Učivo v době karantény - 5.A

Zadáno dne 22.11.2020:

Vlastivěda
Pravěk

pravěk 4, 5 pdf.pdf

Distanční výuka 23. – 27. listopadu

ČJ: dělení slov na konci řádku, opakování

M: písemné násobení a dělení, jednotky času, geometrie

AJ: Days of the week, slovosled, otázky, adresa, opakování

Úkoly 23.11.-27.11.:

Po ČJ U str. 43
ČJ PS str. 36
M U str. 32
M PS str. 46-48
AJ U str. 24-25
AJ PS str. 19
Út M U str. 33
M PS str. 50-52
ČJ U str. 44
ČJ PS str. 37
St ČJ U str. 45
ČJ PS str. 38
M U str. 35
M PS str. 54-56
VL
Čt M U str. 36
M PS str. 58
AJ U str. 26
AJ PS str. 20
ČJ U str. 46
ČJ PS str. 39
ČJ U str. 47
ČJ PS str. 40
M U str. 39
M PS str. 60
AJ U str. 27
AJ PS str. 21

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici strany 26 a 27
- v příloze najdete zápis

Zadáno dne 16.11.2020:

Vlastivěda
historie 5 pdf.pdf

Zadáno dne 13.11.2020:

Distanční výuka 16. – 20. listopadu

ČJ: předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; sloh – popis předmětu, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

M: písemné násobení a dělení, geometrie

AJ: vocab.:Days of the week, slovosled, otázky, adresa

Úkoly 16.11.-20.11.:

Po ČJ U str. 38
ČJ PS str. 29
M U str. 30, 31
M PS str. 44, 46
AJ U str. 22 AJ PS str. 18
Út Státní svátek
St ČJ U str. 39
ČJ PS str. 30-31
M U str. 32
M PS str. 48, 50
VL
Čt M U str. 33
M PS str. 52
AJ U str. 23
AJ PS str. 19
ČJ U str. 41
ČJ PS str. 32-33
ČJ U str. 42
ČJ PS str. 34-35
M U str. 34
M PS str. 42
AJ U str. 21
AJ PS str. 17

Přírodověda
Děti si přečtou v učebnici stranu 25 a pak podle ní vyplní v pracovním sešitě na straně 15 cvičení 1,2,3.

Zadáno dne 9.11.2020:

Vlastivěda
vlastiveda 5 globální problemy pdf.pdf

Zadáno dne 6.11.2020:

Přírodověda
- přečtěte si v učebnici strany 23 a 24
- do sešitu si napište PŮDA a v textu vyhledejte:
- jak vznikla půda:
- jaké je složení půdy:
- jaký je význam půdy:

Distanční výuka 9. – 13. listopadu

ČJ: předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; sloh – popis předmětu

M: písemné násobení a dělení, geometrie

AJ: přivlastňovací zájmena, slovosled

Úkoly 9.11.-13.11.:

Po ČJ U str. 35
ČJ PS str. 25
M U str. 30
M PS str. 44-45
AJ U str. 19
AJ PS str. 15
Út M U str. 31
M PS str. 46-47
ČJ U str. 36
ČJ PS str. 26
St ČJ U str. 37
ČJ PS str. 27-28
M U str. 32
M PS str. 48-49
VL
Čt M U str. 33
M PS str. 50-51
AJ U str. 20
AJ PS str. 16
ČJ U str. 38-39
ČJ PS str. 29
ČJ U str. 40
ČJ PS str. 30-31
M U str. 34
M PS str. 42
AJ U str. 21
AJ PS str. 17

Online výuka je naplánovaná na každý den od 8 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Zadáno dne 2.11.2020:

Informatika

  1. Přečti si prezentaci o typech počítačů 01_Typy-počítačů.pdf
  2. Zkus odpovědět do sešitu/na papír otázky k prezentaci a fotku pošli do Edookitu mailem (známka)
  3. Poznač si, co nevíš nebo zkus využít internet a najít odpověď
  4. Dobrovolný domácí úkol: Běž na procházku někam na vzduch

5.A II.online_tyden _Typy počítačů.pdf

  1. K čemu slouží počítač?
  2. Co znamená zkratka PC?
  3. Jaké typy počítačů máš doma?
  4. Jaký operační systém používáš na svém počítači nebo telefonu? Namaluj jeho logo.
  5. Co je to server? (vyhledej informaci na internetu)

Zadáno dne 1.11.2020:

Vlastivěda
evropska unie 5. pdf.pdf

Distanční výuka 2. – 6. listopadu

ČJ: přídavná jména, přípona –ský, opakování

M: procvičování násobení a dělení, jednotky hmotnosti, geometrie

AJ: countries, verb BE, family

Úkoly 2.11.-6.11.:

Po ČJ U str. 31
ČJ PS str. 22
M U str. 25
M PS str. 34-35
AJ U str. 16
AJ PS str. 12
Út M U str. 26
M PS str. 36-37
ČJ U str. 32
ČJ PS str. 22
St ČJ U str. 33
ČJ PS str. 23
M U str. 27
M PS str. 38-39
VL
Čt M U str. 28
M PS str. 40-41
ČJ U str. 33
ČJ PS str. 24
AJ U str. 17
AJ PS str. 13
ČJ U str. 34
ČJ PS str. 49
M U str. 29
M PS str. 52/8
AJ U str. 18
AJ PS str. 14

Online výuka je naplánovaná na každý den od 8 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Přírodověda
- v učebnici si přečtěte stranu 22, do sešitu si napište:
NEOBNOVITELNÉ A OBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZRDOJE
- neobnovitelné přírodní zdroje dokáže člověk za určitou dobu úplně vytěžit, jsou to omezené zásoby různých nerostných surovin – paliva, železné rudy, stavební kámen
- obnovitelné přírodní zdroje jsou nevyčerpatelné, využívání obnovitelných zdrojů je i šetrnější k životnímu prostředí
- př.: energie Slunce, energie větru, energie pohybu mořské a říční vody, energie vnitřního tepla Země, energie biomasy
- úkol: zjisti, co je BIOMASA
- v pracovním sešitě na straně 14 vypracujte cvičení ZOPAKUJTE SI

Zadáno dne 16.10.2020:

Vlastivěda

Foto

PŘÍRODOVĚDA
- V UČEBNICI PŘEČÍST STR. 19-21 – VŠE SI UPŘESNÍME A DOVYSVĚTLÍME NA ONLINE VÝUCE (v úterý ráno se připojím k vaší paní učitelce)
- DO SEŠITU SI PAK OPIŠTE MODRÝ RÁMEČEK NA STR. 21

Zadáno dne 15.10.2020:

Informatika

ICT 5.A.docx

Zadáno dne 14.10.2020:

Distanční výuka 19. – 23. října

ČJ: psaní předpon a přípon, zdvojené souhlásky

M: procvičování násobení a dělení, jednotky délky, geometrie

AJ: Alphabet, Spelling, Plural, There is/are...

Úkoly 19.10.-23.10.:

Po kontrola úkolů z minulého týdne
ČJ: stavba slova, tvoření slov, vypravování podle obrázků
U str. 18-24
PS str. 13-16
M: násobení a dělení, geometrie
U str. 10, 16, 17
PS str. 16, 18, 20, 22
AJ: Vocabulary: In the classroom, Instructions, Negatives, Numbers
U 6-9
PS 4-7, 80B
Út ČJ U str. 25,26
ČJ PS str. 17
M U str. 17,18
M PS str. 20-25
AJ U str. 10,11
AJ PS str. 8,9
St ČJ U str. 27,28
ČJ PS str. 17,18
M U str. 19,20
M PS str. 26-29
AJ U str. 12,13
Čt ČJ U str. 29
ČJ PS str. 19,20
M U str. 21,24
M PS str. 32,33
AJ U str. 14
AJ PS str. 10,11
ČJ U str. 30
ČJ PS str. 21
M U str. 22,23
M PS str. 30,31
AJ U str. 15

Online výuka je naplánovaná na každý den od 8 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.