Učivo v době karantény - 1.A

Zadáno dne 30.3.2020:

Týdenní plán 30. 3. - 3. 4.

Slabikář
zopakovat písmeno F strana 79 - barevné sloupečky slov vpravo
strana 82: PÍSMENO G: slova v brýlích vyhláskovat, v básničce vyznačit písmeno G
strana 83: přečíst slabiky v domečku (můžete si zahrát jako bingo)
přečíst slova v barevných sloupečcích vpravo (opakovaně!)
přečíst texty o zvířatech a ukázat na obrázcích zvířata
strana 97: přečti si básničku, přiřaď obrázky k textu a doplň křížovku
POZOR: slova opačného významu: malý - velký, krátký - dlouhý atd.

Dobrovolný úkol: pohádka Hrnečku vař (str. 79): přečtěte si doma, ať ji znáš do konce

Písanka
strany 11 - 14: psaní písmena velké a malé F
POZOR: malé f je těžké, trénujte na papír či tabulku
stránek je málo, abyste pořádně procvičili písmenko F
zároveň s psacími tvary si zopakujte také tiskací F z minulého týdne

Matematika
učebnice strany 42, 43, 44, 45
(strany 40 a 41 prozatím vynecháme!)
POZOR: druhá desítka se zavádí celá naráz
Nejdůležitější tento týden bude ORIENTACE NA ČÍSELNÉ OSE!!!
Prosím, pomozte dětem zorientovat se, jak jdou čísla 11 - 20 za sebou, které je větší, které menší
V příloze zasílám číselnou osu určenou k procvičování
Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady, vynechte jej a napište mi na edookit

Hry na procvičení čísel do 20:
https://skolakov.eu/matematika-1-trida/ciselna-rada-0-20

Prvouka
učebnice strany 54 a 55 - zopakovat roční období a měsíce v roce
super procvičovací hra na PC:
https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rok/rok1.htm

Toto je zadání na celý týden, plňte jej podle svých možností.
Nejdůležitější: nové písmeno G, malé psací f a orientace na číselné ose 0-20

Moc všem děkuji za skvělou spolupráci, dětem i rodičům!

Zadáno dne 22.3.2020:

Týdenní plán 23. - 27. 3.

Písanka: strany 6-10, POZOR na písmeno velké D, je těžké, natrénujte na tabulce nebo papíře

Slabikář - 78 - 81, nové písmenko F (na straně 78 vyznačit v básničce plus vyhláskovat slova v brýlích)
+ na straně 74: vybrat si jednu básničku o mamince a naučit se ji do konce karantény zpaměti

Matematika - učebnice po stranu 39, mělo by to být pro děti snadné, je to jen opakování (strana 39 nemusí být celá, berte ji jako procvičovací)
POZOR: následující týden začínáme počítat v oboru 0-20!!!!! takže pořádně procvičte počítání do desítky

Anglický jazyk: pracovní sešit strana 34 (Maty: 2 stránky v pracovní sešitě pro třeťáky)
návod: říkejte dětem číslo a zvíře, děti kroužkují
Number one (1): tiger
Number two (2): bird
Number three (3): snake
Number four (4): cat
Number five (5): dog
NUmber six (6): mouse

Prvouka: strana 51, dokončit
strana 52: jen popovídat, vybarvit obrázky a tvary
strana 53: opakování celé kapitoly o jaru - zkuste nechat dítě, aby to zvládlo samo, pouze přečtěte instrukce, které jsou dole

Dobrovolný domácí úkol: pošlete mi video, ve kterém mi třeba zazpíváte, zahrajete pohádku, ukážete obrázek nebo rostlinku, kterou jste zaseli minulý týden.
Kdo to zvládne, na toho čeká velká jednička. (Kselíkovi již mají splněno :-)). Kdo nezvládne, nevadí, je to dobrovolné, jen pro radost :-).

Toto je zadání na celý týden, plňte jej podle Vašich časových možností, nejdůležitější je nové písmenko f , dále velké psací D a procvičit počítání do deseti

Zadáno dne 12.3.2020:

Zadání práce pro žáka na období 11. - 20. 3. tj. do konce příštího týdne
Obsah:
Slabikář - strany 69-77 (probrat nové písmeno ch, vysvětlit dětem, že c a h se čte jako ch)
písanka číslo 3 - dokončit celou
písanka číslo 4 - strany 1-5
matematika - strany 26 - 33, dobrovolně na hvězdičku strana 36
angličtina - učebnice - strany 67, 69, 71
pracovní sešit - strana 36 - nakresli oblíbenou hračku do skříňky
strana 37 - najdi, vybarvi a zatrhni, zda je na dolním obrázku
(Mathias - 2 stránky tento týden a dvě stránky příští týden)

prvouka - strany 48, 49, 50
Pokud Vám chybí nějaké předešlé strany, dodělejte si zrovna, co Vám schází

Pokud umíte anglicky, procvičte s dětmi tato slovíčka - cat, dog, bird, snake, mouse, tiger
Dále je naučte frázi|: Do you like .... a odpověď Yes, I do, No, I don´t.

V případě dotazů mě kontaktujte na edookitu