Učivo v době karantény - 2.A

Zadáno dne 31.3.2020:

Milí rodiče,
posílám odkaz na hudební pořady, u kterého se děti můžou něco dozvědět a taky si trošku zacvičit a zazpívat.
https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky
https://decko.ceskatelevize.cz/hodina-zpevu
https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

Úkol – Najdi ve zpěvníku, na internetu 3 české písničky, ve kterých se zpívá o zvířatech a 3 ve kterých se zpívá o hudebních nástrojích – jejich názvy mi napiš. Odvážlivci mohou natočit krátké video se svým zpěvem.
Pusťte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=2Noilf9Ra00 - zazpívejte si ji a nakreslete k ní obrázek.

Úkoly mi prosím posílejte do Edookitu nebo na mail gorecka.m@seznam.cz.

Zadáno dne 30.3.2020:

Úkoly pro 2.A na 30.3. - 3.4.2020
Vážení rodiče, milé děti,
děkuji všem, kteří se snažili při plnění úkolů, ale i těm, kteří si našli čas i na poslání úkolů prostřednictvím přílohy v Edookitu.

Vím, že to bylo dobrovolné. Přesto mě zamrzelo, že tak učinilo méně z vás, než například žáků ze 4.A - a to je učím jen přírodovědu a ani jsem to po nich nechtěla.

Takže tento týden chceme nad 4.A vyhrát ! A opravdu každý (kdo technicky může) mi pošle nafocenou 1 libovolnou stranu s úkoly z M a jednu ze sešitu Čj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ještě mám pro vás jeden speciální úkol : Chtěla bych, milí rodiče, abyste jeden den pustili děti k mobilům a počítačům a nechali je naklapat do Edookitu zprávu o domácím čtení. Představuji si 2 - 3 jednoduché věty (např. : " Čtu Rumcajse. Je to loupežník. Líbí se mi, že vždy vyhraje.").
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rady k učivu :
* M-GEO - použít okraj jakéhokoliv papíru, přikládat k úsečkám, zaznačit na tento okraj papíru krajní body přiložených úseček
* Jsou - li úsečky stejné, říkáme jim v M "shodné" a děláme mezi nimi "vlnovku nad rovná se"
* M 26/5 - dělat šipky
* Čj - odůvodňování : "zeď napíšu ď, protože jsou ty zDi"
"přezůvky napíšu v, protože je hodně přezůVek"
"kufřík napíšu f, protože malý je kuFírek"
"oves - bez ovSa"
"buď - protože buDe"......atd.

+ úkol z Prv : PS str.58 (po doplnění a nalepení také možno poslat)

Tak se drŽte a buĎte zdraví ! Bart.

Úkoly:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str. 75/1,2,3,5,6 75/4 PS 25
Út Str. 111/ v,f Písanka str.11 PS 26
St Str.76/1,2,3,4,6 76/5 GEO : 71
Čt str.110/z,s Diktát – vybrat ze 110,111(z,s,v,f) PS 27
Naťukej do Edookitu, co čteš Písanka str. 12 PS 28

Zadáno dne 22.3.2020:

Vážení rodiče, milé děti !

Úkoly z Čj, M + písanky máte na další týden rozepsané po dnech v příloze (resp.v tabulce). Kdo chce, nemusí se rozfázování držet a může dělat vlastním tempem.
Kromě toho nezapomínejte na domácí čtení a pečlivě zapisujte!
Z Prv U 45, PS 56/1 + 57
Pozn. : Pokud je zadaná str. bez cvičení = myslí se celá.

Budu ráda, když mi během týdne nafotíte nebo naskenujete z každého předmětu 1 vybranou stránku, není to ale závazné. Zuzana Bartušková

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po 72/1,2,3,4,6 Písanka str.8 PS 21
Út 73/1,2,3,4,6 72/5 PS 22,23/1,2,3
St 74/1,2,3,4,5,6 73/5 PS 23/4,5,6,7 + GEO 76/1,2
Čt 110 b/p,d/t,ď/ť Písanka str.9 (diktát –vybrat slova ze 110) PS 24
68/1a,b Písanka str.10 PS 20/7,8,9 + GEO 76/3

Zadáno dne 16.3.2020:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Děti vypracují úkoly na obou pracovních listech – týden od 16.3.2020
2) Posílám odkazy na hudební pořady pro děti, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12614378354-dobrodruzstvi-s-orchestrem/218553111000009

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/314292320050021

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

Přiložené texty:
Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

U = učebnice, PS = prac.seš.

ČJ - U opakování tvrdé a měkké souhl. : str. 66 - 68 ústně, napsat do seš. 65/4 a 67/3, nechat si nadiktovat 66/7
     - nové učivo : ústně 69 a 70, písemně do seš. 69/4, prohlédnout str.71

M - PS nové učivo : sčítání s přechodem přes základ deset - postup s rozkládáním je úplně stejný jako bylo počítání do 20 !
     Kdo ale předtím neuměl a dosud neumí :-( dopočítat "3 a kolik chybí do 9" nebo kdo doposud počítá na prstech, bude mít problém!!
     Prosím docvičit, trénovat pamětné sečítání, odčítání, dopočítávání, zbavit se už opory na prstech!
     PS str.12 - 19 + GEO : prohlédnout str.73, narýsovat 75/3,4 + 5 vypočítat

Prv - U 44, PS 53

Aj paní učitelky Haškové :
 - celá kapitola My house
 - učebnice 30 - 35
 - PS - všechny strany z kapitoly My house

Angličtina skupina paní učitelky Fárkové:
učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole do 20.3. – opakovat dny v týdnu a měsíce v roce

Úkoly na celý měsíc:

Doplňující informace k textu My house v pracovním sešitu

  • strana 36: Zakroužkuj správné slovo.
  • strana 37: 1. řádek a clock, 2. řádek a pencil, 3. řádek a snake, 4. řádek a cheese.
  • strana 38: Dopiš chybějící písmena do slova a spoj otázku s odpovědí .
  • strana 39: Prohlédni si obrázek a odpověz na otázku .
  • strana 40: 1. obrázek a pasta, 2. milk, 3. a dog, 4. a train, 5. a bred, 6. a book. Pokud umíte anglicky, naučte děti tato slovíčka: on the left – vlevo, on the right – vpravo, a nechte děti říkat, co je na obrázku vlevo a co vpravo.
  • strana 41: Doplň vhodné slovo + naučte se předložku in (např. in the hall, in the garden) .
  • strana 42: Říkej slova (1. hall, 2. bedroom, 3. kitchen, 4. garden) Ve cvičení 2 říkejte dětem: 1. A pencil is in the hall; 2. A book is in the sitting room; 3. A towel (ručník) is in the bathroom; 4. A hat is in the garden. V posledním úkolu děti odpovídají na otázky pomocí předložky in, např. „Where is your bed?“ – „In the bedroom.“
  • strana 43: V učebnici najdi Rodneyho, nakresli a napiš, co drží; na závěr nakresli do rámečku sám sebe v nějaké místnosti a napiš, ve které.

Pokud si potřebujete ověřit výslovnost, můžete použít například tyto webové stránky:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

PS: Studium kapitoly My house je určeno na celou dobu trvání karantény, takže víc toho v angličtině již děti za úkol nedostanou. Pokud byste potřebovali poradit, pište mi na edookit.

Mgr. Jitka Hašková