Učivo v době karantény - 3.A

Zadáno dne 10.5.2021:

Český jazyk, 10.-14.5.2021:

10.5.2021: opak.- pád pods. jmen, učebnice, str.89/5, PS, str.59/3, písanka, str.23- Den matek, přepis
11.5.2021: učebnice, str.89/3- do sešitu 1, učebnice, str.89/4- ústně-1. část, čítanka, str.126
12.5.2021: PS, str.60/1,, učebnice, str.89/4-ústně-2. část, písanka, str.26 - sudoku
13.5.2021:opakování- časování sloves, PS, str.59/2
14.5.2021:učebnice, str.90/1,2, učebnice, str.92- pozvánka, písanka, str.23- pozvánka

Matematika, 10. - 14.5.2021:

10.5.2021: opakování- zaokrouhlování na 10,100, PS, str.22/11, PS, str.22/10 - slov. úloha
11.5.2021: učebnice, str.104/10- 4 příkl.- do sešitu 1,učebnice, str.104/11- slov. úloha -do sešitu 1, učebnice, str.104/14- ústně
12.5.2021: PS, str.23/1, PS, str.23/3, opakování- jednotky hmotnosti- kg, g,t, PS, str.23/5
13.5.2021: PS, str.23/6, učebnice, str.105/21- slov.úloha-do sešitu 1,učebnice, str.105/18- 4 příklady - do sešitu 1
14.5.2021: opakování-jednotky objemu-l, hl, učebnice, str.105/23- ústně, učebnice, str.105/25- slov. úloha - do sešitu 1

Prvouka, 10. - 14.5.2021:

11.5.2021: učebnice, str.61- Čím se živí živovočichové, PS, str.54
13.5.2021: učebnice, str.62-Chráníme přírodu, PS, str.55 - dokončit

Zadáno dne 26.4.2021:

Český jazyk, 26. - 30.4.2021:

26.4.2021: učebnice, str.85/2-ústně, PS, str.55/1,2, písanka, str.22 - Rostliny
27.4.2021: učebnice, str.86/1a- začni se učit řadu VS po V, PS, str.55/2,3, čítanka, str.124-125:Jak pampeliška...
28.4.2021: učebnice, str.86/1b-ústně, učebnice, str.86/2, čítanka str. 125/1,3 - ústně
29.4.2021: učebnice, str.87/1,2,3 ( výška x vížka ...),PS, str.58/1,2, písanka, str.22 - dokončit
30.4.2021: PS, str.58/3, čítanka, str.124- Ptám se, ..., čítanka, str.124/1,2 - ústně

Matematika, 26. - 30.4.2021:

26.4.2021: učebnice, str.133-Násobení trojc.čísel jednoc. činitelem,učebnice, str.133/4-ústně, učebnice, str.133/5- slov. úloha- do sešitu 1
27.4.2021: PS, str.21/4,5 Ps, str.21/2,3
28.4.2021: učebnice, str.133/6- do sešitu 1,PS, str.21/6,7
29.4.2021: učebnice, str.134/8- do sešitu 1, učebnice, str.134/10 - ústně,učebnice, str.134/11 - slov. úloha - do sešitu 1
30.4.2021: učebnice, str.134/14- ústně, 2.+3. sloup. do sešitu 1, PS , str.22/8

Prvouka,26. - 30.4.2021:

27.4.2021: učebnice, str.59- ptáci, savci - pročti, PS, str.53- dokončit stranu
29.4.2021: učebnice, str.60- Bezobratlí, PS, str. 52- popiš rozdíly ve stavbě těla podle vyznač. částí

Zadáno dne 12.4.2021:

Český jazyk,12. - 16..4.2021:

12.4.2021:učebnice, str.80- Vyjm. slova po S,učebnice, str.80/1a, 2a,b,c PS, str.52/1
13.4.2021:PS, str.52/2,3,4, učebnice, str.81/2- do sešitu 1
14.4.2021:učebnice, str.81/3- ústně,učebnice, str.81/4 - do sešitu 1,učebnice, str.4a,b, písanka, str.16 - 7 ř.
15.4.2021:PS, str.53/5,6,7, učebnice, str.81/5- ústně
16.4.2021:učebnice, str.82/1,2, PS,str,53/8-ústně,, čítanka, str.106-107, čítanka, str.107/1

Matematika, 12. - 16.4.2021:

12.4.2021:učebnice, str.128/8- ústně, učebnice, str.128/10- slov. úloha - do sešitu 1,PS, str.18/7
13.4.2021:PS, str.18/8,9 učebnice, str.128/12- slov. úloha- do sešitu 1
14.4.2021:učebnice, str.130- Násobení dvojc.čísel jednocif. čin.,učebnice, str.130/1- do sešitu 1,učebnice, str.130/2- ústně, 1. část
15.4.2021:učebnice, str130/2- ústně,2. část,učebnice, str.130/3,4- slov. úloha- do sešitu 1
16.4.2021:PS, str.18/10 , 11 PS, str.19/1

Prvouka,12. - 16.4.2021:

13.4.2021:učebnice, str.58- Stavba těla živočichů- obratlovci x bezobratlí, PS, str.52/1,2
15.4.2021:učebnice, str.58/59, PS, str.53/3

Zadáno dne 5.4.2021:

Český jazyk,5. - 9. 4. 2021 ( 5.4.2021= Velikon. pondělí) :

6.4.2021: písanka, str.20, učebnice, str.76/3- do sešitu 1, PS, str.51/3,4
7.4.2021: učebnice, str.76/4, PS, str.51/1, čítanka , str.103-,, Co všechno ...,,
8.4.2021: učebnice, str.77/1,2, učebnice, str.77/3- do sešitu 1, učebnice, str. 79- Svátky a obyčeje
9.4.2021: učebnice, str.78/1- 2 přísloví do sešitu 1, učebnice, str.78/2- ústně, čítanka, str.104-105

Matematika, 5. - 9.4.2021:

6.4.2021: učebnice, str.127- Dělení násobků 10 jednocif. čísly,učebnice, str.127/1a,b, učebnice, str.127/2,3 - SÚ do seš.1
7.4.2021: PS, str.17/2, 6- Nakupujeme ( FG), učebnice, str.127/4- ústně
8.4.2021: učebnice, str.127/5- sl. úloha - do sešitu 1,, učebnice, str.128/6 do sešitu 1-poslat KE KONTROLE
9.4.2021: PS, str.17/6- odhadni a vypočítej, PS, str.17/3,učebnice, str.130/5-opak. písemné odčítání

Prvouka, 5. - 9.4.2021:

6.4.2021: učebnice, str.56-57
8.4.2021: PS, str.51- Živočichové=zvířata+ člověk

Zadáno dne 29.3.2021:

Český jazyk

29.3.2021: PS,str.50/1,2,3 učebnice, str.75/5- poslat KE KONTROLE, čítanka, str.100-101
30.3.2021: učebnice, str.76/1, učebnice, str.76/2- do sešitu 1, PS, str.50/4 - věty, písanka, str.15-Duben
31.3.2021:PS, str.51/1,3, učebnice, str.76/3,4 - ústně, čítanka str.101-1-4- ústně

Matematika

29.3.2021:učebnice, str.122/58- slov.úloha -do sešitu 1, učebnice, str.122/54- ústně, PS, str. 16/8
30.3.2021:PS, str.16/7, učebnice, str.124/1- Násobení násobků deseti- ústně,učebnice, str.124/4
31.3.2021:učebnice, str.125/7- ústně, učebnice, str.128/8-slov. úloha- do sešitu 1, PS, str.17/5- poslat KE KONTROLE

Prvouka

30.3.2021: opakování kapit. Rostliny, PS, str.50

Zadáno dne 22.3.2021:

Český jazyk

22.3.2021:učebnice, str.66/3 -ústně, slov. druhy - opakování,učebnice, str.73-VS po P- 1a,2 PS, str.47/1,2 - pýcha, čítanka, str.97-99
23.3.2021:učebnice, str.74/1,2 PS, str.47/1,2 - píchá, písanka, str.12- Kdo jsem ?
24.3.2021: PS, str.48/1,2, učebnice, str.74/4 - poslat KE KONTROLE, učebnice, str.74/5a
25.3.2021:učebnice, str.75/1,2, PS, str.48/3, učebnice, str.66/5- diktát
26.3.2021:PS, str.49/1,2, čítanka, str. 97-99, učebnice, str.67- Telefonujeme

Matematika

22.3.2021:učebnice, str.120/40-ústně, učebnice, str.120/41- slov. úloha- do sešitu 1,PS, str.13/6
23.3.2021:učebnice, str.120/43- do sešitu 1,PS, str.14/7,8, učebnice, str.121/47 - ústně procv.
24.3.2021:učebnice, str.121/47- do sešitu 1,PS, str.14/9,10, PS, str.15/1
25.3.2021:PS, str.15/2,3,5 , Nakupujeme (FG)
26.3.2021:PS, str.15/4-poslat KE KONTROLE, učebnice, str.121/46- slov. úloha- do sešitu 1,učebnice, str.122/56- 3 sloup.

Prvouka

23.3.2021:učebnice, str.50 - Části kvetoucích rostlin, PS, str.49
25.3.2021:učebnice, str. 51, PL- Polní plodiny (kontr.)

Zadáno dne 15.3.2021:

Český jazyk

Začni se učit řadu vyjm. slov po P (učebnice, str.73).
15.3.20201: učebnice, str.65- Spojky,, učebnice, str.65/1,2, PS, str.78/1,2 písanka, str.18- 4ř.
16.3.2021: PS, str.78/3, 4 - podtrhni jen spojky, čítanka, str.96-Pohádky B. Němcové
17.3.2021:učebnice, str.65- Částice, učebnice, str.65/1- do sešitu 1, písanka str. 18- dokončit
18.3.2021:PS, str.79/1,2,3 čítanka,str.97-99- Jak se Honza..., písanka, str.17- poslat KE KONTROLE (odpovědi celou větou).
19.3.2021:učebnice, str.66- Citoslovce, učebnice, str.66/1- do sešitu 1, PS, str.79/1, čítanka, str. 99/1-4 - ústně UČ SE VS PO P ( učeb. str.73)!

Matematika

15.3.2021: PS, str.11/4:- dokončit ( 4 př.), PS, str.12/9,8
16.3.2021: učebnice, str.117/22- do sešitu 1,učebnice, str.117/24- slov. úloha- do sešitu 1, PS, str.12/10
17.3.2021: učebnice, str.117/25- ústně, učebnice, str.117/27,26- slov. úloha - do sešitu 1
18.3.2021: PS, str.13/1,2-poslat KE KONTROLE, PS, str.13/3,5
19.3.2021: PS, str.13/6, učebnice, str.119/37, učebnice, str.119/36- ústně

Prvouka

16.3.2021: učebnice, str. 46- Polní plodiny, PS, str.48
18.3.2021: učebnice, str.47, PL- Užitkové rostliny

Zadáno dne 8.3.2021:

Český jazyk

8.3.2021: učebnice, str.63- Příslovce, učebnice, str.63/1, PS, str.76/1,2, písanka ,str.10- 4 ř.
9.3.2021: učebnice, str.63/3,4, PS, str.76/3,4,5 čítanka, str.82-83 (po obr.)
10.3.2021:učebnice, str.64- Předložky, učebnice, str.64/1,3 PS, str.77/1
11.3.2021:PS, str.77/2- poslat ke KONTROLE, PS, str.77/4- diktát,, čítanka, str.83-84
12.3.2021:PS, str.77/3, učebnice, str.64/2 - do sešitu 1, písanka, str.10- 5 ř. - opis

Matematika

8.3.2021: učebnice, str.103/1,3 PS, str.10/8- opak. Čas
9.3.2021: učebnice, str.112- Dělení sezbytkem, učebnice, str.112/5 PS, str.11/3
10.3.2021: učebnice, str113/7,8, učebnice, str.113/9- slov. úloha- do sešitu 1, PS, str.11/1
11.3.2021: učebnice, str.114/12,učebnice, str.114/13- do sešitu 1, PS, str.11/2
12.3.2021: PS, str.11/5,, PS, str.11/7- poslat ke KONTROLE, učebnice, str.115/19- slov. úloha - do sešitu 1

Prvouka

9.3.2021: učebnice, str.44 - Okrasné rostliny
11.3.2021:učebnice, str. 45- Užitkové rostliny, PS, str.48

Anglický jazyk

opakování 6.lekce
* U a PS str. 32-33

Zadáno dne 1.3.2021:

Anglický jazyk

* dokončení 6.lekce

Český jazyk

1.3.2021: učebnice, str. 61/1- Slovesa, učebnice, str.61/1b -5 vět do sešitu 1,učebnice, str.61/2a, písanka, str.9- Březen-přepis
2.3.2021: PS, str.75/2,4, kategorie sloves-os.,čís.,čas, čítanka, str.92/93 - Jak se mají kamzíci
3.3.2021: PS,str.75/3, PS, str.74/1 - přít. čas, učebnice, str.62/3 - ústně
4.3.2021: učebnice, str.62/4- do sešitu 1, PS, str.74/1- minulý čas,,písanka, str. 9- dokončit
5.3.2021: PS, str.74/1-budoucí čas, učebnice, str.62/5,6- ústně, čítanka, str.95- Chytrý lhář

Matematika

1.3.2021: PS, str.7/1,2, učebnice, str.93/17- slov. úloha - do sešitu 1
2.3.2021: PS, str.7/3,4,5, učebnice, str.101- Nakupujeme oděvy (FG)
3.3.2021: učebnice, str.100/28 (opak. zaokrouhl.), - do sešitu 1, učebnice, str.100/26- slov. úloha- do sešitu1 ,PS, str.9/1
4.3.2021: PS, str.9/2,3, PS, str.9/6,5
5.3.2021: PS, str.10/7, 9a,b, učebnice, str.100/24- 4 příkl. do sešitu 1

Prvouka

2.3.2021: učebnice, str.40- Kvetoucí a nekvet. rostliny, PS, str.46
4.3.2021: učebnice, str. 41 - Léčivé a jedov. rostliny, PS, str.47

Zadáno dne 15.2.2021:

Český jazyk

15.2.2021: PS,str.69/4- poslat ke kontrole,PS, str.71/1,2, písanka, str.6- Slunce a Země
16.2.2021: učebnice, str.60- Číslovky, učebnice, str.60/1,učebnice, str. 60/2- do sešitu 1, čítanka, str.86
17.2.2021: PS, str.71/3,4, PS, str.72/1,2, písanka, str. 7- Měsíc
18.2.2021: učebnice, str.60/3,4,5, PS, str.73/1,2, čítanka, str.88
19.2.2021: PS, str.73/3, PS, str.72/4 - 2 řádky - do sešitu 1, písanka, str.7- 3 řádky

Matematika

15.2.2021: PS, str.3/5, PS, str.4/10,9
16.2.2021: PS, str.4/7,8, učebnice, str.95/9- slov. úloha - do sešitu 1
17.2.2021: učebnice, str.95/7- ústně, 1. část, učebnice, str.95/10- slov. úloha- do sešitu 1
18.2.2021: PS, str.5/4,3, učebnice, str.95/7- ústně, 2. část
19..2.2021: PS, str.5/2, PS, str.6/5

Prvouka

16.2.2021: učebnice, str.36- Živé organismy, PS, str.44
18.2.2021: učebnice, str.37 - Houby, PS, str.45

Anglický jazyk

* U a PS str. 29

Zadáno dne 8.2.2021:

Český jazyk

Opakuj stále vyjm. slova a nezapomínej na pravidelné čtení!
8.2.2021: učebnice, str,71/1c - do sešitu 1, učebnice, str.71/4, písanka-2. díl-str.3- Únor
9.2.2021: učebnice, str.58- Příd. jména, učebnice, str.58/3 -do sešitu 1- POSLAT KE KONTROLE, PS, str.69/1, čítanka, str.88/89
10.2.2021: PS, str.69/3,4, učebnice, str.59- Zájmena, učebnice, str.59/2,3, písanka, str.3- dokončit
11.2.2021: PS, str.70/1,2, čítanka, str.90-91
12.2.2021: PS, str.70/3,4, PS, str.71/1,2, písanka, str.4- 4 řádky-POSLAT KE KONTROLE

Matematika

8.2.2021: PS-II. díl,str.1/1,2,3,5, učebnice, str.86/2- do sešitu 1- POSLAT KE KONTROLE
9.2.2021: učebnice, str.92/7,učebnice, str.92/8- slov. úloha - do sešitu 1, PS, str.2/7
10.2.2021: PS, str.2/8, PS, str.3/1,2
11.2.2021: PS, str.3/3, učebnice, str.92/10, učebnice, str.92/11-slov. úloha- do sešitu 1
12.2.2021: G - učebnice, str.85,89, PS, str.2/11,12,10

Prvouka

9.2. 2021: PS, str.42-opakování: Podmínky života
11.2.2021: PS, str.39- čtyřsměrka, PS, str.43

Anglický jazyk

* vocabulary Family
* U a PS str. 28-29

Zadáno dne 1.2.2021:

Český jazyk

1.2.2021: učebnice, str.56/3,4,5,6- vlast. jména, PS, str.67/3,4
2.2.2021: PS, str.67/5, učebnice, str.57/10, písanka, str. 31
3.2.2021: učebnice, str.68-pod. jm.-rod,, učebnice, str.68/2-ústně, písanka, str.31-dokončit, čítanka, str.78/1
4.2.2021:učebnice, str.69-pod.jm.-číslo,učebnice, str.69/1,2,3, čítanka, str.80- utvoř dvojice- do sešitu Čt
5.2.2021:učebnice, str.69/4, učebnice, str.70- pád podst. jmen, PS, str.68/1

Matematika

1.2.2021:PS, str.35/4,5,6,7,8 PS, str.36/12
2.2.2021:PS,str.36/9,10, učebnice, str.84/13, učebnice, str.84/15-ústně
3.2.2021:učebnice, str.88/4-ústně,,učebnice, str.88/6-slov. úloha -do sešitu 1,
4.2.2021:učebnice, str.91- sčít. a odčít. třícifer. čísel, učebnice, str.91/2-do sešitu 1,
5.2.2021:učebnice, str.80- obdélník, učebnice, str.80/1,2 PS, str.34/6

Prvouka

2.2. 2021: učebnice, str.32-33,34, PS, str.39-dokončit
4.2.2021: učebnice, str.35, PS, str.40

Anglický jazyk

* vocabulary PS str. 66-68
* U str. 26
* PS str. 26-27

Zadáno dne 25.1.2021:

Český jazyk, 25. - 29.12021:

25.1.2021: učebnice, str.52/1,2,3 - ústně, PS, str.45/3,4 čítanka, str.78- 1. část článku
26.12021: učebnice, str.52/4,5- ústně, PS, str.46/1
27.1.2021: PS, str.46/2 ( + ústní procvičování VS ), písanka, str. 30 - 4 řádky
28.1.2021: učebnice, str.54- Slovní druhy, učebnice, str,54/1,2, učebnice, str,55/1
29.1.2021: učebnice, str.54/4, učebnice, str.55/1,2 PS, str.67/3,4, čítanka, str.79-80

Matematika, 25. - 29.1.2021:

25.1.2021: učebnice, str.81- Jednotky hmotnosti :g, kg, t učebnice, str.81/4 - do sešitu 1- 3 sloup., PS,str. 35/3
26.1.2021: PS, str.35/1,2, učebnice, str.81/3,1
27.1.2021: PS, str.31/3,4, učebnice, str.81/5
28.1.2021: PS, str.31/5,6 učebnice, str.83/9 - žluté příklady- 2 posled. sloupce - do sešitu 1, učebnice, str.83/6- SÚ- do sešitu 1
29.1.2021: učebnice, str. 80- Obdélník, učebnice, str.80/1,2 PS, str.34/1

Prvouka, 25. - 29.1.2021:

26.1.2021: učebnice, str.30 - Vzduch,, PS, str.37/38
28.1.2021: učebnice, str.31- Teplo, světlo, PS, str.39

Anglický jazyk

* I´ve got a ... Já mám ...
He´s got a ... On má ...
She´s got a ... Ona má ...
* U str. 26
* PS str. 25-27

Zadáno dne 18.1.2021:

Český jazyk,18.- 22.1.2021:

18.1.2021: PS, str.42/2,3,4 písanka, str.28- dokončit, učebnice, str.48-modrá tabulka- nastuduj
19.1.2021: učebnice, str.48/6,7,8,9-ústně, PS, str.43/1,2
20.1.2021: PS, str.43/3,4 písanka, str.29- 3 řádky, čítanka,str.76-Měsíce, do sešitu vypiš z 1. sloky rýmy
21.1.2021: PS, str.44/1,2,4, učebnice, str.50/1,2,3,4 písanka, str.29-3řádky ( D )
22.1.2021: učebnice, str.50/5, PS, str.45/1,2 čítanka, str.77- Kalendář
KE KONTROLE POŠLI : PS str.43/4

Matematika, 18. - 22.1.2021:

18.1.2021: učebnice, str.78- červený rámeček (nás. a děl. 10,100), učebnice, str.76/78,80-ústně, PS, str.30/10
19.1.2021: PS, str.30/11,12 učebnice, str.78/2 - ústně
20.1.2021: učebnice, str.78/5 - do sešitu 1, učebnice, str.78/6 -slov. úloha - so sešitu 1
21.1.2021: PS, str.31/1,2 učebnice, str.79/9 -ústně učebnice, str.79/10- slov. úloha -do sešitu 1
22.1.2021: učebnice, str.74- čtverec, učebnice, str.74/5-ústně PS, str.30/13

Prvouka, 18. - 22.1 2021:

19.1.2021: učebnice, str.27-28- pročíst, PS, str.35
21.1.2021: učebnice, str.29- pročíst, PS, str.36

Anglický jazyk
AJ: lekce 5. Funny faces (legrační obličeje)
* slovíčka PS str. 66-68 (části lidského těla)
* U a PS str. 24-25

Zadáno dne 10.1.2021:

Anglický jazyk
AJ: lekce 4.
* slovíčka PS str. 66-68 greetings=pozdravy (během dne)
* U a PS str. 22-23

Český jazyk, 11.1 - 15.1.2021:

11.1.2021: PS, str.38/1,2,3, učebnice, str.46/2, písanka ,str.27- dokončit
12.1.2021: PS, str.38/4, PS,str.39/5, učebnice, str.47/2-ústně, čítanka,str.72-1. část článku
13.1.2021: PS, str.39/6, PS, str.40/1,2 - MY, PS,str.40/1,2 -MI
14.1.2021: PS,str.41/1,2-MÝT, PS, str.41/1,2 -MÍT, písanka,str.28-4 řádky, čítanka, str.73- 2. část článku
15.1.2021: učebnice, str.47/3-ústně,, učebnice, str.48/4, , učebnice, str.48/5-modrý rámeček- nastuduj PS,str.42/1
Ke kontrole pošli: PS, str.37/5.

Matematika,11. - 15.1.2021:

Opakuj dělení v oboru násobilek,písemné sčítání a odčítání, sčítání a odčítání vel. čísel zpaměti, jednotky délky.
11.1.2021: PS, str.29/1,2,6, učebnice, str.73/65- do sešitu 1
12.1.2021: učebnice, str.75/68- ústně,, učebnice,str.75/75- slov. úloha- do sešitu 1, PS, str.29/3
13.1.2021: učebnice, str.75/72-ústně, PS, str.29/4,7
14.1.2021: PS,str.30/8,9,učebnice, str.75/67-ústně
15.1.2021: učebnice, str.69/trojúhelník, PS, str.34/5, PS, str.34/3
Ke kontrole pošli: Učebnice, str. 75/75.

Prvouka

12.1.2021: učebnice, str.24 ( přírodniny- lids. výtvory - zboží ), PS, str.33,34

14.1.2021: učebnice, str.28,29, PS, str.35,36

Zadáno dne 3.1.2021:

Anglický jazyk

Foto

Výuka 4. – 8. ledna

Český jazyk, 4.1. - 8.1.2021:
-opakuj VS po B,L
-nauč se VS po M

4.1.2021: -učebnice, str.43/4 - do sešitu 1, učebnice, str.44/2 - do sešitu 1

5.1.2021: -učebnice, str.44/4- do sešitu 1, čítanka, str.66- Co víme o....

6.1.2021: -učebnice, str.45/2 do sešitu 1, učebnice, str.45/6- zkus diktát ( na papír)

7.1.2021: -učebnice, str.45/5- do sešitu 1, čítanka, str.69-71

8.1.2021: -učebnice, str.46/1a-uč se VS po M,učebnice, str.46/1b-ústně, čítanka ,str. 69-71-znovu pěkně přečti

AJ: lekce 4. Piráti
* slovíčka PS str. 66-68 feelings=pocity (happy,sad,angry,scared,tired,thirsty,hungry)
* časování slovesa být (I'm, she's, he's) + otázka
* U a PS str. 20-21

Matematika, 3.A třída, 4.1.- 8.1.2021

4.1.2021: -PS,str.27/2,4

5.1.2021: -PS,str.28/5,6, učebnice, str.66/2- slov. úloha (zápis)

6.1.2021: -učebnice, str. 66/23-do sešitu 1, PS, str.28/7

7.1.2021: -učebnice, str.68/36- projdi ústně ,učebnice,str.70/43- slov. úloha do sešitu 1 ( zápis )

8.1.2021: -PS- geometrie: str.26/13, PS str.28/9,10

Prvouka, 3.A třída, 4.1. - 8.1.2021

5.1.2021: PS, str.31

7.1.2021: PS, str.32/1,2,3

Zadáno dne 22.11.2020:

OPAKUJ : VS po B ( ! tvar slovesa být ) a nezapomeň na pravidelné čtení.

23.11.2020:
učebnice, str.34/2 - do sešitu 1, učeb.str.34/6- jen ústně, písanka, str.15 (po ananas )

24.11.2020:
učebnice, str.34/5- do sešitu 1, PS, str.21/10, čítanka,str.57-3. část čl.-vyhledej nejdůležitější radu, kterou dal cikán čertovi a napiš do sešitu čtení

25.11.2020:
PS,str.22/1- s příbuz. slovy piš jen slovní spojení (př.: dobývat uhlí, odbývat úkoly...), PS, str.22/3,4

26.11.2020:
PS, str.23/7, učebnice, str.35/2-do sešitu 1, písanka, str.16

27.11.2020:
PS, str.23/8, písanka str.17 - 4 řádky

Matematika
-opakuj: Dělení v oboru násobilek, procvičuj písem.sčítání a odčítání

23.11.2020:
PS, str.17/7, PS, str.18/9,10

24.11.2020:
PS,str.18/13, PS,str.18/11

25.11.2020:
PS,str.19/1,2, PS,str.19/5 - jen 5 příkladů na sčítání

26.11.2020:
PS, str.19/5 - 5 příkladů na odčítání, PS, str.19/3,4

27.11.2020:
PS,str.19/6,7 PS, str.20/1 - rýsuj pěkně( tužka č.3!)

Prvouka
Znovu si v učebnici pročti probrané kapitoly.

24.112020:
PS, str.23

26.11.2020:
PS, str.24

Anglický jazyk

AJ: Is it a …? No, it isn´t./Yes, it is.
big x little

ÚT 23.11. - AJ U a PS str. 15,16

ČT 26.11. - AJ U a PS str. 17

Foto Foto

Zadáno dne 13.11.2020:

Učivo 3. A třída, 16. - 20. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK : Opakuj VS po B ( učeb. str.31), tvary a příb. slova se slovesem BÝT ( učeb.str.32)
16.11.2020: PS, str.20/2,4 - dokončit. PS, str. 20/3, učeb. str.32/3-ústně, písanka, str.13-dokončit
18.11.2020: učeb. str.33/5-do sešitu 1, PS, str.21/7, čítanka, str.53-54 - 2. a 3. část článku
19.11.2020: PS, str.21/8, učebnice,str. 33-nastuduj modrý rámeček (být x bít),učeb. str.33/7-do sešitu 1, písanka str.14
20.11.2020: PS, str.21/9,10 ,PS str.22/2, čítanka, str.55-56-1. a 2. část článku

MATEMATIKA : Opakuj násobky č. 2 - 9, procvičuj hlavně dělení !
16.11.2020: PS str.17/2,3,4 PS str.16/10
18.11.2020: učeb. str.43/10- bez zkoušky do sešitu 1, PS str.17/3,4
19.11.2020: učeb. str.47/2-bez zkoušky do sešitu 1,učeb. str.47/3- projdi jen ústně, učeb.str.47/4 slov.úloha -do sešitu 1
20.11.2020: učeb. str. 48/8 - bez zkoušky do sešitu 1, PS str.18/14,15

PRVOUKA: Projdi si PS, pokud něco chybí, dopracuj.
18.11.2020: učeb. str.16 - pečlivě pročti - nastuduj, PS, str 20
20.11.2020: učeb. str.17- pečlivě pročti - nastuduj, PS str. 21

Angličtina
AJ: What´s this? Pets – domácí mazlíčci
ČT 20.11. U a PS str. 14,15

Zadáno dne 6.11.2020:

9.11.2020:
ČJ : Opakuj kapitolu Nauka o slově,učeb., str.28-Stavba slova - zopakuj ústně, učeb.str.29/4-do sešitu1, PS str.18/1,2
M: Opakuj násobky 2-8, uč se násobky č.9. PS,str.15/2,5
PRV: Krajina v okolí domova-nastuduj, PS, str.19

10.11.2020:
ČJ:PS, str.18/3 - 10 slov napiš do sešitu 1, podtrhni slov. kořen, PS, str.18/4, písanka, str. 12 - dokonči
M:PS, str.15/4,6, PS, str.17/1

11.11.2020:
ČJ:: Učeb.,str.30-žlutý rámeček -nastuduj, učeb., str.30/2a - do sešitu 1, čítanka, str.51
M: PS, str. 15/1,3, uč se a opakuj násobky 9

12.11.2020:
ČJ: PS, str. 17/4, PS, str.19/2,3, čítanka, str.52 - 1. část
M: učeb.str.43/8 - 6 příkl. do sešitu 1, učeb. str.43/12 - sl. úloha - do sešitu 1
Prv: Využití krajiny, PS, str.20

13.11.2020:
ČJ: Písanka, str.13 - 5 řádků, učeb. str. 31 - řada VS po B-nastuduj, učeb.str.31/2- všechna VS napiš do sešitu 1
M:PS, str.16/11,12-narýsuj tužkou č.3, zkus sudoku- PS, str.16/7

Distanční výuka 9. – 13. listopadu
AJ: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?

ÚT 10.11. - AJ U a PS str. 12,13

ČT 12.11. - AJ U a PS str. 14

Online výuka je naplánovaná od 10 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Zadáno dne 1.11.2020:

Angličtina
Distanční výuka 2. – 6. listopadu
AJ: in the classroom – ve třídě

ÚT 3.11. - AJ U a PS str. 10

ČT 5.11. - AJ U a PS str. 11

Online výuka je naplánovaná od 10 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Zadáno dne 30.10.2020:

2.11.2020:
ČJ : učeb.,str.23- Slova nadřaz. a podřaz.-nastuduj,uveď příklady. Učeb.,str.23/3-ústně, PS,str.15/1,2,písanka,str.11
M: PS,str.13/6,7
PRV:PS, str. 16

3.11.2020:
ČJ : PS,str.15/3,4, písanka,str.12-7 řádků
M: uč se násobky čísla 8,učeb.,str.22/36-ústně, učebn.str.22/39-sl.úlloha-do sešitu1

4.11.2020:
ČJ: učebnice, str.22-Slova souznačná- uveď příklady, PS,str.16/1,2
M: učebn.,str.22/41-do sešitu 1

5.11.2020:
ČJ : PS,str.16/3,4,5, čítanka, str.30-31
M: učeb.,str.22/42-do sešitu 1, učebn.,str. 22/43- do sešitu 1
PRV.: PS,str.17

6.11.2020:
ČJ: opakuj slova protikladná,PS,str.17/1,2
M: PS, str.14/8, PS,str.14/10,11-pracuj tužkou č. 3 , procvičuj násobky č.8

Zadáno dne 15.10.2020:

19.10.2020:
ČJ: opakuj probrané učivo ( tvrdé, měkké souhl., párové souhlásky )
učebnice, str. 18/ 19 - napiš přísloví do sešitu 1, zkus diktát, str18/20 -na papír
M: PS, str. 11/6, učebnice, str.21/30 - bez zk.,,do sešitu 1
PRV: učebnice, str. 13 - pročíst

20.10.2020:
ČJ: učebnice, str.19/21, 23- napiš do sešitu 1( i slova ze cv. 23)
M:učeb. str.21/32 slov. úloha- nezapomeň na stručný zápis

21.10.2020:
ČJ: učeb. str 21- Nauka o slově- pozorně pročti,učeb.str.21/2 -pranostiky napiš do sešitu 1
M: PS, str.13/1,2

22.10.2020:
ČJ: učeb. str.22 - Slova protikladná, slova souznačná- pročti, učeb. str.23/2 (1. sloupeček) - do sešitu 1
M: PS, str.13/3,4,5

23.10.2020:
ČJ:Slova nadřazená, podřazená- učeb. str.23 - pročti, učeb. str.23/2 (2. sloupeček)- do sešitu 1
M: PS, str.13/3,4,5- všechna cvičení za čtvrtek a pátek dokonči a zkontroluj
Nezapomeň si pravidelně něco zajímavého přečíst!