Učivo v době karantény - 2.A

Zadáno dne 15.6.2020:

Úkoly pro 2.A na 15. - 19. 6. 2020
Vážení rodiče, milé děti!
Blížíme se do závěru školního roku. Úkoly na tento týden jsou již poslední. Vše, co zůstane nedopsané, nevyplněné, mohou žáci chodící do školy využít k práci ve škole v týdnu od 22.6.
Žáci, kteří se učí z domu, mohou zbývající cvičení využít k opakování o prázdninách, mohou si s nimi hrát doma na školu apod.
Ve vysílání v pátek 19.6. si znovu zahrajeme lodě - tentokrát ale obráceně ! Každý si zakreslí do čtvercové sítě 10x10 svoji flotilu, hádat bude tentokrát paní učitelka. Pokyny - kolik a jaké lodě - přidám brzy do přílohy na Edookit.
Prv : PS 67
Všechny vás zdravím ! Zuzana Bartušková

Úkoly 15.6.-19.6.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.102/1 + žlutou poučku,
102/2
Písanka str.39 PS 53/8,9
Út Str.103/1,2,
108/12
101/4 PS 53/7, 56/1,2,3
GEO 83/4,
St Str.104/8 Písanka str.37 GEO 85/1,2,3,4,5,6
Čt Str.104/9 Písanka str.38 PS 57/1
Str.107/8 Hrajeme lodě – tentokrát
flotily dětí hledá p.uč.
GEO 85/7

Angličtina
Milí druháčci,

tento týden si přidáme dvě nová slovíčka:
ride (a bike) - jezdit (na kole)
jump - skákat

Vypracujte si v pr. sešitě strany 57 a 58. (Kdo se přihlásí ve středu, udělá se mnou.)

Na straně 58 ve cvičení 2 očíslujte takto:
1) jump over skipping rope
2) ride a scooter
3) ride a bike
4) jump on the trampoline

POZOR: Na wocabee máte nová slovíčka a platnost všech balíků jsem vám prodloužila do 30. června, takže můžete ještě soutěžit!
Have a nice day!

Zadáno dne 7.6.2020:

Angličtina
Milí druháčci,
tento týden dokončíme poslední kapitolu Summer time a započneme kapitolu bonusovou, kterou nemáme v učebnici a která je přidána v New edition.

PS: strany 71, 72 - pozor, není to přesně jako v učebnici, ale vy si poradíte :-)
PS: str. 51 - najdi Rodneyho (podle učebnice)
PS: 52 - budeme dělat ve středu online, kdo se přihlásí, nedělá ji dopředu
obrázkový slovníček s výslovností nových slovíček najdete zde:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_07?cc=cz&selLanguage=cs
Have a nice day!

Úkoly pro 2.A na 8. - 12. 6.2020
V tomto týdnu si pohrajeme s násobilkou tří a v českém jazyce se podíváme na zoubek vlastním a místním jménům. To ale neznamená, že zapomeneme třeba na u,ú,ů nebo slovní druhy - ty už bychom opravdu měli umět hezky popořádku nazpaměť! Stejně jako násobilku dvou a dělení dvěma - tedy na polovinu.
Prv - U 56, 57 + PS 66
Hezký týden ! Zuzana Bartušková

Úkoly 8.6.-12.6.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.99/1 + žlutou poučku
99/3
Diktát 98/7b PS 48/1,2,3,4
Út Str. 97/5, 99/4
opakování u,ú,ů (str.109)
98/8 PS 50/1,2,3,4,5
GEO 82/5,6
St Str. 100/1 + žlutou poučku
100/2
100/5a – napiš do seš. i s povoláním GEO 82/1,2
Čt Str. 101/1 Písanka str.31 (30vynechat) PS 49/2,
51/1,2
Str.100/3, 101/3 101/2 PS 51/3,4,
52/1,5,7

Zadáno dne 31.5.2020:

Angličtina
Milí druháčci,
zbývá nám poslední sada slovíček z kapitoly Summer time, a to weather - počasí.
V příloze posílám slovníček - prosím, vystřihnout a nalepit do sešitku na slovíčka (vocabulary).
Dále si vypracujte v prac. sešitě stranu 48 a 51.

Nová slovíčka si můžete procvičit na wocabee!

A nakonec nová písnička Summer song:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

Nezapomeňte se ve středu připojit, naučím vás pomůcky na zapamatování nových slovíček!

Těším se na Vás :-)

aj pocasi.pdf

Úkoly pro 2.A na 1. - 5. 6. 2020
Vážení rodiče, milé děti!
V tomto týdnu si do úkolů zařadíme domácí čtení a to tak, že přečtené knihy či časopisy představí připojení žáci na online výuce, ve škole si přinesou knihu žáci v úterý na vyučování a ostatní pošlou ofocené domácí čtení nebo mi napíšou krátkou zprávu o tom, co přečetli.
Slovní druhy je potřeba se naučit ve správném pořadí nazpaměť.
Den dětí oslavíme v úterý v matematice hrou "Lodě". Kdo se nepřipojuje, zkusí získat někoho doma,aby si to s ním zahrál . Ve škole si můžou žáci zahrát mezi sebou.
Kdo se připojuje, bude hrát upravenou verzi v úterý na online - z technických důvodů se bude udolávat jen flotila paní učitelky! Je potřeba mít nachystanou čtverečkovanou síť 10x10 - NAHOŘE : A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I. VLEVO budou očíslované řádky 1,2,....9,10. Moji flotilu představím těsně před hrou a také vysvětlím pravidla. Už se moc těším!
Prv - PS 63
Hezký začátek června ! Zuzana Bartušková

Úkoly 1.6.-5.6.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.94/1 + žlutou poučku 94/3 , předložky do bublin PS 46/3,4
Út Str. 94/2 + 4 (lehce přizpůsobeno při online),
Na online nachystat přečtenou knížku nebo časopis.
Diktát 80/8b Ke Dni dětí : hrajeme „Lodě“
Pro online připravit čtverečkovanou síť 10x10. Více v průvodních pokynech.
St Str. 95/1 + žlutou poučku,
95/2
Písanka str.29 GEO 82/1,2
Čt Str. 95/3, 97/2 PS 47/3,4a,b,5,7
Str. 96, 97/3,
opakování u,ú,ů (str.109)
Ke každému slovnímu druhu napsat jedno slovo jako příklad
(sloupeček slovních druhů podle pořadí, do druhého sloupce zástupce)
PS 46/5,6,7 + 47/1,2

Zadáno dne 24.5.2020:

Úkoly pro 2.A na 25. - 29. 5.2020
Vážení rodiče, milé děti!
Nový týden přinese změny. Šest našich druháčků nastoupí do školy, kde budou pracovat podle stejné tabulky úkolů jako my doma. Tito žáci už nebudou posílat ofocené úkoly do Edookitu.
Další skupina dětí - ti, co se připojují na online výuku - budou mít navýšené vysílací hodiny takto : Út + Pá vždy 10 - 11,45 : Čj + M. Změna je i v tom, že se během výuky budou dělat úkoly z tabulky, proto v tyto dny budou mít práci navíc jen ti, kteří během online něco nestihnou. Můžete tyto dny dále využít třeba k Prv nebo k domácímu čtení. Úkoly, které děti se mnou dělají při vysílání v Út a v Pá už nefoťte a neposílejte.
Kdo se nepřipojuje, bude se nadále snažit dělat zadané úkoly sám, o to víc v tomto případě posílejte foto, ať je možná kontrola, podpora, vysvětlení - alespoň slovně!
Prv - PS 62
Přeji úspěšný poslední květnový týden!
Zuzana Bartušková

Úkoly 25.5.-29.5.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po 90/3 Na novou str. do seš. nadpis
SLOVNÍ DRUHY, dále pod sebe jednotlivé sl.druhy očíslované jako v 90/3
PS 43/1,3,6
Út Str.91/žlutou poučku + 1,2,4 92/6a – vypiš zvlášť 1)názvy osob 2)názvy zvířat 3)věcí PS 43/4a,b,5
St Str. 91/5 Diktát 89/9b GEO 81/2,3
Čt Str. 92/1 + žlutou poučku Písanka str.28 – opiš říkanku a podtrhni slovesa PS 44/1,2,3
Str. 93/2,4,6 93/5 PS 44/5 45/1,2,3

Zadáno dne 18.5.2020:

Úkoly pro 2.A na 18. - 22. 5. 2020
Vážení rodiče, milé děti!
Musím všechny pochválit za násobilku. I když to bylo po dlouhé době nové učivo, je vidět, že jsme byli dobře připraveni a start se vydařil. Na konci tohoto týdne přidáme k násobení ještě dělení. U dělení je více než v jiných případech užitečné názorné ukazování - doporučuji přiblížit dětem jednotlivé příklady na knoflících, pastelkách, špejlích, piškotech...apod. V českém jazyce budeme opakovat a procvičovat, ale i tam nás bude, i když až příští týden, čekat nové učivo : slovní druhy (zmíním je už v pátek při online).
Pozor, úterní online výuka se ruší.
Prv : U 54,55 + PS 61
Buďte zdraví ! Zuzana Bartušková

Úkoly 18.5.-22.5.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.89/7 89/6 PS 41/1,2,3,4
Út Str. 111/bě,pě,vě b) Písanka str.25 (vynecháme str.22 - 24) PS 41/5,6,
St Str. 89/10 Diktát 89/9a GEO 81/1,4
Čt Str. 111/bě,pě,vě c) Písanka str.27 polovinu (vynecháme 26) PS 41/7,8
Str. 89/11 Písanka str.27 dokončit PS prohlédnout 42/1, 6 (2,3,5 bude online, udělá i ten, kdo se nepřipojuje)

Zadáno dne 17.5.2020:

Angličtina 2. A
Nové úkoly do angličtiny do konce května:
Pracovní sešit
str. 44 - přečti a napiš čísla;
obrázkový slovníček najdete na adrese https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs;
str. 45 - opakování barev (spojovačka); nová fráze I'm wearing [Ajm werin] (Mám na sobě) - např. I'm wearing red socks (Mám na sobě červené ponožky);
str. 47 - vyplň tabulku o sobě a poté druhý sloupeček o svém kamarádovi (vyzpovídej maminku, bratra, dědu, kohokoliv...); když to na sobě máš, udělej fajfku, když nemáš, udělej křížek;
str. 49 - napiš anglická slovíčka vedle obrázků a poté ve spodním obrázku dokresli
str. 46 - pokud se připojíte na online vysílání s paní učitelkou Bartuškovou, vypracuje stranu 46 s vámi; kdo se nepřipojujete, zakroužkujte si sami:
I'm wearing a T-shirt, shorts and trainers.
I'm wearing a sunhat, a T-shirt, shorts and sandals.
I'm wearing a dress and sandals.
POZOR, tohle je práce do konce měsíce května, začátkem června si na téma Summertime (I'm wearing, oblečení) napíšeme kvíz.
V případě dotazů mě kontaktujte přes edookit či telefonicky.

Zadáno dne 10.5.2020:

Úkoly pro 2.A na 11. - 15. 5. 2020
Vážení rodiče, milé děti!
V tomto týdnu se budeme dál seznamovat s násobením a v českém jazyce procvičíme bě, pě, vě, mě a zopakujeme měkké souhlásky. Při vysílání chci vždy zařadit jak část matematickou, tak češtinovou, je tedy možné opětovné prodloužení vysílací doby. Jak si můžete prohlédnout v přiložené tabulce, páteční češtinový úkol by měl být spíš zábavný a víceméně výtvarný!
Prv - U 52/53 + PS zatím jen str.60
Všechny vás moc zdravím! Zuzana Bartušková

Úkoly 11.5.-15.5.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.86/7 86/5 PS 38/3,4,5
Út Str. 111/bě,pě,vě a) Písanka str.21 – polovinu (vynecháme str.20) PS 39/1,3,5
St Str. 88/3 Diktát 86/9 GEO 80/4,5
Čt Str. 88/4 Písanka str.20 a 21 jen spodní části PS 39/4,6
87 přečíst Robinson + a)b)c) 87/1 – upraveně : nakreslit svůj ostrov, napsat jeho název, do obrázku vepsat popisky, vysvětlivky…může to být i plán ostrova PS 40/1,4,6

Zadáno dne 4.5.2020:

Úkoly pro 2.A na 4. - 7. 5. 2020
Vážení rodiče, milé děti !
V matematice jsme odstartovali násobení. Nyní na začátku se děti k výsledku ještě mohou dobrat postupným přičítáním ( 6.2 = 2+2+2+2+2+2 =12), dokonce je to důležité pro pochopení podstaty násobení. Postupně ale tuto překlenovací metodu budou muset opustit - naučí se zpaměti řadu určitých násobků (např. dvou : 2,4,6...18,20) a pak už se jednotlivé spoje budou muset naučit nazpaměť (2.7=14). Cvičení 36/2 a 37/2 v prac.sešitě M jsem schválně ponechala na online výuku. Co nedokončíme, ať si děti dodělají po vysílání. Kdo se nepřipojuje, zkusí si doplnit sám.
V Čj je potřeba k novému učivu také opakovat - tento týden si v písance zopakujeme tvrdé slabiky a příští týden měkké.
Prv - U 51
Hezký další sváteční víkend! Zuzana Bartušková

Úkoly 4.5.-8.5.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.111/dě,tě,ně b) Diktát 83/10 (do seš.) PS 36/1,3,4
Út Str. 84/1,2 Písanka str.19 – polovinu(vynecháme str.18) PS 37/1,3,4
St Str. 85/1 Do seš.velký barevný nadpis SLOVA S BĚ,PĚ,VĚ,MĚ , pod něj roztřídit slova z 85/2 GEO 80/1,3
Čt Str. 85/3,4 Písanka str.19 dokončit druhou polovinu PS 38/1,2,6
Pěkný sváteční den ! A maminkám na neděli poděkování a vše nejlepší !

Zadáno dne 28.4.2020:

Milí druháčci,
ti z Vás, kteří si zopakovali učivo z kapitoly My house pomocí kvízu si vedli všichni výborně, zaslouženě Vám posílám jedničky.
Tento týden si vyrobíte ještě knížečku jako opakování - najdete ji v pracovním sešitě na straně 69 a 70.
Knížečku si vystřihnete, slepíte, dopíšete text (podle učebnice strana 34), obrázky vybarvíte a potom, a to hlavně, si zkusíte několikrát nahlas přečíst.
Však víte, jak vás s tím mučím v hodině :-).
Potom se podíváte na tento obrázkový slovníček.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs
Tento týden začínáme novou kapitolu Summer time (letní čas)
Na wokabee.app jsou pro vás připravena nová slovíčka z této kapitoly na procvičení!
Využijte toho, dokud ještě můžete, za dva týdny nám končí přístup zdarma.
Have a nice day, your English teacher

Zadáno dne 26.4.2020:

Úkoly pro 2.A na 27. - 30.4.2020
Vážení rodiče, milé děti!
Tento týden bude takový přelomový, protože v Čj opustíme učivo "psaní souhlásek uvnitř a na konci slov" a přejdeme na jednodušší "dě, tě, ně, bě , pě , vě, mě", což je spíše opakování z 1.třídy. Také v matematice přejdeme po dlouhé době od prostého "sečítání a odečítání do 100" k novému učivu o "násobení" - tohle na rozdíl od Čj může být zas pro někoho obtížnější. V obou případech ale platí, že předchozí učivo musí zůstat stále živé, je potřeba ho procvičovat, navíc v M bude vše naučené doposud základem pro další, nové učivo.
Dále nepřestávejte se čtením nahlas. Z Prv U 48 - 50 : prohlédnout přírodu v lese a u vody. Očíslované rostliny a živočichy nejdříve zkusit uhodnout, pak teprve použít nápovědu na okraji stránky.
Přeji klidnou mysl a krásný 1.máj! Zuzana Bartušková

Úkoly 27.4.-30.4.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.82/1,2 + přečti si žlutou poučku! Do seš. velký barevný nadpis: SLOVA S DĚ,TĚ, NĚ, pod něj z 82/3 dvě slova z každého řádku PS 32/5,7
Út Str. 82/4,5 83/6 (zvířátka jsou mláďátka) PS 35/1,2
St Str. 83/7,11 83/8 (při psaní nezapomeň na správné zakončení vět !) GEO 78/2,5
Čt Str. 111/dě,tě,ně – a) Písanka str.17 kromě diktátu PS 35/3,4
Pěkný sváteční den ! Děti, jaký začíná měsíc ?

Zadáno dne 20.4.2020:

AJ - Anglický jazyk
V učebnici se podívejte na kapitolu Summer time . Zopakujte si části těla - do malého sešitu namalujte sebe a jednotlivé části těla popište.

Úkoly pro 2.A na 20. - 24.4.2020
Vážení rodiče, milé děti !
Děkuji všem malým dopisovatelům, kteří mi napsali milé vzkazy. Ani já jim nezůstávám dlužna odpověď a tak si hezky trénujeme psaní a doufám, že i čtení (nezkazíte přece dětem radost a necháte je moji odpověď samostatně přečíst !). Tento týden si napíšeme o pěkné knížce nebo oblíbeném filmu. Tím chci také připomenout stálou aktuálnost domácího čtení, ale protože mi o tom už někteří psali, může být i film. Z Prv PS 59/2,5 (podle U 46,47 z minula). A stále očekávám v týdnu alespoň 1 stranu z M, jednu z Čj, jednu z písanky - nafocené nebo naskenované. Učivo jako vždy v přiložené tabulce. Hezký týden, buďte zdraví! Zuzana Bartušková

Úkoly 20.4.-24.4.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str.111/h,ch 80/4 PS 31/4,5, + jeden z 33
Út Str. 80/5,7 Diktát 80/8a PS 31/6,8 + jeden z 33
St Str. 80/9,10 80/6 – 7 slov GEO 78/1,3,4 + jeden z 33
Čt Str. 81/1,2 Písanka str.16 PS 32/1,3 + jeden z 33
Str. 81/1 +3, 4d Napiš mi do Edookitu, co jsi pěkného četl
nebo jaký jsi viděl zajímavý film !
PS 32/2,4 + jeden z 33

Zadáno dne 14.4.2020:

Úkoly pro 2.A na 14. - 17.4.2020
Vážení rodiče, milé děti!
Po svátcích jara mírný rozjezd - viz tabulka. Děti mi do Edookitu tentokrát mohou napsat, jaké to pro ně je, nechodit do školy a být doma! Prv U 46. Zdravím, Zuzana Bartušková

Úkoly 14.4.-17.4.:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po
Út Str. 78/1,2,3 Písanka str.14 PS 30/1,2,3
St Str. 78/4,6 78 / 5 PS 30/34,5,6
Čt Str. 79/1,2 79/1 PS 31/1,2,3,7
Str. 79/ 3 + a,b,c,e Písanka str.15 GEO 73 jen prohlédnout

AJ - Anglický jazyk
Přeložte tyto 3 věty : Na židli je kočka. Pod stolem je míč. Kniha je v aktovce.

Dobrý den,
na aplikaci wokabee jsem Vám přidala další slovíčka k procvičování, kdo se ještě nepřihlásil, tak to zkuste, licence nám končí 4. 5.
Dále posílám písničku na procvičení názvů pokojů:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_05/singalong_unit05song?cc=cz&selLanguage=cs
Pro ty, kdo si potřebují ověřit výslovnost nových slovíček, posílám obrázkový slovník:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_05?cc=cz&selLanguage=cs
a nakonec hra - pexeso - pozor, omezené časem, takže sebou musíte hodit :-)
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/games_02/games_02_05/games_unit05_02?cc=cz&selLanguage=cs

POZOR! Na začátku příštího týdne Vám vytvořím kvíz na kapitolu My House a poté se budeme muset přesunout na novou kapitolu.
Pokud máte někdo v angličtině s něčím problém, napište mi na edookit, ráda poradím.
Happy Easter, your english teacher

Zadáno dne 7.4.2020:

Anglický jazyk
Namalujte a napište přání Happy Easter ( Veselé Velikonoce).Vzpomente si na slovíčka - Easter bunny, Easter stick ,chicks , Easter eggs ( zajíček, pomlázka, kuřátka,vajíčka).

Zadáno dne 6.4.2020:

Úkoly pro 2.A na 6. - 8.4.2020

Vážení rodiče, milé děti !
Děkuji všem, kteří se mnou čile komunikují a velká pochvala pro děti, které mi napsaly o svém domácím čtení. Ta přímá komunikace mezi mnou a žáky se podle ohlasů líbila nejen dětem, ale i já jsem najednou měla pocit, že jsem dětem blíž ! Proto si budeme s dětmi psát i v příštím zkráceném týdnu, jen na jiné téma. Posílání foto D.Ú. také zůstává.
V přiložené tabulce jsou opět rozepsané úkoly + Prv - stačí prohlédnout U 46 a pokud se dostanete o svátcích někam ven, hledat podobné kytičky v přírodě.
Všem krásné Velikonoce, i vám rodičům tentokrát opravdu zasloužené volno od úkolů, slunečné dny a pohodu přeje Z.Bartušková

Úkoly od 6.4.2020:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str. 77/1,2,3 77/4 PS 29 – vybrat 5 z 10 cvičení
Út Str. 77/5,6,7 Písanka str.13 mimo diktátu PS 29 – zbylých 5, dokončit
St Napiš mi do Edookitu, co už doma máte připravené na Velikonoce! (cca 3 věty) Diktát do Písanky str.13 : vybrat ze110/ž,š GEO : 72 – opět použít okraj papíru s vyznačenými krajními body první úsečky
Čt VESELÉ VELIKONOCE !
HEZKÉ SVÁTKY !

Zadáno dne 31.3.2020:

Milí rodiče,
posílám odkaz na hudební pořady, u kterého se děti můžou něco dozvědět a taky si trošku zacvičit a zazpívat.
https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky
https://decko.ceskatelevize.cz/hodina-zpevu
https://decko.ceskatelevize.cz/zpivanky

Úkol – Najdi ve zpěvníku, na internetu 3 české písničky, ve kterých se zpívá o zvířatech a 3 ve kterých se zpívá o hudebních nástrojích – jejich názvy mi napiš. Odvážlivci mohou natočit krátké video se svým zpěvem.
Pusťte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=2Noilf9Ra00 - zazpívejte si ji a nakreslete k ní obrázek.

Úkoly mi prosím posílejte do Edookitu nebo na mail gorecka.m@seznam.cz.

Zadáno dne 30.3.2020:

Úkoly pro 2.A na 30.3. - 3.4.2020
Vážení rodiče, milé děti,
děkuji všem, kteří se snažili při plnění úkolů, ale i těm, kteří si našli čas i na poslání úkolů prostřednictvím přílohy v Edookitu.

Vím, že to bylo dobrovolné. Přesto mě zamrzelo, že tak učinilo méně z vás, než například žáků ze 4.A - a to je učím jen přírodovědu a ani jsem to po nich nechtěla.

Takže tento týden chceme nad 4.A vyhrát ! A opravdu každý (kdo technicky může) mi pošle nafocenou 1 libovolnou stranu s úkoly z M a jednu ze sešitu Čj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ještě mám pro vás jeden speciální úkol : Chtěla bych, milí rodiče, abyste jeden den pustili děti k mobilům a počítačům a nechali je naklapat do Edookitu zprávu o domácím čtení. Představuji si 2 - 3 jednoduché věty (např. : " Čtu Rumcajse. Je to loupežník. Líbí se mi, že vždy vyhraje.").
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rady k učivu :
* M-GEO - použít okraj jakéhokoliv papíru, přikládat k úsečkám, zaznačit na tento okraj papíru krajní body přiložených úseček
* Jsou - li úsečky stejné, říkáme jim v M "shodné" a děláme mezi nimi "vlnovku nad rovná se"
* M 26/5 - dělat šipky
* Čj - odůvodňování : "zeď napíšu ď, protože jsou ty zDi"
"přezůvky napíšu v, protože je hodně přezůVek"
"kufřík napíšu f, protože malý je kuFírek"
"oves - bez ovSa"
"buď - protože buDe"......atd.

+ úkol z Prv : PS str.58 (po doplnění a nalepení také možno poslat)

Tak se drŽte a buĎte zdraví ! Bart.

Úkoly:

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po Str. 75/1,2,3,5,6 75/4 PS 25
Út Str. 111/ v,f Písanka str.11 PS 26
St Str.76/1,2,3,4,6 76/5 GEO : 71
Čt str.110/z,s Diktát – vybrat ze 110,111(z,s,v,f) PS 27
Naťukej do Edookitu, co čteš Písanka str. 12 PS 28

Zadáno dne 22.3.2020:

Vážení rodiče, milé děti !

Úkoly z Čj, M + písanky máte na další týden rozepsané po dnech v příloze (resp.v tabulce). Kdo chce, nemusí se rozfázování držet a může dělat vlastním tempem.
Kromě toho nezapomínejte na domácí čtení a pečlivě zapisujte!
Z Prv U 45, PS 56/1 + 57
Pozn. : Pokud je zadaná str. bez cvičení = myslí se celá.

Budu ráda, když mi během týdne nafotíte nebo naskenujete z každého předmětu 1 vybranou stránku, není to ale závazné. Zuzana Bartušková

ČJ - Ústně ČJ - Písemně Matematika
Po 72/1,2,3,4,6 Písanka str.8 PS 21
Út 73/1,2,3,4,6 72/5 PS 22,23/1,2,3
St 74/1,2,3,4,5,6 73/5 PS 23/4,5,6,7 + GEO 76/1,2
Čt 110 b/p,d/t,ď/ť Písanka str.9 (diktát –vybrat slova ze 110) PS 24
68/1a,b Písanka str.10 PS 20/7,8,9 + GEO 76/3

Zadáno dne 16.3.2020:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1) Děti vypracují úkoly na obou pracovních listech – týden od 16.3.2020
2) Posílám odkazy na hudební pořady pro děti, na které se děti můžou podívat:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12614378354-dobrodruzstvi-s-orchestrem/218553111000009

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/314292320050021

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653249908-filharmonici-na-ulici

Přiložené texty:
Foto Foto

Zadáno dne 12.3.2020:

U = učebnice, PS = prac.seš.

ČJ - U opakování tvrdé a měkké souhl. : str. 66 - 68 ústně, napsat do seš. 65/4 a 67/3, nechat si nadiktovat 66/7
     - nové učivo : ústně 69 a 70, písemně do seš. 69/4, prohlédnout str.71

M - PS nové učivo : sčítání s přechodem přes základ deset - postup s rozkládáním je úplně stejný jako bylo počítání do 20 !
     Kdo ale předtím neuměl a dosud neumí :-( dopočítat "3 a kolik chybí do 9" nebo kdo doposud počítá na prstech, bude mít problém!!
     Prosím docvičit, trénovat pamětné sečítání, odčítání, dopočítávání, zbavit se už opory na prstech!
     PS str.12 - 19 + GEO : prohlédnout str.73, narýsovat 75/3,4 + 5 vypočítat

Prv - U 44, PS 53

Aj paní učitelky Haškové :
 - celá kapitola My house
 - učebnice 30 - 35
 - PS - všechny strany z kapitoly My house

Angličtina skupina paní učitelky Fárkové:
učivo do pátku 13.3. děti dostali zadané ve škole do 20.3. – opakovat dny v týdnu a měsíce v roce

Úkoly na celý měsíc:

Doplňující informace k textu My house v pracovním sešitu

  • strana 36: Zakroužkuj správné slovo.
  • strana 37: 1. řádek a clock, 2. řádek a pencil, 3. řádek a snake, 4. řádek a cheese.
  • strana 38: Dopiš chybějící písmena do slova a spoj otázku s odpovědí .
  • strana 39: Prohlédni si obrázek a odpověz na otázku .
  • strana 40: 1. obrázek a pasta, 2. milk, 3. a dog, 4. a train, 5. a bred, 6. a book. Pokud umíte anglicky, naučte děti tato slovíčka: on the left – vlevo, on the right – vpravo, a nechte děti říkat, co je na obrázku vlevo a co vpravo.
  • strana 41: Doplň vhodné slovo + naučte se předložku in (např. in the hall, in the garden) .
  • strana 42: Říkej slova (1. hall, 2. bedroom, 3. kitchen, 4. garden) Ve cvičení 2 říkejte dětem: 1. A pencil is in the hall; 2. A book is in the sitting room; 3. A towel (ručník) is in the bathroom; 4. A hat is in the garden. V posledním úkolu děti odpovídají na otázky pomocí předložky in, např. „Where is your bed?“ – „In the bedroom.“
  • strana 43: V učebnici najdi Rodneyho, nakresli a napiš, co drží; na závěr nakresli do rámečku sám sebe v nějaké místnosti a napiš, ve které.

Pokud si potřebujete ověřit výslovnost, můžete použít například tyto webové stránky:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

PS: Studium kapitoly My house je určeno na celou dobu trvání karantény, takže víc toho v angličtině již děti za úkol nedostanou. Pokud byste potřebovali poradit, pište mi na edookit.

Mgr. Jitka Hašková