Učivo v době karantény - 5.A

Zadáno dne 31.3.2020:

Milí rodiče,
posílám odkaz na hudební pořady, u kterého se děti můžou něco dozvědět a taky si trošku zacvičit a zazpívat.
https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky
https://decko.ceskatelevize.cz/hodina-zpevu
https://decko.ceskatelevize.cz/tanecni-hratky-s-honzou-onderem

Úkol : Pusťte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=koUFumYS7kQ – písničku si zazpívejte – text je nahraný v příloze. Odvážlivci mi mohou poslat i video se svým zpěvem. V notách pak zakroužkujte modrou pastelkou všechny noty e1 a zelenou pastelkou všechny noty g1. Pokud si nemůžete přílohu vytisknout, pošlete mi nakreslený hudební obrázek, na kterém budou noty.

Úkoly mi prosím posílejte do Edookitu nebo na mail gorecka.m@seznam.cz.

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika, učivo 30.3. -3.4.2020
Pořád opakuj : písemné násobení a dělení
zlomky, deset. čísla
zkoušej si slov. úlohy ( vybírej si z učebnice )
rýsuj si ( Přesně !!! a hezky, jak nejlíp zvládneš !)

30.3. 2020 :
zpaměti sčítej a odčítej ( zahrej si třeba s někým matem. krále )
učebnice, str. 76 /14
str. 77 / 16,17

31.3.2020 :
PS, str. 18 / 2,3,4
učeb. str. 80 / 32 , jen ústně
učeb., str. 80 /33 -slov. úloha, stručný zápis !

1.4. 2020 :
PS, str. 18 / 5,6,7,8
učebnice, str. 81 /37,38 - projdi ústně

2.4.2020 :
učebnice, str.81 /40 - jen ústně
učebnice, str. 108 /9
str. 109/17 - připomeň si deset. čísla

3.4.2020 :
zopakuj si geometrii ( výpočet obvodu,obsahu )
PS, str. 20 /9,10 - nezapomeň na náčrt, usnadní ti práci !
str,20 / 11

Pro chytré hlavičky a sportovce zajímavá úloha : Vypočítej obvod a obsah fotbalového hřiště ( rozměry, tj. délky stran obdélníka, vyhledej na netu nebo požádej o informaci tatínka).

Český jazyk,učivo 30.3.- 3.4.2020
Opakuj : skloňování př. jmen tvrdých
nastuduj tabulku, učeb. str. 72
př. jména měkká - vzor jarní, str.73
čti si něco zajímavého ( k novému LL )

30.3.02020 :
učeb. str.72 /6,7
PS, str.15 /1

Pamatuj: Rod a číslo př. jmen se shoduje s rodem a číslem podst. jmen, u kterých stojí ( kroužící sokoli - sokoli-rod mužs.,číslo množ., kroužící - rod mužs, číslo množ.)

31.3.2020 :
PS,str. 15 / 2,3
procvič si i určování pádů

1.4.2020 :
opakuj skloňování př. jmen
PS, str.15/ 4
PS,str.16/1,2,3

2.4. 2020 :
procvičuj určování všech slov. druhů
PS,str. 16 /4
PS, str.17 / 5 , spojuj prosím podle pravítka, děkuji

3.4. 2020 :
učebnice, str 84. - popis postavy
do sešitu 1 : str.str. 84 /1 vypiš z tetu věty, které popisují hastrmana
učeb., str.84 /2 - ústně
str.84 / 3 - doplň vhodné příd. jméno k prvním 5 podst. jménům ( př. : dědeček - hodný, ...
chalupa -stará, zchátralá,...)

Určitě zvládneš a zbyde spousta času také na další zábavu! Pěkné jarní dny s češtinou a rouškou !

Zadáno dne 26.3.2020:

VLASTIVĚDA
ÚKOLY
V učebnici si přečíst str. 25 a 26
Napsat do sešitu, co to je národní obrození (stačí ve 4 větách)
Napsat si, kdo to byl František Palacký a najít si, na jaké je naší bankovce:)
Napsat si, kdo to byl Josef Kajetán Tyl.
Poslechnout si naší hymnu a napsat si její název a z jaké pochází divadelní hry

Zadáno dne 23.3.2020:

Matematika, učivo - 23.3 - 27.3.2020 5.A

Opakuj si pravidelně: Písemné násobení a dělení
Desetinná čísla, zlomky
Probrané geom. učivo

23.3.
- do sešitu 1 l: 12 564 : 12 41 039: 23 80 509 : 39
-PS,str.16/1,2

24.3.
-PS,str.16/5,6
-geom., str.16/8

25.3.
-učebnice, str.111/1,7
- do sešitu: 50 624 : 54 100 597 : 48

26.3.
- učebnice, str. 75- Počítáme s velkými čísly
- str.75/1 ústně
-- str. 75/6 -1. a 2. příklad

27.3.
- zopakuj obvod a obsah čtverce a obdélníka
-učebnice, str.73/1,2

ZAJÍMAVÝ PŘÍKLAD pro chytré hlavičky : Podle rozvrhu hodin má náš pracovní týden 26 vyuč. hodin. Kolik hodin( k pátku 20.3.) jsme se neviděli ve škole? Dovedl by někdo spočítat, kolik je to minut? Máš spočítáno? Jsi chytrá hlavička?Věřím, že ano!!!

Český jazyk,učivo 23.-27.3.2020 5.A

!!! OPAKUJ : slovní druhy, kategorie pods. jmen,probrané učivo.
Všechna cvičení piš do sešitu 1.

23.3.
-učebnice,str. 71/4 ( po ...se znám-m- zpěváky )
-PS,str.8/1,2

24.3.
- opakuj skloňování př. jmen (podle učebnice, str. 70 )
-PS,str.8/4

25.3.
-PS,str.9/1
-čtení- začni pracovat na liter. listě

26.3.
-PS,str.9/3-projdi ústně,určuj slovní druhy
-na papír si zkus napsat diktát- PS, str.9/4

27.3.
PS,str.10/2,3
-dokonči liter. list

Dbej na úpravu sešitu a pěkné psaní.
Nezapomeň si každý den přečíst pár stánek z pěkné a zajímavé knížky!
Děkuji ti za snahu a rodičům za to, že ti v případě potřeby pomůžou!
AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ !!!

Zadáno dne 16.3.2020:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Týden od 16.3.2020 – vypracovat PL1 a PL2
2) Týden od 23.3.2020 – vypracovat PL3
3) Posílám odkazy na hudební pořady pro děti, na které se děti mohou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12614378354-dobrodruzstvi-s-orchestrem

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

Přiložené texty:
Foto Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

Český jazyk

- učebnice str.68 cvič.9 - seš.1
- učebnice str. 7O - skloňování přídavných jmen
- str.71 cvič.2, 3a do seš.1
- PS str.4/7,8
5/12a,b
7 celá
- čítanka 11O, 111

Matematika učebnice str.49/11,13
5O/17 seš.1
PS str.12/1-9 (síť na str.13
14/1

Angličtina

učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole PS str. 42-43, zopakovat předložky místa

VLASTIVĚDA

ÚKOLY
Přečíst si v učebnici str- 22- 23
Udělat si zápis do sešitu
Prcovní sešit str. 10
Učebnice str. 24 cvičení b