)/14a-ústně,učebnice,str.109/15-do sešitu 1, PS,str.39a

M -5.A tř., 8. - 12.6.202:
8.6.:učebnice, str.117-aritm. průměr(modrý rámeček),str.117/1-ústně,PS, str.52/1,2,3 učebnice, str.117/7-slov. úloha- do sešitu 1
9.6.:učebnice, str.118/14-do sešitu 1, PS, str.52/4,5,6
10.6.:PS,str.52/7,8,9 učebnice, str.118/18- do sešitu 1
11.6.:PS,str.54/1,2,4 PS, str.54/3- vypočítej písemně do sešitu 1 a výsledky napiš do PS
12.6.:zopakuj procenta, učebnice, str.119/25-ústně, učebnice, str.119/24- slovní úloha do sešitu 1
Projdi učivo G : S krychle a kvádru, pravidla pro výpočet o,S čtverce a obdélníka a převody jednotek!

Zadáno dne 1.6.2020:

AJ – Anglický jazyk 5.A
Přehled online výuky:
úterý 2.6. 10h
čtvrtek 4.6. 9:30h

U lekce 5CD str. 56-59
PS lekce 5CD str. 46-49

Online procvičování slovní zásoby:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town1.htm
https://www.learningchocolate.com/content/our-town
Online procvičování gramatiky:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there9.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there10.htm
Podívej se na video a pak procvičuj sloveso „can“:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=4HZsOaCea5M
https://www.youtube.com/watch?v=9UFo7OwbQKc
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/index.htm

Zadáno dne 31.5.2020:

ČJ - 5.A třída, 1. - 5.6. 2020:
-opakuj podle učebnice probrané učivo
1.6.:zájmena tázací, učebnice, str,102(98), (modrý rámeček) učebnice, str.103(99)/11-do sešitu 1 piš jen otázky, PS, str.35/1,2
2.6.:zájmena vztažná, učebnice, str.103(99), (modrý rám.),učebnice,str.103(99)/13-ústně, učebnice, str.103(99)/14 ( jen 7 souvětí )-do sešitu 1,PS,str.35/1
3.6.: zájmena neurčitá,učebnice, str.104(100),)modrý rám.), učebnice, str.104(100)/15-do sešitu1,PS, str.36/1,čítanka, str. 122/1,2-do seš.ČT
4.6.:zájmena záporná, učebnice, str.104(100)(modrý rám.), učebnice, str.104(100)/17,18-ústně, PS, str.36/1, PS, str. 36/2-piš jen 7 vět
5.6.::skloňování zájmen,učebnice, str.105(101), (modrý rám.), učebnice, str.105(101)/1 -ústně, ,učebnice, str.105(101)/2-do sešitu 1, PS, str.37/2- ústně

M - 5.A třída, 1. - 5. 6.2020:
-opakuj učivo o zlomcích a desetin. číslech
1.6.:procenta, učebnice, str. 116- červené věty -nastuduj,, učebnice, str.116/1,2,3, učebnice, str.117/1-ústně, učebnice, str. 117/3-do sešitu 1
2.6.:učebnice, str.117/10 , 4 - do sešitu 1, PS, str.50/ 1,2
3.6.:PS, str.50/3,5, učebnice, str.116/4- projdi jen ústně, učebnice, str.116/5- do sešitu 1
4.6.:PS, str.50/4,6,8 učebnice, str.118/16- bez 1. příkladu- do sešitu 1,( 4 příklady)
5.6.:G - zopakuj povrch krychle a kvádru, PS, str.50/7 (rýsuj na str.51), PS, str.52/10 (rýsuj na str.53)

Zadáno dne 24.5.2020:

ČJ-5.A třída, 25. - 29.5.2020
25.5.:zájmena,učebnice, ,od str. 100( modré rámečky), učebnice, str.101/4-do sešitu 1, čítanka, str.118-119
26.5.:PS,str.33/1, PS, str.33/3-ústně , učebnice, str.100/2a, učebnice, str.101/3- projdi ústně
27.5.:zájmena přivlastňovací- učebnice, str.101(modré rámečky),učebnice, str101/5-ústně, učebnice, str.101/6- do sešitu 1 , PS,str.34/1 (zájmena přivl.)
28.5.:zájmena ukazovací.,učebnice, str.102(modrýrámeček),učebnice, str.102/7-ústně,učebnice, str.102/8a-do sešitu 1,PS,str.34/1 (zájmena ukaz.)
29.5.:PS,str.33/4, PS, str.34/2 (zájm. ukazov.), čítanka, str.120 - 122
POZOR! ON LINE výuka-v úterý od 10,30 hod., ve čtvrtek od 8,30 hod.!

M-5.A třída, 25.5. - 29.5.2020
25.5.:PS, str.46/1, PS, str. 46/2,5 - slovní úlohy
26.5:PS, str.46/8,9, PS, str.46/7 - slovní úloha
27.5.:PS,str.48/1, PS, str. 48/2,4
28.5.:PS,str.48/5,8, PS, str.48/3,6- slovní úlohy
29.5.:povrch kvádru, učebnice, str.115, učebnice, str.115/2- do sešitu G, PS, str.46/10 - rýsuj na str.47
POZOR! ON LINE výuka - v úterý od 9,00 hod., ve čtvrtek od 10,30 hod.!

Zadáno dne 23.5.2020:

AJ – Anglický jazyk
Přehled online výuky:
úterý 26.5. 10h
čtvrtek 28.5. 9:30h

U lekce 5B str. 54-55
PS lekce 5B str. 44-45

Podívej se na video a pak procvičuj:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/220553114000026/obsah/763595-anglicky-jazyk
https://www.learningchocolate.com/content/rooms
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/index.htm

Zadáno dne 17.5.2020:

ČJ- 5.A tř., 18. - 22.5.2020
-opakuj slovesný způsobu
18.5.:učebnice, str.98(95) /5- do sešitu 1,PS, str.32a/6 - zkus diktát
19.5.:PS, str.32b/7,8, učebnice, str. 99(95) /2a - napiš jen ve 2. os.,čísla jedn.
20.5:učebnice, str.99(95) /5 -do sešitu 1 , PS, str.47/2,4
21.5.:PS,str.47/3- vhodný přísudek podtrhni, PS,str.48/1,3
22.5.:PS,str.48/2, PS,str.49/4 - doplň

M - 5.A tř., 18. - 22.5.2020
18.5.: PS,str.38/4, PS,str.40/1
19.5.: PS, str.40/2,3,4
20.5.: PS, str.42/1, 5,6
21.5 : PS, str.42/7,8, PS, str. 42/9- napřed zopakuj pravidla zaokrouhlování
22.5.: G-PS, str44/3 (čtverc. síť na str. 45), PS, str.44/1,2- rýsuj pěkně a přesně !

AJ – Anglický jazyk 5.A
Ke společné online výuce se sejdeme tentokrát v pondělí od 10hodin a ve čtvrtek od půl desáté.
V testíku zopakujeme slovíčka lekce 5A, předložky místa, vazbu There is/are.
Domácí úkol: pracovní sešit str. 42,43. Vyfoť a pošli mi.
Dále začneme společně lekci 5B. Vypiš si slovíčka do sešitu.

Zadáno dne 10.5.2020:

AJ – Anglický jazyk
Zvu všechny páťáky k výuce anglického jazyka přes MS Teams ve čtvrtek od půl desáté. Zopakujeme lekci 5A My room. Procvičíme slovíčka lekce 5A, výslovnost a poslechy, předložky místa, vazbu There is/are.
Doma můžeš správnou výslovnost a slovíčka trénovat zde:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=GeHUzx0PzdY&feature=related
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/things/things1.htm
https://learningapps.org/view352790
Vazbu there is/ there are … zde:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm
http://www.learnenglish-online.com/grammar/tests/thereisthereare.html
Předložky místa zde:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/prepositions/prep1.htm
https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-online-grammar-practice/
Pokud neznáš slovíčko anglicky, použij překladač i s výslovností (např. https://translate.google.cz/?hl=cs ).
Domácí úkol: pracovní sešit str. 42,43. Vyfoť a pošli mi.

See you on Thursday at half past nine!

ČJ-5.A třída, 11.5. - 15.5.2020
-někteří zapomínají,že společně pracujeme , připoj se v úterý v 10,00 hodin!

11.5.-zopakuj tvary rozkaz. způsobu- učebnice, str.96(92),učebnice, str.96(92) /2a-do sešitu 1
12 5.-PS, str.45( není očíslovaná)/1,2, učebnice, str.97(93)-tvary podmiň. způsobu (rámeč.)
13.5.-učebnice, str.97(93)/1-ústně, PS,str.45/3
14.5.-PS,str.45/4,učebnice, str.97(93)/2- do sešitu 1
15.5.-PS,str.46/1, PS,str. 46/3- celé cvičení ústně, do sešitu 1 posledních 6 vět

Nezapomeň na čtení a na úterý v 10 hodin! Pěkný týden!

M - 5.A třída,, 11. -15. 5.2020
-chválím všechny, kteří se ve čtvrtek v 10,00 hodin připojují a společně pracují!

11.5.-učebnice,str,79- převádění jednotek obsahu-nastuduj, učebnice, str.79/4-do seš. 1,učebnice, str.83-další jednotky (a,ha)
12.5. -učebnice, str.84/10-do sešitu 1,, PS,str.36/3,5
13.5.-PS,str.36/8, učebnice, str.109/14- slov. úloha do sešitu 1
14.5.-PS, str.38/1a -zopakuj pís. dělení,PS,str.38/3
15.5.-PS,str.36/9-geometrie, PS, str.36/7, PS ,str. 34/5a,b

Pěkné dny a nezapomeň na čtvrtek v 10 hodin!!!

Zadáno dne 4.5.2020:

AJ – Anglický jazyk
Procvičujeme kapitolu My room.
PS str. 42, 43
U str. 52, 53 budeme probírat online.
See you on Thursday at half past nine!

Zadáno dne 3.5.2020:

ČJ - 5.A tř., 4. - 7. 5. 2020
-každé ÚTERÝ v 10,00 hod procvičujeme a opakujeme společně učivo, nezapomeň se připojit
- chválím ty, co se,,ozývají,,,ale co ti ostatní ?!?!

4.5.2020:
-zopakuj shodu přísudku s podmětem (učebnice,str.94,st.učebnice str.90)
-učebnice, str.94 (90 )/1- do sešitu 1
-PS, str.44/1neopisuj, ZSD vyznač přímo do PS

5.5.2020:
-nastuduj rámečky,učebnice, str.94/94 (90/91 )
-PS,str.44/2
-učebnice, str.94 (90 )/2-do sešitu 1

6.5.2020:
-PS,str.44/3
-učebnice, str.94 (90 )- projdi ústně

7.5.2020:
-PS,str.44/4- zkus aspoň polovinu diktátu,přímo do PS vyznač podmět a přísudek
-učebnice, str.95 (90 )/4 1. odstavec, do sešitu 1

A v neděli 10. nezapomeň na přání pro maminku !

M- 5.A tř., 4. -7. 5. 2020
-každý čtvrtek v 10, 00 hod. opakujeme a procvičujeme učivo
-nezapomínej se připojit : ČTVRTEK-10,00 hod.

4.5.2020:
-učebnice, str.135- násobení desetin. čísel 10 a 100-nastuduj pravidla
-učebnice, str.135/4a,c - do sešitu 1
-učebnice, str.135/5- sl. úloha do sešitu 1

5.5.2020:
-učebnice, str.136/11- do sešitu 1
-násobení desetin. čísel 100- str. 136- nastuduj
-učebnice. str.136/15a,c - do sešitu 1

6.5. 2020:
-učebnice, str.137/19 -projdi ústně
-učebnice, str.137/21- do sešitu 1
-PS, str.36/1,2

7.5.2020:
-učebnice, str.137/25, příklad :(3,5 + 0,7).10=4,2 . 10 = 42, dalších 5 př. do sešitu 1
-učebnice, str.137/26 -sl. úloha ( zápis ! )- do sešitu 1

Nezapomeň - čtvrtek v 10 hodin na připojení!

Zadáno dne 26.4.2020:

AJ – Anglický jazyk
Opakujeme a dokončujeme již dříve zadanou práci.
U po str. 55
PS po str. 45
Have a nice sunny week!

ČJ -5. A tř., 27.4. - 30.4.2020
-zopakuj kapitolu časování sloves (učebnice od str 88.)
-nezapomínej na čtení
27.4.2020:učebnice, str.93 (st. učeb. str.89) -časování zvrat. sloves, učebnice,str.93 /4 (st.učeb.str.89/4)-sešit 1
28.4.2020: PS,str.27 / 3, PS,str.30 /4- doplň, dokonči svůj LL a pošli ukázku
29.4.2020:PS,str.31-32a /2 , Počítač, str.31-ústně, PS str.31 / 1 -křížovka, PS,str.32a /3
30.4.2020:PS, str. 32a / 5, zkus si diktát, PS,str.32a /6

M -5. A tř.,27. - 30.4. 2020
-opakuj desetin.čísla a operace s velkými čísly
27.4.2020:učebnice, str.112 / 10, učebnice, str.112 /12
28.4.2020:učebnice,str.114 /29, PS,str.32 / 8,9
29.4.2020:PS,str.34 /1, PS,str. 34 /2,3, učebnice, str.112 /14- slov.úloha do sešitu 1
30.4.2020:geometrie-PS,str.29 /5,6 , zopakuj si minulé učivo

Zadáno dne 20.4.2020:

AJ - Anglický jazyk
PS str. 44 - 45. Opakování vazby there is, there are.

Zadáno dne 19.4.2020:

ČJ-5.A tř., 20. - 24.4. 2020:
20.4.:Nastuduj časování sloves (kapitola na str.88 nebo najdi podle obsahu )
Čas přítomný-str.88, tabulka, učebnice,str.90/6a do seš.1, PS, str.26/1a,b, PS. str.26/2
21.4.:PS, str.26 /3, učebnice, str.str. 89/3- ústně, zkus diktát, učebnice, str. 89/2 (Lvice krmí...)
22.4.:učebnice, str.90-čas budoucí, modrá tabulka -nastuduj, učebnice, str.91 /4 - čtyři řádky (po...a naopak ) do sešitu 1
23.4.:učebnice, str.91/4 - dokonči cvičení, PS,str.27 /1,2
24.4.:učebnice, str. 92 čas minulý- nastuduj, PS, str.27 / 3, zopakuj učivo o sloves. časech

Matematika-5.A tř., 20. - 24.4.2020
Opakuj si násobení, dělení, desetin. čísla a zlomky.
20.4. učebnice, str.104/8 -do seš.1,učebnice, str.104 /9 -slov.úloha (zápis),,učebnice, str.104 /15- ústně
21.4.:PS, str.28 /2, PS, str. 28 / 1,3, zopakuj pravidla zaokrouhlování
22.4.:PS,str.32/1,2, učebnice str.112 /21 - 4 poslední příklady do sešitu 1
23.4.:PS,str.32/3, PS, str. 32/6 -zkus vyřešit hádanku,PS,str.32/7- zopakuj napřed podle učebnice na str.68 průměrnou rychlost
24.4.:najdi doma krabic ia nastuduj v učeb. na str.105 KVÁDR,KRYCHLE (na krabici ukazuj nové pojmy: podstava, stěna atd),
zopakuj obvod a obsah: narýsuj obdélník ABCD, délka AB=55mm, délka BC=70mm a vypočítej jeho obvod a obsah.

Zadáno dne 14.4.2020:

ČJ- 5..A . tř., 14. -17.4.2020:
- opakuj př. jména přivlast., nastuduj v učebnici str. 85 ,,SLOVESA ,,a tabulku na str.86- sloves. tvary jednoduché a složené
14.4. -učeb, str.86/4 ústně, str.87/6a- 5 řádků do sešitu 1, PS, str.18-19 /3,4
15.4.- PS, str. 19/6,7, zkus diktát- PS str.19/8
16.4.-PS, str. 20/1,2,3 učebnice, str. 112- 113: nastuduj pravidla správného psaní dopisu (modré rámečky)
17.4.-PS, str. 20/4,5 učebnice, str.113/6
Nezapomínej na čtení!!!

Matematika- 5.A tř., 14.-17.2020:
-opakuj zaokrouhlování, v učebnici na str. 101 nastuduj sčítání desetin. čísel (červeně vytištěné)
14.4.-učebnice,str. 101/2 -2 posled. sloupce, str.101/3 -2 posled. sloupce
15.4.-učebnice, str.101/5, str.102/7-slov. úloha, PS, str.24/7
16.4.-PS,str.26/1,3,5 v učebnici str.103 nastuduj odčítání deset. čísel, do sešitu 1 :učebnice, str. 103/2 - 2 posl. sloupce
17.4.-PS,str.26/2 PS,str.26/8-rýsuj přesně a hezky!

AJ - Anglický jazyk
PS str. 43. zopakujte si předložky místa a do malého sešitu přeložte - vedle kostela, proti škole, do obchodu, za dveřmi, pod stolem, mezi autem a domem.

Zadáno dne 7.4.2020:

Přírodověda
1+2+3 hod. Opakování – pracovní listy (téma Vesmír + Podnebné pásy) – vložila jsem do materiálů třídy (pracujte s učebnicí). Poprosím o zaslání všech pracovních listů do Edookitu nebo na můj email pokorna.peta@email.cz do neděle 12. 4.

Foto Foto Foto Foto Foto

Anglický jazyk
Napište velikonoční přání Happy Easter ( použij slovíčka Easter bunny, Easter stick, Easter eggs, chicks..)

Zadáno dne 6.4.2020:

Matematika, 5.Atř., 6.4. - 8.4.2020
-zopakuj si pravidla zaokrouhlování čísel
- písemně počítej, násob a děl

6.4.2020
zaokrouhlování desetin. čísel, učeb.,str. 106
- učebnice, str.106/2- do seš.1
- učebnice, str.106/3 , zápis!

7.4.2020
-PS,str.20 / 4,5,6
-PS,str. 22/

8.4.2020
-PS, str.22/6
-PS, str.22/5 ( rýsuj na stranu23 -dolů )

Pěkné velikonoční prázdniny i svátky!!!

Český jazyk - 5.A tř., 6.4. - 8.4. 2020
- opakuj přídavná jména tvrdá a měkká
-nastuduj příd. jména přivlastňovací - učebnice, tab., str.75 ( vzor otcův, matčin )
- a děkuji za práci, kterou se jistě snažíš plnit. I kdyby se něco nedařilo, docvičíme společně!

6.4.2020
- učebnice, str. 76- tabulky a cv.1a,b - projdi ústně
-učebnice, str.76/2 - do sešitu 1
- PS, str.17/6,7

7.4.2020
-PS, str.17/8 ( zkus si napsat aspoň kousek diktátu )
-PS,str.18/1
- zopakuj si kategorie př. jmen

8.4.2020
-učebnice, str.77/ modrá tabulka
-učebnice, str.77/3 , do sešitu 1 z každého sloupce 4 věty
-PS, str. 18/2
A prosím nezapomínej na chvilku s knížkou !

Zadáno dne 31.3.2020:

Milí rodiče,
posílám odkaz na hudební pořady, u kterého se děti můžou něco dozvědět a taky si trošku zacvičit a zazpívat.
https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky
https://decko.ceskatelevize.cz/hodina-zpevu
https://decko.ceskatelevize.cz/tanecni-hratky-s-honzou-onderem

Úkol : Pusťte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=koUFumYS7kQ – písničku si zazpívejte – text je nahraný v příloze. Odvážlivci mi mohou poslat i video se svým zpěvem. V notách pak zakroužkujte modrou pastelkou všechny noty e1 a zelenou pastelkou všechny noty g1. Pokud si nemůžete přílohu vytisknout, pošlete mi nakreslený hudební obrázek, na kterém budou noty.

Úkoly mi prosím posílejte do Edookitu nebo na mail gorecka.m@seznam.cz.

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika, učivo 30.3. -3.4.2020
Pořád opakuj : písemné násobení a dělení
zlomky, deset. čísla
zkoušej si slov. úlohy ( vybírej si z učebnice )
rýsuj si ( Přesně !!! a hezky, jak nejlíp zvládneš !)

30.3. 2020 :
zpaměti sčítej a odčítej ( zahrej si třeba s někým matem. krále )
učebnice, str. 76 /14
str. 77 / 16,17

31.3.2020 :
PS, str. 18 / 2,3,4
učeb. str. 80 / 32 , jen ústně
učeb., str. 80 /33 -slov. úloha, stručný zápis !

1.4. 2020 :
PS, str. 18 / 5,6,7,8
učebnice, str. 81 /37,38 - projdi ústně

2.4.2020 :
učebnice, str.81 /40 - jen ústně
učebnice, str. 108 /9
str. 109/17 - připomeň si deset. čísla

3.4.2020 :
zopakuj si geometrii ( výpočet obvodu,obsahu )
PS, str. 20 /9,10 - nezapomeň na náčrt, usnadní ti práci !
str,20 / 11

Pro chytré hlavičky a sportovce zajímavá úloha : Vypočítej obvod a obsah fotbalového hřiště ( rozměry, tj. délky stran obdélníka, vyhledej na netu nebo požádej o informaci tatínka).

Český jazyk,učivo 30.3.- 3.4.2020
Opakuj : skloňování př. jmen tvrdých
nastuduj tabulku, učeb. str. 72
př. jména měkká - vzor jarní, str.73
čti si něco zajímavého ( k novému LL )

30.3.02020 :
učeb. str.72 /6,7
PS, str.15 /1

Pamatuj: Rod a číslo př. jmen se shoduje s rodem a číslem podst. jmen, u kterých stojí ( kroužící sokoli - sokoli-rod mužs.,číslo množ., kroužící - rod mužs, číslo množ.)

31.3.2020 :
PS,str. 15 / 2,3
procvič si i určování pádů

1.4.2020 :
opakuj skloňování př. jmen
PS, str.15/ 4
PS,str.16/1,2,3

2.4. 2020 :
procvičuj určování všech slov. druhů
PS,str. 16 /4
PS, str.17 / 5 , spojuj prosím podle pravítka, děkuji

3.4. 2020 :
učebnice, str 84. - popis postavy
do sešitu 1 : str.str. 84 /1 vypiš z tetu věty, které popisují hastrmana
učeb., str.84 /2 - ústně
str.84 / 3 - doplň vhodné příd. jméno k prvním 5 podst. jménům ( př. : dědeček - hodný, ...
chalupa -stará, zchátralá,...)

Určitě zvládneš a zbyde spousta času také na další zábavu! Pěkné jarní dny s češtinou a rouškou !

Zadáno dne 26.3.2020:

VLASTIVĚDA
ÚKOLY
V učebnici si přečíst str. 25 a 26
Napsat do sešitu, co to je národní obrození (stačí ve 4 větách)
Napsat si, kdo to byl František Palacký a najít si, na jaké je naší bankovce:)
Napsat si, kdo to byl Josef Kajetán Tyl.
Poslechnout si naší hymnu a napsat si její název a z jaké pochází divadelní hry

Zadáno dne 23.3.2020:

Matematika, učivo - 23.3 - 27.3.2020 5.A

Opakuj si pravidelně: Písemné násobení a dělení
Desetinná čísla, zlomky
Probrané geom. učivo

23.3.
- do sešitu 1 l: 12 564 : 12 41 039: 23 80 509 : 39
-PS,str.16/1,2

24.3.
-PS,str.16/5,6
-geom., str.16/8

25.3.
-učebnice, str.111/1,7
- do sešitu: 50 624 : 54 100 597 : 48

26.3.
- učebnice, str. 75- Počítáme s velkými čísly
- str.75/1 ústně
-- str. 75/6 -1. a 2. příklad

27.3.
- zopakuj obvod a obsah čtverce a obdélníka
-učebnice, str.73/1,2

ZAJÍMAVÝ PŘÍKLAD pro chytré hlavičky : Podle rozvrhu hodin má náš pracovní týden 26 vyuč. hodin. Kolik hodin( k pátku 20.3.) jsme se neviděli ve škole? Dovedl by někdo spočítat, kolik je to minut? Máš spočítáno? Jsi chytrá hlavička?Věřím, že ano!!!

Český jazyk,učivo 23.-27.3.2020 5.A

!!! OPAKUJ : slovní druhy, kategorie pods. jmen,probrané učivo.
Všechna cvičení piš do sešitu 1.

23.3.
-učebnice,str. 71/4 ( po ...se znám-m- zpěváky )
-PS,str.8/1,2

24.3.
- opakuj skloňování př. jmen (podle učebnice, str. 70 )
-PS,str.8/4

25.3.
-PS,str.9/1
-čtení- začni pracovat na liter. listě

26.3.
-PS,str.9/3-projdi ústně,určuj slovní druhy
-na papír si zkus napsat diktát- PS, str.9/4

27.3.
PS,str.10/2,3
-dokonči liter. list

Dbej na úpravu sešitu a pěkné psaní.
Nezapomeň si každý den přečíst pár stánek z pěkné a zajímavé knížky!
Děkuji ti za snahu a rodičům za to, že ti v případě potřeby pomůžou!
AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ !!!

Zadáno dne 16.3.2020:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – vypracovat PL1 a PL2
2) Týden od 23.3.2020 – vypracovat PL3
3) Posílám odkazy na hudební pořady pro děti, na které se děti mohou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12614378354-dobrodruzstvi-s-orchestrem

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

Přiložené texty:
Foto Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Český jazyk

- učebnice str.68 cvič.9 - seš.1
- učebnice str. 7O - skloňování přídavných jmen
- str.71 cvič.2, 3a do seš.1
- PS str.4/7,8
5/12a,b
7 celá
- čítanka 11O, 111

Matematika učebnice str.49/11,13
5O/17 seš.1
PS str.12/1-9 (síť na str.13
14/1

Angličtina

učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole PS str. 42-43, zopakovat předložky místa

VLASTIVĚDA

ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str- 22- 23
Udělat si zápis do sešitu
Prcovní sešit str. 10
Učebnice str. 24 cvičení b