Učivo v době karantény - 3.A

Zadáno dne 22.11.2020:

OPAKUJ : VS po B ( ! tvar slovesa být ) a nezapomeň na pravidelné čtení.

23.11.2020:
učebnice, str.34/2 - do sešitu 1, učeb.str.34/6- jen ústně, písanka, str.15 (po ananas )

24.11.2020:
učebnice, str.34/5- do sešitu 1, PS, str.21/10, čítanka,str.57-3. část čl.-vyhledej nejdůležitější radu, kterou dal cikán čertovi a napiš do sešitu čtení

25.11.2020:
PS,str.22/1- s příbuz. slovy piš jen slovní spojení (př.: dobývat uhlí, odbývat úkoly...), PS, str.22/3,4

26.11.2020:
PS, str.23/7, učebnice, str.35/2-do sešitu 1, písanka, str.16

27.11.2020:
PS, str.23/8, písanka str.17 - 4 řádky

Matematika
-opakuj: Dělení v oboru násobilek, procvičuj písem.sčítání a odčítání

23.11.2020:
PS, str.17/7, PS, str.18/9,10

24.11.2020:
PS,str.18/13, PS,str.18/11

25.11.2020:
PS,str.19/1,2, PS,str.19/5 - jen 5 příkladů na sčítání

26.11.2020:
PS, str.19/5 - 5 příkladů na odčítání, PS, str.19/3,4

27.11.2020:
PS,str.19/6,7 PS, str.20/1 - rýsuj pěkně( tužka č.3!)

Prvouka
Znovu si v učebnici pročti probrané kapitoly.

24.112020:
PS, str.23

26.11.2020:
PS, str.24

Anglický jazyk

AJ: Is it a …? No, it isn´t./Yes, it is.
big x little

ÚT 23.11. - AJ U a PS str. 15,16

ČT 26.11. - AJ U a PS str. 17

Foto Foto

Zadáno dne 13.11.2020:

Učivo 3. A třída, 16. - 20. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK : Opakuj VS po B ( učeb. str.31), tvary a příb. slova se slovesem BÝT ( učeb.str.32)
16.11.2020: PS, str.20/2,4 - dokončit. PS, str. 20/3, učeb. str.32/3-ústně, písanka, str.13-dokončit
18.11.2020: učeb. str.33/5-do sešitu 1, PS, str.21/7, čítanka, str.53-54 - 2. a 3. část článku
19.11.2020: PS, str.21/8, učebnice,str. 33-nastuduj modrý rámeček (být x bít),učeb. str.33/7-do sešitu 1, písanka str.14
20.11.2020: PS, str.21/9,10 ,PS str.22/2, čítanka, str.55-56-1. a 2. část článku

MATEMATIKA : Opakuj násobky č. 2 - 9, procvičuj hlavně dělení !
16.11.2020: PS str.17/2,3,4 PS str.16/10
18.11.2020: učeb. str.43/10- bez zkoušky do sešitu 1, PS str.17/3,4
19.11.2020: učeb. str.47/2-bez zkoušky do sešitu 1,učeb. str.47/3- projdi jen ústně, učeb.str.47/4 slov.úloha -do sešitu 1
20.11.2020: učeb. str. 48/8 - bez zkoušky do sešitu 1, PS str.18/14,15

PRVOUKA: Projdi si PS, pokud něco chybí, dopracuj.
18.11.2020: učeb. str.16 - pečlivě pročti - nastuduj, PS, str 20
20.11.2020: učeb. str.17- pečlivě pročti - nastuduj, PS str. 21

Angličtina
AJ: What´s this? Pets – domácí mazlíčci
ČT 20.11. U a PS str. 14,15

Zadáno dne 6.11.2020:

9.11.2020:
ČJ : Opakuj kapitolu Nauka o slově,učeb., str.28-Stavba slova - zopakuj ústně, učeb.str.29/4-do sešitu1, PS str.18/1,2
M: Opakuj násobky 2-8, uč se násobky č.9. PS,str.15/2,5
PRV: Krajina v okolí domova-nastuduj, PS, str.19

10.11.2020:
ČJ:PS, str.18/3 - 10 slov napiš do sešitu 1, podtrhni slov. kořen, PS, str.18/4, písanka, str. 12 - dokonči
M:PS, str.15/4,6, PS, str.17/1

11.11.2020:
ČJ:: Učeb.,str.30-žlutý rámeček -nastuduj, učeb., str.30/2a - do sešitu 1, čítanka, str.51
M: PS, str. 15/1,3, uč se a opakuj násobky 9

12.11.2020:
ČJ: PS, str. 17/4, PS, str.19/2,3, čítanka, str.52 - 1. část
M: učeb.str.43/8 - 6 příkl. do sešitu 1, učeb. str.43/12 - sl. úloha - do sešitu 1
Prv: Využití krajiny, PS, str.20

13.11.2020:
ČJ: Písanka, str.13 - 5 řádků, učeb. str. 31 - řada VS po B-nastuduj, učeb.str.31/2- všechna VS napiš do sešitu 1
M:PS, str.16/11,12-narýsuj tužkou č.3, zkus sudoku- PS, str.16/7

Distanční výuka 9. – 13. listopadu
AJ: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?

ÚT 10.11. - AJ U a PS str. 12,13

ČT 12.11. - AJ U a PS str. 14

Online výuka je naplánovaná od 10 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Zadáno dne 1.11.2020:

Angličtina
Distanční výuka 2. – 6. listopadu
AJ: in the classroom – ve třídě

ÚT 3.11. - AJ U a PS str. 10

ČT 5.11. - AJ U a PS str. 11

Online výuka je naplánovaná od 10 hodin. Žáci se připojí přes webový odkaz, který obdrželi ve zprávě přes Edookit.

Zadáno dne 30.10.2020:

2.11.2020:
ČJ : učeb.,str.23- Slova nadřaz. a podřaz.-nastuduj,uveď příklady. Učeb.,str.23/3-ústně, PS,str.15/1,2,písanka,str.11
M: PS,str.13/6,7
PRV:PS, str. 16

3.11.2020:
ČJ : PS,str.15/3,4, písanka,str.12-7 řádků
M: uč se násobky čísla 8,učeb.,str.22/36-ústně, učebn.str.22/39-sl.úlloha-do sešitu1

4.11.2020:
ČJ: učebnice, str.22-Slova souznačná- uveď příklady, PS,str.16/1,2
M: učebn.,str.22/41-do sešitu 1

5.11.2020:
ČJ : PS,str.16/3,4,5, čítanka, str.30-31
M: učeb.,str.22/42-do sešitu 1, učebn.,str. 22/43- do sešitu 1
PRV.: PS,str.17

6.11.2020:
ČJ: opakuj slova protikladná,PS,str.17/1,2
M: PS, str.14/8, PS,str.14/10,11-pracuj tužkou č. 3 , procvičuj násobky č.8

Zadáno dne 15.10.2020:

19.10.2020:
ČJ: opakuj probrané učivo ( tvrdé, měkké souhl., párové souhlásky )
učebnice, str. 18/ 19 - napiš přísloví do sešitu 1, zkus diktát, str18/20 -na papír
M: PS, str. 11/6, učebnice, str.21/30 - bez zk.,,do sešitu 1
PRV: učebnice, str. 13 - pročíst

20.10.2020:
ČJ: učebnice, str.19/21, 23- napiš do sešitu 1( i slova ze cv. 23)
M:učeb. str.21/32 slov. úloha- nezapomeň na stručný zápis

21.10.2020:
ČJ: učeb. str 21- Nauka o slově- pozorně pročti,učeb.str.21/2 -pranostiky napiš do sešitu 1
M: PS, str.13/1,2

22.10.2020:
ČJ: učeb. str.22 - Slova protikladná, slova souznačná- pročti, učeb. str.23/2 (1. sloupeček) - do sešitu 1
M: PS, str.13/3,4,5

23.10.2020:
ČJ:Slova nadřazená, podřazená- učeb. str.23 - pročti, učeb. str.23/2 (2. sloupeček)- do sešitu 1
M: PS, str.13/3,4,5- všechna cvičení za čtvrtek a pátek dokonči a zkontroluj
Nezapomeň si pravidelně něco zajímavého přečíst!