Učivo v době karantény - 3.A

Zadáno dne 15.6.2020:

Matematika
Dobrý den, tento týden dokončíme příklady v pracovním sešitě. Uvidíme se na zítřejší výuce, těším se. M. Hopjanová

Zadáno dne 14.6.2020:

ČJ - 3.A tř., 15. - 19.6.2020:
-procvičuj VS, slovní druhy, určování pádů
15.6.:učebnice, str. 64-předložky, učebnice, str.64/1 - 8 spojení do sešitu 1, písanka, str.30 - povolání
16.6.:PS, str.10/1-do sešitu 1 ,PS, str.10/2, učebnice, str.65-spojky, učebnice, str.65/1,2 -ústně, PS, str.11/1,2,3, čítanka str.148 - 149
17.6.:učebnice, str.65-částice, učebnice, str.65/1-do sešitu 1, učebnice, str.65/1a,b -ústně, PS, str.12/1,2
18.6.:učebnice, str.66-citoslovce, učebnice, str.66/1-do sešitu 1, , učebnice, str.66/5-zkus diktát, PS, str.12/1
19.6.:PS, str.12/2,3 , písanka, str.30- rébusy

Zadáno dne 7.6.2020:

Matematika
Dobrý den, tento týden si v učebnici udělejte prosím str. 137 a 138, v PS str. 35 . Zítra na on line výuce uděláme str. 137. Připravte si učebnici a sešit. Těším se, M. H

ČJ - 3. A tř., 8. - 12.6.2020:
8.6.: :učebnice,. str.99/4- přísloví napiš do sešitu 1, str. 99/4a,b -ústně, učebnice.,str. 58 - příd. jména, str.58/3- do sešitu 1 , PS, str 6/1,2
9.6.: PS,str 6/3,4,5, písanka, str.27, čítanka, str.146 - 147
10.6.: učebnice, str.59/1a-ústně, PS,str7/1,2,3,4, PS, str.7/5 - zkus diktát
11.6.:učebnice, str.60/1,3-ústně, PS, str.8/1,2,3,4 písanka, str.29
12.6.:učebnice, str 63/1-ústně, učebnice, str.63/2-do sešitu 1, PS,str.10/1,2,3 čítanka ,str151

Zadáno dne 1.6.2020:

Anglický jazyk
Vypsat a zopakovat slovíčka , dokreslit a vybarvit obrázky dle zadání , spojit obrázky s vhodnými slovíčky.

Foto

Matematika
Dobrý den, v PS si prosím tento týden udělejte str. 32/12 a str.33 test. V učebnici str.146/21-24 a 147/25-27. Stranu 33 v PS budeme dělat zítra na společné výuce. Mějte se pěkně, M. H.

Zadáno dne 31.5.2020:

ČJ - 3.A třída, 1. - 5. 6. 2020:
-opakuj VS a procvičuj určování pádů
1.6.: učebnice, str.71/4-do sešitu 1,přísloví napiš, nad podst. jména nadepiš pád, písanka- str.26-3 řádky, čítanka, str.141
2.6.: učebnice, str.97/1,2 -ústně, učebnice, str.98/1- první. odstavec do sešitu 1, čítanka, str.141, do sešitu ČT vypiš názvy zeleniny
3.6.: učebnice, str.98/2 -dvojice slov napiš do sešitu 1, nad slovesa nadepiš osobu a číslo, učebnice, str.98/3-do sešitu 1,, čítanka, str.142
4.6.: učebnice, str.99/3,3a -do sešitu 1, čítanka ,str.143,pak přečti celý článek bez chyb ,čítanka, str.143/3- do sešitu ČT odpověz celou větou
5.6.: učebnice, str.105/1, učebnice, str.105/1b-do sešitu ČT napiš 4 věty, přečti si pohádku ve své pohádkové knížce

Zadáno dne 24.5.2020:

ČJ- 3.A třída, 25. - 29.5.2020
25.5. : učebnice, str.71/1,1c, 3,3a - do sešitu 1, písanka, str.28 -7 řádků
26.5.: PS, str.5/12, PS, str.9/1,2, čítanka str.140- přečti aspoň 2x
27.5.:PS, str.9/3,4, PS, str.9/5- do sešitu 1 napiš 5 vět, čítanka, str.141
28.5.:PS, str.14/3, PS, str.14/4- zkus diktát, PS, str.16/1,2
29.5.:PS, str.16/1- Aniččina hádanka, PS, str.16/1a, čítanka, str.145
ON LINE výuka - v úterý od 10,00hod., ve čtvrtek od 9,30 hod!

Matematika
Dobrý večer, posílám rozpis úkolů na týden.
pondělí: PS str.31, cv.1,3
úterý: PS 26/11 ´+ procvičování kružnic na papír
středa: PS 28/9,10
čtvrtek: PS 31/5,6
pátek: PS 32/7,8
Zítra se s některými z vás uvidím na Cacovické, s některými na online výuce. Ještě jednou se omlouvám za technické problémy - už jsou vyřešené. Pěkný večer, M. Hopjanová

Zadáno dne 18.5.2020:

Matematika
Dobrý den, naskytly se technické problémy a musím zrušit zítřejší matematiku. V PS ať si děti zítra udělají jen cv. 2 a 4 na straně 31, ostatní uděláme společně ve čtvrtek. Děkuji, M. Hopjanová

Zadáno dne 17.5.2020:

ČJ- 3. A tř., 18. - 22.5.2020
-opakuj řady VS
--opakuj učivo o podst. jménech ( učebnice, str.55 - žluté rámečky )
18.5.:učebnice,,str. 56/7 - do sešitu 1,učebnice, str.57/8 - jen ústně, PS,str. 2 - celá, čítanka, str.136, do sešitu 1 - str. 136/1
19.5.:-PS,str.3/2,2a, PS, str.3/3, čítanka, str,137 - přečti bez chyb
20.5.:-PS,str.4/4,5,6,, čítanka,str.138 - 139, přečti aspoň 2x
21.5.:-PS,str.4/8a,b učebnice, str.70/1 - ústně
22.5.:-PS,str.5/9 -jen spojuj, nepiš ,PS, str.5/10,11, učebnice,str.70/4 ( př. obyčej-1.,4.p., u babičky -2.p.)-do sešitu1

Zadáno dne 10.5.2020:

Matematika
Zdravím, na zítřejším setkání si uděláme některé příklady ze strany 29 a 30 v pracovním sešitě. Kdo nebude zítra přítomen, udělejte s,i prosím, tyto dvě stránky během týdne. Mějte se pěkně a zítra se budu těšit. M. Hopjanová

ČJ -3.A třída , 11.- 15.5.2020
-nezapomeň se připojit : úterý (10,30 hod.) a čtvrtek (9,30 hod.)
-chválím všechny, kteří s námi společně pracují !!!

11.5-opakuj VS po Z, učebnice, str.95/2 - do sešitu 1 ,písanka,str. 23- Den matek
12.5.-učebnice, str.95/3-do sešitu 1,čítanka, str. 134- pěkně přečti , str. 135- přesmyčky-do sešitu ČT napiš názvy 4 ptáků
13.5.-opakuj všechny řady VS, PS,str.30/1,3, písanka str.26- sudoku +skrývačky- 4 řádky
14.5.-učebnice, str.95/4-jen ústně, písanka, str.23-zkus složit básničku ( 3-4 verše)
15.5.-učebnice, str.96/1-doplň jen ústně, 96/1a piš slabě tužkou, učebnice, str.96/1b,c- ústně
Nezapomínej na čtení ! Pěkný týden !

Zadáno dne 4.5.2020:

Matematika
Dobrý den, na zítra si na výuku prosím připravte učebnici. Budeme dělat příklady na str. 127 a 128. Pro ty, kteří nebývají on line, udělějte si prosím cv 4 ze strany 127 a 8 na straně 128 do sešitu. Těším se na vás zítra. M. Hopjanová

Zadáno dne 3.5.2020:

ČJ - 3 .A tř., 4. - 7. 5.2020
-nové učivo : VS po Z , učebnice, str.93
- opakujeme a doplňujeme společně učivo : úterý -10,30 hod.
čtvrtek -9,30 hod.
- nezapomeň se připojit, chválím ty, co už tak udělali, jste šikulky !

4.5.2020:
- učebnice, str.93/1-VS po Z
-PS,str.29/1
-PS,str.29/2,2a - zopakuj slova mnohoznačná

5.5.2020:
-učebnice, str.93/2-do sešitu 1
-učebnice, str.94/3- do sešitu 1
- písanka, str 21- KVĚTEN

6.5.2020:
-PS,str.29/3, 4 (i 4a,4b )
-čítanka, str.135- Květen, Květen v pranostikách

7.5.2020:
-učebnice, str.94/5, -do sešitu 1
-učebnice, str.94/8 - ústně
- zkus diktát-učebnice, str.94/10

10.5. nezapomeň na přání pro maminku!

Zadáno dne 27.4.2020:

Matematika
Vážení rodiče, děkuji moc za zaslané úkoly.Zítra je sjednaná pro zájemce v 8:30 schůzka, odkaz jsem posílala dnes dopoledne. Kdo nebude mít možnost připojení, nevadí, děti zadané úkoly s vaší pomocí určitě zvládnou. V PS je to str. 27 a ještě ať se podívají do učebnice na stranu 124 a 125. Jsou tam násobky 10 a násobení jimi. Malou násobilku máme snad dobře procvičenou - jenom přidají k výsledku nulu. Těším se na zítra, snad nebudou technické problémy. Děti ať si připraví PS a něco na psaní. Pěkný týden, M. H.

Zadáno dne 26.4.2020:

ČJ - 3. A tř., 27.4. - 30.4.2020
-opakuj všechna VS po V. ( Pozor na slova s předponou! Slov. kořen musí být před vy-,vý-. Vysel (sl. kořen -sel ) x visel (sl. kořen vis-).
27.4.2020: učebnice, str.91/1- ústně, učebnice,str. 91/2-do sešitu 1, čítanka, str. 132-133
28.4.2020:: PS,str.28 / 1,2, zkus diktát- PS,str.28 / 3, písanka, str.24 / 5 posledních řádků
29.4.2020: učebnice, str.92-pozvánka, přečti pozorně a zapamatuj žlutý rámeček, PS,str.28 /1-napiš pozvánku
30.4.2020:učebnice, str.90 / 2,5 čítanka,str.133: To byla rána - do sešitu ČT vypiš dvojici slov, která se rýmují

Zadáno dne 20.4.2020:

Matematika
Vážení rodiče, děkuji za zaslané domácí úkoly, moc děti chválím. Tento týden prosím dokončete v pracovním sešitě stranu 25 a na straně 26 cičení 8 a 9. Kdyby to dětem nešlo, nechejte to být, uděláme to později společně. Bylo by dobré, kdyby si děti zase trošku procvičily kružnice. Ať si na papír udělají duhu nebo kytku ( budou vědět ). Díky moc za spolupráci, M. Hopjanová

Zadáno dne 19.4.2020:

ČJ-3.A tř., 20.- 24 4..2020:
20.4. : učebnice, str.89/3- do seš.1, učeb. str.89 / 4a,b -projdi ústně, čítanka, str. 130-jen polovina článku,dávej pozor na čtení předložek!
21.4. PS, str.26 /1,3, písanka str. 21 - pět posledních řádků, čítanka, str. 130
22.4. PS,str.26 /2, čítanka, str.131-druhá část článku, písanka, str.22 -3řádky- doplň plody podle listů
23.4. PS,str.27 /1,2,4-některý obrázek si pro radost vymaluj, čítanka, str.131- modrý rámeček(1.,2.,3) jen ústně
24.4. PS, str.27 /3, čítanka,str. 131- vypiš do sešitu ČT příznaky vodníkovy nemoci

Zadáno dne 14.4.2020:

ČJ- 3.A tř., 14. -17. 4. 2020 :
-pokračuj ve VS po V (učeb. str. 86, posledních 6 slov )
-nezapomeň na čtení a podívej se na ´,,UČITELKU,,

14.4 -učebnice,str. 87/1,2,3 - projdi ústně, ,do sešitu 1 : str. 87 /4
15.4. -PS, str. 24 /2,3, písanka,str.str. 24/ 3 ř, čítanka, str.str. 127
16.4. -PS, str. 25 /1,2,3, písanka,str.24/posledních 5 ř.
17.4. -učebnice,str.88/2 dosešitu 1, PS str. 25/4, čítanka,str. 126 báseň Kde je voda doma, do seš. ČT 3 věty z modr. rámečku ( TEST 1,2,3)

Matematika
Vážení rodiče, tento týden bych byla ráda, kdyby si děti udělaly v pracovním sešitě str.24/ cv. 7 a 9. Osmičku nedělejte, k té se vrátíme později. A na str. 25 cvičení 1-4. To zatím stačí, ať toho nemají moc ( a jsou to slovní úlohy, ty dělají některým trochu problémy). Mějte se pěkně a velký dík za vaši pomoc. M. Hopjanová

Zadáno dne 7.4.2020:

Prvouka
1 hod. : Pracovní sešit - str. 43 (Ájin zpravodaj "Podmínky života") - vypracovat celou stranu (jako nápověda poslouží obrázek, který jsem vložila do materiálů třídy na Edookitu). 2 hod.: přečíst a pochopit v učebnici kapitolu Živé organismy na str. 36., vyplnit str. 44 v pracovním sešitě. 3.hod: Učebnice str. 37 (kapitola Houby) - pročíst, vyplnit str. 45 v pracovním sešitě, zaměřit se zejména na stavbu těla hub - musíte znát!!!

4 hod.: Prosím rodiče o zaslání stran 43-45 v pracovním sešitě (měly by být hotové z minulých hodin), zaslat do neděle 5.4. nejlépe na Edookit nebo na email: pokorna.peta@email.cz (školní mail, uvedený na stránkách školy, mi nefunguje). Vypracování stran v prac. sešitě budu hodnotit známkou, tak prosím pošlete všichni. Dále dětem doporučuji opakovat téma „Houby“ (učebnice str. 37) online na: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby (zejména poznávání hub a test).

5 hod.: Vypracovat pracovní list - „Společné znaky rostlin“ (vložen do materiálů třídy), poslat do neděle 12.4.

Foto

Prv3 - společné znaky rostlin.pdf

Zadáno dne 6.4.2020:

Český jazyk - 3.A, ,učivo 6.4. -8.4.2020
- začni se učit novou řadu VS po V ( prvních 6 slov )- učebnice, str.86
-opakuj pořád slovní druhy a pomáhej si učebnicí
-a nezapomeň na svou zajímavou knížku !

6.4.2020
- učebnice, str. 70 - pád podst. jmen
-učebnice, str.70/2
- do sešitu 1: učeb., str. 70/4 - nad podst. jména nadepisuj číslici pádu

7.4.2020
-PS, str. 15/3,4
-PS, str.24/1,2
písanka, str. 20- Pro chytré hlavičky

8.4.2020
- PS,str. 24 ( VY-VYSOKÝ-VÝT) /1
- písanka,str. 20 - dokonči si stránku
-čítanka,str. 129- do sešitu ČT nakresli vodníka

UŽIJ SI VELIKON: PRÁZDNINY !!! BUĎ ALE OPATRNÝ (-Á ) NA SEBE I NA OSTATNÍ.
PŘEJI TI A VŠEM U VÁS DOMA VELIKONOCE NA 1 !

Matematika
Vážení rodiče, v matematice budu ráda, když budou děti pořád procvičovat dělení se zbytkem. V učebnici by si mohly udělat příklady ze stran 120 a 121, v pracovním sešitě str. 22 bez geometrie a str. 23. To je opakování a snad to nebude dělat potíže. Přeji příjemné Velikonoce a snad brzy se s dětmi uvidím ve škole. Díky moc za vaši ochotu. M. Hopjanová

Prvouka
4 hod.: Prosím rodiče o zaslání stran 43-45 v pracovním sešitě (měly by být hotové z minulých hodin), zaslat do neděle 5.4. nejlépe na Edookit nebo na email: pokorna.peta@email.cz (školní mail, uvedený na stránkách školy, mi nefunguje). Vypracování stran v prac. sešitě budu hodnotit známkou, tak prosím pošlete všichni. Dále dětem doporučuji opakovat téma „Houby“ (učebnice str. 37) online na: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby (zejména poznávání hub a test).
5 hod.: Vypracovat pracovní list - „Společné znaky rostlin“ (vložen do materiálů třídy), poslat do neděle 12.4.

Zadáno dne 2.4.2020:

Aj 3.A
Class book, str. 37, čtení s porozuměním ( čteme nahlas), pracovní sešit str. 36 + 37 vyprac. dle zadání
+ zopakovat slovní zásobu z kapitoly 6,slovíčka použit do vět a napsat do sešitu .
Pro ty, kteří mají zájem budou ve čvrtek od 9 do 12 připarveny k vyzvednutí pracovní listy k práci domů.
Děkuji dětem i rodičům za spolupráci.
Anna Krtičková

Zadáno dne 30.3.2020:

Matematika
Vážení rodiče, byla bych ráda, kdyby si děti udělaly příklady na dělení se zbytkem z učebnice na straně 118/29 a 31 a na str.119/34 a 36; V pracovním sešitě udělejte prosím str.19 a 21. Str. 21 je opakování, nemělo by to dělat velké problémy. Str. 20 přeskočte, ke geometrii se vrátíme později ve škole. Děkuji za spolupráci, pěkný den. M. Hopjanová

Český jazyk 30.3. - 3.4.2020

OPAKUJ SI : vyjmenovaná slova
slovní druhy ( pomůže ti učebnice)
pravidelně čti ( i nahlas ), dbej na správné čtení předlož. vazeb ( za lesem, u stolu - čteme dohromady )

30.3.2020:
učebnice, str.85/ 1 - jen ústně projdi
do sešitu 1 : str.85/ 2
zkus si na papír diktát ( učeb, str.85/4 )

31.3.2020 :
podstatná jména - rod,učebnice, str.68
učebnice,str.68 /2 - jen ústně
PS,str 14 ./ 1,2

1.4.2020 :
PS, str.14 / 3
písanka,str. 22 / Rostliny, 6 řádků
čítanka,str. 124 -125 , pročti několikrat, až zvládneš bez chyb

2.4.2020 :
opakuj: rod podst. jmen
podst. jména- číslo - učebnice, str.69
učebnice,str. 69 /4 ( ústně- určuji rod i číslo )
PS, str.15 /1, můžeš si PS zkrášlit vymalováním obrázků veselými jarními barvičkami !!!)

3.4.2020 :
PS,str.15 / 2
čítanka, tr. 124 -125 do sešitu ČT odpověz celou větou : str.125 / 3 , některou jarní kytičku pro radost i nakresli

Určitě práci zvládáš a zbývá čas i na zábavu! Přeji hezké jarní dny!

Zadáno dne 22.3.2020:

Český jazyk,učivo 23.-27.3.2020 3.A

!!! Všechna cvičení z učebnice pracuj do sešitu 1.
Čti si každý den kousek v pěkné knížce.
Opakuj i probrané učivo.

23.3.
-opakovat VS po S
- učebnice,,str.81/5 (příklad:Tavený-3.=třetí VS po S =sýr )
-písanka,str.19- kalendář-týden -8 ř.
-čítanka,opak.str.118 (pěkné výrazné čtení )

24.3.
-opakuj VS po S a L
-učebnice, str.82/4
-písanka,str.19 - dokončit
-čítanka,str. 122-123
- do sešitu ČT namaluj Rozárku

25.3.
-učebnice,str.83/2 (Sýkora...)
-čítanka, str.122-123 (přečti podruhé a vypracuj:str.123/1 - celou větou!!!)

26.3.
-vyrob 3 kartičky podle cvičení 5 na str.84 s libovolnými VS,která už umíme a přineseš je do školy )
-učebnice, str. 84/2
-čítanka, str.124- báseň Ptám se... přečti a vyhledej si slova, která se rýmují

27.3.
-učebnice,str.84/4
-písanka,str. 25- odpověz na 4 otázky celou větou

A NEZAPOMEŇ NA TO PRAVIDELNÉ ČTENÍ !!!! AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ !

Matematika

Vážení rodiče, posílám další úkoly pro děti z matematiky. Neustále prosím procvičujte pamětné násobení a dělení. V učebnici na straně 114 a 115 je pěkně znázorněna zkouška při dělení se zbytkem. Do sešitu ať si děti udělají 114/13 a 115/17. Dále prosím udělejte v pracovním sešitě stranu 17 a jestli máte možnost, nafoťte nebo oskenujte ji a pošlete mi přes komunikaci nebo na adresu: m.hopjanova@seznam.cz Pokud si někdo zapomněl učebnici ve škole, dejte mi vědět a domluvíme se na předání. Děkuji, mějte se pěkně, M. H.

Zadáno dne 12.3.2020:

M 3.A učivo do 20.března

Vážení rodiče, včera jsme začali dělení se zbytkem, procvičujte prosím s dětmi nejbližší menší násobek. Např. v řadě násobků 4 když řeknete 15, děti musí říct 12. Už jsme to včera zkoušeli, šlo jim to dobře, ale je potřeba to procvičovat. Musí bezpečně odříkat řady násobků. V pracovním sešitě bychom příští pátek skončili na str. 16 - včetně. Kdybyste měli dotaz, dejte prosím vědět. Díky moc, M. Hopjanová

Český jazyk 3.A

- vyjm.slova po s (učebnice str.8O)
- PS str.22 - 23
- učeb.str.81 cvič.2,4
      82 cvič.2,3 - do seš.1
- čítanka str 1O3, 112
- písanka str. 16 - 18