Učivo v době karantény - 2.A

Zadáno dne 3.5.2021:

Vážení rodiče,
zasílám učivo na následující týden. Děti, co byly ve škole, dostaly pracovní listy na následující týden. S listy do češtiny budeme pracovat při online výuce. U dětí, co dnes ve škole nebyly, se můžete pro pracovní listy stavit ve středu v 14:30, předám vám je u školy.

ČJ: v češtině jsme tento týden začali opakovat učivo 2.ročníku. Příští týden nás čeká jen jedna strana v pracovním sešitě PS str. 43, ale budeme procvičovat i jinak. Zaměříme se hlavně na zopakování:
a) abecedy - prosím, ověřte si, že Vaše dítě ví, jak v abecedě jdou písmena po sobě. Ukázka na procvičení je třeba v PS str. 42 cvičení 3.
b) slovních druhů
c) psaní u/ů/ú
písanka str. 26-27 a k tomu si poslechneme písničku Krtek od Jaromíra Nohavici
V pracovních listech jsou 3 stránky pro práci se slovy při online výuce.
Doporučuji stále procvičovat čtení a porozumění textu. Pro zkušenější čtenáře, ale nejen pro ně, je v listech připojen nácvik čtení předložek a konců vět.

M: PS str. 49-53
Tři týdny jsme se teď věnovali násobilce a dělení 2. Příští týden nás čeká násobilka 3.
V pracovních listech je přiloženo zopakování násobilky a dělení 2 a základní sčítání a odčítání. Na násobilku a dělení 2 jsme dnes měli první známkovanou pětiminutovku.

Prv: uč. str. 50 a 51
PS str. 63
Děti mají v pracovních listech okopírovaný list "Jarní les" z učebnice. Jejich úkolem do příští prvouky je navštívit jarní les (Nejblíže je na konečné 4 v Obřanech. Po cyklostezce se dá i s kočárkem.) a opět sledovat podle plánu co je v přírodě, jak to vypadá doopravdy. Zaznačit si do plánu případně další rostliny co najdou a v plánu nejsou.

ANJ: učivo za tento rok je dobráno. Budeme se věnovat opakování lekce 1 Playroom safari. Zopakujeme zvířatra v safari, zazpíváme si písničku See you later, aligator https://supersimple.com/song/after-a-while-crocodile/. Opakujeme "I can see .../ I can´t se.../ ICan you see a (snake)? Yes. No. / Can (monkey) (run)?"

S přáním pěkných dnů,
Monika Hrubá

Zadáno dne 19.4.2021:

M: PS str. 42-45

ČJ: PS str. 38-40

písanka str. 21-23

Čtení: Ideálně každý den kousek z nějaké knížky, která Vaše děti zaujme a můžete si o přečteném textu i popovídat.

Prvouka: uč. str. 52-53
PS str. 60-61
Tento týden jsme se v prvouce bavili o jaře a jarních rostlinách. Děti si vyráběly karty rostlin podle vzoru v pracovním sešitě na str. 59. Návrhem na nepovinný úkol je vyhledat ve svém blízkém i vzdáleném okolí kvetoucí rostliny. Sledovat je jak vypadají, dovědět se o nich více. Udělat k vybrané rostlině další kartu a zaznačit na ni, kde jste tu květinu potkali. Nebo alespoň se s jarními rostlinami vyfotit a čerstvé úlovky nám v průběhu příštího týdne posílat. Některé jarní rostliny rostou v parku, jiné v lese. Můžete udělat sbírku karet/fotek s rostlinami z různých prostředí.

ANJ: strana 59.

Zadáno dne 5.4.2021:

ČJ PS do str. 33

písanka str. 17 - 18

M PS do str. 37

AJ PS str. 55

PRV PS str. 57 - 58

Zadáno dne 29.3.2021:

ČJ PS do str. 30
písanka str.16

M PS do str. 34

AJ PS str. 53

PRV PS str. 56

Zadáno dne 22.3.2021:

ČJ do str. 27
písanka str. 14 - 15

M PS do str.31

AJ PS str. 52 PS

PRV PS str. 54 - 55

Zadáno dne 15.3.2021:

ČJ PS do str. 23
písanka str.12 - 13

M PS do str. 27

AJ PS do str. 51, učebnice str. 35

PRV PS str. 53, učebnice str. 45

Zadáno dne 8.3.2021:

ČJ PS do str. 19
písanka do str. 11

M PS do str.23

AJ PS str. 47 - 48, učebnice str. 34

PRV PS do str. 52, učebnice str. 43 - 44

Zadáno dne 6.11.2020:

úkoly na týden 9. - 13. 11.

ČJ PS str.25 - 27
písanka str. 15 - 16

M PS str. 28 - 31

AJ učebnice str. 12 - 13
PS str. 10 - 12

Prv učebnice str. 11 - 13

Zadáno dne 30.10.2020:

ČJ PS str.22 - 24
písanka str. 13 -14

M PS str. 25 - 27

AJ PS str. 8 - 9

Prv učebnice str. 8 - 10
PS str. 14 - 15

Zadáno dne 16.10.2020:

ČJ - PS str. 20 - 21
písanka str.11 - 12

M - PS str. 22 - 24

AJ - učebnice str. 13
PS str. 7

Prv - PS str. 12 - 13

Zadáno dne 14.10.2020:

ČJ - pročíst a naučit se druhy vět PS str. 18 - 19 písanka str. 9- 10

M - PS str. 20 - 21

AJ - učebnice str. 11 PS str. 6

Prv - učebnice str. 7 PS str. 11

Během 14. - 23. 10. číst v čítance do str. 27